Er tosprogede elever dummere end andre?

Af Henrik Day Poulsen 98

Er tosprogede elever dummere end etnisk danske børn? Berlingske og Jyllandsposten har den sidste uge endnu en gang dokumenteret de massive problemer, som dårligt integrerede indvandrere medfører. Morten Østergaard kunne så endelig bekende kulør i ugens løb, hvor han sagde det, vi alle sammen jo godt vidste, er regeringens politik, nemlig at de mange syriske flygtninge forbliver i Danmark. Så problemerne med integration af muslimer fortsætter og vil også i de kommende år suge milliarder ud af statskassen. Så det mindretal af danskere, som arbejder, kan altså se frem til, at en endnu større del af vores skat går til dårligt integrerede muslimer.

Er der en overvægt af tosprogede elever i en klasse, skader det karakterniveauet. Det kunne man læse i Berlingske. Så tilbage til mit indledende spørgsmål, om tosprogede elever er dummere end andre? Dette sprængfarlige spørgsmål er relevant, om end forventeligt også en potentiel bombe med risiko for at blive kaldt alt fra racist til fascist. Tidligere har forskere set på race og intelligens. Og nogle har fundet, at asiater som gruppe er de klogeste. Men hvad med vores mellemøstlige medborgere? Intelligens er i høj grad arvelig. Har du kloge forældre, er sandsynligheden for, at du også selv bliver klog, større.

Diskussionen om arv og miljø er gammel, men stadig aktuel. Og med vores tosprogede elever passer pengene ikke rigtig, hvis man konkluderer, at de er mindre intelligente end etniske danskere; alene af den grund, at det kun er drengene, der klarer sig katastrofalt. Pigerne klarer sig forbavsende godt. Så med mindre, at muslimske mænd på deres Y kromosom har en hel exceptionel afvigelse, kan vi altså lukke diskussionen om arv. Det, der også taler imod, at arv betyder meget, er DRs berømte programmer om Xin Xin og de stakkels indvandrere. Her viste Xin Xin, at kinesisk disciplin fik indvandrerdrenge, der var håbløst bagud i skolen, til at rykke sig fagligt svt. til flere år på få måneder. Det ville være umuligt, hvis de generelt havde en lav intelligenskvotient.

Så vi er altså nået frem til diskussionen om, hvad der så i miljøet medfører, at indvandredrenge klarer sig katastrofalt dårligt.
Og her skal vi måske lige hive Xin Xin frem igen. Hun havde jo buzz ordet ”disciplin”. Tosprogede piger af muslimsk herkomst opdrages med en disciplinær tilgang, der på en dansker som mig virker skræmmende. De skal gå med tørklæde, må ikke kysse en dreng til skolefesten, må ikke tage på lejrskolen, må ikke drikke alkohol og skal acceptere, at deres brødre af forældrene behandles som Hollywood stjerner. For drengene er der ingen grænser. De må alt. Det, at få en dreng, er en velsignelse. En pige er lidt af en nitte.

Hvad sker der psykologisk, når man opdrages som en Hollywood stjerne og bildes ind, at hele verden ligger for dine fødder? Dit ego bliver ekstremt overudviklet og man kan slet ikke forstå, at alle andre ikke forguder en. Så når man får sin første dårlige karakter og møder modstand, er det samfundets skyld. De racistiske danskere, ”møjsystemet”, der er antimuslimsk, er skurken.

De små Hollywood stjerner støttes af forældrene, der ofte selv er ekstremt dårligt integrerede, modtager offentlig forsørgelse og tror, at Danmark har pengetræer, man blot kan plukke fra. Alt imens sidder de flittige tosprogede piger i baggrunden, passer deres skole og ender med 10 og 12 taller.

Mit bud er derfor, at en radikal ændring i opdragelsen af de muslimske drenge er nødvendig, hvis det skal lykkes at få dem op på niveau med etnisk danske drenge.

Derfor skal muslimske drenge i langt højere grad opleve disciplin og opleve umiddelbar konsekvens, hvis de ikke lever op til samfundets og skolens krav. De skal lære ydmyghed og respekt for andre. De skal lære tolerance og at de selv nogle gange må indgå kompromisser. Men det kræver samarbejde fra forældrenes side. Og hvis de stadig lever i en middelalderlig, formørket opfattelse af livet og kun er i Danmark for at kunne sende penge hjem og leve af offentlig forsørgelse, så er spillet tabt på forhånd. Med mindre, at de kloge indvandrerkvinder gør oprør!
Nøglen til, at få tosprogede skoler tilsat fungere, er derfor disciplin, disciplin og disciplin tilsat tosprogede piger, som smider tørklædet og tør sige højt, at deres forældre må stoppe den helt urimelige glorificering af drengene, der skaber svært selvovervurderede egoister med skolekundskaber som voksen svarende til et barn på 10 år.
Tosprogede muslimske drenge er fra naturens hånd med meget stor sandsynlighed ikke dummere end andre, men de bliver det, hvis de opdrages forkert.

Sagens kerne, tror jeg, derfor er af kulturel karakter. Man kan ikke forene et mellemøstligt, super patriarkalsk samfund med en skandinavisk velfærdsmodel. De, der som Morten Østergaard og andre tror det er muligt, er hovedårsagen til de massive integrationsmæssige problemer, som Danmark oplever.

98 kommentarer RSS

 1. Af soren sorensen

  -

  Nu siger du at de to sprogede alle er muslimer..Dette er ifolge videnskaben ikke sandt vil jeg gerne paapege forst..
  Der er skam ogsaa problemer med Rumaanere, Polakker mv..

  “Så tilbage til mit indledende spørgsmål, om tosprogede elever er dummere end andre?” Dette sprængfarlige spørgsmål er relevant, om end forventeligt også en potentiel bombe med risiko for at blive kaldt alt fra racist til fascist. Tidligere har forskere set på race og intelligens. Og nogle har fundet, at asiater som gruppe er de klogeste. Men hvad med vores mellemøstlige medborgere? Intelligens er i høj grad arvelig. Har du kloge forældre, er sandsynligheden for, at du også selv bliver klog, større.” af HDP

  Der er mange der har ment at fascister i Tyskland var gode mennesker..Deriblandt RIGTIG RIGTIG, mange fra de borgerlige partier isaar fra KU som gik rundt i Kbh gader i skraarem langt op i 1943 hvor gratis “indvandrer arbejdskraft” begyndte at se lidt sort ud for den nationale sorte egen tegnebog taaller..Men der er endnu flere undersoogelser som peger paa okonomisk baggrund i opvaaksten, familier med overskud mv..Samme ses iblandt psykopater. En person med genetisk arvet psykopati kan via en god familie overvinde det medfodte had mod fremmede mennesker fra andre lande fx med mork hudfarve derefter kan det via en god uddannelse fra samfundet og familien hvis fx fattig endda blive saa intelligent at det onsker at naboens barn har det lige saa godt som ens egen..Men for nogen er vejen svaare for humanistisk intelligens som faktisk ogsaa foore til stoore rigdom..Via oprigtig OBS kunne de saa laare at en stram indvandring er muligt at onske uden at skulle bruge 1940 retorik om intelligens i andre racer men blot en bekymring om at naboens barn har det lige saa godt som ens eget i national staten..

