Sverige har udmeldt sig fra Norden

Af Henrik Day Poulsen 227

Sverige har nu udmeldt sig af det nordiske samarbejde. Berlingske kunne mandag oplyse, at Sverige planlægger at modtage 340.000 primært syriske flygtningen de næste fire år og man forventer at mange af disse hurtigt opnår svensk statsborgerskab og dermed et svensk pas. Det betyder, at de frit kan rejse til Danmark og nyde godt af de privilegier, som nordiske borgere har haft i mange år; også før Danmark blev medlem af EF i 1973.

Det nordiske samarbejde bygger blandt andet på et fællesskab om sprog, kultur og værdier. Nordisk Råd er ikke særligt magtfuldt, men dog et symbol på, at de nordiske lande har et mangeårigt fællesskab.

Sverige har i forvejen Nordens største antal muslimske indvandrere. Mange af disse er dårligt integrerede og især Sydsverige er ramt af meget store sociale problemer, der en gang imellem blusser op. I Sverige er det offentligt kendt, at medierne er præget af selvcensur. Berlingske kunne søndag oplyse mig om et begreb, jeg ikke kendte, nemlig filtrering. Det betyder, at man ikke kan nævne en kriminels etnicitet, da det kan tolkes som racisme. I Danmark anvendes filtrering efter avisens oplysninger i Politiken og Information, men i Sverige anvendes det i alle medier. Censur er u-nordisk. Så her er Sverige altså allerede langt væk fra en traditionel nordisk opfattelse af ytringsfrihed.

340.000 muslimer er lige som meget som hele Århus. Det er rigtig mange. Også så mange, at det på sigt vil ændre svensk kultur. Sverige bevæger sig altså et helt andet sted hen end resten af Norden og dermed væk fra det nordiske fællesskab. Jeg siger ikke, at et Sverige, der ligner Beirut eller Cairo, er dårligt, det er bare anderledes og på ingen måde nordisk.

Jeg deler som dansker ikke fælles værdigrundlag med en syrisk kvinde i niqab, der er muslim og taler meget dårligt svensk. Hun er opvokset med helt andre værdier end jeg og kender ikke HC Andersen, Strindberg, Nobel eller Edward Munck. Hun kender ikke til principperne for den skandinaviske velfærdsmodel og ønsker for mange indvandreres vedkommende kun vores penge og ikke vores kulturarv.

Der er snart valg i Sverige, og alle politiske partier på nær det yderliggående Sveriges Demokraterne støtter, at Sverige skal modtage 340.000 flygtninge.

Hvis denne beslutning står ved magt, er Danmark nødt til at se på, om vi kan fortsætte med at give særlige privilegier til svenske statsborgere. For med et svensk pas kan man jo leve på samme måde i Danmark som i Sverige.

Sverige har selv meldt sig ud af det nordiske samarbejde. Jeg beklager det, for jeg kan godt lide svenskere, Stockholm og Abba. Strindberg kan jeg dog stadig se på Det Kongelige Teater.

Gad vide om de egentlig er klar over, hvad de har gang i ”hinsidan”?

227 kommentarer RSS

 1. Af Morten Dreyer

  -

  Citat:”Jeg siger ikke, at et Sverige, der ligner Beirut eller Cairo er dårligt, det er bare anderledes og på ingen måde nordisk.”

  Det var flot skrevet.

  Naturligvis er det svenskernes eget valg at udskifte Tage Erlanders Folkehjem med byggeriet af et Babelstårn.

  Men med nordisk samarbejde og generelle EU regler, vil Sverige ændre sig.
  Nu er det en erfaring, at folk med is i maven, ofte udvikler sig til mennesker, som er kolde i røven, hvis I undskylder mit franske.

  Og det ser vi sker i Sverige.
  Svenske pensionister, som har opbygget Folkehjemmet gennem mere end 40 års hårdt arbejde, oplever nu at deres velfortjente pension bliver beskåret til ukendelighed, da der skal skaffes midler til indvandringen.

  Valget bliver spændende at opleve.

 2. Af Anders Madsen

  -

  De højreorienterede og nationalkonservatives besættelse af Sverige er en parodi. Kan Venstrepressen (JP/Berlingske/BT) virkelig ikke forny sig og finde bedre debattører? Sverige kan producere deres egne jægerfly, ubåde, lastbiler o.s.v. I Danmark produceres der løkkepiller, industriøl og naturen er ødelagt af landbruget.

  Mindreværdskomplekser Henrik Day Poulsen ?

 3. Af Thor Arentoft

  -

  Det er da vist på tide at videnskaben og politikere forholder sig til, og informerer det Danske folk om, hvad konsekvenserne vil blive, hvis den faldende befolknings tilvækst i Danmark ikke stoppes.
  På grund af synkende fertilitet og familieøkonomi fødes der jo for få børn af Danske familier, præsis som i Sverige. Sverige har indset dette problem og forstået, at velstanden hænger på en voksende nummerer befolkning, og ikke på en etnisk stagnerende befolkning.
  Derfor tager Svenskerne godt imod de indvandrere, der vil medvirke til at bevare og øge det Svenske velstand. Det er jo også befordrende for integrationen, hvis en indvandre føler sig velkommen.
  Det er rigtigt at Sverige mest mulig vil bremse Sverige Demokraterne; de har jo set det “elende” Dansk Folkeparti har tilt til med i Danmark; og vil selvfølgelig forsøge undgå den samme udvikling i Sverige.
  Jeg tror faktisk ikke at der vil strømme indvandrere til Danmark fra Sverige, men tværtimod Svenskere , der tænker og føler som Venstre og Dansk Folkeparti. Hvad i Danmark skulle være så attraktivt derudover, at det skulle trække dem til Danmark.
  Indvandrene har det jo ligeså godt i Sverige, og behøver ikke føle sig “i vejen” på samme vis som hvis de flyttede til Danmark, så det er nok mere en politisk skræmme “skrøne” de borgerlige medier og Venstre+Dansk Folkeparti kører med, og som befolkningen i Danmark sluger råt.

 4. Af Tomas U

  -

  Joh de ved hvad de har gang i, men de udtrykker det ikke offentligt eller i større forsamlinger.

  Jeg var netop denne weekend til familie-træf i Sverige og udtryk som “helt galet” og “sjukt” udveksles lavmælt når talen falder på indvandring, censur og ytringsfrihed, men stort set kun på tomands-hånd. Vi snakker helt almindelige og veluddannede, velinformerede og velartikulerede svenskere fra Stockholm, Uppsala og Gävle, som kun tør udtrykke deres bekymring i næsten viskende toneleje og kun – åbenbart – overfor en tilrejsende dansker.

 5. Af Kit Louise Strand

  -

  Anders Madsen, jeg hører blandt dem, der læser Henrik Day Poulsens klummer med meget stor interesse, og ville være meget ked af, hvis Berlingske skaffede sig af med ham. Han er en markant debattør, der ikke er bange for at træde på alle de ømme tæer.

  Har du overvejet, at når alle vi fra det borgerlig-liberale segment beklager udviklingen i Sverige, så skyldes det, at vi holder af landet og af svenskere, som vi altid har følt os på bølgelængde med.
  Landet er imidlertid slået ind på en katastrofekurs udstukket af en akademisk elite, der nærmest har ubegrænset adgang til medier og travlt med at profilere Sverige som en humanitær stormagt… Det er kvalmende.

 6. Af Thor Arentoft

  -

  Rigtigt at debatten kører i de Svenske hjem, de har jo set hvad DF har præsteret i Danmark.
  Et borgerligt styre V-K-O der har tilladt en voksende indvandring for at sidde ved magten på DF`s mandater. Jo flere indvandrere, des flere stemmer til DF, og sådan er det også i Sverige.
  DF gnider sine hænder, alt går jo deres vel. i Skandinavien.

 7. Af Kjeld Hesselmann

  -

  Henrik Day Poulsen siger dét, mange med indflydelse og fagkundskab forlængst skulle have sagt. Jeg ved imidlertid hvor svært, det er at komme igennem med kritiske bemærkninger om den muslimske indvandring ikke bare til Norden men til hele den vestlige verden. Som psykolog har jeg sammen med en kollega, Nicolai Sennels, påvist det uheldige i visse dele af den muslimske kultur, blandt andet børneopdragelsen, som for drenges vedkommende støtter en udvikling henimod psykopati. Fagkredse har berøringsangst, så udbredelsen af kritiske synspunkter har trange kår.
  Sverige er inde på en katastrofekurs, som vil betyde nedlæggelse af det svenske “Folkhem” med hvad dertil hører af “umistelige” velfærdsgoder. Men alvorligere er dog presset på Danmark og Norge, som må forventes at blive udsat for endnu større indvandrerpres.

 8. Af Michael Hammers

  -

  Henrik Day skriver:

  “Hvis denne beslutning står ved magt, er Danmark nødt til at se på, om vi kan fortsætte med at give særlige privilegier til svenske statsborgere.”

  Nej, Henrik, i en sund og fornuftig verden er DK ikke “nødt til at se på om vi kan fortsætte”, men nødt til straks at kappe båndene til et ekstremistisk, feministisk radikaliseret Sverige med klare totalitære tendenser, meningsundertrykkelse og censur. Et Sverige der har åbnet sine grænser på vid gab for indvandring af alverdens muslimske proletariat.

  Men i en syg feministisk føle- og dialogorienteret verden har du ret. I den verden kan man blive ved med at sidde og pille sig selv i navlen og reflektere og diskutere et på den ene side og et på den anden side, altså “se på, om vi kan fortsætte med at give særlige privilegier”.

  Ryk dog, mand! I stedet for at komme med de sædvanlige slappe og halvkvædede viser.

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu er der det ved svenskerne, at de tror, det er så satans afgørende, hvad de mener.

  Sverrig kommer ikke med i Nato – de vil ikke blive spurgt! Alene den omstændighed, at de kun vil gå i vejen.

  Det var Sverrig, der forvandlede Estonia-forliset fra at være en ulykke til at blive en katastrofe.

  Når man ser, hvordan Holland har været henvist til skammekrogen efter, at de tillod en massakre i eks-Yugoslavien – så er det meget lidt troligt, at man er ivrig for en gentagelse.

  I Libyen meldte de sig godt nok til at parkere nogle Gripen på en obskur landingsbane – i luften kom de vist ikke. Intet var planlagt, Intet var i orden, Intet!
  Om det så var så banale detaljer som om tankningsstudser passede – nej.

  Man har jo ladet dem forstå, at de kan da godt fremsende tilbud på deres Gripen i den “licitation” som skal afgøres – men det vil ikke blive taget i betragtning. Aldrig har Danmark gjort så dårligt et våbenkøb, som dengang vi købte Draken.

  Ikke nok med, at man ikke vil købe en brugt bil af en svensker – man vil sgu ikke købe en ny.
  De Hägglunds, man har købt – de er (så vidt jeg har forstået det) købt af Hollænderne – et grimt fejlkøb fra hollandsk side.

  Nu er man ikke – for indeværende – i krig med Sverrig; men derfra så til at være i stue med dem (undtagen ved specielle lejligheder, hvor man har sikkerhed for, at de er under behørigt opsyn) – der er sgu langt.

  Der er ikke nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti’s Berlin-mur bør opføres – i Sverrig.
  Det kommer så til at gå ud over rimelig sagesløse narkokriminelle, blodskamsartister af mellemøstlig oprindelse – det er selvfølgelig beklageligt.

 10. Af My Wall

  -

  🙂

 11. Af Niels Poulsen

  -

  Det er en dybt bekymrende udvikling. Sveriges uansvarlige asylpolitik truer på sigt ikke alene landets egen stabilitet, men også nabolandenes. Danmark kan jo ikke forbyde syriske flygtninge med svensk pas indrejse i Danmark og dermed adgang til tagselvbordet med sociale ydelser. Derfor vil Danmark på sigt komme til at bære en del af den økonomiske og kulturelle byrde af det enorme antal syrere, Sverige har budt og vil byde velkommen.

  Man kan undre sig over, hvorfor svenskerne handler, som de gør.

  En forklaring, jeg har hørt, er, at svenskerne betaler aflad.

  Det var svenske læger, som udarbejdede de raceteorier, som nazisterne senere overtog.

  Svenskerne selv brugte raceteorierne på det samiske folk. De blev betragtet som undermennesker og blev tvangssteriliseret og tvangsforflyttet.

  Således har svenskerne ikke alene medskyld i nazisternes forfærdelige ugerninger mod menneskeheden, de har også deres egen diminutive udgave af holocaust, nemlig overgrebene mod det samiske folk.

  Det er derfor, at Sverige vil være en humanitær stormagt. Det er derfor, at den svenske elite vil være verdens antiracister nr. 1. De vil betale aflad for fortidens sorte gerninger.

  Det er i hvert fald et bud på svenskernes selvskadelige opførsel.

 12. Af Mogens Justesen

  -

  @Thor Arentoft.
  Det er dog den værste gang konspirationsteori, jeg længe har hørt!

 13. Af Peder Pedersen

  -

  .
  Sverige har også det største antal radikale højregrupper, såsom NyNazister.

  Men lad dog Sverige bare gå nedenom som verdens største flygtningelejr.

  De skal bare ikke exportere deres problemer til Danmark.

 14. Af Jens Hansen

  -

  “340.000 muslimer er lige som meget som hele Århus”

  Henrik Day Poulsen glæemmer at fortælle, at det ‘blot’ er antallet af asylansøgere, der kommer til Sverige. Da langt de fleste opnåt asyl-status og får det Svenskerne kalder “PUT”, (permanent opholdstilladelse), så har de krav på familiesammføring, så det samlede antal bliver som minimum omkring 7-800.000 personer.

  Mht. de få ud af de 340.000 asylansøgere, som får afslag på deres asylansøgning, så har erfaringerne vist, at den Svenske stat ikke er specilet ihærdig med at få disse afviste asylansøgere send tilbage til hjemlandet, og det ender med at får i sidste ende får amnesti, og lov til at blive i landet. Så sent som i 2005-2006 fik cirka 18.000 afviste asylansøgere, (som Svenskerne ikke havde fået sendt hjem, lov til at søge asyl igen, dog denne gang i henhold til nogle langt mere generaøse regler for asyl, som Gõran Persson’s Socialdemokratiske regering på ad hoc basis havde lavet til netop disse ’strandede’ afviste asylansøgere, (de facto en amnesti-ordning).

 15. Af Anders Madsen

  -

  KIT LOUISE STRAND – 8. SEPTEMBER 2014 11:31

  Mig bekendt har Henrik Day Poulsen ikke nogen speciel viden eller indsigt i det han skriver om, men måske ser han misunderligt på ikonerne på fløjen som Jalving, Hedegaard, Uhrskov Jensen der gentager de samme mantraer igen og igen og tiltrækker det sædvanlige klientel på debatsiderne. Måske lurer der et medlemskab af Trykkefrihedsselskabet inden årets udgang.

 16. Af Jens Hansen

  -

  HTP skriver:
  “Jeg deler som dansker ikke fælles værdigrundlag med en syrisk kvinde i niqab, der er muslim og taler meget dårligt svensk.”

  Sikkert ikke.
  Men Day Poulsen.
  Jeg kan garantere dig for, at vi også er mange danskere som ikke har fælles værdigrundlag med dig.
  Ikke alle danskere er fremmedfjendske, intolerante og populistiske.

  Mange af disse flygtninge vil som HDP nævner få svensk pas.
  Og kan så arbejde i Danmark.
  Det lyder godt.
  Der arbejder jo i forvejen tusindevis af svenskere i Danmark.

  Men det er uretfærdigt, at Sverige tager imod så mange flygtninge for næsen af Danmark.
  Hvorfor kommer f.eks. halvdelen ikke til Danmark?
  Det ville da være rimeligt.
  Men nu kommer Vestager til EU.
  Og hun vil uden tvivl arbejde for at disse urimeligheder fjernes.
  Så Danmark får det antal flygtninge som vi er berettigede til.
  Svenskerne skal have en over snuden.
  De skal ikke snuppe alle flygtningene.
  Det er ikke kun Sverige som skal kulturberiges.

 17. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Afsæt øjeblikkeligt RV. Manu Sareen, som minister ! Ellers ender Danmark med svenske tilstande ! Radikale V,. Har skylden for, at skruppelløse politikere i aarevis har importèret islamister i mængder, som ingen havde fantasi til, at forestille sig ! Danskerne frygter fremtiden ! Socialdemokratiske borgmestre forgylder islamisterne i de 42 rèservater —Og lader ægte-danskerne sejle deres egen sø ! I Aarhus er der allerede flere muslimer end danskere ! Danmark er et kristent land ! –Og det skal det blive ved med, at være ! —Vi stemmer nu alle pa DF. ! Kan de saa forstaa det S. &rV. ? ! ??

 18. Af Mads Timo

  -

  Ja sæt nu svenskernee også havde lukket for de danske jøder under 2.verdenskrig.

 19. Af Jens Cini

  -

  For år tilbage var der flere teorier totalitærere ideologier som en massepsykose. Sverige ligner en sådan massepsykose hvor enhver form for refleksion slås ned som en art fascisme eller racisme. Sverige er ekstremt men det er hele den vestlige verden som er med på dette ideologiske hysteri med troen på menneskerettigheder og multikulturalisme. Befolkningerne er i kognitiv dissonans. I Frankrig bragte “Le Monde” sidste år en undersøgelse som viste, at 67% følte sig som fremmed i eget land og 75% mente ikke, at Islam var forenelig med landets værdier. Man skulle så tro, at Front National sad på Majoriteten i landet hvad de ikke gør. Men det er et billede på, at der kan komme meget store politiske stemningskred i hele Europa de kommende år. Folk kan ikke forblive i en tilstand af kognitiv dissonans i en evighed -de vil bryde med den på et tidspunkt -også i Sverige. Om 20-30.år vil man placere denne ideologi som hersker i Europa i dag på samme hylde som nazismen og kommunismen.

 20. Af Eva Madsen

  -

  Thor Arentoft

  Som bekendt er der ca. 800.000 personer i Danmark, der står uden for arbejdsmarkedet , i den arbejdsdygtige alder — det vil SIGE at der BOR for MANGE mennesker i Danmark i forholds til deres eget forsørgelses grundlag – – DERFOR er det et GODE at befolkningstallet formindskes.

  Det er derfor ingen grund til at slæbe ukvalificerede analfabetiske muslimer til Danmark — hvor selv deres børn i 4 generation IKKE er i stand til at forsørge sig selv. !!!!
  Rovdriften og befolkningstallet på / af jorden SKAL formindskes – mener du selv at Danmark skal forvandles til e`n stor by – hvor al natur er kvalt , overbebygget og ødelagt – og hvor flertallet er på borgerløn – og Norden forvandlet til et mellemøstlig helvede. ???

 21. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  800.000 af de off. ansattd-tidsbeskæftiget med, at servisere muslimerne i de 42 islamiske rèservater !! –Saa de stemmer selvfølgelig paa S og RV.– ! Det giver de off. “brød paa bordet ” —I Frankrig har befolkningen kassèret prs. Hollande ! De stemmer nu ” Front Nationale ” ! Marine Le Pen ! Er nu det største pol. parti —De ægte-danskere stemmer stort set alle (ikke off.) Paa DF. !! Hvorfor ? Fordi de elsker Danmark som et kristent land.—–

 22. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Hvis det er korrekt, hvad jeg ærlig talt ikke har ved noget om, at befolkningstilvæksten i Sverige – og i Danmark – ikke er stor nok til at opretholde velfærdssamfundet fremover, så kan det selvfølgelig give god mening at “importere” borgere fra andre lande. Dog vil jeg tillade mig at mene, at det ikke er helt ligegyldigt, hvor disse nye borgere kommer fra. Jo fjerne deres kultur er fra den kultur, de flytter til, jo længere tid tager det selvsagt, før de bliver integreret og kan bidrage økonomisk positivt til et velfærdssamfund. Alene at lære et totalt anderledes sprog er en krævende opgave, som man virkelig skal ville for at kunne.

  Hvis – og det er vel ikke urealistisk at forestille sig – det f.eks. tager 3-4 generationer, før de 340.000 syriske flygtninge kommer til at fungere på lige fod med den oprindelige svenske befolkning, er velfærdssamfundet så ikke afgået ved døden inden da?

  Det bliver spændende og måske også lidt uhyggeligt at følge, hvordan det “svenske eksperiment” udvikler sig.

 23. Af Tommy Haapanen

  -

  Det er da rørende, at man vil skaffe arbejdskraft ved at modtage 340.000 flygtninge. Men hvilken arbejdskraft får man så? Skal der ske en sortering af flygtningene? Er det for at holde omkostningerne i svensk industri nede? Som medlem af EU burde der nemt, kunne skaffes arbejdskraft fra en del af EU’s medlemslande. Det nytter ikke at man lukker øjnene for, at der vil opstå parallel samfund – man kan da ikke tvinge mennesker til at påtage sig en anden kultur.

 24. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Thor Srentoft ??? Er du sikker paa, at du ikke hedder “Balther og bor i Libanon ??? Magen til skadelig personage for Danmark ( Balther-Jensen) Skal man nok lede længe efter !!! (der staar Thor Arentoft/Skagen) —-Hvilket strider imod enhver sund fornuft !! Medmindre de nordjyske stadigvæk er indre-missionske ! Som er ligesaa fanatiske som muslimerne !! og Jehovas Vidner !!

 25. Af Ove Ginness

  -

  Så skal vi til det igen – turen rundt i mere eller mindre forskruede bemærkninger om “de fremmede” der kommer og taget os – har vi ikke været der rigtig mange gange tidligere med udgangspunkter i sludrevorne oplæg fra den udvalgte, deltidsansatte overlæge, der nu igen har haft tid til at skrive om det samme tema?
  Jo! næsten hver gang,og ofte uden sammenhæng med oplæggene. Og så er den samme blogejer,der tillige skriver i sin kolofon, at han “hylder genialitet” Som man siger: “It takes one, to know one” – og han er uhyggeligt langt fra at kende en.

 26. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Ja, jeg bakker EVA op ! —Og lad os saa slaa fast at : Der ikke mangler mennesker i Danmark ! –Hvis de slatne pædagoger ikke havde ødelagt en hel generation af børn, som er endt som “curlinger” ! –Og iøvrigt sidder 100 % paa skatteborger-betalte off. inst. ! Saa ville lille Danmark ikke være endt som en tabernation ! Se nu f.eks. “den yndige unge mand, der posèrer i Mellem-østen ! Mohammed –med afhuggede hoveder ! –Han er opvokset i Ishøj –og med slatne pædagogers hjælp ! Havnet i den dødsensfarlige islamiske organisation.—Nix-nej ! Vi skal ikke have flere børn i DK.! da slet ikke islamiske børn ! –Ellers ser vi frem til XinXin`s næste forestilling paa tv dr.1 –paa onsdag !— Og jeg havde nær sagt, at vi elsker Henrik Day `– Han tør, hvor andre tièr !