  Men hvorledes vil du gore naar nu fx den konservative mand vaalger en bimbo blondine eller brunette til hustru eller omvendt? Kan men laare borgerlige maand at se paa en kvinde og hendes intelligens forst og fremmest? Jeg tvivler..Dette er blot baseret paa mine egne samfundsiagtagelser naturligvis paa strandvejen mv.

  HDP har dog ret i at pigerne i Islam er dem der kan redde drengene men de vil aldrig faa lov jo saa kampen er tabt..Det er dog mest af alt aabenbart af det er de hojredrejet kristne taaber i Danmark i blog efter blog i Berlingske og Jyllandsposten mv. der kaster ild paa baalet mod muslimer hertillands..De onsker lonpressere fra det kristne Europa modsat lonpresserer fra muslimske lande. De 180.000 nye statsborgere siden 2007 i Danmark hvilket uden tvivl ikke inkludere alle “to sprogede” fra lande verden over som ikke er registreret men lever og arbejder her.

  I Danmark har vi joder som Krasnik der omskaarer sine born og sidder og diskuttere Israel i DR med endnu en jode Allan Sorensen fra Berlingske..Det kan ikke blive mere totalittart religios tosset..

  Danmark skal ikke ledes af de religiose bloggere i Berlingske, Jyllandsposten af joder i DR eller af islamister. Danskerne er 90% ateister og de skal ha mindst 90% af magten og ikke lo% som idag..Religion er grunden til alle problemerne i integrationen..Ikke intelligens HDP..

  PS Fru Chefredaktor de har et indlaag ikke publiceret..
  Der er naturligvis ingen samtale imellem politikere og folket naar Chefredaktoren og andre borgerlige bloggere ikke tilllader ytringsfriheden til kritikkerne af sine indlaag..Det er rent kobt politiker hykleri vi er vidne til fra den borgerlige journaliststand. Deres indlaag er bestilt arbejde fra hojreflojen og de naagter ytringsfrihed til alt saglig kritik. Det er valgaar og Berlingske udelukker nu alle der tor sige dem ordentligt imod deres “egen tegnebog journalisme”..

  PPS Soren Pind du har et indlaag du har glemt at publicere ..Her faar du det..

  Det var jer borgerlige der startede med den massive indvandring under VKO..Med DF’s mandater i ryggen mere end fordoblet i antallet af indvandrer til Danmark pr. aar hvert aar under jeres lo aar end Nyrup regeringen under sit..I onsker udenlandske der kommer og tager arbejdet fra de lokale statsborgere da de arbejder under vilkaar samtidig med at i udlicitere arbejdspladserne til Tyskland og Kina mv hvorefter de slaaber profitten ud af landet og kober de varer de har brug for i hjemlandet..

  Der er ny rekord i aar paa betalingsbalancen. Danmark bliver rigere aar for aar problemet er blot at dit regnestykke om at landet er faldet til en 2o plads er pr. person og ikke landet som helhed. Borgerlige har aldrig stottet op om lighed mennesker imellem eller blot nogenlunde. Uligheden er steget voldsomt statsborgere i Danmark imellem siden VKO og saa de Radikale kom til magten og vi er nu der hvor top 20% af Danskerne ejer 87% af alle Danske vaardier.
  Derudover er tallene fra foor “oliekrisen” hvor olieprisen naar toppet og olielandene taaler maasivt i de 2o lande. Til naaste aar vil det se helt anderledes ud. Og hvis olien bestemmer alligevel kan vi da ikke gore meget da i frasolgte Danmarks gronlandske interesser og i jeres sidste uge ved magten gav Maersk og venner skattelettelser 4o aar ud i fremtiden af alle Danskeres egen undergrund..

  “. Og jeg, der har besøgt maskinvirksomheder, rengøringforretninger, landbrug over hele Danmark korser mig, og tænker gudskelov for polakker og andet godtfolk. Ja, ikke vestlige-indvandrere koster i nærheden af 17 milliarder af kroner. Men de udgør da et klart mindretal af forsørgede i Danmark.”
  af soren pind

  Naturligvis forventer men saadan en gang historie renskrivning fra Venstre Danmarks historiske mest korrupte parti med andre folks penge fra LLR og hans underbukser og meget vaare til Alberti..

  Du sparker nedad paa muslimer Pind mht ikke “vestlige indvandrer” men de er generelt statsborgere og borgelige virksomheder der ansaatter ufaglaarte idag onsker polakker mv da de ikke kender de Danske vilkaar for ordentlig lon og er tilfredse med at arbejde for mindre og mere for det borgerlige menneske i top 1% med ikke faare end 34% af alle Danske vaardier i sin lomme. De koster en statsborgere fratagelsen af jobbet og pga af EU kan vi intet gore men den borgerlige arbejdsgiver onsker blot flere af dem. Du kalder Danskere dovne som gor alle borgerlige mens i med anden haand ansaater udenlandske hvor i faar hojere profit og frasortere Danske statsborgere..Naturligvis ikke “dine born” men vores born. Et latterligt postulat at du og V skulle bekymre jer om “proletariatets born og deres fremtid” og rent valgflaask for DF proletariatet uden ide om meget.

  “Hvorfor skal du trække mig ned pga. dit eget tåbelige valg? Beklager, men jeg gider ikke høre på dit uartikulerede brøl. Og skulle du vælge ikke at stemme på mig for det, så klarer jeg mig nok foruden.” AF soren pind

  Nu har jeg jo ikke stemt paa V, K, LA, R, S eller DF og er derfor uskyldig mht at traake landet ned i soolet som Soren Pind er skyldig i selv i den stadig voksende ulighed, udlicitering af arbejdspladser, indforelse af massivt mange nye udenlandske lonpressere af disse partier der arbejder under niveau eller blot er asylansooger der saattes automatisk paa hylden for “u-nyttige spisere” som vist er et af Venstres ordsprog..

  Skal da gerne vaare den foorste til at foreslaa at men ikke stemmer paa Venstre eller SP hvis men onsker mere lighed, mere rigdom pr. indbygger(som tallet med et fald paa en 2o plads siger og intet andet).

  Stovring mit indlaag mangler?

  AF ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN – 20. DECEMBER 2014 16:36 i stoving..
  “Den etniske udrensning helt frem til årene umiddelbart efter Anden Verdenskrig var ganske effektiv”, derfor (?) er “Europa faktisk blevet ganske homogent og dermed fredelig”.
  God Jul Stovring..

  Ogsaa god jul til Stovring herfra.. Er det pigen med svovlstikkerne der er familiens favourit historie ved juletid?

 2. Af P Jensen

  -

  POLITISK IDIOTI ER NU EN TRUSSEL MOD EUROPA……..

  Danmark og hele Europa synes igen ramt af en omfattende selvmorderisk galskab, som oprindelig er udviklet i små politiske kliker, men som siden er blevet udbredt til de fleste partier og politikere. En galskab som har kunnet udvikle sig fordi 1. og 2. verdenskrig er kommet på så lang afstand, at de grufulde begivenheder og de bitre erfaringer er ved at være glemt.

  Det er en kommunistisk/fascistisk/nazistisk/feministisk/totalitær galskab som foragter, håner, forkaster og undergraver alle menneskelige og kulturelle værdier. Kernen i dette politiske vanvid er en slags åndelig hjernebetændelse. Alt med demokrati, nationalstater, kernefamilier, velfærd, fornuft , frihed og fred angribes ved brug af propaganda og hjernevask, både i skolerne og medierne. Propagandaen hænger ikke sammen og er fyldt med kvarte sandheder, nonsens og selvmodsigelser…….. men når vrøvlerier eller løgne gentages tit nok kan de ende med at blive til “sandheder”.

  Problemerne med indvandringen og de såkaldt to-sprogede og MEGET MERE TIL…!!!!!, er et resultat af organiseret vanvid/idioti/galskab/dumhed, som visse partier længe har været fortalere for, plus at de været meget flittige i retning af at omdanne Danmark til et samfund baseret på og gennemsyret af idiotien og ideologien. Samt den ondskab og undertrykkelse der følger med.

  Det vil jeg/vi gerne fortælle meget mere om, hvis ellers “filtret” tillader det. Men efterhånden tyder meget på at “filtret” er installeret for at likvidere ytringsfriheden og debatten. Men vi får se.

 3. Af P Jensen

  -

  Rettet udgave…….

  POLITISK IDIOTI ER NU EN TRUSSEL MOD EUROPAS FRED OG SIKKERHED……..

  Danmark og hele Europa synes igen ramt af en omfattende selvmorderisk galskab, som oprindelig er udviklet i små politiske kliker, men som siden er blevet udbredt til de fleste partier og politikere. En galskab som har kunnet udvikle sig fordi 1. og 2. verdenskrig er kommet på så lang afstand, at de grufulde begivenheder og de bitre erfaringer er ved at være glemt.

  Det er en kommunistisk/fascistisk/nazistisk/feministisk/totalitær galskab som foragter, håner, forkaster og undergraver alle menneskelige og kulturelle værdier. Kernen i dette politiske vanvid er en slags åndelig hjernebetændelse. Alt med demokrati, nationalstater, kernefamilier, velfærd, fornuft , frihed og fred angribes ved brug af propaganda og hjernevask, både i skolerne og medierne. Propagandaen hænger ikke sammen og er fyldt med kvarte sandheder, nonsens og selvmodsigelser…….. men når vrøvlerier eller løgne gentages tit nok kan de ende med at blive til “sandheder”.

  Problemerne med indvandringen og de såkaldt to-sprogede og MEGET MERE TIL…!!!!!, er et resultat af organiseret vanvid/idioti/galskab/dumhed, som visse partier længe har været fortalere for, plus at de har været meget flittige i retning af at omdanne Danmark til et samfund baseret på og gennemsyret af idiotien og ideologien. Samt den ondskab og undertrykkelse der følger med.

  Det vil jeg/vi gerne fortælle meget mere om, hvis ellers “filtret” tillader det. Men efterhånden tyder meget på at “filtret” er installeret for at likvidere ytringsfriheden og debatten. Men vi får se.

  På de fleste blogs er der nu lukket af for saglige og kritiske indlæg. Kommer der ikke mere herfra ang. Europa, EU og regeringen, er det fordi “filtret” foretrækker venstresnoede indlæg.

 4. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  Kære Henrik Day ! –Godt du kom tilbage i rette tid til, at bringe det meget vigtige begreb “2 sprogede ! Er de dummere end danskere ?— Faktisk er det kun “arabisk-sprogede- Somalisk – i det hele taget muslimske kulturer, dermed deres specièlle gener, der er smaat-begavede ! Lige netop den type som Morten Østergaard R. samt socialdemokratièt har “inviteret “en masse” –imod danskernes vilje.—–Og altsaa ikke f.eks. fransk/danske – italiensk/danske – spansk/danske o.s.v.—-De muslimske indvandrere er blevet “en pind til lille Danmark`s ligkiste ! Og de formerer sig saa hurtigt, at i løbet af ganske faa aar. Saa er der flere end ægte-danskerere ! Bortset fra ganske faa, der forsørger dem-selv (og dem er vi glade for) Saa har politikerne SR skylden for, at de oprindelige danskere, der har betalt verdens højeste skatter ikke kan faa en ordentlig alderdom fordi alle milliarderne bliver sendt udi de 42 islamiske ghèttoèr, der er i DK. Naar det især er de muslimske indvandre-drenge, som du saa smukt skriver ! –Saa kan vi meddele, at man har det samme dilemma i f.eks. Frankrig !–Og Sverige, hvor “Reinfeldt” Har opført sig dybt uansvarligt over de oprindelige svenskere, der er paa randen af panik paa grund af den muslimske masse-indvandring ! Og ja, de er dummere en andre ! Derom hersker der ingen tvivl ! De politikere bliver stillet til ansvar efter næste valg !——“en passent” Saa forærede Aarhus forrige borgmester “Wammen” 450 muslimske kvinder i den fødedygtige alder, der ikke fejlede noget-somhelst “førtids-pensioner paa livstid ! Hvorfor gjorde han det ! Fordi deres islamiske mænd ikke ville tillade konerne “at komme udi arbejde og udd. ” Iøvrigt er der flere arabere i Aarhus end danskere ” Det kan kun gaa for langsomt med udskiftning af den SR regering –Som København ogsaa lider extremt under ! Det er altsammen de saakaldte politikere`s skyld – Og som Lars Seier/Schweiz –skriver i dagens Berlingske : Danmark om ikke allerede saa godt som paa vej til at blive et tungt og dorsk fortidslevn af en velfærdsstat, der tynget af skatter, formynderi og ineffektivitet er ved at afvikle sig-selv ” Det har ikke noget med de 2-sprogede at gøre – og saa alligevel, fordi der er saa mange araberdrenge, der hverken kan læse eller regne ! Men de har dog fundet ud af at “regne den ud” —De koster skatteborgerne milliarder ! Saa hvorfor fiser de ikke tilbage til deres muslimske taberlande med samt deres forældre ??

 5. Af Søren Hansen

  -

  Hej Henrik,
  Jeg har selv børn, og kender mange andre danske familier. Der er slet ikke den form for diciplin du hentyder til.

  Synes hele din indledning omkring intelligens var underholdende. Det var spændende at læse om du virkelig ville springe ud og bekende at du tror intelligens er race-betinget.

  Intelligens er kulturelt betinget.
  Efter reformationen og efter vi i vesten ikke længere ville forklare verden ud fra en guddommelig betragtning, så har vi været nødsaget til i højere grad at prioritere videnskaben og teknologien – samt den nødvendige arbejdsomhed dette kræver.
  Jeg tror dette kan få andre samfundsstrukturer til at fremstå mindre “intelligente”, specielt hvis religion stadig spiller en fremtræden rolle.
  Det at vi ikke længere kan/vil forklare verden med gudsskabelse betyder at ALT må gentænkes og undersøges.

  Det har selvfølgelig ikke noget med intelligens som sådan at gøre. Nærmere historiske tilfældigheder.