 27. Af P Jensen

  -

  Hvis svenskerne er velinformerede, som Tomas U skriver, hvorfor stemmer de så ikke bare på det eneste parti som protesterer mod masseindvandringen? Det kan de jo bare gøre. Hvis partiet ikke får mindst 35% af stemmerne, må 65% af svenskerne jo være snotdumme. Ud fra situationens alvor burde det nye parti jo få 80-90% af stemmerne.

  Hvad er det dog for noget vrøvl Thor Arentoft disker op med? Han fremstiller det som om vi slet ikke kan undvære denne masseindvandring af alle mulige mere eller mindre krigeriske elementer fra Syrien og Irak osv., som vil vende op og ned på Sverige og dræne alle kasser. Frederik Reinfelt er en pseudo-intellektuel narrehat, som er så politisk korrekt at han forveksler rødfascistisk ideologi med virkeligheden. Og som alle totalitære betonhoveder er han komplet ligeglad med Sveriges og svenskernes fremtid.

  Tænke sig, tusindvis af nedbrændte skoler og børnehaver, tusindvis af overfald på kvinder, og tusindvis af andre forbrydelser, ( eller ISIS ) har ikke gjort indtryk på den svenske “elite” der frejdigt fortsætter med at omdanne Sverige til et samfundshelvede fyldt med vold og mord, nedskæringer og blodige sammenstød.

  Det er ret pudsigt at protest-partiet beskyldes for nazisme, racisme og ondskab, selvom det er de nuværende regeringspartier der udleverer deres eget folk og land til uroligheder, røverier, voldtægter, islamisme, forringelser, fattigdom, kæmpekriminalitet og importerede sygdomme.

  Sveriges økonomi, velfærd og retssikkerhed er nu på vej nedad, i endnu hastigere tempo end Danmarks, men meget tyder på at begge lande, ( og nok også Norge)
  snart vil være belemret med en lang række af voldsomme, højdramatiske og nærmest uløselige og ustoppelige konflikter og problemer.

  Regeringerne i både Danmark og Sverige har nogle kolde og arrogante holdninger til deres egne befolkninger, som de ser ned på, fordi politikerne har mistet jordforbindelsen.

  Moral og sund fornuft er blevet afløst af totalitære tankesæt, og resultatet vil blive millioner af tragiske skæbner. Medmindre vælgerne gennemskuer hvad de rødbrune, radiGALE og skabsradiGALE partier har gang i, og stemmer dem væk fra magten.

  Se også Den korte avis og bøger om utopiske/ dystopiske samfund.

 28. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Godt og yderst relevant indlæg.

  – nu må de danske vælgere tvinge de danske politikere, senest ved næste valg, at opsige pasunionen med Sverige ligesom de danske eksportvirksomheder – snarest muligt – skal begynde at finde andre eksportmarkeder som erstatning for Sverige.
  – vi skal INTET absolut intet have at gøre med dette vanvid, der er ved at udvikle sig i et af, engang ,verdens rigeste samfund, der nu er dømt til undergang i fattigdom, borgerkrigslignende tilstande, netop fordi, landet, uvilkårligt, vil bryde sammen i økonomisk henseende når 340.000 – ofte analfabeter eller, i bedste fald, dårligt uddannede mennesker all skal tilbydes boliger, arbejde ( der allerede nu ikke findes ) etc. Dette er, naturligvis, komplet umuligt, og den etniske svenske befolkning bliver dømt til en fremtidig tilværelse som rene “skaffedyr, alt imedens deres egne gamle borgere rask væk smides ud af plejehjemmene og stuves samen i elendige “masse-boliger” – sker allerede ).
  Og her taler vi “kun” om de næste 4 år – hvordan ser det så ikke ud om blot 10 år…? Når Sverige bryder sammen økonomisk “flygter” alle bekvemmelighedsflygtningene samt den del af erhvervslivet, der overhovedet er i stand hertil, til udlandet, der så skal deltage i det af den svenske “elites” bizarre vanvid – det mest bizarre vanvid i hele verdenshistorien.
  Farvel til Sverige – i havde alle mulighederne, men sjoflede jeres egen kultur, jeres eget fok, jeres egen religion, jeres egen historie og hele den vestlige verdens møjsommeligt opbyggede humane og homogene samfundsstruktur.
  Dyb afsky og væmmelse er de eneste ord, jeg kan finde for dette – decideret landsforræderi er næppe nok som en betegnelse, fordi der intet fortilfælde findes i hele verdenshistorien.
  PS.: allerede nu går det dårligt for de svenske virksomheder og arbejdsløsheden er stigende,
  skønt” de politisk korrekte”, naturligvis, kramagtigt, prøver at skjule de nøgterne kendsgerninger for befolkningen med “kraftigt slørede” tal.
  PPS.: der foregår, allerede nu, massive nedbrændinger af skoler og institutioner, røveriske overfald drab på sagesløse samt ikke mindst et enormt antal voldtægter( 2013 = 6.324 ) på ETNISKE svenske piger/kvinder – hvordan kan en blot nogenlunde begavet befolkning finde sig i sådanne barbariske og primitive tilstande i et højt udviklet samfund??
  Fremtiden hedder ..?

 29. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Debattørene staar nu i kø hos Henrik Day`—Saa jeg kan lige naa, at skrive at : Front National er nu det største parti i Frankrig ! prs. Hollande er den mest afskyède president nogensinde ! Og han taber valget med braveur ! Det har han godt af ! –Gid det samme sker i Danmark : At regeringen S &RV taber kæmpestort ! –Hvad vil alle de off., der lever af, at servisere islamisterne i de 42 ghèttoèr saa gøre ??? –De kan vel ikke allesammen faa eftervederlag i million-klassen ? Eller hvad ?

 30. Af P Jensen

  -

  PS: Både i England, Frankrig, Sverige, Norge og Danmark mv. er der en voksende bekymring blandt almindelige mennesker over de politikere der svæver rundt i fantasi-bobler eller bor i osteklokker. De politiske “eliter” synes ramt af en slags kollektiv psykose eller hjernebetændelse , der får dem til at gå ind for at Europa skal begå selvmord.

  Også en del journalister synes at være gået fra forstanden. Ytringsfriheden undertrykkes hyppigt, og hyldestartikler til de radiGALE topfigurer og deres hjernelamme politik forekommer med få dages mellemrum.

 31. Af P Jensen

  -

  PS: Der er nu ca. en million kulturfremmede i Danmark, og i Sverige ca. to millioner.

 32. Af P Jensen

  -

  PS: I Danmark er udgifterne til indvandring, såkaldt integration og diverse Afrika-projekter mv. nu på over 100 MILLIARDER kr . pr. år. Det er hovedårsagen til de ustandselige forringelser af velfærden og sundhedsvæsnet.

 33. Af karl Nielsen

  -

  I Sverige har man ikke fair valg:

  “Det er en fejl, at der ikke er hemmelig afstemning i Sverige”,
  siger Søren Riishøj, der er lektor ved institut for statskundskab ved Syddansk Universitet.

  “Når en anden person kan se, hvem man stemmer på, er det forkert, og det bør klart påtales”, siger Søren Riishøj og påpeger, at der i valghandlingen kan forekomme socialt pres og valgtryk.

  “Det er nok primært denne del af valghandlingen, som mange udlændinge har svært ved at acceptere, fordi de ser den både som en krænkelse af princippet om hemmelig afstemning og som en subtil måde at udøve valgtryk på helt frem til umiddelbart inden selve afstemningen, hvilket gør det vanskelig at godkende valget som helt fair i relation til vælgerne”

  Sådan sørger eliten for at holde sig ved magten i det multikulturelle helvede i Sverige.

 34. Af Sven Jeppesen

  -

  Citat:”Der er snart valg i Sverige, og alle politiske partier på nær det yderliggående Sveriges Demokraterne støtter, at Sverige skal modtage 340.000 flygtninge.”

  Hvorfor kalder du Sveriges Demokraterne yderligtgående? Det er da tydeligvis de andre partier der er helt i hampen og totalt yderliggående! Ingen lande i Europa opfører sig som de gale svenskere.

 35. Af Kjeld Hesselmann

  -

  Fin kommentar, Niels Poulsen, der er intet spor af konspirationsteori over din udlægning af svenskernes besynderlige selvopgiven. De HAR et skyldighedskompleks fra 2. Verdenskrig. I 1930erne var der inderlig udveksling mellem tyske nazister og svenske myndigheder. Svenskerne bidrog til den nazistiske krigsmaskine med malm, raceteori og troppegennemgang. I dag kan man kalde svenskernes indstilling for ubevidst aflad for fortidige synder eller med et psykoanalytisk udtryk “fornægtelse”, der har at gøre med, at anerkendelsen af forhold i omverdenen svigter, og realiteten fornægtes, fordi den er blevet uudholdelig.

 36. Af De revolutionære « Snaphanen

  -

  […] JP leder Sveriges valg, Danske politikere er bekymret for Sveriges flygtningestrøm. Day Poulsen: Sverige har udmeldt sig fra Norden. Det er tyve år siden, svenskere skrev til mig, at Sveriges naboer burde være bekymrede. At […]

 37. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  De etniske svenskere kan være i mindretal allerede i år 2038 viser nye beregninger – altså er Sverige på vej til at blive en totalitær stat hvor sharia måske bliver indført!! De svenske medier og politikere er nogle kujoner – som de var under 2. verdenskrig – og fortæller ikke folket sandheden! Og ISIS er jo allerede repræsenteret herhjemme! Der går 64 farlige udenlandske forbrydere rundt på fri fod herhjemme – heraf 21 mordere og terrorister fra det Taliban som danske soldater sloges imod!! Hvordan og hvorfor får disse kriminelle udlændinge adgang til Danmark? Det er jo en hån mod danskere og især danske soldater at der går 21 mordere og terrorister fra Taliban rundt på fri fod ved Sandholm lejren!! Og i den forløbne uge blev det afsløret at imamen for en moske i Århus holdt med ISIS! Så kom dog i gang med at handle! Og medlemmerne af Hizb-ut-Tahrir vil jo også indføre sharia herhjemme! Fra uduelige politikere har vi hørt den samme sang i mange år om disse kriminelle udlændinge som går rundt herhjemme – uden at der sker noget! Og så meld os ud af disse utidssvarende konventioner som mere beskytter de kriminelle end de tager hensyn til ofrene og danskernes sikkerhed og retstilstand! Jeg er squ da lige glad med hvad der sker med en terrorist! Den uduelige justitsminister Karen Hækkerup og den røde løftebrudsregering siger bevidstløst at vi skal overholde nogle internationale konventioner hvilket oversat betyder at det som Karen Hækkerup siger er at hun hellere vil beskytte nogle fritgående mordere end danskerne! Og der er squ da ingen dansk myndighed som kan bedømme om det er farligt at sende disse terrorister hjem til det mægtige Afghanistan hvor Taliban jo stadig trives! Om ikke andet burde de jo for krigsforbryderdomstolen i Haag!

 38. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Ja, stakkels Svenskere ! —Hvis det ikke var fordi de ikke er til, at forstaa ! –Saa har vi altid syntes, at de var flinke ! –Men ogsaa lidt underlige ! De har masser af skøn natur og skønne steder at holde ferièr i, men det bliver slut fra nu af, hvor landet bliver oversvømmet af burka-udklædte islamister ! —Saa kan vi heller ikke lide, at være i Sverige mere.——Hvad har de stakkels svenskere dog gjort, naar de har saadan nogle kvaj til politikere ??? Hmm. ja, og hvad har danskerene gjort ! Siden vi har faaet saa skruppel-løse politikere, der sidder i “kuplen” Langt væk fra den almindelige dansker, der forsørger dem (politikerne) ?

 39. Af Jesper Lund

  -

  Jeg vil opfordre Henrik Day Poulsen til at tilføje noget nyt på sit CV. Jeg foreslår, at han i en årrække bruger sine faglige kvalifikationer til at arbejde for Læger uden Grænser i Syrien. Mon ikke at det vil give ham tilstrækkelig indsigt i, hvorfor, der er folk, som flygter fra deres land, og som en konsekvens heraf må søge til et andet land.

 40. Af Niels B. Larsen

  -

  Opsig pasunionen med Sverige – og indfør visumpligt!

  Husk at minere broen!

 41. Af Jens Cini

  -

  Jesper Lund
  Læger har faktisk et medansvar for det, der sker idag. I 1950 var der i Danmark og i Syrien 3,5 mio mennesker -idag er der 5,5mio Danmark og 21.mio i Syrien. Det er meget billige vationationprogrammer samt antibiotika som har sat denne udvikling igang: En nobelpristager i medicin har kaldt det for medicinens atombombe. Det er denne bombe af marginaliseret mennesker vi nu ser i mellemøsten og i Afrika. Hvis jeg tegner en forsikring så dækker den ikke hvis jeg er uansvarlig. På samme måde er det ikke rimelig, at Europa skal stå ved nogle forældet konventioner som skal hjælpe folk som har været demografisk uansvarlige.

 42. Af Kaptajn Kaos

  -

  Danmark ligger 25 år efter Sverige. For at tale lægesprog: I Sverige indførtes den elektroniske patient journal i starten af 90-erne, dvs for mere end 20 år siden. Her i landet har vi knapt nok startet med den og den fungerer helt ad helvede til. Medens journalen i Sverige giver læger adgang til notater fra praktiserende læger og specialister, så er den danske journal et virvar af forskellige notater, fuldstændigt huller om buller liggende og umuligt at bruge som arbejdsredskab. Ligeledes er det med specialist uddannelsen, som ikke fungerer i Danmark. Her hersker mildt sagt kaos.

 43. Af P Christensen

  -

  Tendensen i Sverige er blot et udtryk for at “intellektuelle” altid har flirtet med de fascistiske ideologier, såsom nazisme, marxisme og islamisme, og har kastet sig over pøbelen hvis den har vovet at intervenere. Sådanne eliter (i egne opfattelser) gør kun ting for at tilfredsstille deres eget lille jeg. Derfor er Sverige ingalunda et demokrati men et opinions-diktatur.

 44. Af Stefan Bader

  -

  Det värsta med Sverige är att här får vi inte ens diskutera kring vår invandring. Vi har ett parti som stiller op i Riksdagen + kommunen Malmö. Gula Partiet. Vi sender radio hver uge. Ingen avis har skrivit att vi ens existerar. Sverige är inte längre demokratisk i ordets bästa bemärkelse.
  Ni har ett öppnare landskap i Danmark när det gäller yttrandefriheten. Stefan Bader ordförande
  i Gula Partiet. P. S Vår ekonomi är slut. Vi lånar till statskassan 20 miljoner hver time.

 45. Af Per Torbensen

  -

  Der er såmænd ikke så meget at forstå,andet end at vores politikere i hele den vestlige verden er samlet op fra det beskyttede værksted og handler udfra en ikke eksisterende virkelighed og det bliver vores under gang længere er den ikke.

  Sverige er et godt eksempel-Danmark bestemt ikke bedre hvis andre emner bringes til debat.

 46. Af Preben Jensen

  -

  Ja, der er måske nogle psykologiske mekanismer ( eller manglende brikker ) som spiller med i det svenske vanvid, men mon ikke hovedårsagen er korruption i den helt store stil….?!! Den svenske indvandringsindustri er en mafia-agtig konstruktion, der i samarbejde med landsforræderiske og kommunistiske politikere tjener masser af penge på at importere hundredtusindvis af asylanter, som yderligere mange sagsbehandlere og “humanister” efterfølgende kan lukrere på.

  For svagt begavede svenskere og danskere ser det hele nok fornuftigt og meget humanistisk ud. De fatter ikke at det ikke er det mindste humanistisk på den lange bane, og at det kan ende med et brag, og at de selv kan blive ofre for den katastrofe som allerede er begyndt, og som hver dag skubber hundredvis af nye ofre…… både svenskere og danskere……. ud i afmagt og fortvivlelse eller tidlig død.

 47. Af Bjørn Danh

  -

  Hej Day,

  Det er laaang tid siden det hykleriske mørke østland sverige har meldt sig ud af Vesteuropa:

  Det gjorde de allerede i 1930erne, da de hjalp Hitler med jødejagt ved at markere jøders pas med et stort, rødt J.
  Det gjorde de allerede i 1940erne, da de solgte jernmalm og andre industriprodukter til Nazisternes krigsmaskine.
  Det gjorde de allerede i 1970erne, da de byggede et atomkraftværk kun 20 kilometer fra et andet lands hovedstad!

 48. Af Preben Jensen

  -

  Et ekstremt feministisk parti stiller også op til det svenske valg. Partiet er både feministisk, kommunistisk og pladderhumanistisk på samme tid. Bliver partiet valgt ind kan det blive tungen på vægtskålen. I så fald vil Sverige blive forvandlet til en total galeanstalt med raketfart.

 49. Af Bjørn Danh Danh

  -

  @ Niels B Larsen, 16:03,

  At minere broen er måske lige i overkanten. Danskerne skal jo kunne slippe hjem inden IS styrer “rigsdagen”, hehe..
  Men..
  Selv om der er omkostninger ved permanente 24/7 grænsekontroller, bro/Helsingør færger,
  vil dette helt sikkert kunne betale sig.
  De største forbrydelser der er sket i Danmark de sidste årtier er faktisk af “svenskere”.

 50. Af Preben Jensen

  -

  PS: Det er iøvrigt mærkeligt at mange danske journalister allerede har glemt, at en 40-50 stykker af dem havde været skudt eller halshugget i en terror-aktion for et par år siden, hvis det ikke havde været for dygtigt og heldigt politiarbejde. Eller hvad er årsagen til at mange af dem går ind for radikale og islamistiske tilstande samt udemokratisk censur?

 51. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Lars Tvedes bog : Det kreative samfund ! Hvordan vesten kan vælge, at overvinde sin krise –eller forfalde efter 600 aars succes ! —Vi kan alle lære af Schweiz `s maade, at drive et land paa ! Lars Tvede har boet i Schweiz i 20 aar. Saa han ved, hvad han taler om.—Hvis Danmark skal reddes –saa skal der ske noget meget snart ! Svenskernes exempel er skræk-indjagende –og helt – helt uacceptabelt —Ikke sandt ?

 52. Af Stefan Bader

  -

  Ja.. Day…og Ni andre …Sverige har ikke mycket att vare stolt över…Som jag sa tidligere…Vi har sent radio nu i mer än 3 år…men ändå finns vi ikke….det er dog skönt att se kommentarer i vissa aviser…som denne..
  ja det viser att alle ikke hör hemma på ” galeanstalt” som Ni plejer att kalde det…Stefan

 53. Af Henrik Knage

  -

  Det er utroligt hvad alkoholrationering kan gøre ved folk. Nu er Astrid Lindgren´s Pippi Langstrømpe blevet “racist”.

  Hvornår bliver H.C.Andersens´s “Den Grimme Ælling” forbudt i Sverige, hvis en grim ælling ikke må blive hvid ? 🙂

 54. Af Stefan Bader

  -

  Må jag bruge din kommentar om Feministisk Initiativ i mit naeste radioprogram på torsdag den
  11 september ? Jag bruger kun dit fornamn…? Stefan

 55. Af Stefan Bader

  -

  Mit spörsmål om FI var till Preben. Stefan

 56. Af Snart står Sverige ensamma | Petterssons gör skillnad

  -

  […] Källa: Berlingske […]

 57. Af Martin Salo

  -

  Så er dommedagsprofeterne atter engang på banen.

  Hvorfor i al verden skulle flygtningene efterfølgende vælge at bosætte sig i Danmark?

  Og det er absolut ikke korrekt at borgere fra de nordiske lande bare kan rejse til Danmark for at leve af sociale ydelser. Faktisk er Danmark det eneste nordiske land, der sender folk ud af landet, hvis de er så uheldige at havne på sociale ydelser:

  http://politiken.dk/indland/ECE988796/udvist-gravid-islaending-jeg-foelte-mig-fuldstaendig-magtesloes/

  PS. Mange af dem der flygter fra Syrien er ressourcestærke og veluddannede mennesker. Herunder læger. Og dem tager Sverige selvfølgelig imod med kyshånd.

  Danskerne kan jamre og græde alt hvad de vil fordi Sverige ikke vil indføre danske tilstande.

  Pas jer selv, ikke sandt?

 58. Af Torben Knudsen

  -

  Var det Christian den 4. der var den første til at misforstå ‘hinsidan’.
  Hinsides denne verden er ikke i Sverige og Sverige er dog vores nabo.

 59. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – har netop hørt i tv-avisen at de svenske socialdemokrater står til at vinde valget.
  -ja, så må man sige, at det svenske folk ikke fortjener bedre, end den skæbne,
  de kommer til at blive dem til del………………ikke sandt?
  Geniet Albert Einstein udtrykte det således.:

  “der er to ting i denne verden der er uendelige – universet og menneskets dumhed
  og
  ved nærmere eftertanke er jeg ikke sikker på, at universet er uendeligt”!
  citat/slut

 60. Af Morten Johannsen

  -

  Det er jo nemt at skræmme folk – det er straks lidt sværere at forholde sig til virkeligheden.

  Det her indlæg kommer så fra en Dansker der lever i asyl i sverige sammen med sin amerikanske kone der blev smidt ud af Danmark.

  I Danmark fik vi 24 timer til at forlade landet efter en lang og besværlig bureukratisk sagsbehandling der med al ønskelig tydelighed viste at ingen kendte reglerne. Det undskyldte Birthe Rønn så senere – efter flugten til sverige – med ønsket om at nu kunne vi da bare søge igen.

  I sverige fik min kone Sygesikring, sprogundervisning og 5 års opholdstilladelse med automatisk konvertering til svensk statsborgerskab – og alt dette inden for 1 uge!

  Så luk da endelig grænsen til lille egoistiske Danmark – resultaterne viser sig jo først om nogle år hvor der simpelthen ikke er nogen tilbage til at betale skatterne længere.

 61. Af Idar Grindhaug

  -

  Så vidt jeg vet er de alle fleste av de syriske flyktningene som kommer til Sverige SYRIANER, dvs de er øst-ortodokse kristne. Rundt 10 % av syrias befolkning var før borgerkrigen kristne, men mange av disse er nå på flukt/i flyktningeleire

 62. Af Jens Hansen

  -

  Af Morten Johannsen – 8. september 2014 18:37
  “Det her indlæg kommer så fra en Dansker der lever i asyl i sverige sammen med sin amerikanske kone der blev smidt ud af Danmark.
  Så luk da endelig grænsen til lille egoistiske Danmark – resultaterne viser sig jo først om nogle år hvor der simpelthen ikke er nogen tilbage til at betale skatterne længere.”

  Helt enig
  Danmark er blevet et lille egoistisk, lukket, fremmedfjendsk og intolerant land.

  Day Poulsen skriver, at Sverige har udmeldt sig fra Norden.
  Tværtimod.
  Det er Danmark og danskerne som ikke længere ønsker, at være en del af det gode selskab.
  Formørkelsen har lagt sig over Danmark.
  Det kan vi takke Fogh og Pia Kjærsgaard for.

 63. Af Gösta Oscarsson

  -

  Ja det är nog censuren som är mest plågsam. Sverigedemokraterna försökte i den nu pågående valkampanjen få in ett diagram där man jämförde inflödet av invandrare i Sverige med motsvarande i de övriga nordiska länderna. Detta diagram ansågs emellertid av de flesta svenska tidningar som rasistiskt, vilket by implication innebär att ni i Danmark ses som rasister. De rasistiska Sverigedemokraterna lyfter fram dansk och norsk invandringspolitik som ett föredöme. Som ni märker är MSM och de flesta politiker generösa med det epitetet rasism. Vi har alltså ett parti, som ur ett Europeiskt perspektiv är main stream, som är allas paria. Vi är i en ytterst egendomlig situation.

 64. Af Preben Jensen

  -

  Stefan Bader……..

  Du er velkommen til at citere, og du må gerne skrive at jeg har stor sympati for svenskerne, for på mine rejser til Sverige har jeg kun mødt venlige, flinke og gæstfri svenskere. Hvad ” feministisk initiativ” angår, mener jeg at der er tale om en bevægelse bestående af unormale, forstyrrede, forvirrede, tåbelige og navlepillende kvinder/ rødstrømper som lider af misundelse og mindreværdskomplekser overfor mændene, plus at de i skolen eller andre steder er blevet hjernevasket med kommmunistiske og pladderhumanistiske tankesæt……. så de er endt som en slags mandshadende og familiefjendske robotter uden evne til selvstændig tænkning.

  Det eneste de kan finde ud af er at undergrave og destabilisere, og hvis vi ser på feministernes virksomhed rundt om i Europa, er det tydeligt at de er i gang med at svække og udhule demokratierne og hele den europæiske økonomi og civilisation. Deres ligemageri, kvindesag og “humanistiske” verdensrednings-projekter er kun et tykt lag af hykleri og sminke, så man ikke umiddelbart kan se hvor totalitære, rødfascistiske og landsskadelige/ forræderiske de i virkeligheden er.

  Her i Danmark har en del af disse kvindekamps kampkvinder samlet sig i et radikalt parti, hvor de opfører sig som hovedløse høns, og alligevel har stor indflydelse på partiets politik, som også er hovedløs.

  Trods min store sympati for svenskerne, forstår jeg ikke at de vil finde sig i at skulle gå planken ud, bare fordi en lille idiotisk eller korrupt politisk minoritet finder det oppportunt. Hvis et helt folk bliver skubbet ud i kulden og mørket af 100 eller 500 afsporede politikere, så folket for evigt mister sit land og sin fremtid, så er der jo tale om en kolossal og grufuld tragedie. Og intet folk bør lade sig pådutte en sådan skæbne af politikere der nok kan snakke, men ikke evner at tænke længere end til spidsen af næsen.

  Mine venner og jeg ønsker jer alt mulig held med at få sandheden frem om hvad der foregår af magtarrogance og udemokratisk undertrykkelse i Sverige.

  Se også Bjarne Munks og Thomas Rasmussens indlæg plus Den korte avis.

 65. Af Preben Jensen

  -

  Et svar til STEFAN BADER er endnu ikke kommet på…..?

 66. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu ved jeg ikke om jeg vil blive kaldt racist; men jeg har altid ment, at det var Sverrigs ulykke, at de i drukkenskab faldt ned fra træerne…… Måske en af grundene til, at svensk udelukkede består af stavefejl og bandeord.

  Forslaget med at minere broen – jo, ikke uden kvalitet; men et skilt, der peger mod Tuborg Havn med løfte om gratis snaps – det skal såmænd nok få dem til at hoppe i havnen – det plejer de jo.

 67. Af Henrik Knage

  -

  Ser desværre ud til, at svenskerne har misforstået racismebegrebet så meget, at de i “godhedens navn” ikke længere kan se deres egne skove for bare træer. Forstået på den måde, at man i den grad kan blive grebet af en mission af at bekæmpe noget, at man til sidst ender med at blive begrebet af det man kæmpede imod.

  Vores egen gode gamle Holger K. Nielsen er et godt eksempel herpå. Gode gamle Holger har brugt HELE sit politiske liv på at bekæmpe bureaukrati og skrankepaveri i Danmark, indtil han bliver Skatteminister, og indtil ejendomsvurderingerne i Danmark viser sig at være forkerte.

  Herefter bliver gode gamle Holger K. Nielsen selve indbegrebet af det han selv så indædt kæmpede imod, nemlig en burekrat og skrankepave af rang.

  Den “snyder” den dér. Svenskerne ser ikke sig selv som racister, men virkeligheden ser anderledes ud end som så.

  De seneste tiltag fra svensk side burde bekræfte, at teorien holder vand.

 68. Af Jens Hansen

  -

  Af Morten Johannsen – 8. september 2014 18:37
  “Det her indlæg kommer så fra en Dansker der lever i asyl i sverige sammen med sin amerikanske kone der blev smidt ud af Danmark.
  Så luk da endelig grænsen til lille egoistiske Danmark – resultaterne viser sig jo først om nogle år hvor der simpelthen ikke er nogen tilbage til at betale skatterne længere.”

  Helt enig
  Danmark er blevet et lille egoistisk, lukket, fremmedfjendsk og intolerant land.

  Day Poulsen skriver, at Sverige har udmeldt sig fra Norden.
  Tværtimod.
  Det er Danmark og danskerne som ikke længere ønsker, at være en del af det gode selskab.
  Formørkelsen har lagt sig over Danmark.
  Det kan vi takke Fogh og Pia Kjærsgaard for.
  Det eneste Danmark efterhånden kan bruges til, er at bakke op om USA’s forbrydelser i Mellem Østen.
  Og dermed skabe flygtninge som anstændige lande som Sverige så må hjælpe.

 69. Af Inge Petersen

  -

  Nu er der svenskere og svenskere! Der er “højsvenskere” der bor i Stockholm og omegn, og det er først og fremmest derfra dekreterne udgår om at modtage med åbne arme. Det er deroppe flertallet af eliten sidder, der ønsker i naivitetens navn at importere 340.000 syriske flygtninge over 4 år.
  Når der bliver ballade i yderkommunerne til Stockholm, hvor alle indvandre enklaverne er, bliver det aldrig sagt, at det er indvandrerbanderne der laver balladen. Man bruger masser af omskrivninger i aviser og TV og er nærmest ved at brække tungen midt over for ikke at nævne I-ordet!
  Sverige er et rimeligt stort land, så der skal nok være plads i de svenske skove til arabere der er vante til sand mellem tæerne.
  Sydpå i Skåne er man allerede beriget med så mange indvandrere fra arabiske lande, at man nærmest accepterer når der er opstød i f.eks. Malmø. Det er en del af berigelsespakken. Beboerne i Rosengårdscentret dominerer i den grad byen. Er man så uheldig at være af jødisk afstamning skal man være lykkelig hvis man kan slippe uantastet ud af byen. Det finder den svenske rigsdag åbenbart helt OK.
  Den almindelige, etniske svensker findes snart ikke mere i Sydsverige. De er efterhånden så hjernevaskede, at de end ikke tør tænke, at de faktisk mener, at nu kan det være nok. Nu må der være krav på et pusterum. Skulle de så meget som pippe sligt i større forsamlinger bliver de nærmest buhet ud af døren. De tør ikke!
  Prøver de endelig med lidt protest er det ud af den ene mundvige og i et meget lavt tonefald.
  At der findes et protestparti ved navn Sverigesdemokraterne kommer nok ikke til at betyde det store ved det kommende valg. For det første er det ikke hemmeligt stemmeafgivning, da det er åbent for enhver hvilken stemmeseddel man har tænkt sig at benytte. For det andet har Sosserne allerede fastslået, at Sverigesdemokraterne ikke vil få så meget som en kinamands chance for indflydelse uanset hvor mange mandater de vil få. Det er det der i svensk optik kaldes fair behandling.
  Det der er værst i dagens Sverige er, at nynazistiske partier trives i bedste velgående. De er de eneste, der gør modstand.
  At man nu også klandrer Astrids Lindgren og Pippi Langstrømpe og postulerer hun havde/har racistiske tilbøjeligheder er sørgeligt. Den næste det kommer til at gå ud over er vel Selma Lagerlöf . Jeg har en fornemmelse af, at man er ved at nærlæse både Lagerlöf, Strindberg og Moberg for at finde racistiske forbindelser.
  Sverige er et land med en fortabt befolkning, og det gør mig faktisk ked af at tænke på. Jeg holdt en gang meget af landet. Nu ved jeg ikke rigtigt mere hvad jeg skal tænke.

 70. Af Kit Louise Strand

  -

  @ Anders Madsen –
  De tre herrer, du dér nævner – Hedegaard, Jalving og Uhskov – sætter jeg overordentlig stor pris på: De har rent faktisk sat sig ind i stoffet, og ved, hvad de taler om (i modsætning til mange andre, der bare har sat den på autopilot). Det ulykkelige i denne debat er, at den har delt den danske befolkning – nøjagtigt som Uhskov antyder med sin titel, Et delt folk.
  Jeg er ved at være uendeligt træt af folk, der simpelthen ikke har sat sig ind i islam og de meget problematiske følger for vores samfund, økonomi og vores tillid til hinanden. Derfor må min opfordring til andre lyde, at man læser op på emnet, før man udtaler sig så skråsikkert og bagatelliserer problemet og andres helt legitime bekymring på en nedladende måde.
  Jeg vil gerne være behjælpelig med en relevant litteraturliste.

 71. Af Preben Jensen

  -

  Hej, mit svar til STEFAN BADER fylder godt nok mere end fem linjer, og det er vel derfor at det nye automatiske blogfilter er trådt i funktion, for at ytringsfriheden ikke skal gå helt amok, så læserne får alt for meget at vide i alt for store portioner ad gangen……… men man kan vel stole på at HDP snart griber ind med sin sædvanlige konduite..?!!

 72. Af Lars Petersen

  -

  @ Henrik Day Poulsen.

  SORRY.. DET HANDLER IKKE OM HVAD SVENSKERNE IMPORTERE, MEN INDIREKTE DK IMPORT.

  Fx. har jeg adskillige gange på Mikael Jalvings blog, oplyst denne, at hvad Svenskerne gør og
  ikke, (isoleret set), ikke rager Danskerne, men derimod den tidsforskudte import til Danmark.

  Dvs. om føje år, er det ligeså så sikkert som solen står op, at man vil se masse-vandringer af
  disse Svensk-importerede (såkaldte) kulturberigende flygtninge-masser, idet her kun er en
  kort bro imellem herligheden, hvorefter det importerede materiale står i Danmarks centrum.

  POINTEN ER DERFOR, at fokuseringen på svenskernes aparte dumhed, er flintrende ligegyldig
  målt med kommende indirekte import af nævnte kulturberigende masser, hvorfor snakken
  NATURLIGVIS (som jeg har sagt lang tid før alle jer andre), skal omhandle hvordan man hindre
  nævnte indirekte masse-vandringer, hvormed nationen Danmark vinder ikke en, men 2 X op.

  1. Udform lovgivning omkring stop af nævnte masser imellem Danmark og Sverige.
  2. Vindingen er tillige, at store dele af de “oprindelige” Svenskere emigrere til Danmark,
  hvilket betyder, at sættes driftspisen ned i DK, vil mange Svenske virksomheder tilgå DK.

  MAN KAN MED ANDRE ORD LAVE EN ALLER HELVEDES GOD FORRETNING UD AF FADÆSEN 😉

  LOVGIVNINGEN OG HVORDAN ?.
  Nu kan det imidlertid være svært at sige stop til en mørk, (som det 99,99% af tiden vil være),
  for i næste vending at storsmile til en hvid, for derpå at åbne Danmarks porte op på vid gab.

  Ergo kræves hård definition omkring hvor mange IKKE-vestlige tilvandrere nationen DK kan
  absorbere, før det skader driftsprisen som må og skal overholdes; forstået op imod int. std.,
  da nationen på sigt, alligevel vil bryde sammen, og hvilket tildeles højeste juridiske tyngde.

  STYRKELSE AF LOVENS DEMOKRATISKE SETUP:
  Såfremt man udformer en understøttende lovgivning, hvor individet nu kan stemme enten
  ja eller nej til økonomiske standardisering til internationale konkurrencemæssige forhold,
  imod at JA-sigeren til nævnte indvandring, SELV betaler showet, imens NEJ-sigeren slipper,
  opnår man en individuel krone-for-krone demokratisk tilpasning, og deraf fuldtonet befolk
  bag, idet “nyderne”, nu ej længere kan være (gode) på betalernes bekostning, da disses skat
  stiger procentuelt med indvandringens kostpriser, hvormed Staten DK, allerede fra start, går
  ind (via SKAT´s servere), og fastsætter grænsen mht. HVOR GOD man reelt har råd til at være.

  PROBLEMET LØST HENRIK.. OVERTAGET AF LIKVID, “OPRINDELIG” SVENSK INDVANDRING..

 73. Af Martin Salo

  -

  @Lars Petersen

  Du er da godt klar over, at man ikke bare kan væde ind i Danmark og leve af sociale ydelser?

  Sæt dig ind i tingene inden du maler skræmmebilleder.

 74. Af Martin Salo

  -

  *vade

 75. Af Kjeld Hesselmann

  -

  Der er sikkert flere årsager til det galopperende vanvid i Sverige, men en fællesnævner for de nordvesteuropæiske landes indvandrerpolitik kan sagtens være de segmenter i samfundet, som lever af de ubehjælpsomme (danske som udenlandske): De offentligt ansatte menneskevenner i stat, region og kommune. Preben Jensen pegede på dette forhold i sit indlæg. Læg iøvrigt mærke til, at det er blandt pædagoger, sagsbehandlere af enhver slags og statsadministratorer at tavshed larmer, når talen drejer sig om utilpassede muslimer i vore samfund. Vi kan kalde det konfliktskyhed eller andet, men overskriften er nok, at man gennem årtier har skullet forfægte de “svages” rettigheder for selv at kunne leve fedt.

 76. Af Preben Jensen

  -

  Det ville være rart hvis Berl. ville fortælle lidt om hvordan der redigeres her? Hvad må man, og hvad må man ikke? Må man ikke svare andre bloggere? Må man ikke skrive mere end to eller fem linjer nogle gange? Må man ikke have “forkerte” meninger? Må man helst ikke være med i debatten for tit? Må man ikke afsløre for meget? Vi bloggere arbejder gratis, så venligst fortæl lidt om det nye filter.

 77. Af Lars Petersen

  -

  @ Martin Salo.

  Man kan netop “bare” vade ind i Danmark og leve af sociale ydelser.. hvilket setup går under
  de to vidunderlige sammensatte bogstaver: “EU”, ligesom du skal indkalkulere alt fra div.
  giftermål, proforma jobs, (som vi kender fra Øst EU), samt en række andre velkendte tricks..

  Men igen.. da jeg er demokrat, går jeg ind for fuldstændig uhindret fri indvandring fra samtlige
  egne i verden, så længe JA-sigerne hertil, (( S E L V )) betaler showet, hvormed man sikre sig,
  at Alibaba og venner, netop ikke kan ja-stemme familiemedlemmer og andre ind, idet Staten
  DK som nævnt går ind og måler på forventet (generations-fremskudte kostpriser mv.) hvilket
  nu omsættes til forhøjet skatteprocent, som igen måles op imod individets betalingsevne 🙂

  Barrieren fastsættes løbende efter international konkurrenceniveauer for Statsdriftens pris.

 78. Af Preben Jensen

  -

  PS: Når svar til andre bloggere hindres igen og igen, må man jo spørge Berl. hvad det skal gøre godt for?

 79. Af Jens Hansen

  -

  Af Morten Johannsen – 8. september 2014 18:37
  “Det her indlæg kommer så fra en Dansker der lever i asyl i sverige sammen med sin amerikanske kone der blev smidt ud af Danmark.
  Så luk da endelig grænsen til lille egoistiske Danmark – resultaterne viser sig jo først om nogle år hvor der simpelthen ikke er nogen tilbage til at betale skatterne længere.”

  Helt enig
  Danmark er blevet et lille egoistisk, lukket, fremmedfjendsk og intolerant land.

  Day Poulsen skriver, at Sverige har udmeldt sig fra Norden.
  Tværtimod.
  Det er Danmark og danskerne som ikke længere ønsker, at være en del af det gode selskab.
  Formørkelsen har lagt sig over Danmark.
  Det kan vi takke Anders Fogh og Pia Kjærsgaard for.
  Det eneste Danmark efterhånden kan bruges til, er at bakke op om USA’s forbrydelser i Mellem Østen.
  Og dermed skabe flygtninge som anstændige lande som Sverige så må hjælpe.

 80. Af Jesper Lund

  -

  @Kit Louise Strand

  Henrik Day Poulsens indlæg omhandler udelukkende hvilket problem, som det store antal syriske flygtninge, Sverige planlægger at modtage, vil være for Sverige og for Danmark. Han nævner ikke med et ord baggrunden for det store antal flygtninge. Heller ikke, hvem der er mere egnet til at modtage disse flygtninge, hvis Sverige ikke skulle gøre dette.

  Simple opslag på internettet giver tal hvor mange flygtninge, der er i verden, hvor de opholder sig og hvilke lande, der flygtes fra/til. Disse tal viser at fleste flygtninge befinder sig i i eget land eller i et naboland.

  Har du et foreslag til en rimelig fordeling af de flygtninge, der desværre findes i verden pga. en konfliktfyldt verden?

 81. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu er det jo almindelig kendt, at Sverrig kun er egnet som depot for toksisk affald og svært belastede kriminelle. Meget almindelige – kriminelle altså – i Sverrig altså!

 82. Af Jens Hansen

  -

  Af Kit Louise Strand – 8. september 2014 19:31
  “De tre herrer, du dér nævner – Hedegaard, Jalving og Uhskov – sætter jeg overordentlig stor pris på. De har rent faktisk sat sig ind i stoffet”

  Det har de tre herrer ikke.
  Hedegaard blev i byretten dømt som racist.
  Landsretten frikendte ham. Ikke for racisme. Men fordi han udtalte sig i en tilstand, hvor han ikke anede, hvem han henvendte sig til.
  Jalving og Uhrskov er højreekstremister.
  Jalving omgås og holder taler for nazister i Malmø.
  Jalving og Uhrskov har været med til at give Jyllands Postens avisens blakkede ry.
  Avisen regnes ikke som tilhørende anstændige medier.
  JP er kendt som en fremmedfjendsk og racistisk avis.
  Den er talerør for DF og Venstre.

 83. Af Preben Jensen

  -

  Et svar til STEFAN BADER, sendt omkring kl. 18, er stadig ikke på…..???

 84. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Her paa Day`s skal der kun borgerlige ! Socialdemokrater – RV plus andre røde hører hjemm Politiken, hvor de offentlige savler, saa det er ren . “ynkelighed ” De er nødt til, at forsvare islamisterne ! De lever nemlig af at servisere dem allesammen !!!

 85. Af Martin Salo

  -

  @Lars Petersen

  Bare fordi du gentager dig selv så bliver det du siger ikke rigtigt. Ingen fra de nordiske lande kan rejse til Danmark og kræve kontanthjælp.

  Men du har åbenbart meget indsyn i sociallovgivningen i Danmark så kan du venligst henvise til nogle bestemmelser, der viser, at tilrejsende fra Sverige har ret til kontanthjælp? Kast lys over dette som åbenbart kun du er vidende om.

 86. Af Jens Hansen

  -

  Af Morten Johannsen – 8. september 2014 18:37
  “Det her indlæg kommer så fra en Dansker der lever i asyl i sverige sammen med sin amerikanske kone der blev smidt ud af Danmark.
  Så luk da endelig grænsen til lille egoistiske Danmark – resultaterne viser sig jo først om nogle år hvor der simpelthen ikke er nogen tilbage til at betale skatterne længere.”

  Helt enig
  Danmark er blevet et lille egoistisk, lukket, fremmedfjendsk og intolerant land.

  Day Poulsen skriver, at Sverige har udmeldt sig fra Norden.
  Tværtimod.
  Det er Danmark og danskerne som ikke længere ønsker, at være en del af det gode selskab.
  Formørkelsen og intolerancen har lagt sig over Danmark.
  Det kan vi takke Fogh og Pia Kjærsgaard for.
  Det eneste Danmark efterhånden kan bruges til, er at bakke op om USA’s forbrydelser i Mellem Østen.
  Og dermed skabe flygtninge som anstændige lande som Sverige så må hjælpe.

 87. Af Jens Han sen

  -

  Kit Louise Strand – 8. september 2014 19:31
  “De tre herrer, du dér nævner – Hedegaard, Jalving og Uhskov – sætter jeg overordentlig stor pris på. De har rent faktisk sat sig ind i stoffet”

  Det har de tre herrer ikke.
  Hedegaard blev i byretten dømt som racist.
  Landsretten frikendte ham. Ikke for racisme. Men fordi han udtalte sig i en tilstand, hvor han ikke anede, hvem han henvendte sig til.
  Jalving og Uhrskov er højreekstremister.
  Jalving omgås og holder taler for nazister i Malmø.
  Jalving og Morten Uhrskov har været med til at give Jyllands Postens avisens blakkede ry.
  Avisen regnes ikke som tilhørende anstændige medier.
  JP er en fremmedfjendsk og racistisk avis.
  Den er talerør for DF og Venstre.

 88. Af Søren Rasmussen

  -

  Denne mentale lemmingeeffekt der foregår i Sverige lige nu, burde jo ikke være ukendt for Danskerne – vi oplevede den jo blot tilbage i 1980’erne og 1990’erne – hvor det radiGALE venstre jo førte an.

  Heldigvis har Danskerne beholdt deres kritiske sans og deres antiautoritære sind – de kvaliteter i vores folkesind bærer frugt nu, hvor vi bliver respekteret for vores omtanke for medmennesket.

  Jeg afsikrer min pistol hver gang jøg hører ordet islam…..

 89. Af Michael Elofson

  -

  I Sverige har venstrefløjen og ”Zenia Stampe”-grupperingerne der befolker en massiv, autonom public service (Sverige Radio og Sveriges Television), sammen med dets lakajer (Aftonbladet, Expressen etc.), total magt over informationsstrømmen og har dermed i praktikken taget magten i Sverige. Ingen journalist og ingen politiker i de etablerede partier i Sverige tør sige noget der ikke er ”godkendt” af Sveriges Television og Sveriges Radio. De ved at de så ville blive udråbt som racister, Islamofober og lignende og at deres karriere ville være over. Desuden ville diverse venstrefløjsgrupperinger udsætte dem og deres familier for trusler og forfølgelser, og dette ville media sjælden rapportere om.

  DR PRØVER i hvert fald at VIRKE objektive (undtaget i klimaspørgsmålet) men SVT/SR i Sverige foregiver i dag ikke engang at være neutrale og bedriver helt åbent sin egen propaganda.

 90. Af Lars Petersen

  -

  Martin Salo.

  Enhver Nordisk Statsborger kan rejse til DK og forlange konstanthjælp i op til 6 måneder.
  Har vedkommende boet i Danmark i mere end 3 år, opnår man 100% Danske rettigheder.