  Men tilfældighederne er en realitet, og hvad så?
  Jeg vil opfordre alle til at blande sig! Hvis i ser nogle bøller lave ballade, så bed dem stoppe. Råb af dem. Giv dem en skideballe og fortæl dem hvordan man opfører sig.
  Hvis i som lærer ser elver klarer sig dårligt så inddrag forældrene, og gør det igen og igen.
  Hvis du ser dine nabo-børn lave ballade så ring på hos din nabo og fortæl hvordan det hænger sammen.
  Og hvis der er nogen som klarer sig godt eller gør noget godt så sig det til vedkommende eller hans/hendes familie.

  Vi er blevet alt for bange for at blande os, og ingen ved bedre hvordan danmark var og er end danskerne. Hvordan skal nogen lære det hvis vi ikke forklarer dem det, når det sker i kontekst(!)

  Hilsen
  En som savner de gamle københavnere som skældte alt og alle ud over det mindste (er selv fra Jylland :))

 6. Af henrik s

  -

  Henrik Day Poulsen – bravo!!!!
  Det du skriver er helt klart sandheden , som ingen offentlig myndighed tør sige , da de er nogle skvatpikke med Morten Østergård i spidsen.
  Du mangler bare at fortælle , at det er umuligt at omvende disse drenge , da deres dumhed straks bliver omskrevet til racisme imod deres vanartede religion og opdigtede supiriositet.
  Stakkels Danskere , der lader sig udsætte for disse vanartede “kulturberigere” og tilmed skal betale for det!

 7. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  p.s. Henrik Day ! Du skriver alt det rigtige, men jeg er ikke sikker paa, at det kun er de muslimske drenge, der er dummere ! En del piger er ogsaa “smalsporede” –De insistèrer paa, at gaa med “reklame-skiltet- tørklædet” Selvom de ikke kan være i tvivl om, at de lever i og af “kristne danskere” i et kristent land ! –Tiden er forlængst overskredet, hvor danskerne skulle have skruèt bissen paa – og slaaèt i bordet – og forlangt dem sendt tilbage til Mellem-østen allesammen !

 8. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  HPD rammer igen plet med dette indlæg

  – der klart beskriver de nøgterne kendsgerninger

  – netop de kendsgerninger, som de fleste af vore politikere har valgt at negligere og
  – netop de kendsgerninger, der kommer til at medføre et stadigt fattigere Europa
  – netop fattigere, fordi ingen samfund kan finansiere det multi-kulturelle-vanvid og
  – netop, fordi indvandrer fra præ-middelalderlige samfund er umulige at integrere
  – netop, fordi den muslimske verden kun er nået til 30 års-krigens tidsalder og
  – netop, fordi en decideret racistisk ideologi (dræb alle vantro) ligger til grund
  – netop, fordi “herrefolks mentalitet” er et grundliggende element i “ismen” og
  – netop, fordi de SANDE FASCISTER engang i fremtiden vil betegne sig selv som
  ANTI FASCISTER ( citat af Winston Churchill ) og
  – netop, derfor vil påkalde sig de nyttige idioters assistance – den”Trojanske hest”
  – netop, fordi den vestlige verdens politikere er de MEST STUPIDE i hele historien

  Netop, derfor graver den vestlige verden sin egen grav i et stadigt hastigere tempo, medens “normalt begavede” stater som Kina, Rusland og Japan etc .ser måbende til.

 9. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Why Bilinguals Are Smarter

  http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-of-bilingualism.html

  Tsk! Tsk!

 10. Af Preben F Jensen

  -

  EUROPÆERNE LEVER I SKYGGEN AF STORE TRUSLER……..

  Hvis man følger med i nyheder og kronikker mv. i tre-syv-tolv medier, får man nok er klar fornemmelse af at Europa og Danmark er på vej mod ustabile og farlige tilstande. I Malmø har der nu været tre bombeeksplosioner på eet døgn. I Odense var der en bombetrussel mod banegården…….. I Århus og Kbhvn var der også bombetrusler……. I Nordjylland og Nordsjælland er småpiger i deres eget hjem blevet overfaldet af asylsøgere……….. politiet blev tilkaldt, men havde ikke tid. Knap er disse aylsøgere kommet ind i vores land, før de går i gang med en kriminel karriere. De får nok asyl alligevel.

  Og se ud over landet. Indbrud, indbrud og atter indbrud hærger samfundet. Hjem plyndres, kirker plyndres, firmaer plyndres, patienter bestjæles på hospitalerne, køreledninger til S-tog stjæles, biler og både stjæles, sommerhuse plyndres, butikker plyndres, osv., osv. Oveni er der hærværk, svindel, hjemmerøverier, bandevold i tog og busser, gadeoverfald, pengeafpresning, voldtægter, brande, mord og vanvidskørsel m.m.m.

  Oveni er der regeringens politiske krig mod danskerne, der allerede har drevet tusinder af danskere ud i den dybeste elendighed, og som kan ende i landsdækkende kaos, fattigdom, anarki, gangstervælde, krig , sygdom, massedød og folkedrab. Regeringen er jo himmelråbende uduelig og folkefjendsk.

  I Tyskland er borgere fra middelklassen nu begyndt at protestere mod frau Merkels pladderhumanistiske multi-kulti politik. Tusinder har været på gaden for at sige NEJ til den fortsatte udplyndring og islamisering af Tyskland. Også i Spanien, Italien, Grækenland, Frankrig, England og Sverige er protestbevægelser vokset frem. Nede i EU fatter man stadig ingenting, men fremturer med nul grænser, masseindvandring og løndumping, men overalt er europæerne begyndt at forstå at EU konstruktionen er en dødssejler.

  I forvejen har euroen påført sydeuropa store sociale problemer, og rekorder i arbejdsløshed og hjemløshed. Nu øger man så fattigdommen i hele Europa via handelskrigen mod Rusland, noget der allerede har kostet Danmark flere milliarder kroner. Og den aktivistiske og imperialistiske adfærd har jo allerede fået katastrofale følger i Ukraine, og krigen dér kan få diverse andre konflikter til at udvikle sig. Ja, i værste fald kan tingene løbe helt løbsk så atomraketter affyres.

  Et par pistolskud startede 1. verdenskrig. Mere skulle der ikke til, før ufattelige rædsler brød løs i nord og syd, øst og vest.

  Europa vil igen blive forvandlet til en krudttønde hvis de politiske frækheder og tåbeligheder ikke sætter farten ned, men bare bliver ved med at tromle frem hen over befolkningerne. Og den massive propaganda om “berigelse” og “næstekærlighed” kan ikke længere stoppe den voksende bekymring og utilfredshed. Kun de ti procent der er på sinkestadiet, hopper stadig på limpinden……… alle andre har gennemskuet pladderhumanisternes løgne og hyklerier.

 11. Af Jan Petersen

  -

  HDP, jeg er 100% enig i følgende:

  “Tosprogede piger af muslimsk herkomst opdrages med en disciplinær tilgang, der på en dansker som mig virker skræmmende. De skal gå med tørklæde, må ikke kysse en dreng til skolefesten, må ikke tage på lejrskolen, må ikke drikke alkohol og skal acceptere, at deres brødre af forældrene behandles som Hollywood stjerner. For drengene er der ingen grænser. De må alt. Det, at få en dreng, er en velsignelse. En pige er lidt af en nitte.”

  Netop det, at pigerne er underlagt et hav af kulturelle/religiøse begrænsninger, bevirker ….. at de simpelthen ikke har andet at fordrive tiden med end at dygtiggøre sig, hvad de så gør. Hvorimod drengene egentlig blot kun forventes at fordrive tiden med ingenting, hvad de så gør.

  Jeg har oplevet nøjagtig det samme fænomen i det buddhistiske Thailand, hvor den buddhistiske lære også favoriserer drenge voldsomt i forhold til piger. Med det resultat at piger også der simpelthen ikke har andet at fordrive fritiden med, end at dygtiggøre sig. Modsat familiens “drømme-barn” drengen som også der forventes blot at blive opvartet og derfor kan fordrive tiden med ingenting.

  Ingen tvivl, pigerne er paradoksalt nok (takket være forbud og begrænsninger) de store vindere, og drengene med (ubegrænset frihed) de helt store tabere. Så en eller anden form for disciplin overfor drengene vil nok være på sin plads. Ikke mindst for deres egen skyld 🙂

 12. Af Preben F Jensen

  -

  EUROPÆERNE LEVER I SKYGGEN AF STORE TRUSLER……..

  Hvis man følger med i nyheder og kronikker mv. i tre-syv-tolv medier, får man nok er klar fornemmelse af at Europa og Danmark er på vej mod ustabile og farlige tilstande. I Malmø har der nu været tre bombeeksplosioner på eet døgn. I Odense var der en bombetrussel mod banegården…….. I Århus og Kbhvn var der også bombetrusler……. I Nordjylland og Nordsjælland er småpiger i deres eget hjem blevet overfaldet af asylsøgere……….. politiet blev tilkaldt, men havde ikke tid. Knap er disse aylsøgere kommet ind i vores land, før de går i gang med en kriminel karriere. De får nok asyl alligevel.

  Og se ud over landet. Indbrud, indbrud og atter indbrud hærger samfundet. Hjem plyndres, kirker plyndres, firmaer plyndres, patienter bestjæles på hospitalerne, køreledninger til S-tog stjæles, biler og både stjæles, sommerhuse plyndres, butikker plyndres, osv., osv. Oveni er der hærværk, svindel, hjemmerøverier, bandevold i tog og busser, gadeoverfald, pengeafpresning, voldtægter, brande, mord og vanvidskørsel m.m.m.

  Oveni er der regeringens politiske krig mod danskerne, der allerede har drevet tusinder af danskere ud i den dybeste elendighed, og som kan ende i landsdækkende kaos, fattigdom, anarki, gangstervælde, krig , sygdom, massedød og folkedrab. Regeringen er jo himmelråbende uduelig og folkefjendsk.

  I Tyskland er borgere fra middelklassen nu begyndt at protestere mod frau Merkels pladderhumanistiske multi-kulti politik. Tusinder har været på gaden for at sige NEJ til den fortsatte udplyndring og islamisering af Tyskland. Også i Spanien, Italien, Grækenland, Frankrig, England og Sverige er protestbevægelser vokset frem. Nede i EU fatter man stadig ingenting, men fremturer med nul grænser, masseindvandring og løndumping, men overalt er europæerne begyndt at forstå at EU konstruktionen er en dødssejler.

  I forvejen har euroen påført sydeuropa store sociale problemer, og rekorder i arbejdsløshed og hjemløshed. Nu øger man så fattigdommen i hele Europa via handelskrigen mod Rusland, noget der allerede har kostet Danmark flere milliarder kroner. Og den aktivistiske og imperialistiske adfærd har jo allerede fået katastrofale følger i Ukraine, og krigen dér kan få diverse andre konflikter til at udvikle sig. Ja, i værste fald kan tingene løbe helt løbsk så atomraketter affyres.

  Et par pistolskud startede 1. verdenskrig. Mere skulle der ikke til, før ufattelige rædsler brød løs i nord og syd, øst og vest.

  Europa vil igen blive forvandlet til en krudttønde hvis de politiske frækheder og tåbeligheder ikke sætter farten ned, men bare bliver ved med at tromle frem hen over befolkningerne. Og den massive propaganda om “berigelse” og “næstekærlighed” kan ikke længere stoppe den voksende bekymring og utilfredshed. Kun de ti procent der er på sinkestadiet, hopper stadig på limpinden……… alle andre har gennemskuet pladderhumanisternes løgne og hyklerier.

  Det korte af det lange er at den samlede politik er kørt af sporet. Især fordi alt for mange politikere er kyniske, umodne, uvidende og evnesvage.

  ……………………………
  ……………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  Nå, intet at se, prøver igen.

 13. Af Preben F Jensen

  -

  Indlæg hænger i f..

 14. Af soren sorensen

  -

  AF AXEL HAMMERSCHMIDT – 21. DECEMBER 2014 22:07

  Som en tresproget i Spansk, Dansk og Engelsk med god Tysk og Fransk mener jeg du har ret!.
  Intelligens er foorst og fremmest hvor mange forskellige verdener men kender og allersidst matematik… 🙂 !

  Vi er kun saa store som vores mindste og vi er kun saa store som hvad vi ved om verden…
  🙂

 15. Af Hans Hansen

  -

  To sprogede elever er ikke mindre intelligente, det viser to sprogede pigers resultater ganske tydeligt, udover naturligvis at tanken er absurd.

  Der er derimod tale om to sprogede drenge udviser større idiotisme hvis der er tale om muslimer. Naturligvis er det ikke konsistent, hvilket er absolut påkrævet at forstå. Imidlertid er der tale om samme muslimske drenges manglende opdragelse. Der er blandt muslimske kulturer udbredt konsensus for ikke at opdrage drengene. Det hænger sammen med islamisk patriarkalisme.

  Bortset fra de særdeles velfungerende muslimske drenge, så udviser de traditionelt opdragede muslimske drenge enormt irriterende adfærd i skolesystemet. Det fortsætter som følge efter skoletiden, hvor de er ekstra disponeret for radikalisme. Det har konsekvensen, at skoler med stor procentdel af to sprogede skoler, generelt udviser dårligere resultater end skoler hvor to sprogede er begrænset.

  Det kan formentlig opfattes som reaktion på instinktiv psykisk oplevet underlegenhed overfor pigerne og iøvrigt overfor etniske danskere, hvorefter muslimske drenge forsøger at hævde sig ved at spille hårde bananer. Derfor kommer to sprogede muslimske drenge ofte til at fremstå dumme.

  Af samme grund kan man formode at netop muslimske drenge oftere end pigerne indlægges på psykiatriske skadestuer såvel som indsættes i fængslerne på grund af kriminalitet.

  I forhold til indbyggerantallet er muslimske drenge særdeles overrepræsenteret i fængslerne. I forhold til det samlede antal fanger, udgør muslimske drenge og unge mænd mellem 30-40 procent, på trods af at det samlede antal muslimer i befolkningen udgør ca 6 procent. Det er en voldsom overrepræsentation af muslimske drenge.