  GOOGLE SØGESTRENG: Kontanthjælp i Danmark — Nordisk samarbejde

  Endvidere er det velkendt hvordan man etablere alt fra både ægte, såvel som proforma jobs,
  og/eller ægteskaber mv., hvor grænsen for hvad som kaldes arbejde i EU fortolket forstand,
  er så ovenud lemfældig og ufuldkommen, at her reelt er tale om pivåbne porte – alt betragtet

  PS. Jeg kan forstå på dig, at jeg åbenbart KUN skulle værende vidende om sociallovgivningen
  i Danmark, hvorfor jeg må spørge om den herre venligst kunne henvise til adskillige tekster
  herfra, hvori jeg skulle have brilleret med mine monotone konsekvente fejl og referencer 🙂

 91. Af Torben Madsen

  -

  Sjovt, jeg har længe tænkt, at den store og større indvandring i Sverige bliver den nordiske toldunions død…. Jeg tror at vi på sigt, af sikkerhedsmæssige grunde, bliver nødt til at skærpe tolden mellem Danmark og Sverige, og naturligvis genindføre visning af pas ved indrejse.

  Jeg håber til gengæld at Norge og Danmark udvider samarbejdet, og står sammen om den nordiske identitet og de nordiske værdier, for. Jeg røg bange for, at Sverige er tabt, og vi fra den side vil se et meget anderledes land med helt andre værdier og problemer i fremtiden.

 92. Af Preben Jensen

  -

  Det er uforståeligt. Arne Rud og Søren Sørensen har kunnet overplastre samtlige blogs med op til 25 indlæg pr. debattråd, i alt tusindvis af indlæg. Men mit svar til STEFAN BADER ca. kl. 18 blev spærret pr. automatik, og mange, mange andre indlæg “forsvinder” bare, kommer aldrig på. Vi er mange med her og tilsammen ejer vi en guldmine af viden, men vores deltagelse saboteres igen og igen. Hvorfor?????

 93. Af Preben Jensen

  -

  STEFAN BADER, du må gerne citere. ( Længere svar spærres )

 94. Af Preben Jensen

  -

  De spærres af mystiske eller udemokratiske årsager

 95. Af Preben Jensen

  -

  Vi er nogle systemkritikere der er ægte socialkonservative og uafhængige af alle partier, men ytringsfrihed har vi ikke meget af her.

 96. Af Preben Jensen

  -

  Selv den korte avis har ikke fri adgang for seriøse indlæg. Er Danmark stadig et frit og demokratisk land? Eller er vi ved at indhente Sverige?

 97. Af S R Larson

  -

  Uden tvivl en meget god analyse af hvad der sker i Sverige. Jeg er oprindelig fra Sverige, jeg boede seks aar i Danmark i 90erne foer jeg flyttede till USA, og jeg foeler idag at min nordiske tilknytning er Danmark, ikke Sverige. Det vil komme en dag, tidligere end mange oensker, naar det simpelthen vil blive umulig for Danmark at vedligeholde en aaben grense til Sverige.

  Hvis jeg skal vaere fuldstaendig opriktig, oensker jeg at I danskere vil overveje en lukket grense. Det ville vaere en tydelig signale til svenskerne om at enten tage ansvar for sin uansvarlige indvandringspolitik, eller blive udelukket fra den nordiske faellesskab.

 98. Af Preben Jensen

  -

  Nå, nu er svaret til STEFAN BADER (kl. 19.03) kommet på, og tak for det til HDP. Som åbenbart er en fin fyr og en god demokrat med et OK syn på ytringsfrihed og demokratisk debat.

 99. Af Søren Rasmussen

  -

  S R LARSON i uddrag:

  “Det vil komme en dag, tidligere end mange oensker, naar det simpelthen vil blive umulig for Danmark at vedligeholde en aaben grense til Sverige. ”

  That event is closing in and the Danes are keeping a straight eye on their Swedish cousins.

  It is no longer a question of when – but more a question on how and by whom…

  Denying socalled Swedish citizens access to Denmark is a serious matter.

  No problem – we will do if necessary.

 100. Af Preben Jensen

  -

  Vil bare lige gentage den utrolige og uhyggelige kendsgerning at den svenske regering ævler og vrøvler løs om at være en humanistisk stormagt SAMTIDIG med at Frederik Reinfelt & co. vender det blinde øje til at tusindvis af skoler og børnehaver er blevet nedbrændt, at tusinder af svenske kvinder er blevet voldtaget, at hundredtusinder af svenskere har fået deres tryghed og trivsel væsentligt forringet pga. mangedoblet kriminalitet og forringet velfærd og sundhed.

  Den svenske regerings politik er gennemført kynisk og hyklerisk, og den har intet at gøre med humanisme. Meget tyder på at det nok nærmere er korruption og radigalt forræderi det handler om.

  Man kan også spørge om ikke regeringen er medskyldig i de utallige forbrydelser som svenskerne unødvendigt er blevet udsat for. (ofrenes lidelser går Reinfelt sandelig let henover)

  Hvis det ender med et ødelagt land og/ eller borgerkrig, hvad er der så tilbage af humanisme-praleriet?

  Er der i virkeligheden tale om fladpandet eller morderisk “humanisme”?

 101. Af M S

  -

  @Lars Petersen

  Hold nu op med dine julelege.

  For det første: For at få adgang til kontanthjælp i Danmark så skal ens forhold for at forsørge sig selv i Danmark have ændret sig. Ganske enkelt så kan man ikke bare rejse ind i Danmark og forlange kontanthjælp. At gå fra arbejdsløs til arbejdsløs og uden en krone på lommen er ingen ændring i ens økonomiske forhold. Ring til kommunen hvis du er i tvivl.

  For det andet: På Nordisk Råds hjemmeside står at læse:

  “Hvis du er statsborger i et andet nordisk land og har boet i Danmark i kortere tid end tre år, kan Udlændingeservice beslutte at du skal rejse til dit hjemland hvis du har modtaget kontanthjælp i mere end seks måneder.”

  Med andre ord så betyder det også, at du ikke er berettiget til kontanthjælp fra dag 1. Og hvis det endelig er som du påstår så er det maks 6 måneder kontanthjælp og så er det ud.

  Men som sagt. Ring til kommunen. Præsenter dig som “bekymret borger” og spørg om dine fantasier hører hjemme i virkeligheden.

 102. Af Preben Jensen

  -

  PS: Den danske regerings politik er jo ikke meget forskellig fra Sveriges, så det bliver nok snart sådan at asylanterne vil modtage fuld pension både fra Sverige, Danmark og Norge = med en tredobbelt årsløn. Det vil nok blive en fed fidus at søge asyl i alle tre lande, under tre forskellige navne og “historier” pr. asylant.

  Der er jo åbne grænser og åbne kasser. I Danmark har een enkelt kriminel indvandrerfamilie Levakovic kostet skatteyderne 80-100 millioner kr. iflg. pressen.

  Det er jo kun overfor danskerne at R og S bruger sparekniven dag ud og dag ind året rundt.

 103. Af Preben Jensen

  -

  MS…….

  Enhver fra Afrika eller Mellemøsten kan rejse ind i Danmark, sige asyl eller asul, og fra dag eet blive tildelt større rettigheder end danskerne selv. Du overser at dine teorier sættes til vægs af praksis.

  Man regner med at en indrejsende kulturfremmed koster statskassen op mod 200.000 kr allerede det første år.

  Vi danskere er til grin og er gjort til 3. klasses borgere i vores eget land.

 104. Af Martin Salo

  -

  Og hvor er det sjovt at nogle har den idé at grænsen til Sverige skal lukkes og at der skal indføres paskontrol.

  Det skal nok give kilometerlange køer på øresundsbroen. Stakkels alle de danskere der bor i Sverige og arbejder i Danmark. De vil aldrig kunne passe deres arbejdstider. Med mindre de tager af sted klokken 3 om morgenen for at kunne møde klokken 8.

 105. Af Martin Salo

  -

  @Preben Jensen

  Man kan kun modtage folkepension i det nordiske land man er bosat i.

  Læs dog op på reglerne.

 106. Af Kristian Andersen

  -

  Bodega drankerne og White Power segmentet er flytte ind på berlingske..tsk….

 107. Af Preben Jensen

  -

  Anti-danskere (eller radikale mv.?) som Kristian Andersen, Timo og Guinness mfl. er flyttet ind på Berlingske debat….tsk….

  Specielt KA kan vist heller ikke lide hvide mennesker eller arbejdsløse/ hjemløse / retsløse/ ensomme/ fattige danskere……… Men er sikkert Jelved og Vestager fan…… eller er det Enhedslisten der trækker….?

 108. Af Preben Jensen

  -

  I Afrika er der eksempler på systematisk voldtægt og gennembankning af kvinder som et led i krigsførelse. Kvinderne tæskes sønder og sammen og voldtages tillige. Eller skolepiger kidnappes i hundredvis og føres bort til en ukendt skæbne. Der er tale om organiseret og systematisk vold og undertrykkelse. Som skal få folk til at flygte, så store byer og landområder kan erobres uden at møde modstand.

  I Afrika er det Boko Haram og andre islamistiske sekter der fører sig frem, også med mord og nedbrændinger af boliger, biler og kirker mv. I Nordirak er det ISIS/ IS der terroriserer og massemyrder. De er fuldt ud lige så slemme som nazisterne og kommunisterne, da de huserede værst.

  I Sverige er det ikke helt det samme, men der er visse ligheder. Utallige påsatte brande, utallige røverier, indbrud, overfald og voldtægter, utallige tab, ulykker og sociale tragedier og en national økonomi og velfærd der rasler ned ad brættet.

  Er en borgerkrig i slow-motion allerede i gang i Sverige? Er det nye herrefolk eller den nye besættelsesmagt ved at etablere sig?

 109. Af Ove Ginness

  -

  AD Preben Jensen – 9. september 2014 07:32
  Jeg tror det er mig, du mener, og i så fald kan du stadigvæk ikke stave mit navn korrekt. Hvis ja, så falder det i tråd med mine mange, gentagne observationer af, at du ud af den blå luft og uden belæg, er rigtig god til at sætte andre i bås. Jeg er hverken det ene eller det andet af det, du skriver, og heller ikke en medløbertype som du, der altid er på banen med de samme, simple synspunkter, når den udvalgte, deltidsansatte overlæge har begået endnu et useriøst oplæg.

 110. Af Preben Jensen

  -

  Hej, sendte et indlæg ind et par minutter i otte…..men det røg i filtret.

 111. Af Kit Louise Strand

  -

  @Jens Hansen:
  Med din sidste udmelding om de tre historikere – Hedegaard, Jalving og Uhrskov – må jeg blot konstatere, at du er uden for pædagogisk rækkevidde.

 112. Af Preben Jensen

  -

  Ove Ginness…………

  Denne gang fik jeg da dit dobbelt S med, altså det SS som du åbenbart værdsætter.
  Men da du åbenbart føler dig hårdt ramt ved at blive kaldt Guinness, skal jeg se om jeg kan bygge mit tastatur om, så u ikke kan trækkes med når i trykkes ned.

  Du påstår igen og igen at HDPs oplæg er useriøse. Dér er vi så uenige. Og ihvertfald giver de jo anledning til stor debat-aktivitet og mange besøg, og det er vel udmærket.

 113. Af Henrik Knage

  -

  Børnegardinet der lige er blevet forbudt i Sverige, som forestiller Pippi Langstrømpe, 2 negerpiger og en tyk negerhøvding, fortæller alt.

  Det fortæller, at der er forbudt at arbejde, hvis man er farvet i huden.

  Det fortæller samtidig, at Pippi Langstrømpe der har fletninger og fregner ikke må redde sydhavsøen fra en tzunami, og smide alle røverne på øen ud i vandet – og derefter blive viftet lidt med palmeblade, for den gode gerning hun har gjort.

  Alle smiler på gardinet, både den tykke negerhøvding, negerpigerne og Pippi.

  Hvad er der galt i det?

  Svenskerne vil hellere udsætte danskerne for 340.000 nye syrienkrigere, i 340.000 Volvo´er og Scania Vabis lastbiler, der snart kommer kørende over Øresundsbroen med kurs mod København, som velfærdsturister, med trykkogerbomber, krumsabler og snabelsko og humus mellem tænderne.

  De er skøre de svenskere 🙂

 114. Af Søren Sørensen

  -

  Vko indførte mere end dobbelt så mange indvandre til dk under deres tid end nyrups ditto.

  Borgerlige ønsker flere lønpresserer altid og malker folket via df som tror de får en stram indvandring der . Partiet har endda stemt for flere eu forslag end andre danske..

  Forstår ikke dem der er bekymret over la VKO og færre indvandrer til at betale skatter.. Der bliver aldrig brug for flere hænder med 1 million sat uden for muligheder og på parkering i dk..arbejsløsheden er ikke 3 men 25%.. Muligvis gør der i Sverige og deres kæmpemæssige landområder med mineraler.

  Kvota system med indvandrer fra hele verden og ikke blot muslimske som er en anti-pol skal indføres i morgen for større harmoni og færre indvandre af alle slags via udmeldelse af eu..

  Liste ø har landets strengeste indvandrer politik da kun dem bekymrer sig om østarbejdere der arbejder under vilkår. Men er jo umuligt at få borgerlige til at fjerne skyklapperne fra den osteklokke de bor i..

 115. Af Hans Laugsand

  -

  Det första steget för både Norge och Danmark är att säga upp de Nordiska avtalen om migration och socilaförsäkring. Det vill säga att enbart EU /EÖS avtalen galler för Sveriges befolkning ifall de skall flytta till Danmark eller Norge. Sedan är det bra ifall Danmark och Norge kan samarbeta inom EU att införa närhetsprincipen för flyktingar, det vill säga att man skall hjälpa flyktingar i deras närområden. Det finns goda chanser till ett samarbete mellan Norge och Danmark eftersom FRP sitter i regeringen. Denna form av nordiskt samarbete kan även föras över sedan till andra områden .

 116. Af Henrik Knage

  -

  Det bør i samme forbindelse tilføjes, at krum – sablen er erstattet af en Jonsered kædesav og dromedaren er udskiftet med en Husqvarna vand – scooter. Det de så kan ses frem til fra danmarks side er 340.000 bevæbnede bådflygtninge, der går i land fra Gedser i Syd, til Skagen i Nord, som en stime sorte makreller med turban.

  Svenskerne er blevet racister over for Pippi Langstrømpe og dermed sig selv – trist de ikke selv kan se det!

 117. Af Ove Ginness

  -

  AD Preben Jensen – 9. september 2014 08:22
  Det handler da ikke om mængden, men om kvaliteten, og den kategori har dine fordømmende indlæg aldrig strejfet.

 118. Af Svend Petersen

  -

  Sverige er det enste anstændige og stuerene land tilbage i Norden.

  Det er vel derfor at småborgeren fra højrepartierne og nationalsocialisterne i DF hader dem.

  I Danmark har vi Pia K og trykkefrihedsselskabet
  I Norge har de siv Jensen og Anders Brievik
  Arketyper på den danske og norske højrefløj, som udviser stærke racistiske, populistiske, fascistiske og nationalsocialistiske tendenser. Som partiet venstre og LLR har selverklæret værdifællesskab med,

  I Sverige derimod, er højrefløjen i skikkelse af Reinfeldt og hägglund stuerene. De kan stadigvæk være borgerlige politiker, med en borgerlig politik. Uden at skulle sælge sig selv, på fascistiske og racistiske tendenser.
  Et eksemplarisk bevis på, at den danske højrefløj har sølet sig selv. Men den har den glemt, da højrefløjen mistede deres stuerenhed i 2001 da AFR fik magten.

  Det virker på mig, som om at de borgerlige partier i Denmark har solgt deres sjæl til djævlen (national og socialistiske DF) for at få magt. I det klassike borgerlige vælger intet politisk interresefællesskab har, med kældermenneskerne i DF. Der med deres national (og såkaldte) socialistiske politik, burde ligge på venstrefløjen i bås med socialdemokratiet.

  Derfor er der dette tydlige had fra højrefløjen i Denmark, til højrefløjen i Sverige og ideen om venstre (dk) og moderaterne (s) skulle være søsterpartier er en umulighed, selv om begge partier er engang førte klassisk borgerlige politik.

 119. Af Niels Peter Lemche

  -

  Interessant debat? Alle djævle er sluppet løs pga. et ikke alt for velunderbygget indlæg fra HDP. Anti-svedisme for fuld udblæsning uden megen viden om svenskerne.

  Der har været et par afvigende stemmer i hylekoret om det skrækkelige Sverige, bl.a. et, der fortalte, at måske hovedparten af de flygtninge, der er på vej, er kristne arabere, eller syrianer eller assyrere, dvs. aramæisktalende (syrisk-talende) kristne, hvis samfund er ved at blive udryddet efter at have eksisteret i Mellemøsten i snart 2000 år. At de søger til Sverige er ikke så mærkeligt. Der er der et gammelt assyrisk samfund fra en tidligere flygtningebølge for tres år siden. De er efterhånden veletablerede, og har endda deres egen fodboldklub—Assyriska, jeg tror i Allsvenskan lige for tiden.

  Sverige som flygtningeland: Der er vist ikke så få danske jøder, der er glade for den tradition, for ellers havde de ikke været her. Svenskerne diskriminerer ikke, når det gælder flygtninge, men tager imod dem, og spørger først bag efter.

  Der er faktisk mange gode ting at sige om svenskerne og Sverige. Der er også mange negative ting at sige om dem. Det, der måske mest har præget dem i de seneste tyve år, er følelsen af ikke længere at sætte dagsordenen i norden. De hader, at deres krone er så lidt værd. Deres selvfølelse er alvorligt ramt.

  Så har vi deres evne til at fortie realiteterne og deres dobbeltmoral (husk: Moral er godt, så dobbeltmoral må være dobbelt så godt). Der kører for tiden et interessant TV-program ”Granskningen” – hedder det vist – der forleden bød ind med en særdeles seriøs gennemgang af, hvorledes svenske firmaer inden for våbenindustrien omgår alle embargoer, som nu mod Rusland, og kort forinden Saudi-Arabien. Det er ret chokerende; men Stieg Larsson har nok ikke levet forgæves. Dvs., er man interesseret i at finde skyts frem mod Sverige og svenskerne, er der materiale nok, uden at man behøver at holde sig til fortærskede danske konventioner, der bunder i en gammel følelse af underlegenhed – svenskerne vandt jo alle krigene.

  Og så lige lidt om de demografiske og politiske forhold. Det Sverige, der er skydeskive her, findes i Stockholm, Malmö og sikkert også Göteborg. Uden for byerne er der ikke mange indvandrere. Det ved dem, der har ødegårde i Sverige. Politisk set kunne man følge med i valgkampen. Så ville man se, at sverigesdemokraterne nu er på højde nu med moderaterne, statsministerens parti, og man vil indse, at det bliver meget vanskeligt at danne regering herovre efter valget. SD ligger i samme position som DF for femten år siden. Man vil måske se en koalition efter valget af den nuværende regering og socialdemokratiet. SD vinder i den lange ende, for al kritikken i disse læserbreve her i avisen findes også i deres propaganda.

  Og endelig: Flygtningene bliver ikke bare straks svenske statsborgere. De skal som alle andre vente en længere årrække. De får permanent opholdstilladelse, hvis de får nogen.

 120. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Peter Lemche – 9. september 2014 09:28

  Såså Niels Peter Lemche.
  Nu må du ikke ødelægge den gode debat ved at bringe facts og dokumentation ind i debatten.

 121. Af Axel Eriksen

  -

  N. P. Lemche!

  For en gangs skyld er vi temmelige enige!

  Sverige – udenfor de større byer – er et pragtfuldt land med en natur, der er uovertruffen!

  Og lad svenskerne så lade indvandrede om at bosætte sig i “ghettoer – som i Danmark!

 122. Af Thor Arentoft

  -

  Henrik Day Poulsen.
  Du postulerer at Sverige har udmeldt sig fra Norden; og får hele “pøblen” af DF og V bondedrenge med dig i debatten,
  Det ligner til forveksling de samme metoder der blev anvendt af Tyskland i trediverne, og
  med din uddannelse, ved du jo hvilke knapper der skal trykkes på. (inte snygt)
  Det ser for mig mere ud til at det er Danmark, der er i gang med at udmelde sig, ikke bare fra Norden, men også EU og Europa. Og det er sådanne som dig der underblæser denne tendens.
  Jeg tror faktisk at at alle i, der bare er imod alting, lider af “storheds vandvid” og vrangs forestillinger , og er ofre for den borgerlige propaganda.
  Jeg forstår også, at i får afløb for jeres frustrationer, omkring jeres egen sociale situation, og derfor søger “prygelknaber” at afreagere jer på, men i bliver jo manipuleret af medier.
  VED ALLE I BONDEDRENGE SELV, HVAD I HAR GANG I?

 123. Af Niels Poulsen

  -

  @Thor Arentoft

  “Det ligner til forveksling de samme metoder der blev anvendt af Tyskland i trediverne …”

  Tak for at bekræfte “Godwins lov”.

  Du har ret, fordi alle vi andre er nazister.

 124. Af Niels Peter Lemche

  -

  I øvrigt er titlen på denne tråd forkert: “Sverige har meldt sig ud af Norden”; det skulle have været “Sverige har meldt sig ud af verden” — i hvert fald den del af Sverige, der kaldes Stockholm! De lever i deres egen lille osteklokke.

  Og så kan Danmark være taknemmelige over, at der ikke er et specielt miljøparti, eller et særligt parti for miljøfacister. De hærger i Sverige.

 125. Af Helle Baldersbæk

  -

  I øvrigt mener jeg, at Øresundsbroen bør fjernes. Med det samme.

 126. Af Svenne Ärthjärna

  -

  Sverige är ett land som har överlevt sig själv. Därför tillhör Sverige Norden enbart geografiskt. Politiskt och mentalt sett har Sverige blivit ett jävla u-land och förtjänar varken demokrati eller välfärd. Sverige förtjänar inte att ha ett eget folk ens en gång.

 127. Af Preben Jensen

  -

  Det er nogle “sjove” kommentarer der leveres af Søren Sørensen, Jens Hansen, Peter Lemche, Jesper Lund, Kristian Andersen, Thor Arentoft og især Svend petersen. Kommentarer der viser at de ikke forstår virkeligheden, og heller ikke prøver på det. Til gengæld er de så dygtige til at svæve rundt i deres egne fantasi-bobler hvor teorier, ideologier, radigale sandheder, verdensredning, storslåede “visioner” og global langdistance næstekærlighed samt godhedsindustriens velbefindende spiller en stor rolle.

  Og disse skyklap-typer er også dygtige til at kalde modstandere af Danmarks, Sveriges og Norges samt Europas ødelæggelse for nazister, fremmedhadere, racister, bondeknolde, bodegadrankere, ikke-stuerene DF’ere og hvad de ellers kan finde på.

  Men sandheden er jo at enten har de ikke forstået de enorme trusler der er ved at blive bygget op mod Danmark, Sverige og hele Europa pga. fjernede landegrænser og masseindvandringen af kulturfremmede. Eller også VIL de ikke forstå af hensyn til godheds- og indvandringsindustriens korrupte interesser.

  Om de er pladderhumanister, nykommunister, konvertitter, radigale “humanister” eller ansatte i godheds-firmaer/koncerner, eller om de bare mangler en masse realitets-sans, er svært at sige…….

  men når man ignorerer alle de barske kendsgerninger omkring masseindvandringen i Danmark, omkring de uhyggelige ting der foregår i Sverige, England, Frankrig og Nordirak osv., og yderligere forsvarer R og S regeringens forræderiske, asociale og totalitære handlinger overfor danskerne, så må man være forberedt på at ikke-ignoranterne der ser virkeligheden i øjnene, kommer med modsvar og kritik til dem som kalder dem pøbel, bodegadrankere og bondeknolde osv.

  I er ihvertfald ikke til gavn for Nordens og Europas mulighed for at komme godt igennem den gigantiske krise som er opstået, og som kan ende i demokratiets og civilisationens undergang.

 128. Af Jens Hansen

  -

  “Og så kan Danmark være taknemmelige over, at der ikke er et specielt miljøparti, eller et særligt parti for miljøfacister. De hærger i Sverige”

  Også kendt som ‘De Grønne Khemrer’ hinsidan 🙂

 129. Af Jesper Høegh

  -

  Svenskerne tog imod Jøderne – under 2. verdenskrig – jubles der -hvor mange
  7 tusinde.

  De tog også imod Tyskernes Hær – under 2.Verdenskrig – frit lejde – så de kunne marcherede til Norge – for okkupation af NORGE.

 130. Af Svend Petersen

  -

  @ NIELS POULSEN – 9. SEPTEMBER 2014 10:51

  Så fik du lige trukket offerkortet
  Nemlig den at, ih hvor er det synd for os national socialister, at vi sammenlignes med den tyskerne national socialistiske bevægelse i 20-30’erne.

  Selv om parallellerne står i kø for at blive, ikke bare påtalt, men også bekæmpede af gode demokrater fra begge sider af det politiske spektre.

  Du beviser bare min påstand fra mit indlæg 09:23 at den svenske højrefløj er en torn i øjet på den danske. Fordi den så tydeligt viser at den sidder i mudderpølen, sammen med Pia K og DF.

 131. Af Jens Hansen

  -

  Af Thor Arentoft – 9. september 2014 10:16
  Henrik Day Poulsen.
  “med din uddannelse, ved du jo hvilke knapper der skal trykkes på. (inte snygt)
  Det ser for mig mere ud til at det er Danmark, der er i gang med at udmelde sig, Jeg forstår også, at i får afløb for jeres frustrationer, omkring jeres egen sociale situation, og derfor søger “prygelknaber” at afreagere jer på, men i bliver jo manipuleret af medier.”

  Helt enig.
  Når man læser højrefløjens indlæg, så får man på fornemmelsen at deres indlæg mere drejer sig om at få afløb for deres personlige nederlag, frustrationer, mindreværdskomplekser, had og intolerance.
  Day Poulsen er deres katalysator. Han er en dygtig manipulator.
  På JP har man typer som Uhrskov og Jalving til den slags.

  Det er jo sådan set op til svenskerne, hvordan de vælger at indrette deres samfund.
  Det vedkommer ikke os.
  Og de fleste svenskere vil sikkert gerne være frabedt for “gode råd” fra den yderste højrefløj i Danmark.
  Som dansker bør man være glad for, at Sverige er villig til at tage imod nogle af de flygtninge som Danmark skaber sammen med USA.

 132. Af Henrik Knage

  -

  Det er meget bedre hvis svenskerne rejser til Syrien, end at Syrien rejser til Norden. Svenskerne er begyndt, at importere hele verdens dårligdom til Norden, frem for at gøre de er gode til, nemlig at eksportere sig selv derhen hvor der er brug for dem.

  Meget taler for, at det ikke er i Norden, men derimod i Syrien, eller i den rige oliestat Nigeria, der slagter sin egen befolkning med bl.a. udviklingshjælp fra Danmark og Sverige.

  Der er én der skriver noget om “stuerent” og Sverige. Undskyld mig; men det kan også blive så stuerent, at det bliver vammelt, at opholde sig der.

  Se “Fanny & Alexander” instrueret og skrevet af en “bra svensker” Ingmar Bergman!

  Sverige går efter min mening langt over stregen i forsøget på at “hævde sig selv”.

  Kan mindre end 340.000 ikke gøre det? Hvad med 40.000 – der er jo stadig flere millioner flygtninge, der ikke kommer til Sverige!

 133. Af Mads Timo

  -

  Preben, en guldmine af viden?

 134. Af Birte Bune Smith

  -

  Day Poulsen behøvede såmænd ikke at vente på, at Berlingske i søndags skulle oplyse ham om filtrering. Det kunne han have læst om forlængst i en fortræffelig bog af Jens Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt “De Anstændige”. Hvis han fulgte lidt mere med, ville han også vide, hvad der sker i Danmark, som måske ikke er så fjernt fra Sverige.

 135. Af Jesper Lund

  -

  @Kit Louise Strand

  “Jeg vil gerne være behjælpelig med en relevant litteraturliste”

  Det lyder interessant. Den litteraturliste vil jeg godt have..

 136. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Hallo Knage ! Hvad med ham(hende, der skrev ” Lille sorte Sambo ? det ogsaa en racist ? Eller os, der ikke kan fordrage off. selvfede –levebrødspolitikere ! Vi er ogsaa – en slags racister ikke sandt —–Iøvrigt er det ikke forbudt, at være racist ! Endnu.—

 137. Af Niels Poulsen

  -

  @Svend Petersen (12:17)

  Hvad skal jeg svare? Der er ligesom ikke mulighed for debat med dig og Arentoft, når I kalder jeres opponenter for eksempelvis pøbel, bondedrenge og nationalsocialister. Diskussionen slutter automatisk, når man begynder med at sætte nedsættende prædikater på den eller dem, man diskuterer med.

  Det værste ved det er, at du og Arentoft på den måde kommer til at bagatellisere Det Tredje Riges forbrydelser mod menneskeheden. Hvis det at være kritiker af – i dette tilfælde svensk asylpolitik – er at sammenligne med Nazitysklands propaganda og ugerninger – ja, så devalueres ondskaben i den selvsamme propaganda og de selvsamme ugerninger. Hvis vi alle er nazister, så kan nazisternes handlinger ikke have været så slemme endda, vil ubefæstede sjæle tænke. Så ud over ingen saglige argumenter at have leger du og Arentoft med ilden.

  De fleste debattører i denne tråd adskiller sig ikke fra flertallet af danskerne. I Danmark er der bred enighed om en stram udlændingepolitik. Efter mange års mislykket integrationspolitik har vi måttet indse, at vi er nået et mætningspunkt og nu må koncentrere kræfterne om at integrere indvandrerne og deres efterkommere.

  Det kan folk så kalde for egoisme. Men Danmark kan nu engang ikke redde hele verden. Flygtninge bør hjælpes i nærområderne.

  Sveriges asylpolitik er dybt uansvarlig. Hvordan forestiller man sig, at 340.000 flygtninge, som på grund af nye regler vil få varig opholdstilladelse, skal kunne lade sig integrere til svensk kultur? Der er jo tale om en regulær udskiftning af den oprindelige svenske befolkning og kultur. I den forstand er det sandt, at Sverige ikke mere kan betragtes som et nordisk land.

 138. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Poulsen – 9. september 2014 13:13
  “Det kan folk så kalde for egoisme. Men Danmark kan nu engang ikke redde hele verden. Flygtninge bør hjælpes i nærområderne.”

  De fleste flygtninge i Mellem Østen opholder sig i nærområder.
  Langt over 90 procent.
  Ingen forlanger at Danmark skal redde hele verden.
  Men eftersom Danmark sammen med USA skaber flygtningeproblemer, så må Danmark tage imod langt flere flygtninge end man gør nu.
  Alene i Iraq skabte bl.a. Danmark sammen med USA millioner af flygtninge.
  Det ville være rart hvis Danmark viste lidt ansvar for sine handlinger.
  Nu da Danmark har gjort sig selv til USA’s lille følgagtige køter.
  Vi kan ikke forvente, at Sverrig påtager sig vores ansvar.

 139. Af Jesper Lund

  -

  @Niels Poulsen

  “…Flygtninge bør hjælpes i nærområderne.”

  Det er jo en fuldstændig omkostningsfri holdning. Hvordan vil du have at der sættes handling bag denne holdning? De fleste flygtninge opholder sig jo allerede i nærområderne. Hvad mener du verdenssamfundet skal gøre for at opfylde sit ønske? Hvad mener du Danmark skal gøre?.

 140. Af Ove Ginness

  -

  Hvorfor resulterer den deltidsansatte overlæges oplæg, uanset hvad de forsøger at handle om, altid i kommentarer, der bliver personlige og perfide, og altid kommer til at dreje sig om indvandrere, muslimer, islam, terrorister, nazister og andre fra samme hylder. Skyldes det mon, at de abonnementbetalte oplæg oftest er uigennemtænkte og usaglige uden reelt indhold?

 141. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Sverige har sagt farvel til den helt specielle lumre nordiske indeklemthed og åbnet døre og vinduer til den øvrige verden i modsætning til Danmark/Norge, der modsat dyrker lukketheden overfor fremmede som idealtilstanden og er stolte af den. Det er faktisk temmelig uhyggeligt.

  Fremmedfjendtlighed findes alle vegne, men det er ikke alle vegne den anses for at være efterstræbelsesværdig. I Danmark har en række populistiske politikere og andre meningsmanipulatorer har haft held til at ødelægge tidligere tiders udsyn og lysten til at lære det anderledes at kende.

  De fremmede er nu noget farligt nærmest dyrisk, der skal fordrives med alle til rådighed stående midler. Kun det lukkede samfund er værd at leve i, siger nationalisterne, der som altid kræver vold og krig mod indvandrermenneskers anderledes idéer.

  Dansk Folkeparti og andre fremmedhadere har intet imod, at danskere som soldater invaderer de fremmedes hjemlande, men vil aldrig acceptere invasion af fremmede. Hvornår er det blevet dansk? Hvordan kommer vi ud af den sump? Hvordan bliver vi som Sverige?

 142. Af Jesper Lund

  -

  @Kit Louise Strand

  Jeg gentager her mit spørgsmål til dig.

  Har du et foreslag til en rimelig fordeling af de flygtninge, der desværre findes i verden pga. en konfliktfyldt verden?

  Hvis du ikke selv kan svare, kan du forsøge at få en anden fra trykkefrihedsselskabet til at svare.

 143. Af Thor Arentoft

  -

  Ove Ginness;
  “Krage søger mage” er der et gammelt ordsprog der hedder, og den deltidsansatte overlæge har tydelig mange mager i Danmark.
  Det er en kedelig udvikling Danmark har gemmen-gået siden 1974, hvor jeg flyttede til Sverige for at få job.
  Som pensionist flyttede jeg tilbage til Danmark, men det politiske klima, og debat niveauet i medierne, gjorde at jeg flyttede tilbage til Sverige.
  Jeg vil ikke leve i et land, med et politisk system, der minder om apartheid.
  Og den offentlige debat i medier er på en meget lav niveau.

 144. Af Lars Petersen

  -

  @ MS. (Martin Salo).

  En ting er du ikke har tjek på fakta, men at du leger arrogant via egen uvidenhed, den er styg.

  LOV OM SOCIALPOLITIK §3, STK 1, SAMT NORDISK KONVENTION ARTIKEL 4.

  1) For at være berettiget til hjælp, skal den Nordiske statsborger, som en dansk statsborger,
  opfylde de almindelige betingelser for at få hjælp efter aktivloven. (altså ligestillet kære ven)

  2) Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have været ude for en social begivenhed,
  MEN DEN SOCIALE BEGIVENHED BEHØVER ((( I K K E ))) VÆRE OPSTÅET I DANMARK.

  Med andre ord… Den Svensk/Syriske bistandsklient (i Sverige), kan uden problemer rejse til
  Danmark, hvorfra vedkommende i henhold til lov om aktiv socialpolitik §3, stk. 1, samt den
  Nordiske konvention – artikel 4, i glidende overgang, overføre bistanden til de Danske ydere.

  Hvad angår at man i (teorien) kan tilbagesendes, er allerede forelagt dig, hvorfor det ej giver
  mening at dyrke ekko-snak desangående, (som havde du en belærende pointe i baghånden),
  ligesom jeg også oplyste, at her er et hav af tricks omkring ægte, eller proforma giftermål/job

  MED ANDRE ORD.. DU HAR UDSTILLET DIN TUNGE UVIDENHED OVER FOR OS ALLE SAMMEN.

  ref. sociale-rettigheder.dk/forum/post1571.html

 145. Af K.Larsen .

  -

  HC Andersen skrev et digt om problemet.
  Holger Danske.
  http://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/holger_danske

 146. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Poulsen – 9. september 2014 13:13
  “Det kan folk så kalde for egoisme. Men Danmark kan nu engang ikke redde hele verden. Flygtninge bør hjælpes i nærområderne.”

  De fleste flygtninge i Mellem Østen opholder sig i nærområder.
  Langt over 90 procent.
  Ingen forlanger at Danmark skal redde hele verden.
  Men eftersom Danmark sammen med USA skaber flygtningeproblemer, så må Danmark tage imod langt flere flygtninge end man gør nu.
  Alene i Iraq skabte bl.a. Danmark sammen med USA millioner af flygtninge.
  Det ville være rart hvis Danmark viste lidt ansvar for sine handlinger.
  Nu da Danmark har gjort sig selv til USA’s lille følgagtige køter.
  Vi kan ikke forvente, at Sverige påtager sig vores ansvar for de problemer, som vi skaber.

 147. Af Jens Hansen

  -

  Af Ove Ginness – 9. september 2014 14:57
  “Skyldes det mon, at de abonnementbetalte oplæg oftest er uigennemtænkte og usaglige uden reelt indhold?”

  Uden tvivl.
  Men den deltidsansatte overlæge har nogen succes.
  Højreekstremisterne slubrer hans indlæg til sig, som spyfluerne i en varm kokasse om sommeren.

 148. Af Jørn Jensen

  -

  Folkhemmet har besluttet at alle er feminister og alle er glade for islamister. Hvis man er uenig heri er man et dårligt menneske, selv den frie presse er enig heri.

  Den dag islamisterne får magten og afskaffer al lovgivning og indfører sharia og putter alle kvinder ned i en burka, hvad siger svenskerne så, jeg tror de vil sige at det ikke var meningen, men så er det for sent.
  I islam eksisterer begrebet konsessus ikke, vinderen tager hele magten, dette bør vi tænke meget over.

  Denne udvikling vil komme til hele vesteuropa, Sverige er så frontkæmper. Hvis men ikke kan se dette som civilisationens største problem må man være blind og døv.

  Hvis vi ikke stopper dette vanvid, vil vi overlade vores samfund til islamisterne, det vil simpelthen være uanstændigt at overdrage det til vores efterkommere.

 149. Af Henrik Knage

  -

  Jørgen Clevin er også racist, han har skrevet “Strudsen Rasmus”!

  “Robinson Kruså” skal også forbydes, han gør grin med en “Fredag”!

  Gør Solskinsøen til militært område og bevæben øen til tænderne, sænk alle rutefartøjer fra Sverige til Danmark, gør Sundet til permanent “Bufferzone” mod Sverige og jævn Broen med havbunden “Svenskersygen” er ved at udvikle fangarme, som Snerlen der kryber ind i min have inde fra naboen, der er Svensker.

 150. Af Svend Petersen

  -

  @Niels Poulsen

  Nu er der ingen partier i Danmark der ønsker åbne grænser, heller de radikale. Så der er ingen diskussion der. Alle er enige. der der kan diskuteres er så hvor mange man kan tage.

  Men det er jo heller ikke det som anfægtes ved HDP indlæg, eller DF’s stærks national socialistiske retorik.

  Du skriver selv: >>Diskussionen slutter automatisk, når man begynder med at sætte nedsættende prædikater på den eller dem, man diskuterer med.<> Fremmede formerer sig som kaniner>>
  Søren Espersen >>Muhamedanismen og Islam er den største trussel. Det er fuldstændig væsensfremmede mennesker. Kampen mod muhamedanerne og EU hører til Danmarkshistoriens fire vigtigste.<> Tørklædet er et symbol på dette regime og Koranen kan udmærket sammenlignes med Hitlers ‘Mein Kampf<>På mange stræk er vi antimuslimer.<>Muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede<<) altså at muslimer vil gasser jøder. Hvorefter han brugte flere uger, på at sige at det var fordi Twitter kun har 128 anslag.
  Eller også trækkes det offerkort, som du lige, endnu engang har lagt på bordet.

  Du spørge mig, hvad du skal sige? Det skal jeg svare dig. Du kan starte med at tage afstand (på samme måde som muslimer, hver gang de åbner munden, åbenbart skal tage afstand til is/isis) også kan du tage afstand for DF's retorik.
  Dernæst kan du anerkende at DF er et lige så stort problem som uintegreret fanatiske muslimer.

  Derfra kan vi have en debat, i et sobert sprog. Men end til da, er prædikater som pøbel, bondedrenge og nationalsocialister ganske dækkende, for det ordvalg som Df'ere har startet med at bruge.

  Hvad angår HDP. Er det at snakke om vores broderland og min Kones oprindelses land, som ikke, at være en del af norden. Vist noget der siger alt om hans behov, for at male fjendebilleder.

 151. Af Danske politikere frykter svensk flyktningpolitikk | Nordfront.net

  -

  […] Kilder: Danske politikere bekymrede for flygtningestrøm til Sverige Sverige har udmeldt sig fra Norden […]

 152. Af Svend Petersen

  -

  Jeg undres over at Citaterne ikke fremstår korrekt ved ovenstående indlæg
  1) Pia K. Fremmede formerer sig som kaniner
  2) Søren Espersen. Muhamedanismen og Islam er den største trussel. Det er fuldstændig væsensfremmede mennesker. Kampen mod muhamedanerne og EU hører til Danmarkshistoriens fire vigtigste.
  3)Søren Karup: Tørklædet er et symbol på dette regime og Koranen kan udmærket sammenlignes med Hitlers ‘Mein Kampf
  4)Kristian Tulle Dahl . På mange stræk er vi antimuslimer.
  5) Morgen Camre. Muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede

  Så skulle der vist være orden i det.

 153. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Svend Petersen,

  Nu skal man jo ikke undre sig over Søren Espersens ståsted. Man kan eller har kunnet opleve ham offentligt kalde kriminelle muslimer med dansk statsborgerskab for “uønskede”. Det var jo den tekniske betegnelse — unerwünscht — i Det Tredje Rige for jøder, zigøjnere og handicappede, der skulle deporteres til gaskamrene i øst. Det kan godt være, at Søren Espersen er uvidende og dum, men man hører jo, at det er han ikke, så …

  Jeg vil ikke kalde Søren Espersen for nazist. Det er langt ude; men han er influeret af en sprogbrug, hvis oprindelse man kender alt for godt.

  Og desværre er det det, der er hændt med debatsproget, som er blevet grovere og grovere. Her er det af mindre betydning, at argumenterne, når de hører op, afløses af skældsord og tilsvining. Det, der betyder noget er, som det blev sagt for lidt siden, den apartheid, der breder sig, eller som visse mennesker med baggrund i visse politiske grupperinger ønsker at fremme.

  Derved er jo ikke sagt, at den svenske indvandringspolitik er sund i alle ender, selv om den beror på en meget gammel tradition. Den har f.eks. ikke forhindret SD i at blive det foreløbigt tredjestørste parti i Sverige. Sverige har desuden også plads til rent nazistiske partier.

  Så var der lige den, der henviste til Sveriges rolle under krigen, at de lod tyskerne drage frit gennem Sverige til Norge. Tja, hvad havde den danske regering gjort, hvis den havde fået tilbuddet? Det handlede jo ikke om Danmark eller om Sverige, men om Norge. De stakkels soldater, der blev ofret den 9. april (“Jeres offer er ikke forgæves” stod der på en mindeplade i Søgårdlejren, hvorfra de drog ud — jeg var ved at brække mig, da jeg så den) skulle bare være et alibi for regeringen.

  Blogskriveren Henrik er god til at skabe debat. Niveauet for hans indlæg kniber det til gengæld nok lidt med.

 154. Af Hans Hansen

  -

  Niels Peter Lemche

  Naturligvis er, og vil der altid være, nogle der ikke er generelt ønskede. Hvorfor erkender du ikke bare det uden at blande nazi ind? Hvis du mener at kriminelle indvandrere er ønskede, eller islamister for den sags skyld, så sig det dog lige ud. Er det ikke totalt langt ude, at byde sådan nogle velkomne?

  Hvad hjælper iøvrigt et ordentligt sprog, hvis det der siges er inacceptabelt? Kald dog en spade for en spade. Dem er der i forvejen en del af blandt især de venstreorienterede. Flere af dem render jo rundt med skuffelsen over, at proletariatets diktatur ingen gang har i Danmark. De prøver så at finde på andre måder at ødelægge økonomien, efter de planøkonomiske teorier i Sovjet faldt sammen om ørerne på dem.

  Det bliver så til indvandrig ud over al kapacitet. Prøv at forstå, at de venstreorienterede ganske ofte er markant dårligere til logisk tænkning. Svenskerne har taget fænomenet til nye højder. De har en kanonhøj ungdoms arbejdsløshed, de nu er ved at gøre permanet, ligesom deres skolesystem ikke ser god ud i PISA statistikken.

  Der findes ganske enkelt ingen velstillede socialistiske stater. Der findes heller ingen islamiske, ser man bort fra olieproducerende. Så bliver spørgsmålet om Co2 udledning aktuelt, og heller ikke her har socialisterne nogen sammenhængende politik.

  De symboliserer generelt et stort roderi af politiske følelser uden fornuftsammenhæng.

 155. Af Preben Jensen

  -

  Hvis man studerer kommentarstriben, og sammenligner atgumenterne for og imod masseindvandring, vil man hurtigt opdage at godhedsindustriens og dens medløberes argumenter og påstande ikke holder en meter, men er tom og hyklerisk snak hele vejen igennem.

  Der er ingen berigelse, men et astronomisk milliardunderskud. Mange flere asylanter….. 50-100 gange så mange…. kunne have været hjulpet i nærområderne for under det halve af hvad det har kostet og koster at have dem i Danmark eller Sverige. Med indvandringen er der fulgt et hav af problemer, ulykker og forbrydelser.

  De radikales tænkning består ikke af andet end en lang kæde af dumheder, frækheder og geménheder overfor deres eget folk og land. Og det er bare utroligt at danskernes flertal af borgere og journalister ikke forlængst har gennemskuet partiet.

  Godt nok betjener samtlige partier sig af bedrag og tomme løfter, af bluff og fordærvet valgflæsk, og i baggrunden arbejder radio- og tv- løgnefabrikkerne, men alligevel bør det vel være muligt at indse at R og S regeringens politik er fuldstændig gennemsyret af hårdkogt kynisme, falsk humanisme og fladpandet dumhed. Aldrig før har man set magen til afstumpet hensynsløshed overfor ganske almindelige og sagesløse borgere.