 16. Af Michael Thiesen

  -

  Gab. Nu lyder du som en klon af Morten Uhrskov, der huserer på Jyllands posten.

 17. Af Peter Jensen

  -

  Det er beskæmmende at “tosproget” bruges som eufemisme for “socialt belastet barn af ikke-vestlige forældre”. Der findes masser af yderst velfungerende to- (og tre- og fler-) -sprogede børn fra ressourcestærke familier, og de klarer sig mindst lige så godt som deres enkeltsprogede danske kammerater. Enhver der er i tvivl om dette kan besøge en af de mange internationale skoler i københavn og se hvordan eleverne derfra klarer sig.

 18. Af Thor Arentoft

  -

  Hvor stor en procentandel af den “urdanske” befolkning er to-språgede hvis sandheden skal frem? Og det burde den vel? for det er faktisk alle indvandrebörn jo. Sproget derhjemme og sproget i skolen, og med de danskere de har deres sociale kontakter med. Så rent sproglig ligger indvandrebörn bedre til end de Danske, dette på trods af at al undervisning i Folkeskolen, jo p.g.a DF foregår på Dansk.
  Det hedder sig jo (i medier i hvertfald ) at en stor del af de elever (Danske såvel som indvandrere) der forlader folkeskolen, hverken kan läse eller eller skrive godt nok til at direkt kunde gå videre i deres fortsatte uddannelses-proces. Med tanke på udgangsbetingelser, så er det jo et fantastisk spild af muligheder, at vi ikke giver indvandrebörn bedre muligheder, for at läre sig både Dansk, og sit modersmål. Hvilket resource-spild det er.
  Og det er ene og alene fordi, at den dårligst uddannede andel af befolkningen (og DF`s ideologi) via mediers kampanger har fået slå rod i samfundsdebatten på en kontre-produktivtmåde.
  “Under-danmark” föler sig truet og udkonkureret af indvandrene; men
  I indvandrekredsenes toneangivende kredse, burde man også meget mere synligt, og i medier påvise og dokumentere, at der indefra göres et stort arbejde for at sanere bort de yderliggående religiöse elementer, der er rene giften for en positiv indvandredebat. denne opgave og det ansvar ligger först og fremmest på de representanter, der foreträder de positive indvandrere, som man må forvente vil indgå positivt, og på lige fod med hvilken Dansker som helst.
  Sandfärdig dialog, uden spin er den eneste mulighed for at löse “VI&DEM problematikken, så vi sammen bliver en tilgang for Danmark. Og vi må alle acceptere at indenfor hjemmets fire vägger er vi private, og har retten til dette, både vi&dem, men at når vi forlader hemmet eller kirken eller moskeen, så er vi alle Danskere på lige fod.

 19. Af Hans Hansen

  -

  Her er kriminalforsorgens statistik over fængslede i Vestre Fængsel opdelt i bl.a. etnicitet. Der er tale om et lukket fængsel. De åbne fængslers statistik er en smule anderledes. Der er rigelig tilgængelig statistik over fængslede muslimer i EU landene, hvor tallet er helt op til 60 procent..

  http://www.kriminalforsorgen.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2FViden+og+statistik%2Fetniske_minoriteter_KF%5B1%5D.pdf

 20. Af Hans Hansen

  -

  Her er kriminalforsorgens statistik over fængslede i Vestre Fængsel opdelt i bl.a. etnicitet. Der er tale om et lukket fængsel. De åbne fængslers statistik er en smule anderledes. Der er rigelig tilgængelig statistik over fængslede muslimer i EU landene, hvor tallet er helt op til 60 procent..

  http://www.kriminalforsorgen.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2FViden+og+statistik%2Fetniske_minoriteter_KF%5B1%5D.pdf

 21. Af Jens Cini

  -

  Hele problemer bunder reelt set i, at vesten ikke har af-koloniseret den 3.verden. Det geografiske imperium blev erstattet af en normativ juridisk imperium kaldet menneskerettighederne. Vi tror så naivt, som marxisterne, at historien er historisk determineret og verden en dag bliver som os og vil have de samme værdier som os.1800-tallets “Den hvide mands byrde” er der stadigvæk; den er flyttet ind i kvarteret, i skolen -og vi skal måske også åbne vores hjem for dem. Har alle disse anstrengelser båret frugt-er der nogle sejre hvor et land i Afrika eller mellemøsten har vedtaget demokrati og menneskerrettighederne og blevet som os? Måske vi skulle se, at af-kolonisere den 3.verden også mentalt og erkende, at vores værdier er ikke universelle men vestligt partikulære.

 22. Af P Jensen

  -

  Før var der en nogenlunde fri debat på mange blogs. Nu er filtret ved langsomt, men sikkert at kvæle debatterne på alle blogs. Demokratiet er under afskaffelse.

 23. Af P Jensen

  -

  At følge op på et indlæg er blevet besværligt/umuligt. Tænke sig at en avis som B. er blevet tilhænger af cenøsur og overfladisk/ manipuleret debat. Føj for pok…

 24. Af P Jensen

  -

  Meget tyder på at redigeringen er frataget blogholderen. Nu styrer det hjerneløse og vilkårlige robotfilter. Som favoriserer Sorensen og Nørager osv. Men uden ytringsfrihed mv. intet folkestyre. (stopper måske helt videre deltagelse)

 25. Af Jan Petersen

  -

  @ P Jensen

  Jeg har lige for sjov talt antal indlæg fra P Jensen til 7 ud af total 21 indlæg. Så det er da ikke fordi, du ikke har hul igennem omtalte “filter” 🙂

 26. Af Hans Hansen

  -

  Danmarks Statistiks offentliggjorte tal i forbindelse med karakterer i folkeskolen i 2014.
  Jeg er naturligvis bekendt med, at visse debatører nægter at forholde sig til virkeligheden, i den forbindelse muslimske indvandre og deres efterkommere. Det kommer ikke som en overraskelse, for som man kan fornemme på kommentarerne, så er der ofte tale om lavuddannede mennesker, eventuelt på overførselsindkomst, med socialistisk overbevisning.

  http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=19004

 27. Af P Jensen

  -

  PS: På Støvrings blog har BMC et skarpt indlæg ang. GLOBALISERINGEN og DANMARKS RASLEN NED AD BRÆTTET.

 28. Af Anette O

  -

  Selvfølgelig er der en kulturel dimension, når især drenge med muslimsk baggrund statistisk set klarer sig dårligere end gennemsnittet. Der kan efterhånden ikke være mange tilbage i DK, som ikke ved at drenge har anderledes vilkår end pigerne i mange muslimske familier og at når enhver større provinsby nu har voldsparate, terroriserende muslimske drengegrupper, så er det også kulturelt betinget.

  Men man kan vel heller ikke komme udenom, at det kulturelle fænomen også hænger sammen med sociale problemer. Jeg tror næppe, at det er ingeniørens, økonomens eller skolelærens dreng, der går ud af skolen som funktionelt analfabet og som ender i kriminalitet. At der også i socialgruppe 1-3 findes en udpræget patriarkalsk kultur og religiøs dogmatisme i mange muslimske familier, er selvfølgelig også alvorligt for DK som samfund, men det er nok ikke de familier, der er storleverandører af dårligt uddannede og kriminelle drengebørn.