  Hele det danske folk vanæres og lider under regeringens uduelighed og inkompetence, og det er ingen overdrivelse at sige at der er tale om det største forræderi i Danmarkshistorien, som flere har skrevet.

  De græske, spanske, svenske og syrianske/ irakiske tilstande kan også blive danske tilstande, hvis der ikke dannes en ny og bedre regering.

  Se også indlæg i går af Thomas Rasmussen og Bjarne Munk C. og andre.

 156. Af Preben Jensen

  -

  Det er jo ikke HDPs skyld, men avisens automatiske blogfilter er godt nok forslugent. Er det et teknologisk monster med et kæmpestort gab?

 157. Af Hans Hansen

  -

  Sven Petersen

  Du har formentlig ikke forstået, at DF er en modreaktion på de i forvejen etablerede partier. Man synes ikke fra en stadig større del af befolkningen, at de tager omstændighederne i betragtning, og derfor vokser DF.

  Noget tilsvarende sker i Sverige, blot langt værre, hvor de svenske politikere i endnu højere grad benægter sandsynlighederne af indvandringspolitikken. Derfor bliver modreaktionen endnu voldsommere.

  Det er i bund og grund de i forvejen etablerede partiers egen skyld. Vil de (i) ikke høre, så kommer de (i) til at opleve det på meningsmålinger og valgresultater. I kan intet stille op fordi i ikke er kloge nok. Derfor er det kun de blå der kan ødelægge det for sig selv, her såvel som i Sverige, hvor især den syd svenske befolkning kommer til at tage konsekvensen af deres særdeles elitiske politikere.

 158. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nu sagde jeg ikke, at Søren Espersen er nazist. Du så du vel; men at sprogbrugen i meget af anti-indvandrerpropagandaen fra DF og ligesindende har deres rødder i Det Tredje Riges antijødiske propaganda, og det går selvfølgelig meget længere tilbage til russisk propaganda mod jøderne i forrige århundrede.

  Mht. spader vil jeg måske citere Gwendolyn: Jeg har heldigvis aldrig set en, og det kan du så tygge videre på.

  Hvad I har så vanskeligt ved at forstå er, at Danmark er en retsstat, og at man ikke kan smide danske statsborgere ud bare sådan her. Der skal i hvert eneste tilfælde en retsinstans ind over; det kan du læse i udlændingeloven. Den lov kan laves om, og hvis det går som nogle af jer gerne vil, så opsiger Danmark alle aftaler, der har med menneskerettighederne at gøre, og melder sig ud af verden. Jeg gad vide, om du kan finde et flertal i befolkningen for det.

 159. Af Hans Hansen

  -

  Næ du sagde ikke at Søren Espersen er nazist, men du mere end antyder, at uønsket indvandring er et beslægtet nazi begreb.

  Det er jo noget sludder Niels Peter Lemche. Kan man nu ikke tillade sig at mene, at kriminelle og salafistiske indvandre er uønskede, uden du og ligesindede trækker tråde til nazismen?

  Det er ubegavet Niels Peter Lemche, og det er underlødig hentydning, især når man eksplicit tilkendegiver, at enhver form for anti-demokratisme er uønsket.

  Uden iøvrigt at sammenligne DF og Svenska Demokraterna, så har de begge smidt nazister ud af partierne, såvel som eksempelvis SF, og senere V har smidt en og samme islamist ud af partiet. Hans søn er iøvrigt bandeleder. Radikale Venstre er flere imamer i partiet, der pr. definition er islamister, dvs tilhængere af sharia.

  Hvorfor erkender du ikke blot ligeud, at der altid vil være tilflyttere der er uønskede blandt befolkningen, uden det har noget som helst med nazi at gøre? Hvad er du bange for?

 160. Af Preben Jensen

  -

  Alene i år kommer der EKSTRA 20.000 – 25.000 indvandrere, og nye MILLIARDER af kroner skal derfor flyttes fra velfærds- og sundhedsområderne over til godhedsindustrien, som regeringen tilsyneladende regeres af/ er i lommen på. Oveni bliver det nødvendigt med endnu flere afgifter og nedskæringer.

  Regeringens politik er vejen til fattigdom og elendighed for millioner af danskere, hvis ikke det hele ligefrem ender i vold og kaos og folkemordsagtige udskejelser. F.eks. skærer man nu kraftigt ned på sundhedsvæsnet ude i regionerne, trods regeringens snak om at den vil bruge fem milliarder kr. mere på sundhed. Regeringen taler med to tunger, og man kan ikke stole på den over en dørtærskel.

  Heller ikke SF og Enhedslisten kan man regne med. At forkorte genoptjeningsperioden til dagpenge til et halvt år, vil ikke hjælpe mange hvis der ikke er jobs at få. Og regeringen har jo stort set kun skaffet arbejde til løntrykkere fra øst og syd.

  Al troværdighed hos S og R og SF/ EL er væk. Og VKO tabte jo ikke valget i 2011 for ingenting.

 161. Af Hans Hansen

  -

  Det er et glimrende spørgsmål Niels Peter Lemche, at spørge befolkningen, eventuelt lade det komme til folkeafstemning, om der er dele af FN konventionerne befolkningen opfatter som forhindring af pragmatisk indvandringspolitik og man derfor burde af-ratificere.

  Det ville under alle omstændigheder være et skridt i retning af mere direkte demokrati.

 162. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hans Hansen,

  Nu talte jeg ikke engang om indvandrere, som vi kan være glade for, og indvandrere, som kun vil volde problemer. Jeg talte om en sprogbrug og dens rødder. Det kræver ikke den store begavelse at se. Og i øvrigt taler jeg modsat så mange andre slet ikke om begavelse.

  Og så må det vist gøre et indtryk på antimuslimerne, at så mange af indvandrerne fra Syrien og Iraq faktisk er kristne. Den vestlige verdens indblanding i Mellemøsten siden 1 Verdenskrig har tilintetgjort kristendommen dernede, og intet har vi fået ud af det. Jo, at det er kommet hundredtusindevis af indvandrere fra disse lande, som vesten hele tiden har forsøgt at lave om på uden at have nogen idé om, hvad der holdt disse samfund sammen. Man kunne sige, at det vesten oplever nu, er løn som forskyldt.

  Forleden var det mindedag for de faldne i moderne tid i udlandstjeneste. I forlængelse gøres der efterhånden ikke så lidt (jeg siger ikke nok) for traumatiserede soldater, der vender hjem efter at have tjent et politisk system, der skulle bruge dem til lette point især i forholdet til USA oven på den skade, som sosserne og de radikale havde slidt på op gennem 1980erne — spørg bare Uffe. Men det kan ikke undgås, at nok så mange indvandrere lider af lignende eller værre traumer. Hvem gør nok for dem? Svenskerne forsøger i hvert fald efter bedste evne (og det er måske ikke nok). Gør man ikke noget for dem, er de et meget let bytte for samvittighedsløse ledere (du siger imamer). Du og dine ville sikkert helst være fri for disse problemer; men du er ikke uskyldig i dem, hvor meget du end prøver at lege Pilatus og vaske hænder.

 163. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg sendte lige dette, men det nåede åbenbart ikke frem. Så det kommer igen med undskyldning for at det måske så kommer i to eksemplarer:
  Hans Hansen,

  Nu talte jeg ikke engang om indvandrere, som vi kan være glade for, og indvandrere, som kun vil volde problemer. Jeg talte om en sprogbrug og dens rødder. Det kræver ikke den store begavelse at se. Og i øvrigt taler jeg modsat så mange andre slet ikke om begavelse.

  Og så må det vist gøre et indtryk på antimuslimerne, at så mange af indvandrerne fra Syrien og Iraq faktisk er kristne. Den vestlige verdens indblanding i Mellemøsten siden 1 Verdenskrig har tilintetgjort kristendommen dernede, og intet har vi fået ud af det. Jo, at det er kommet hundredtusindevis af indvandrere fra disse lande, som vesten hele tiden har forsøgt at lave om på uden at have nogen idé om, hvad der holdt disse samfund sammen. Man kunne sige, at det vesten oplever nu, er løn som forskyldt.

  Forleden var det mindedag for de faldne i moderne tid i udlandstjeneste. I forlængelse gøres der efterhånden ikke så lidt (jeg siger ikke nok) for traumatiserede soldater, der vender hjem efter at have tjent et politisk system, der skulle bruge dem til lette point især i forholdet til USA oven på den skade, som sosserne og de radikale havde slidt på op gennem 1980erne — spørg bare Uffe. Men det kan ikke undgås, at nok så mange indvandrere lider af lignende eller værre traumer. Hvem gør nok for dem? Svenskerne forsøger i hvert fald efter bedste evne (og det er måske ikke nok). Gør man ikke noget for dem, er de et meget let bytte for samvittighedsløse ledere (du siger imamer). Du og dine ville sikkert helst være fri for disse problemer; men du er ikke uskyldig i dem, hvor meget du end prøver at lege Pilatus og vaske hænder.

 164. Af Hans Hansen

  -

  Helt modsat Niels Peter Lemche, er islamisme og nazisme ideologisk beslægtede. Man indgik kompagniskab i nordafrika under konteksten af “History of Hitler and Islam”

  Eftersom de begge har rødder i det gamle testamente, så bør det have din historisk religiøse interesse. Det kan da ikke have forbigået din opmærksomhed, at de begge har jødehadet tilfælles?

 165. Af Lars Petersen

  -

  @ Hans Hansen.

  ATTER IGEN SYNTES DU AT OVERFORTOLKE DIT DANSKE OVER-FAMILIESAMMENFØRTE PARTI.

  For det første er det længe siden DF kunne kaldes for et “alternativ” til de etablerede partier,
  ligesom kendsgerningen er, at nævnte familiesammenførte DF forening, reelt tiltrækker de
  mange fremmede, idet pågældende amatør DF forening, helt åbenlyst spekulere i kun egne
  genvalg, hvormed man altså fortsætter med at booste systemet, og deraf Hassan og venner.

  Endvidere, (som jeg også har sagt til dig før), så bevirker dette nationalt ødelæggende setup,
  at de indtrængende fordyres yderligere op, ligesom din amatør DFske familie-forening ligeså
  er fuldt bekendt med, at jo mere man overloader og over-tvangs-betaler systemet, desto
  svære bliver det at holde på nuværende jobs, og endnu svære at skabe/tiltrække nye, hvilket
  igen får den selvforstærkende konsekvens, at Hassan og vennernes priser, øges tilsvarende.

  DERFOR LAVER DF RADIKALE VÆLGERE:
  Har du nogensinde stillet dig selv spørgsmålet hvordan man egentlig laver mentaltilstanden:
  En Radikal, SFér, eller Enhedslisten vælger ?. Nej vel.. tænkte jeg det ikke nok.. men så hør da.

  Jo nemmere, kunstigt stabilt, kunstigt ubesværet, kunstigt højere indkommende en borger
  kan leve efter, (altså afsondret fra den rå markedskrævende virkelighed), desto mere vil en
  sådan person simpelthen “glemme” det indkommendes ophavs forudsætninger mv., for nu
  at glide over i næste stadie, hvor vedkommende begynder at udvikle træk, som netop tager
  udgangspunkt i førnævnte selvfølgeligheder, hvorpå den økonomiske empati så at sige går
  fløjten, som igen føre til disse (kunstigt fremelskede) og privilegerede problemfokuseringer.

  Dvs. når den bærende kraft F.eks. reagere imod indvandringen, grønne shit afgifter osv., så
  sker det på baggrund af, at vedkommende simpelthen “FØLER” værdien og dens tab, imens
  den kunstigt stabile, og kunstigt højt system-lønnede vælger netop ikke føler det samme,
  fordi disses indkommende som sagt er “kunstigt sikret” uden for markedskræftens regulativ.

  KONKLUSION: Når dit Danske familiesammenførte folkeparti pumper systemet yderligere op
  , skønt netop denne forening (af alle), skulle reagere diametralt modsat, for derved at hindre
  udviklingen af disse vælger-mentaliteter, så ØGER din familie forening denne vælgergruppe.

  At din amatør familie forening ligeså står bag øgningen af førtidspensionerne og rand mig,
  skønt DF familiemedlemmerne på intet tidspunkt har været i tvivl om, at Hassan og venner,
  rent procentuelt åd langt størsteparten i sig, ligesom mælk-og-honninge-effekten øgedes,
  cementere kun al rigeligt hvordan amatørismens væsen fortsat har bedste kår i dette land.

 166. Af Niels Peter Lemche

  -

  til Hans Hansen,

  Islam er traditionelt ikke specielt anti-jødisk. Jøder såvel som kristne tilhører “bogens folk” og der er allerede i Koranen temmelig meget, der handler om at beskytte dem. De er således ikke vantro, en klassisk misforståelse. Jøder levede stort set i fred, ligesom kristne, i de muslimske lande indtil de sidste hundrede år. Indvandringen af europæiske jøder ændrede det.

  De kristne i Europa forfulgte derimod med stor fornøjelse jøder og fordrev dem. Et godt og illustrativt eksempel er jøderne i Andalusien under muslimsk styre, et fristed og et sted hvor jødisk kultur trivedes sammen med den muslimske.

  Det er ikke uden grund, at den katolske kirke omsider inden for de senere år har sagt undskyld for den katolske propaganda mode jøderne. Da de kristne erobrede Andalusien, m måtte jøderne drage af sted i gen, eller lade sig døbe.

  Bare for lige at genopfriske din historie. Det trænger den til.

  PS: Jeg havde skrevet et indlæg om din manglende forståelse for forskellen mellem et indlæg, der beskylder nogen for at være nazister, og et der kritiserer de samme, som altså ikke kaldes nazister, for den måde de taler om andre på. Det er røget i filtret her.

 167. Af Preben Jensen

  -

  Det som er fælles for indvandringens fortalere, er at de aldrig overvejer indvandringens farlige og negative KONSEKVENSER for danskerne.

 168. Af Preben Jensen

  -

  STEFAN BADER……… har du set mit svar ang. det ekstreme FEMINISTISKE INITIATIV ( i går kl. 19.03, som er blevet synligt)

 169. Af Martin Salo

  -

  @Lars Petersen

  Du er jo helt væk. Man skal som minimum have boet i Danmark i 3 år inden man risikerer hjemsendelse. Det betyder ganske enkelt, at man ikke ha ret til kontanthjælp fra dag 1:

  “Efter bekendtgørelse af Nordisk Konvention af 14. juni 1994 om social bistand og sociale tjenester artikel 7, kan en nordisk statsborger ikke hjemsendes på grund af vedkommendes behov for social bistand såfremt hans familieforhold, tilknytning til bopælslandet eller omstændighederne i øvrigt taler for, at han bør forblive der, og i alle tilfælde ikke såfremt han i de sidste 3 år har haft lovlig bopæl i landet. ”

  http://udln.dk/Baggrundsmateriale/bortfald_fam/bortfald_forsoergelsesmaessige_aarsager.aspx

  Her har du et klokkeklart eksempel på det. Gravid islandsk kvinde blev ekspederet ud af landet. Til trods for at hun havde sin kæreste og 4-årige søn i Danmark:

  http://politiken.dk/indland/ECE988796/udvist-gravid-islaending-jeg-foelte-mig-fuldstaendig-magtesloes/

  Var der andet?

 170. Af John Laursen

  -

  Imens Danmark og danskernes liv ødelægges af masseindvandring af legale og ikke mindst illegale fjender af Danmark og danskerne, sidder Danmarks ” regering “s medlemmer og piller næse.
  Og de sidder og flipper over det reality show som udspiller sig lige for næsen af dem og man kan høre dem hviske til hinanden – hvor skal vi nu flygte hen? Hvor skal vi gemme os? De har nu nok allerede planlagt deres flugt, Deres plan A flugtrute går sikkert til Bruxelles og EU.
  Når de ikke kan gemme sig der mere så iværksætter de deres plan B flugtrute som fører dem til en øde ø midt i Stillehavet, hvor de kan gemme sig for virkelighedens realiteter. Men der er slanger i paradisets have.

 171. Af Mikkel sylvestersen

  -

  Så du mener velfærden styrkes, af at ta imod 300 000 flygtninge som står uden job?
  Det regnestykke skal man vist være sf for at kunne forstå.
  Jeg bor i Sverige, og kan fortælle dig at velfærden, er som i Danmark snart blot et minde.
  Og det skyldes til dels de store omkostninger samfundet har, af at forsøge så mange indvandere som står uden job.

 172. Af Hans Hansen

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg har ved flere lejligheder tydeligt udtrykt, at historien er interessant i historisk perspektiv. I forbindelse med nutiden er historien underordnet omstændighederne.

  Fakta er at islamister i dag har samme ideologiske holdning til demokrati som al anden anti-demokrati nazi medregnet, hvilket er tydeliggjort allerede siden anden verdenskrig. At man så før lang tid før det, baserede islam på samme moseslove som figurere i det gamle testamente, burde få ti-øren til at falde for en som kalder sig selv videnskabsmand.

  Inviterer man sådan nogle indenfor landets dørtrin, så gør man sig skyldig i af befolkningen uønsket indvandring. Det spiller overhovedet ingen rolle, at man bruger FN konventionerne som undskyldning. FN bliver blot til sin egen forklaring på begrundet konventions begrænsning, og humlen er kun, at det intet har med nazi at gøre i befolkningkonteksten. Lige tvært imod Niels Peter Lemche, ønsker man ikke anti-demokraters adgang uanset tilhørsforhold.

  Hvorfor kan du ikke forstå noget så simpelt? Det bliver ikke mindre besynderligt når du udmærket forstår, at islam er baseret på ganske samme ideologi som det gamle testamente, og som du har skrevet bøger om blot er en illusion. Det er jeg da tydeligvis ganske enig i.

 173. Af Preben Jensen

  -

  Det er jo rigtig nok at behandlingen af indvandrere nogle gange er ulogisk, eller dybt åndssvag. Bestialske mordere fra arabiske og afrikanske lande har ret til evig forsørgelse og bolig her i landet, mens “systemet” eller “udlændingeservice” har travlt med at smide skolepiger fra Sydslesvig eller Island og andre uskadelige og harmløse typer ud af landet, selvom de har været her i ti år eller mere, uden problemer og er blevet forsørget af familie i gode jobs. Det er jo hul i hovedet og knald i låget, når mulige terrorister og forbrydere fra Mellemøsten og Afrika har ret til fuld forsørgelse og evigt ophold fra dag eet, blot de siger trylleordet asyl/ asul/ asøl/ osol eller lignende.

  Nå, og nu er der så oprettet et politisk korrekt bibliotek til bekæmpelse af “fordomme” hvor du kan “låne” et menneske i stedet for en bog. Det du kan låne iflg. en DR-reklame er en dværg, en total tatoveret, en HIV-smittet, en narkoman, en indvandrer, en asylant, en flygtning, en kulturfremmed, en fremmedarbejder, en løntrykker, en gæstearbejder, en kulturberiger mv. (Endnu er der vistnok ikke en terrorist, en krigsforbryder, en lystmorder, en børnelokker, en røver, en radigal eller en repræsentant for ISIS/IS imellem, men det kommer vel?)

  Og så har den røde heldagsskole afskaffet frikvartererne.

  Og persondyrkelsen af radigale politikere fortsætter.

  Og EU vil nu have mere styring, og vil udnævne ” superkommissærer”.

  Og DR fortsætter sin store “oplysningskampagne” om “berigelsen”, om co2 og om den frygtelige undertrykkelse af alle danske kvinder.

  Her går det godt fru kammerherreinde. 🙁

 174. Af Preben Jensen

  -

  Så har der også været noget i DR om de gigantbøder som EU uddeler til alle mulige selskaber og firmaer. Som f.eks. bøden til SAS på flere MILLIARDER kr. Eller de 700 millioner kr. som Lundbeck nu skal betale. Så EU er altså et meget erhvervsvenligt foretagende, der hjælper firmaerne med at finde ud af hvor de skal placere deres penge og resourcer.

 175. Af Hans Hansen

  -

  Niels Peter Lemche.

  Jeg er vantro, for som du allerede ved, så tror jeg ikke på guder. Koranen indeholder nedsættende bemærkninger om ateister, formentlig fordi vi anses som islams største teoretiske fare. Her undlader jeg helt at nævne islams indbyrdes sekteriske krige.

  I forbindelse med katolicismen, så er det jo ikke raketvidenskab at forstå, at netop den fortolkning af kristendommen, med adresse til især det gamle testamente, gerne ser forsoning med den ligestillede islamiske fortolkning af moseslovene. Flere katolske præster er kendt for at udtale, at denne (formentlig menneskeskabte) gud’s love er hævet over menneskers. Selvom den katolske kirke, har fået mange verbale tæsk, der med tiden har fjernet noget af sin tidligere historiske mysticisme (i Irland såmænd noget lignende islams terror) så er der vel ingen der forstiller sig, at kompulsivt religiøse lægger deres obsessioner til side?

  Hvad mener du om moseslovene? Er de dysfunktionelle i ordlyd og politik ifølge din optik?

  Jeg ser frem til at du besvarer spørgsmålene direkte, mere end glide uden om.

  Beklager iøvrigt, at jeg kun sporadisk har tid til at læse kommentarer, såvel som jeg beklager Berlingernes kommentarfilter.

 176. Af Henrik Knage

  -

  Der kan siges meget om svenskerne og Sverige, men jeg tror ikke på, at en etnisk Svensker ved sine sansers fulde brug, er i stand til at udtænke en så åbenlys tåbelig lovgivning på udlændingeområdet.

  Derfor er Sverige et glimrende skrækeksempel på, hvad massiv muslimsk indflydelse i “baglandet” kan få på hele beslutningsprocessen helt op til toppen i politik – også i Danmark.

  Det svenske demokrati er tilsyneladende halal – slagtet, stille og rolig og systematisk, ved hjælp af demokratiets spilleregler – og turen kommer også langsomt, men sikkert til Danmark, så sikkert som Amen i kirken, for det er allerede startet med juletræer og fodbold.

 177. Af Preben Jensen

  -

  Hvis svenske politikere kan gå ind for et nationalt, kollektivt og af islamister assisteret selvmord så kan danske politikere vel også gå ind for Danmarks ødelæggelse. De skal vel ikke stå tilbage for de svenske politikere? (men det gør de vel heller ikke!!)

  Og så var der noget i DR om hvordan danske krigsveteraner i årevis er blevet snydt og spist af med bittesmå erstatninger for store psykiske skader og lidelser.

 178. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Hans Hansen

  Det var dig selv, der denne gang bragte det historiske perspektiv op, så du har ikke noget at beklage dig over, når du får en lektion i historie som svar.

  Om de bibelske love sagde den tyske professor Johann Philip Gabler i sin tiltrædelsesforelæsning fra 1787, at det nok står i Bibelen, at kvinder skal tie i forsamlingen; men nu lever vi i 1787, hvor den bibelske lovgivning og de bibelske regler ikke har absolut gyldighed. Han mente korrekt, at den bibelske lovgivning er funderet i sin egen samtid.

  Naturligvis vedrører Moseloven i Gammel Testamente kun i et lille omfang os. Det har sådan set været slået fast siden kristendommens begyndelse. Dog tror jeg, at de færreste vil undvære de ti bud som grundlag for vort eget samfund (måske bortset fra det med den religiøse del). Det skulle være svar nok.

  Jeg er i øvrigt overhovedet ikke uenig i dine betragtninger om islamisternes syn på demokrati. Jeg skrev for nogen tid siden et indlæg her om det paradoksale i, at muslimer flygter fra diktaturerne i Mellemøsten, hvor de ikke har det godt, til lande i vesten, hvor de får det godt, og ønsker, at disse lande bliver ligesom de lande, de flygtede fra. Men den menneskelige tankegang er ofte uforståelig.

  Dog ikke alle muslimer handler sådan. Jeg har fået information fra Israel om, at der under Gaza-krigen var ikke så få arabere, både kristne og muslimske, der ønskede at gøre tjeneste i den israelske hær, for de kan godt skelne mellem et demokrati, som de nok ikke er tilfredse med, og galskaben på den anden side hos Hamas.

 179. Af Jens Hansen

  -

  Af Preben Jensen – 10. september 2014 08:24
  “Og så var der noget i DR om hvordan danske krigsveteraner i årevis er blevet snydt og spist af med bittesmå erstatninger for store psykiske skader og lidelser.”

  ??
  Hvorfor henviser Preben Jensen til DR?
  En medie der i henhold til hans tusindevis af indlæg er løgnagtig og utroværdig.
  Han plejer da, at henvise til mere lødige kilder som BT, Snapsehanen, TV2 eller “Den alt for lange”

 180. Af Søren Sørensen

  -

  Hdp det var dog en modbydelig anti-ytringsfrihed du sætter dem der er kritisk mod dit parti df under?

 181. Af Søren Sørensen

  -

  Igennem “the iron dome” lærte altså noget i de helliges land..

  Hdp min kommentar afsendt 3 gange til hans Hansen er ikke kommet på?

  Kun ytringsfrihed til dem der er 100% papegøjer mht. ialt du siger som hans Hansen?

  DF vokser naturligvis fordi der er mange der ikke følger med i den virkelige verden, reale facts mv..

  Partiet blev opfundet i en brandert mellem Løkke, Cepos, og La- k for som Løkke sagde “de er så æduelige at de tror på alt vi fortæller dem”.

  Deres sagesløse medlemmer uden ide om at partiet mere end fordoblet antallet af lønpressere til dk og har stemt for flere liberalistvenlige eu forslag end andre, bliver dagligt udstillet som Jeppe på bjerget..

 182. Af Dionysus Dionysen

  -

  Hdp min kommentar afsendt 3 gange til hans Hansen er ikke kommet på?

  Kun ytringsfrihed til dem der er 100% papegøjer mht. ialt du siger som hans Hansen?

  DAnsk Folkeparti vokser naturligvis fordi der er mange der ikke følger med i den virkelige verden, reale facts mv..

  Partiet blev opfundet i en brandert mellem fadbamsen , Cepos, og La- k for som Løkke sagde “de er så æduelige at de tror på alt vi fortæller dem”.

  Deres sagesløse medlemmer uden ide om at partiet mere end fordoblet antallet af lønpressere til dk og har stemt for flere liberalistvenlige eu forslag end andre, bliver dagligt udstillet som Jeppe på bjerget..

  Iron dome filteret er slået!

 183. Af Jens Hansen

  -

  Af Preben Jensen – 10. september 2014 08:24
  “Og så var der noget i DR om hvordan danske krigsveteraner i årevis er blevet snydt og spist af med bittesmå erstatninger for store psykiske skader og lidelser.”

  ??
  Hvorfor henviser Preben Jensen til DR?
  En kilde der i henhold til hans tusindevis af indlæg er løgnagtig og utroværdig.
  Preben Jensen plejer ellers at henvise til troværdige kilder som BT, Snapsehanen, TV2 eller den alt for lange avis.

 184. Af Ove Ginness

  -

  AD Niels Peter Lemche – 9. september 2014 20:38
  Som skrev: ”Forleden var det mindedag for de faldne i moderne tid i udlandstjeneste”.

  Det er ikke rigtigt, den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte.

  Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948.

  Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

  Jeg er selv i den omtalte personkreds, så derfor denne korrektion til et faktum i en ellers, som sædvanlig, fuldstændig forskruet debat.

 185. Af Preben Jensen

  -

  Ove Ginness……..

  Forklar dog HVAD NØJAGTIGT det forskruede består i…..??

 186. Af Jens Hansen

  -

  Af Preben Jensen – 10. september 2014 08:24
  “Og så var der noget i DR om hvordan danske krigsveteraner i årevis er blevet snydt og spist af med bittesmå erstatninger for store psykiske skader og lidelser.”

  ?
  Hvorfor henviser Preben Jensen til DR?
  En kilde der i henhold til hans tusindevis af indlæg er løgnagtig og utroværdig.
  Preben Jensen plejer ellers at henvise til troværdige kilder som BT, Snapsehanen, TV2 eller den alt for lange avis.

 187. Af Ove Ginness

  -

  AD Preben Jensen – 10. september 2014 12:11

  Begynd med at læse dine egne, alenlange fordømmende og nedgørende indlæg, med primært samme indhold, som du hver eneste gang bidrager med. Hvis du ikke mener de er forskruede, så slå ordets betydning op. Den deltidsansatte overlæge med god tid, får dig på krogen hver gang.
  Og nu begynder du også at benytte store bogstaver, ser jeg.

 188. Af Jens Hansen

  -

  Af Preben Jensen – 10. september 2014 08:24
  “Og så var der noget i DR om hvordan danske krigsveteraner i årevis er blevet snydt og spist af med bittesmå erstatninger for store psykiske skader og lidelser.”

  ??
  Hvorfor henviser Preben Jensen til DR?
  En kilde der i henhold til hans tusindevis af indlæg er løgnagtig og utroværdig.
  Preben Jensen plejer ellers at henvise til troværdige kilder som BT, Snapsehanen, TV2 eller den alt for lange avis.

  Og hvorfor er krigsveteranerne blevet snydt?
  Deres skader er jo selvforskyldte.
  Ingen har tvunget dem til at udkæmpe Foghs krige i Iraq og Afghanistan.
  De får vel den samme hjælp, som alle andre der kommer til skade.

 189. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det ser stadig ud til, at det er ret tilfældigt, hvad der når frem og hvad der bliver hængende i det Berlingske cyberspace. Om det betyder, at f.eks. Hans Hansens indlæg er i overensstemmelse med Berlingerens holdning, så har jeg i hvert fald intet her at gøre. Så jeg prøver for en sidste gang:

  Til Ove Ginness: Der er kun at sige undskyld. Jeg forvekslede dagen.

  Og til Preben, Hansen, og alle de andre, der mener som dem: Det er fuldstændig forskruede paranoia, som jeres diskurs er grundet i. Jeg tror, at det er det som Ginness refererer til. Bare sådan noget som: 300.000 flygtninge til Sverige, og de er knapt ankommet, før de tager til Danmark for at skære halsen over på danskerne. Hvor i HHH skulle de dog det? Der er nok af svenskere at starte med, hvis det er det, de kommer fra. Klummechefens indlæg var underlødigt, men afspejler, hvorledes det er fat med danskerne og deres fremmedhad. I Sverige ryster man bare på hovedet — har lige diskuteret det med en rigsdagskandidat. Man kan faktisk gå til valg i Sverige på at være et anstændighedens parti. I Danmark ville folk stå i klynger og vrænge ansigter.

 190. Af Lars Petersen

  -

  @ Martin Salo.

  Ha ha.. din selvudstillende, og forøget vedvarende dumhed, er bare storartet underholdning.

  DU SIGER:
  “Man skal som minimum have boet i Danmark i 3 år inden man risikerer hjemsendelse.
  Det betyder ganske enkelt, at man ikke ha ret til kontanthjælp fra dag 1”.

  SVAR HERFRA:
  Ha ha.. facit er diametralt modsat, idet vor Svensk/Syriske ven (fra Sverige), netop er juridisk
  home free når vedk. har opholdt sig 3 år i DK. (har intet har at gøre med dag-1 kontanthjælp)

  Hvad angår Nordiske Statsborgere kan opnå kontanthjælp fra day one, har du fået forelagt,
  idet jeg sendte dig linket til ankestyrelsens nemt forståelige, og vel detaljerede afgørelse 😉
  (bemærk hvordan ankestyrelsen ref., til hvordan ansøger nær kommer fra fængslet i Sverige)

  SÅDAN FÅR ALIBABA STRAKS-KONTANTHJÆLP I DK:
  Allerede “kontanthjælps-modtagende” Alibaba fra Sverige, får et værelse hos familie, venner,
  kæreste/ven/blå avis/what ever i Danmark, hvorpå Alibaba nu tager lejekontrakten i hånden,
  og lægger kommunens socialkontor et besøg, hvorpå kommunen i henhold til sociallovens
  aktiv part §3, samt Nordiske konvention, artikel 4, vurderes på helt lige fod med den Dansk
  rigisterede borger, (dvs. socialbegivenhed i praktisk forstand, vurderes på ejerskab af værdi)

  Adlyder pågældende kommune ikke Alibaba´s krav, kan Alibaba gå til ankestyrelsen, hvorpå
  denne vil sætte kommunen på plads, og hvilket bevis fra 2013, som nævnt er forelagt dig..

  Såfremt Alibaba er dum nok til ikke at benytte EU reglerne i henhold til arbejdskraftens frie
  bevægelighed, hvorpå Alibaba fx. kan erklærer denne lufter hund i Skagen, for dernæst at slå
  græs i Gedser, (så Alibaba kan få meste af sin skat tilbage via kørselsesfradrag), jamen så har
  Alibaba mindst 6 måneders kontanthjælp, og hvis dato tæller fra Alibaba søger kontanthjælp.

  DEN HJEMSENDTE ISLANDSKE KVINDE:
  Dit link til denne hulkende gravide Islandske kvinde, bekræfter endnu engang din alternative
  begavelse, idet historien netop cementere hvordan pågældende kvinde havde modtaget
  sociale ydelser i 6 måneder forinden, såvel dit link til udlændingeservice bekræfter mine ord.

  LÆS ANKESTYRELSENS AFGØRELSE: sociale-rettigheder.dk/forum/post1571.html

 191. Af Lars Petersen

  -

  @ Martin Salo.

  Ha ha.. din selvudstillende, og forøget vedvarende dumhed, er bare storartet underholdning.

  DU SIGER:
  “Man skal som minimum have boet i Danmark i 3 år inden man risikerer hjemsendelse.
  Det betyder ganske enkelt, at man ikke ha ret til kontanthjælp fra dag 1”.

  SVAR HERFRA:
  Ha ha.. facit er diametralt modsat, idet vor Svensk/Syriske ven (fra Sverige), netop er juridisk
  home free når vedk. har opholdt sig 3 år i DK. (har intet har at gøre med dag-1 kontanthjælp)

  Hvad angår Nordiske Statsborgere kan opnå kontanthjælp fra day one, har du fået forelagt,
  idet jeg sendte dig linket til ankestyrelsens nemt forståelige, og vel detaljerede afgørelse 😉
  (bemærk hvordan ankestyrelsen ref., til hvordan ansøger nær kommer fra fængslet i Sverige)

  SÅDAN FÅR ALIBABA STRAKS-KONTANTHJÆLP I DK:
  Allerede “kontanthjælps-modtagende” Alibaba fra Sverige, får et værelse hos familie, venner,
  kæreste/ven/blå avis/what ever i Danmark, hvorpå Alibaba nu tager lejekontrakten i hånden,
  og lægger kommunens socialkontor et besøg, hvorpå kommunen i henhold til sociallovens
  aktiv part §3, samt Nordiske konvention, artikel 4, vurderes på helt lige fod med den Dansk
  rigisterede borger, (dvs. socialbegivenhed i praktisk forstand, vurderes på ejerskab af værdi)

  Adlyder pågældende kommune ikke Alibaba´s krav, kan Alibaba gå til ankestyrelsen, hvorpå
  denne vil sætte kommunen på plads, og hvilket bevis fra 2013, som nævnt er forelagt dig..

  Såfremt Alibaba er dum nok til ikke at benytte EU reglerne i henhold til arbejdskraftens frie
  bevægelighed, hvorpå Alibaba fx. kan erklærer denne lufter hund i Skagen, for dernæst at slå
  græs i Gedser, (så Alibaba kan få meste af sin skat tilbage via kørselsesfradrag), jamen så har
  Alibaba mindst 6 måneders kontanthjælp, og hvis dato tæller fra Alibaba søger kontanthjælp.

  DEN HJEMSENDTE ISLANDSKE KVINDE:
  Dit link til denne hulkende gravide Islandske kvinde, bekræfter endnu engang din alternative
  begavelse, idet historien netop cementere hvordan pågældende kvinde havde modtaget
  sociale ydelser i 6 måneder forinden, såvel dit link til udlændingeservice bekræfter mine ord..

  LÆS ANKESTYRELSENS AFGØRELSE: sociale-rettigheder.dk/forum/post1571.html

 192. Af Hans Hansen

  -

  Der er lidt forenklet to spørgsmål i det her, der begge handler om samfundets sammenhængskraft. Den tredje type indvandring er en økonomisk investering af højtuddannede, som IKKE omtales yderligere i denne forbindelse. Det er en anden diskussion.

  Det er ene er socialbelastende indvandring, der ikke specielt har med religion at gøre, men antallet. Hvis ikke man “skummer fløden” så at sige, så indvandringen bliver en indkomst for landet, så vil den helt overordnet få negativ indflydelse på socialpolitikken. Er indvandringen større end integrationspolitikken kan følge med, så vil den skabe en serie af økonomiske problemer, der især rammer de svagest stillede.

  Den anden er kultur skadelig indvandring. Den er først og fremmest politisk betinget, eksempelvis begrundet med religion. Her er problemstillingen diverse former for salafisme, for hvem det gælder anti-demokratisme. Denne gruppe ønsker at afskaffe demokratiet, for at indføre til hvad de mener er deres ret. En gruppe af dem er igen militante salafistister. Langt de fleste ønsker at se deres hæl fremfor deres tå, både blandt befolkningen og politikerne. Problemet med dem er, at politikerne har vedtaget regler der besværliggør udskillesprocessen. Det har politikerne gjort uden først at spørge befolkningen, og de handlede således netop med begrundelsen, at sikre hvad de kalder; universelle menneskerettigheder. Det er afgjort de svenske politikeres begrundelse, og man hører også dette fra danske.

  Det eneste jeg vil komme ind på IHT sidstnævnte FN’s Folkeret, er at disse rettigheder ikke er universelle. Jeg vil blot konstatere, at det simpelt hen er noget vrøvl, og de helt præcist er en pragmatisk Akilleshæl. De er årsagen til politikernes overfladelovgivning på indvandringsområdet.

  Fælles for begge ovenstående typer indvandring er, bortset fra den tredje, voldsomme omkostningskrav alt medregnet. Penge der skal betales af skatteyderne, og ikke blot er engangs omkostninger. Medregnet krigsaktivisme og ulandsbistand, vokser omkostninger til TERA milliarder på sigt over et antal af dekader, hvilket allerede er et faktum i Danmark. Det kan eksempelvis de svenske politikere ikke lyve sig fra. De kan forsøge, men det vil ikke lykkes, og man kan allerede nu se svenskernes sociale nedskæringer, der viser sig blandt andet ved Svenska Demokraternes fremgang.

  Det handler altså ikke kun om anti-demokratisk indvandring, men så sandelig om de samlede økonomiske på sigt. Derfor, hvis svenskerne ikke vil høre, så må de føle. Ganske som de velstillede svenskere, så vil de danske ikke mærke virkningerne i første omgang. Nogle vil på kort sigt, og helt personligt, opnå øgede indtægter af flere årsager, men over en årrække vil problemt med overbefolkningen også ramme dem. Hvis ikke på den ene måde, så en anden, eventuelt deres børn.

  Når dette er sagt, så er samtlige historiske henvisninger irrelevante. Det her har ikke noget at gøre med, om hvorvidt islam og kristendommen stammer fra anti-demokratisme engang i fortiden, eller alt det andet man forsøger at dreje samtalen hen på, men udelukkende nutidig samfundorienteret sammenhængskraft. Økonomi er først og fremmest afgørende, og dernæst værdipolitik. Begge er uden diskussion de to største faktorer i nutidig politik. Er politikerne ikke deres opgave voksen, kan de ikke forvalte skatteydernes penge på bedste vis, så vil de etablerede partier gå deres egen undergang i møde på sigt.

  Det kan ikke være anderledes.

 193. Af Henrik Knage

  -

  Svenske politikere er en fuldbyrdet legemliggørelse af det danske ordsprog der lyder således : “Operationen lykkedes, patienten overlevede, men lægen afgik ved døden”!

  Når man spille Matador er det dumt at bruge alle sine midler på noget lort i første runde – for Syrien (den rige oliestat) er vel ikke den sidste krig, hvor der kommer flygtninge ?

  Sverige har desværre ødelagt det pres på Babyface Assad styret – der ellers kunne være kommet, med lidt tålmod.

  Et ubesvaret spørgsmål kunne samtidig være : Hvorfor gjorde svenskerne overhovedet modstand under svenskerkrigene mod Danmark tilbage i tiden, på daværende tidspunkt var der vel under 240.000 danskere – når de nu år efter lader sig frivilligt invadere af muslimer?

  Det har garanteret noget med alkohol, at gøre – muslimer hader alkohol – og det samme tror svenskerne også, at de gør – men historien fortæller noget andet 🙂

  Det var alt for tidligt, at den bro blev bygget, det ville have været bedre og meget billigere med en 20 meter høj betonmur. Den bro ender ud med, at koste Danmark flere penge og kræve flere menneskeliv end Sues kanalen p.g.a. Sverige.

  Svenskere har altid haft lidt hang til “fims” – Basta!

 194. Af Hans Hansen

  -

  Prøv at høre. Gabet mellem befolkningen og politikerne bliver stadigt større.

  Det sker fordi politikerne ikke ønsker at dele magten med befolkningen. Begrundelsen fra eksempelvis Thorning m.f. lyder; Man skal ikke belemre befolkningen i utide med folkeafstemninger.

  I utide? Hvad med i tide? Hvad med rettidig omhu? Næ næ, sådan noget bør begrænses til hvert 4 år, bortset fra de irriterende bestemmelser IHT grundloven, underforstået, så politikerne kan få fred til deres mærkesager. Befolkningen har jo stemt på politikerne, så det er jo deres egen skyld, hvis ikke lige politikernes mærkesager vedtages.

  Alt dette her politiker snak er bare for dumt. Politikerne har aldrig før været så upopulære som nu. Hvorfor egentlig det? Der er mange forklaringer, bl.a, politisk udenomsnak, internt parti- og person opgør, mens egentlig pragmatisk problemløsning træder i baggrunden.

  Sådan har det altid været, men til forskel fra før, så er befolkningen i dag langt bedre uddannede. Man kan selv analysere emner, og derfor er det traditionelle “medfødte” partimæssige tilhørsforhold forbeholdt en uddøende “race”.

  Sagt på en anden måde, især IHT Sverige, så er nedtællingen til det repræsentative demokrati begyndt. Spørgsmålet bliver derfor, hvor lang tid det tager, om udskiftingen bliver egentlig demokratisk direkte folkestyre, den gammelkendte totalitære, eventuelt af islamistisk observans, eller hvis politikerne stritter nok imod, den traditionelle arisk kristne national socialisme. De sidste kan jeg slet ikke se for mig.

  Hvad synes du? Skal vi genopleve religiøst funderet politisk gak-gak, eller skal befolkningen styre landet? Hvor mange religiøs-politiske galninge er acceptable? Hvor meget fattigdom er acceptabelt? Skal dødstraf genindføres, håndsafhugning og alt det andet imamerne nægter at tage afstand til ifølge islamisk kompulsivitet, eller skal det være socialistisk diktatorisk planøkonomi, med den velkendte centralicerede politiske korrupte elite?

  Det her er FOR latterligt …

 195. Af Jens Hansen

  -

  Af Preben Jensen – 10. september 2014 08:24
  “Og så var der noget i DR om hvordan danske krigsveteraner i årevis er blevet snydt og spist af med bittesmå erstatninger for store psykiske skader og lidelser.”

  ??
  Hvorfor henviser Preben Jensen til DR?
  En kilde der i henhold til hans tusindevis af indlæg er løgnagtig og utroværdig.
  Preben Jensen plejer ellers at henvise til troværdige kilder som BT, Snapsehanen, TV2 eller Den alt for lange avis.

  Og hvordan er krigsveteranerne blevet snydt?
  Deres skader er jo selvforskyldte.
  Ingen har tvunget dem til at udkæmpe Foghs krige i Iraq og Afghanistan.
  De får vel den samme hjælp, som alle andre der kommer til skade.

 196. Af Preben Jensen

  -

  SVERIGES SELVMORDS- ELLER FOLKEMORDSPOLITIK………

  Er næsten hele den svenske befolkning gået fra forstanden? Den lader sig belure på valgstederne, den lader sig drive mod afgrunden af en lille håndfuld bundkorrupte og svagt begavede politikere, og den har ikke dannet en hel masse protestgrupper ud over hele landet. Der er nu snart to millioner kulturfremmede i Sverige, og selvom landet er flere gange større end Danmark, er svenskerne et truet folkefærd, for deres økonomi, tryghed, sikkerhed og velfærd rasler ned ad brættet. Tusindvis af nedbrændte skoler, kirker og børnehaver, tusindvis af voldtægter, tusindvis af indbrud, røverier, knivstikkerier og afbrændte biler, og nu også sorte ISIS/IS flag i byerne…….. beviser at de svenske politikere er en samling kortsynede tumper eller slyngler der ovenikøbet fremturer med at føre Sverige mod kaos, fallit og ufred/ borgerkrig. Men svenskerne kan ikke finde ud af at stemme de gamle håbløse partier hen hvor peberet gror. Eller kan de…?

  I Danmark er situationen ikke meget forskellig fra den svenske. Og danskerne kan heller ikke finde ud af at danne en demokrati- og protestbevægelse. Eller kan de?

 197. Af Hr. Jens Hansen

  -

  Af Preben Jensen – 10. september 2014 08:24
  “Og så var der noget i DR om hvordan danske krigsveteraner i årevis er blevet snydt og spist af med bittesmå erstatninger for store psykiske skader og lidelser.”

  ??
  Hvorfor henviser Preben Jensen til DR?
  En kilde der i henhold til hans i tusindevis af indlæg er løgnagtig og utroværdig.
  Preben Jensen plejer ellers at henvise til troværdige kilder som BT, Snapsehanen, TV2 eller Den alt for lange avis.

  Og hvordan er krigsveteranerne blevet snydt?
  Deres skader er jo selvforskyldte.
  Ingen har tvunget dem til at udkæmpe Foghs krige i Iraq og Afghanistan.
  De får vel den samme hjælp, som alle andre der kommer til skade.

 198. Af Preben Jensen

  -

  PS: Verdenshistorien viser at et folk der lader sig reducere til stemmekvæg og malkekvæg, let ender som slagtekvæg. Gider man ikke forsvare demokratiet og freden, får man diktaturet og krigen.