 29. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ AXEL HAMMERSCHMIDT

  “Why Bilinguals Are Smarter
  http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-of-bilingualism.html

  Nu skal du ikke forvirre Day Poulsens blog med kendsgerninger! 🙂

  HDP eneste formål med sin blog er muslimbashing – selv af de muslimske piger, som han mener er for passive..

  Jeg foretrækker selv til enhver tid søde og velopdragne muslimske piger (med eller uden tørklæder) frem for de mange danske piger, der laller rundt i en kæmpebrandert med tudegrimme tatoveringer – og klart viser, at de ikke respekterer deres forældres holdninger.

 30. Af Hans Hansen

  -

  Man får ikke noget job ved at rende rundt og sige: “Wallah habibi, jeg sværger wala, banikak mashallah, betjuf wala …” eller tilsvarende perkerdansk. Naturligvis skal man vide hvad det betyder, og det vil de færreste. Slet ikke dem der ikke har dem boende i nærområdet og bestemt ikke en arbejdsgiver.

  Man kan nemt, hvis man kender betydningen, fristes til at mene at de er idioter …

 31. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, her et par meget sigende overskrifter om det politisk korrekte Danmark anno 2014, snart 2015:

  “Radikale langer ud efter den danske krævementalitet”
  Folk, der arbejder og yder til samfundet, skal “naturligvis” IKKE forvente tak for det

  “Nye tal: Danmark har det højeste kontanthjælpsniveau i Europa”
  Den højeste sats for enlige danske forsørgere over 30 år med børn er på kr 14.203

  “Stil krav til indvandrerne”
  Til sammenligning modtager en indvandrerfamlie (asyl/flygtninge) med to voksne og tre børn kontanter og offentlige ydelser for 454.851 kr. pr. år, svarende til 37.851 kr. pr. måned.

  Det er vel ren “logik”, så selv en radiGal kan være med 🙂

  Et samfund vendt total på hovedet …… eller hva’ ? 🙁

 32. Af Helge Nørager

  -

  “Af P Jensen
  – 22. december 2014 01:07

  Meget tyder på at redigeringen er frataget blogholderen. Nu styrer det hjerneløse og vilkårlige robotfilter. Som favoriserer Sorensen og Nørager osv. Men uden ytringsfrihed mv. intet folkestyre. (stopper måske helt videre deltagelse)”

  Med 9 indlæg ud af 30 skrevet af dig P. Jensen, fremstår du som en pauseklovn som ikke kan andet end rakke ned på andre i sin selvretfærdige vrede.

  Og hvis tosprogede er dummere end andre, hvorfor pokker tvinger vi så de stakkel børn til at lære udenbys ?.
  At lære dem engelsk og tysk osv, må da så være at fordumme dem.
  Logikken er åbenbart, jo flere sprog som tales jo dummere.

 33. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Soren Sorensen

  “Nu siger du at de to sprogede alle er muslimer..Dette er ifolge videnskaben ikke sandt vil jeg gerne paapege forst..
  Der er skam ogsaa problemer med Rumaanere, Polakker mv..”

  Der fandt du håret i suppen. Men du ved vist godt, hvad der menes.

 34. Af Preben F Jensen

  -

  Nå, så kom indlægget kl. 22.32 endelig på, takket være HDPs indgriben. Men det kan konstateres at filtret fungerer meget dårligt og negativt. Det forsinker indlæg i timevis eller dagevis……. og det skjuler masser af indlæg for evigt. Her kan man i det mindste sætte to-tre linjer på ad gangen, men på andre blogs sluges selv en halv linje. Filtret er en ny og udemokratisk censur-installation. Som gør debatten skæv, overfladisk og ret tandløs. Vi er flere som er ved at miste interessen for at deltage. Sorensen og lignende favoriseres, mens dansksindede……. der er trætte af kommunisme, undertrykkelse, udplyndring, spareøvelser, masseindvandring, fjernstyring, tvangsdigitalisering, kriminalitet, skole- og hospitalslukninger samt asocial og familiefjendsk politik, afgifter og velfærdsforringelser……… de stoppes igen og igen af filtret. Og det er blevet meget besværligt at følge op på analyser mv.

  Ødelæggelsen af Danmark og danskerne må åbenbart kun kommenteres i stærkt begrænset omfang.

 35. Af Karl Nielsen

  -

  Følgende er jo en løgn:
  “Og med vores tosprogede elever passer pengene ikke rigtig, hvis man konkluderer, at de er mindre intelligente end etniske danskere; alene af den grund, at det kun er drengene, der klarer sig katastrofalt. Pigerne klarer sig forbavsende godt.”

  Danske piger: 7,0
  Ikke.vestlige piger: 5,4

  Danske drenge: 6,4
  Ikke-vestlige drenge: 5,0

  Så den politisk korrekte løgn om, at de etniske piger klarer sig fantastisk, er netop kun en simpel løgn!!! – De klarer sig langt ringere end danske drenge!!!

  For de store grupper fra Libanon og Tyrkiet (som ikke er flygtninge!) står det helt katastrofalt til:
  Libanon piger: 4,6
  Libanon drenge: 4,2
  Tyrkiet piger: 4,7
  Tyrkiet drenge: 4,3

  Dertil skal man lægge, at enormt mange elver af ikke-vestlig oprindelse slet ikke går i skole, men modtager specialtilbud. og derfor ikke figurerer i statistikken for folkeskolen.

  http://politiken.dk/debat/ECE2465811/efterkommere-faar-lavere-karakterer—men-der-er-store-forskelle/

 36. Af lars sørensen

  -

  Det er en syg syg verden vi lever i , og desværre er go gamle www Tante B. dk. med til at forværrer den !

  sakset fra Søren Sørensen (ham der nu får indlæg godkendt de fleste steder her og nu med lorte tastatur endda ) , der viser hvor syge I er på højrefløjen altså Jer “rigtige dansker” der hader mørke mænd og SKAT .

  ####AF SOREN SORENSEN – 21. DECEMBER 2014 20:22
  Skal da gerne vaare den foorste til at foreslaa at men ikke stemmer paa Venstre eller SP hvis men onsker mere lighed, mere rigdom pr. indbygger(som tallet med et fald paa en 2o plads siger og intet andet).

  Stovring mit indlaag mangler?

  AF ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN – 20. DECEMBER 2014 16:36 i stoving..
  “Den etniske udrensning helt frem til årene umiddelbart efter Anden Verdenskrig var ganske effektiv”, derfor (?) er “Europa faktisk blevet ganske homogent og dermed fredelig”.
  God Jul Stovring..