 199. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg prøver en sidste gang, men så lover jeg også, at det er slut. Jeg har ikke før oplevet at blive censureret på denne måde. Hans Hansen m.fl. må undvære de svar, jeg har sendt siden i aftes.

  Men til Henrik Knage, der endnu engang afslører, at han taler før han tænker: Syrien er ikke noget rigt olieland. Der er en smule nu mest beliggende i IS-land. Hårdt for Assad, for alle indtægter derfra plejede at gå i hans lomme.

  Og svenskerne ryster blot på hovedet over, hvad der foregår i Danmark. Snakkede med en rigsdagskandidat og en god ven derom i dag, og han havde kun forundring over danskerne at svare med.

  Ar Berlingske Tidende skulle blive forummet for denne slags hoildninger, det havde jeg selv aldrig troet. Men god fornøjelse!

  Og så slipper jeg da for at skulle læse alle de kommentarer om, at de var på tide at hans skred.

 200. Af Preben Jensen

  -

  HEJ, en kommentar hænger fast i filtret…..

 201. Af Jens Hansen

  -

  Af Preben Jensen – 10. september 2014 08:24
  “Og så var der noget i DR om hvordan danske krigsveteraner i årevis er blevet snydt og spist af med bittesmå erstatninger for store psykiske skader og lidelser.”

  ??
  Hvorfor henviser Preben Jensen til DR?
  En kilde der i henhold til hans tusindevis af indlæg er løgnagtig og utroværdig.
  Preben Jensen plejer ellers at henvise til troværdige kilder som BT, Snapsehanen, TV2 eller den alt for lange avis.

  Og hvorledes er krigsveteranerne blevet snydt?
  Deres skader er jo selvforskyldte.
  Ingen har tvunget dem til at udkæmpe Foghs krige i Iraq og Afghanistan.
  De får vel den samme hjælp, som alle andre der kommer til skade.

 202. Af Henrik Knage

  -

  Jeg vil da håbe for Sverige, at de ved hvad de gør og deres Red Hele Verden Projekt – helst på én gang. At det ikke går med dette, som med det stolte Orlogsfartøj Vasa der sank 10. august 1628 1 sømil (1,3 km.) fra kaj ud for Stockholms Skærgård, på sin jomfrurejse og hvor 50 svenske søfolk led druknedøden – fordi ingen turde fortælle kongen Adolf 2. Vasa, at skibet var ustabilt og usødygtigt.

  Som livredder bør man kende sin begrænsning og vide hvad man gør. Nogle gange er folk så panikslagne at man enten må slå dem oven i hovedet for at få ro over feltet, eller vente med at redde dem til de selv er faldet til ro – hvis ikke livredderen også skal omkomme.

  Det ved enhver marinesoldat – men meget, rigtig meget tyder på, ar svenskerne et meget langt stykke hed ad vejen har valgt, at glemme deres egen historie, og det synes jeg er trist.

 203. Af Jens Hansen

  -

  Af Henrik Knage – 11. september 2014 08:27
  “man enten må slå dem oven i hovedet for at få ro over feltet, eller vente med at redde dem til de selv er faldet til ro – hvis ikke livredderen også skal omkomme.”

  Du må tage et kursus i kamp og selvforsvar under vandet.

 204. Af Ove Ginness

  -

  AD Preben Jensen – 11. september 2014 00:38

  -skulle vi så ikke lade det blive hængende der, vi har jo alligevel set det så mange gange før. . . . . . . !

 205. Af Henrik Knage

  -

  Når nu jeg ved at svine svenskere til, på en positiv måde, så synes jeg det er værd, i parentes bemærket, at svenskerne dybest set ikke er kommet videre end til Fæstebonden – det de udvandrede fra sidst i 1800 tallet, hvor den svenske “elite” alias adelen definerede “politikken” i Sverige.

  Meget tyder på at eliten i Sverige i vore dage er muslimer, og at muslimer definerer politikken i Sverige – men det er ikke så sært at de gør det, da det fungerer præcist som her nemlig : Hvis man ikke selv formår at skabe sig et et liv, så gør andre det for én – men det er ikke sikkert det er sjovt!

  Der har alle dage været noget af det vi danske forstår ved “Indremission” over svenskere – kærligt men alvorligt ment 🙂

 206. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Masseindvandringen af muslimer til Sverige vil bringe DK i lige så stor fare, som da den svenske hær gik over isen mellem Fyn og Sjælland i 1657/58 – forstået i overført betydning, idet vi vil blive løbet totalt over ende af indvandrehorder med total økonomisk sammenbrud og kaos til følge når Sverige, indenfor en periode på de næste 10 år, unægtelig vil bryde sammen økonomisk.
  Sverige er således, igen, blevet en stor fare for DK – politikerne må tage højde for denne, ganske forudseelige, situation nu inden det bliver for sent.

 207. Af Lars Petersen

  -

  @ Bjarne Munk Christiansen..

  Korrekt.. kombinationen imellem EU fortolkningerne omkring hvad et arbejde er og ikke,
  og derfra ligestillende tilgang til forsørgelse, kombineret med intern ligestillende Nordiske
  regelsæt, bevirker al sammen, at Danmarks juridiske porte står pivåbne for disse grupper..

  Endvidere kan det oplyses, at man stikker sig selv blår i øjnene, såfremt man bilder sig ind at
  indvandringen fra Sverige først starter når disses økonomi er smadret, idet her er to fronter
  som aktiveres først, og hvilke netop vil aktivere nævnte udvandringer fra Sverige:.. De er >>

  1. Mange tror fejlagtigt at det kun er IKKE-muslimer som kan have det svært med at leve tæt
  befolket med personer af muslimsk kultur-observans, hvilket ikke er korrekt, da næsten alle
  tal på området viser, at så snart tætheden omkring disse etableres, starter vandringen videre
  væk fra pågældende områder; aktiveret af familiefejder mv., hvorpå Danmark vil stå for skud

  2. Endelig har vi det kommende Sverige (forstået i politisk forstand), hvor man mere end må
  formåde at Sveriges demokratierne går i eksplosion inden for de næste tre valg, hvilket igen
  anspore hele det gamle parnas til at skifte stil, selvom det vil ske ødelæggende langtrukkent,
  da man er bevendt med at side på institutionerne og mikrofonerne, men vil dog ske til sidst.

  Dvs. som Svenskerne nice and easy (i den offentlige debat) begynder at gejle hinanden op
  til hvad som skal blive til klar tale omkring deportationer for nationens overlevelse; (hvilket
  vil blive solgt som værende ligeså meget for indvandrernes egen skyld), da vil man se hvor
  -dan de egentlige udvandringer til Danmark starter for alvor, såfremt juraen ikke ligger klar.

  3. Med Juraen skal forstås, at man pine død må og skal foretage fire nationale kalkulationer:

  A: Økonomisk her-og-nu omkostning, som igen holdes op imod konkurrence-tilladt omkst.
  B: Økonomisk fremskudt generations-omkostning, igen holdt imod maks tilladte driftpris.
  C. Maksimal kulturel absorbering, før samme forandre oprindelig kultur mere end X niveau.
  D: Endelig skal indvandring i arbejdsrelateret forstand, ligeså indgå i samlede kalkuleringer.

  Nævnte nationale kalkulationer udgør nu modellen for de fremtidige indvandringer, samt
  deportationer, og hvis sidstnævnte igen tager afsæt i fertilitet-speeden blandt fremmede.

  PROBLEM LØST HR. MUNK CHSTRISTENSEN.

 208. Af Preben Jensen

  -

  Jens Hansen……

  Jeg har aldrig skrevet at ALT hvad DR sender, er løgn og propaganda. Ind imellem er der jo udmærkede udsendelser og oplysninger. Og flere andre kilder bekræfter at en del danske soldater har fået en smålig behandling. Men du misforstår jo altid helst så meget som muligt af hvad andre skriver.

  Ginness har specialiseret sig i personfnidder uden argumenter, og har ligesom Timo svært ved at læse, og fred være med det. Men hvis I har nogle venner, udover kæledyr, burde de nok forære jer nogle læselamper eller nye glas til brillerne.

  Hvis I har læselamper i forvejen, så prøv at tænde dem.

 209. Af Erik Larsen

  -

  Sverige er totalt “Godnat”! De udøver censur, de fortier væsentlige ting, de er nået endnu længere til DDR-tilstande end Danmark.
  Og DET siger ikke så lidt. Og de overfører det jo til os, hvis ikke vi strammer op på grænsekontrol og – desværre – ikke mindst fra Sverige. Det siges at der strømmer flygtninge/asylansøgere over med toget fra Malmø hver eneste dag.
  Den danske regering GØR INTET!!! Det kommer vist til at gå stærkere end de fleste danske borgere havde troet. (De unge snorksover jo). Men “sådan er det jo”, som pamperen Vestager nåede at sige inden hun flygtede. FØJ, FØJ, FØJ!

 210. Af Erik Larsen

  -

  Hvis man læser kommentarerne fra de “muslim-islam-venlige” , kan man let læse, hvor de i den grad hylder Sverige. Jeg gider ikke nævne navne – alle kender dem hvis de bare har læst enkelte artikler her de sidste år.
  Tænk at det ikke får Søren Pind (der p.t. censurerer indlæg) eller andre politikere til at vågne op. Så er der jo dem der vælger at flygte fra det de i nærmest landsforræderiske tiltag har foretaget sig for at øge strømmen til lille Danmark af multi-religiøse indvandrere, der intet vil andet end at MODTAGE – OG – OVERTAGE!!
  Tænk, hvis VORE unge mennesker vågnede – men det gør de jo ikke, – de er jo opdraget af DR og 1968-forældre samt skoler hvor der intet fortaltes om nazisme og det der i dag er lig med nazisme. Mennesker der skære halsen over på andre, stener utro kvinder, hænger homoer o.sv. o.s.v. Tænk, folk med dansk statsborgerskab gør det!!!! Hvor er vi henne – Holger Danske – vågn dog op!!!
  Tænk, at venstre – Pind m.fl. ikke udnytter det flertal de havde og har.
  Lad os få et DEMOKRATI som de har i Schweiz og lad os få mange folkeafstemninger om vi skal åbne vores land yderligere, om vi skal lukke grænserne, om vi skal sende forbrydere, banditter, hjemmerøvere hjem og meget mere.

 211. Af Erik Larsen

  -

  Kære HDP, ja, undskyld at jeg siger det, men jeg har nu været ude og rejse nogle dage og først nu læst alle de mange “sabotage-indlæg” igennem. Jeg synes, at du og b.dk skulle kigge lidt på f.eks. en person som “Jens Hansen” – der skriver bl.a. i denne blog et utal samme indlæg – mod én person – Preben Jensen (ovenikøbet samme tekst)!
  Tidligere har han også brugt besynderlige anklager mod undertegnede m.fl. for at være “samme person”, som Preben Jensen. Jeg kender ikke Preben Jensen, men jeg er særdeles enig med ham i kritikken af den siddende, regering, det danske samfund i dag. Men det gør mig da ikke som en alias. Det er da heller ikke alt jeg er enig med ham i.
  Men KUNNE vi ikke bare få jer på b.dk. til at bare forsøge at sortere de rene “sabotagemagere fra”? Det er søreme let at se hvem de er og hvad de vil. Tak.

 212. Af Ove Ginness

  -

  AD Preben Jensen – 11. september 2014 17:40

  -du bliver ved med at udtale dig om noget du ikke ved noget om. Nu har jeg faktisk udgivet en bog om at læse, men kan konstatere, at du ihvertfald hverken har udgivet en bog om at skrive, ej heller læst en.
  For så vidt angår argumentation, kan man hurtigt udlede, at du er imun over for sund fornuft, men blot kan gentage dig selv med endeløse skriblerier om det samme, og efterabe den deltidsansatte overlæge – så lad os lukke den her.

 213. Af Henrik Knage

  -

  Af Jens Hansen.

  Må jeg høfligt spørge om, om det er en trussel ?

 214. Af Henrik Knage

  -

  Hvorfor er du så negativ Jens Hansen ?

  Er du Svensker ?

  Vi stopper jer ved Uddevalla – tager Skåne, Halland og Blekinge tilbage, trænger svensken tilbage til Lessøfors – hvor de kan blive ædt af bjørne og ulve. Men så kommer Pippi Langstrømpe og slår på tromme, Emil Fra Lønneberg, drikker en gris fuld og snitter træmænd, sammen med Sven Åkerstrøm og synger :Tvö Tonger.

  Aldeles fremragende – prøv lige at hør ham også når han synger Belman – og Kajsastine Åkersrøm – hun er en svensk skat!

 215. Af Jens Hansen

  -

  Af Henrik Knage – 11. september 2014 23:32
  “Hvorfor er du så negativ Jens Hansen ?
  Er du Svensker ?”

  Nej Henrik Knage.
  Undertegnede er hverken negativ eller svensker.
  Kan dog godt lide både Sverige og svenskere.
  Der bliver jo mange flere af dem i disse år.
  Undertegnede kunne ikke drømme om at true dig Henrik Knage.
  Hvorfor skulle jeg det?
  Men du skrev selv om mennesker som gik i panik under vandet.

  Jeg tror, at du skal rejse en tur til Sverige.
  Du vil blive glad for dette dejlige land.
  Og svenskerne. Nye som gamle.

 216. Af Preben Jensen

  -

  Ove Ginness………….

  Du har stadig ikke svaret på hvor det er at min kritik af samfunds-udviklingen er fejlagtig? Måske du skulle se under Søren Pinds blog om “abernes planet”.

 217. Af Ove Ginness

  -

  AD Preben Jensen – 12. september 2014 13:01

  Jeg mener helt bestemt jeg skrev, at dialogen skulle lukkes. Langt tidligere har jeg tillige skrevet til dig, at jeg ikke ønskede en sådan med dig – hvem du så end er!

  Men lad mig så give dig en duplik en sidste gang. Jeg har længe bemærket i dine indlæg, at ligegyldigt, hvad andre mener, er de dumme – godt nok beskriver du andre, og mere fordømmende karakteristika af dem, du er uenig med, enkeltpersoner og grupper.
  Din såkaldte kritik af samfundsudviklingen sympatiserer jeg ikke med, men det behøver du ikke delagtiggøres i gennem denne blog, for det vil være uden virkning på dig.
  Jeg tror, det efterhånden kun er den deltidsansatte overlæge, der jubler, når du skriver op og ned ad stolper med en endeløs gentagelse af “dit syn på samfundsudviklingen”, som jo matcher hans eget.
  Hvis dine holdninger er så væsentlige, som du selv mener, var du vel kaldet til at bruge din tid på andet og mere konstruktivt arbejde end at kommentere på næsten samtlige Berlingske blogejeres oplæg!

 218. Af Jens Hansen

  -

  Af Erik Larsen – 11. september 2014 19:43

  Det er korrekt, at mit indlæg er indsat flere gange.
  Det skyldes, at der kan gå mange timer før et indlæg går igennem filteret.
  Så det er indsat flere gange.
  Preben Jensen klager døgnet rundt over, at hans indlæg ikke indsættes.

  Jeg har ikke skrevet i denne debat, at Erik Larsen og Preben Jensen er den samme person. Eller noget tredje.

  Det er der intet belæg for.
  Bare fordi at deres indlæg er helt enslydende.
  Og at de roser hinandens indlæg. Nu da ingen andre gør det.
  Og at deres indlæg ind imellem kommer så hurtigt efter hinanden, at de ofte ikke når at adskille navnene. Men blander dem sammen.

  Men som sagt.
  Om Erik Larsen/Preben Jensen er en, to, tre, fire eller fem personer har undertegnede ingen ide om.

 219. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Det er dog godt, at man ikke er svensker ! De er ofre for diktatur – i modsætning til demokrati ! Naar toppen i regeringen nægter, at der er 1/3 del af borgerne, der er skræmte over den galloperende masse-indvandring fra muslimske lande ! –Hvor er de henne ?, naar de vil ignorère, at Sverige er blevet det “nye Mellem-østen, der har indført stenalderen – i Sverige ! ” Godt igen vi ikke er de svenskere, der bare vil ønske “toppen i regeringen hen, hvor peberet gror ! ” Vi har DF. Og det skal vi være glade for ! Indtil videre !

 220. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  p.s. Axel Eriksen ! Ja, Sverige er et smukt land –Indtil videre ! Ghettoèrne ! vil uden tvivl brede sig ud-over det ganske land –med Moskèer og hele islamist-molevitten ! Hvor er de dog dumme de politikere ! Snork-sover de virkelig i den grad ??

 221. Af Ali Baba

  -

  @ Henrik Day
  Hvis du læser disse kommentare til dit indlæg, vil jeg bare lige fortælle dig at jeg har meget stor respekt for at du deltager i debatten.

  Du kunne læne dig tilbage og nyde livet, og leve med respekt fra dine kollegaer i kraft af dine uddannelser – men du står frem med holdninger der sikkert ligger milevidt fra dine venstrorienterede kollegaer og andet sundhedspersonale du møder på din vej.

  Det er meget modigt gjort. Man kunne ønske at mange flere havde dit mod i DK – og ikke mindst i sverige.

  Når jeg i et selskab høre een der bare skraber en smule i overfladen med en lille bitte kritisk kommentar vedr. indvandringen i DK – sker der enten det at een eller anden læge, lærer, journalist eller lign. puster sig op, og starter en kæmpe diskusion, midt i det der skulle være en hyggelig sammenkomst.

  Eller det modsatte, vedkommen der har ytret sig lidt kritisk, bliver frosset ude og bliver set ned på – og bliver anset som en lavtuddannet landsbytosse.

 222. Af Carl Bong

  -

  Tack för en bra artikel.
  Det ser inte bra ut i Sverige. Invandringen behöver inte vara fel men integreringen är fel. Sverige hinner inte anpassa alla invandrare till ett fungerande liv i Sverige.
  Även myten om att Sverige behöver invandring för att försörja den ökande befolkningen är fel. Möjligen jobb för att ta hand om de invandrare som inte kalrar isg i det svenska samhället men det uppstår inga nya arbetstillfällen när en svensk går i pension. Det är en myt att dessa jobb behöver ersättas av utlänningar,
  Arbetskraftinvandring är bra när det saknas svensk kompetens men annars finns det inget behov men politikerna inser inte detta. Utgången av det svenska valet visar att många inte håller med men det är fortfarande vågar inte många välja SD för att visa sitt missnöje. Ingen svensk vill bli kallad rasism vilket alla som har en åsikt om invandring och integrering riskerar att bli kallade.
  Demokrati? Inte alls, Sverige är älskar att vara politikst korrekt och då får medborgarna bara tycka som eleiten anser vara korrekt.

  PS. Varför måste man ange adress och postnr för att kommentera. Det behövs inte i Sverige då vi faktiskt värnar om integriteten i forum. (Fast inte om miljöpartiet får bestämma). DS

 223. Af Christian S

  -

  Til Anders Madsen.

  Hver gang der bliver nævnt invandrerpolitik, så farer mennesker som dig op af stolen og sviner til på det groveste. Som om den eneste rigtige holdning, er lempelse af invandrerpolitikken, flere invandrere, flere forbehold til disse. Stereotyper som dig.

  Hvis man ikke kan se hvordan invandring allerede er et voksende problem i norden, så skal man stærkt overveje at tage læsebrillerne på.

  Spørger du den almene svensker, vil de fortælle dig hvor utilfredse de er med situationen derover.

  Det er efterhånden ingen hemmelighed at der er en ren sammenhæng mellem invandring og kriminalitet. Især i Sverige. Istedet for at slå hårdere ned på disse, så kaster man gratis Ipads og kørekort i nakken på dem.

  Når man begynder at specialbehandle minoriteter, tror de at de har en special-ret til at få hvad de peger på, imens de gør sig selv til ofre.

  Vi har nu set det i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrig og England.

  Hvad er der at misforstå her? Det burde være almen viden efterhånden.

 224. Af Jens Hansen

  -

  “Hun kender ikke til principperne for den skandinaviske velfærdsmodel og ønsker for mange indvandreres vedkommende kun vores penge og ikke vores kulturarv.”
  Klam ulækker racistisk opstød!

 225. Af Ola Ljungberg

  -

  Jag blev nyligen 60. De politiker jag sett på senare tid ca 15 år tillbaka är något helt nytt.
  Svenskarna har alltid velat synas som präktiga och duktiga. Politisk korrekta (PK)
  Men något har gått fel – mycket fel.
  PK har slagit över likt en sjukdom. Likaså med präktigheten, man är numera överpräktiga.
  Sverige lider stort av moralpanik. Säger man TinTin eller Pippi Långstrump så är snubblande nära en rasist.
  På senare tid har man börjat nykriminilasera vanligt hyggligt folk helt grundlöst bara för att man till 94% inte kan klara upp vardagsbrott.
  Vår sjukhuspersonal arbetar långt över deras förmåga, stora misstag inom vården sker pga av personalbrist. Vi har inget försvar, man har använd försvarets pengar som en budgetregulator.
  Samtidigt så har politikerna sett till att tullväsendet, kustbevakningen och polisen jagar oskyldigt båtfolk om de tagit en pilsner till lunch på sin fritid.

  I och med decemberöverenskommelsen förklarade sig oppositionen sig som passiva, demokratin sattes på undantag, allt för elefanten i rummet – SD och invandringen.

  Sverige har spårat ur och den svenska prestigen och PK gör att det kommer fortsätta utför.
  Elefanten kommer inte lämna rummet förrän Sverige står inför problem som är för sena att lösa men dit går det med snabba steg. Regeringen har inga pengar och vår riksbank har förklarat att de till statskassan kommer inte kunna leverera in överskott.
  Det är illa med Sverige. Frågan är – hur illa kommer det att bli?

  Svenska folket har börjat visa oro, protester och missnöjet grasserar.
  Man ställde in extravalet då SD’s siffror i mätningarna var höga.

  De svenska politikerna kommer fortsätta skriva vidare på sitt PK-och prestigepolitiska självmordsrecept.
  Att i enda svep utan sakliga grunder för att tillgodose särintressen nykriminalasera över 400.000 fritidsbåtägare om de tar en pilsner till lunch och sedan stoppa i huvudet i sanden när proteststormen blåste över dem – ja, då vill man verkligen ha missnöjda väljare.

  Det är för många elefanter i rummet för att de svenska politikerna ska kunna svälja sin prestige nu när kejsaren är naken.

 226. Af 10 vilde udtalelser fra Henrik Day Poulsen (HDP) - Tarek Ziad Hussein

  -

  […] 7) “Hvis denne beslutning står ved magt, er Danmark nødt til at se på, om vi kan fortsætte med at give særlige privilegier til svenske statsborgere. (…) Sverige har selv meldt sig ud af det nordiske samarbejde.”, Sverige har udmeldt sig fra Norden, 8. september 2014 […]

 227. Af Danska politiker fruktar svensk invandringspolitik | Nordfront.se

  -

  […] Källor: Danske politikere bekymrede for flygtningestrøm til Sverige Sverige har udmeldt sig fra Norden […]

Kommentarer er lukket.