  Ogsaa god jul til Stovring herfra.. Er det pigen med svovlstikkerne der er familiens favourit historie ved juletid ####

  I er altså syge i potten Jer derude på den blåsorte kors-agtige sand-religions fløj , støvle tramp og fascismus tænder Jer for hård og giver vel en kæmpe jule-stiverrik i trussen ik i tosser

 37. Af Preben F Jensen

  -

  PS: Helge Nørager der selv har fortalt at han psykisk er langt ude i tovene, har åbenbart ikke forstået at “de to-sprogede” er nysprog, ligesom “udfordringer”. Og een linje om at et indlæg hænger, har jo ikke meget med debat at gøre.

  At vi er på vej mod svenske tilstande, at vi skal betale tvangslicens til en radio som undergraver vores land, at Danmark er ved at synke ned i anarki og fattigdom osv. pga. forrykt og forræderisk politik, bekymrer ikke HN. Men det burde det jo nok. Efter hvad HN selv har fortalt, er han selv hårdt ramt af kriminalitet og uretfærdighed mv.

 38. Af Jan Petersen

  -

  AF KARL NIELSEN – 22. DECEMBER 2014 10:23

  Jeg er altid tilhænger af fakta ……. tak for input 🙂

 39. Af Frank Andreasen

  -

  Jamen – De fleste danskere er jo mindst 2 sprogede, så hvor vil du hen med din pointe?

  Der ud over er der kræfter der kæmper for at de extra sprog skal komme endnu tidligere i livet

 40. Af Torben Christiansen

  -

  Kære Henrik Day Poulsen.

  Hvor er det vederkvægende at konstatere, at du også, her op til jul, er i stand til at stopfodre egen – såvel som alle andres – indre svinehund!

  Og så er der altså ikke noget, som hedder ”møjsystem” stavet med ”j”. Du mener vel ”møgsystem”?

  Og så håber jeg, at din fortsat manglende evne til korrekt tegnsætning ikke – i dit højt specialiserede virke – har forårsaget eklatante og fatale fejl som:
  ”Henrettes ej, benådes”
  ”Henrettes, ej benådes”

  Med venlig hilsen og glædeligt solhverv fra
  T. Christiansen

 41. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er jeg da helt “overbevist” om, at følgende DR propaganda ikke kunne være udtrykt bedre af enhver “ekspert” hyret af DR til opgaven:

  “Cyberangreb eskalerer: Nordkorea truer med at angribe Det Hvide Hus”

  Det er da bare som taget direkte ud af ethvert reality program eller tegneserie …… enig ……… NSA/CIA/US State Department?

  I guder hvor det hele da bare fucking plat, men yderst effektiv ……. PROPAGANDA !

 42. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  Torben Christiansen ! —ovenst. Skulle du ikke hellere sidde og skrive paa “den røde Politiken” ? Lige dèr, hvor skolefrøknerne m/k sidder og kritiserer om folk skriver kommaèrne paa de rigtige steder ? Og husk nu lige : at de selvst. erhvervs-folk forsørger den kæmpe-hær af off. ansatte, der hver maaned hæver deres hyre i den off. kasse 1 ! Faktisk vil det klæde de perment off. ansatte om de kunne komme ud af start-hullerne og skabe deres egne virksomheder for de mange penge de off. hæver, som det private arbejds-liv tjener og afleverer i skat til det kolosale overformynderi de off. system-hjerner hælder ned over hovederne paa folk, der tjener deres penge selv og ikke henter dem i den off. kasse 1 —glem de kommaère og kom ud af starthullerne !

 43. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  p.s. Naar alle de “slatne” pædagoger og skolefrøkner/mk (børn nu om dage har jo 2 mødre ! forstaas –1 med skæg og 1 uden skæg ) som fiffige A. Aamund siger ! ja saa faar piben en helt anden lyd efter næste valg, hvor vi gerne saa Aamund som statsminister – og i det hele taget “erhvervsfolk i regeringen”—-Der bliver absolut ingen “skolefrøkner m/k ” Saa glem den tilsyneladende eneste mulighed, for fortsat at hæve fede lønninger i 20-30 aar !

 44. Af Henrik Knage

  -

  Der er intet seriøst belæg for, at tosprogede er dummere end andre, såvel som der heller ikke er belæg for at kalde alle på kontanthjælp for dovne.

  Hvis vi ellers var så kloge som vi selv bilder os ind at vi var og det ellers var MENINGEN, at de skulle integreres, var de også blevet integreret.

  Hvis det ellers var meningen, at folk skulle komme ud af kontanthjælps mareridtet og ud på jobmarkedet, så var det også sket.

  Så det må formodes, at folk bevidst fastholdes på passiv forsørgelse, og folk bevidst fratages muligheden for at blive integreret i det danske samfund.

  Politikere SKAL have nogen “prügelknaber”, da de er så dumme at de end ikke formår at måle sig selv.

 45. Af Anne A

  -

  For at få svaret på det spm. skulle du maaske videnskabligt vende dig mod nogle skoler, der haandterer to-sprogede elever. F.eks. elever på de Europaeiske skoler. Mit gaet er at svaret vil vaere NEJ, to-eller maaske tre-fire sprogede elever er ikke dummere. Debatten i Danmark er undskyld mig snaever, og unuanceret og mangler substans. Det handler ikke om hvor mange sprog boerene skal haandtere, jeg har selv firesprogede boern, og de klarer sig rigtig godt i skolen, det handler om kultur og stoette (eller mangel paa samme) hjemmefra, det handler om ambitioner, om motivation og om hvorvidt det omkringliggende samfund giver plads til disse boern.

 46. Af soren sorensen

  -

  Flere fra den sorte floj snakker her om stigende indvandrer kriminalitet mv..Men den er faktisk staarkt faldende og har vaaret det siden sidste borgerlige regering. Fra indbrud til vold og faardselsovertraadelser. Faktisk alle former paanaar den borgerlig penge kriminalitet som er stigende og i stigende grad ogsaa ustraffet..Derudover gaar denne form for kriminalitet-den vaarste og haardeste af alle-mestendels uset via brug af borgerlige revisor og et samfund der ser igennem fingre systematisk med borgerlig penge kriminalitet i retssystemet og koncentrere sig om dens” aflad” “blue collar” kriminalitet..

  Da Holger Danske fra SF blev skatteminister og begyndte at tjekke strandvejens billister i million kr. dytter og tog 3-4 stykker dagligt uden afgifter betalt blev han hurtig fjernet af de Radikale..Denne og andre gode tiltag er alle blevet tilbagerullet nu efter borgerlig pres.

  Lonny@
  Aamund er Danmark mest falleret forretningsmand. nogensinde..Sidste aar tabte han igen 25o millioner kr. af sine aktionaaeres penge mens han tog sig godt betalt for fornoojelsen..I alle aar han har “drevet virksomhed” har han tabt penge-hvert aar….Du kan da ikke onske en lige saa haablos forretningsmand som dig for enden af bordet for Danmark?

  Preben Jensen og venner 🙂

  Du og i har da fri ytringsfrihed overalt? Ingen frygter da en taabe mm. han har vaaben i haanden..

 47. Af Henrik Knage

  -

  Man skal høre meget før ørene falder af, tag f.eks. Søren Pind som lige nu sidder og skælder ud på det vælgersegment som betaler hans tårnhøje løn.

  Jeg hader rabiate politikere, der med den ene hånd harcelerer over, at syriske flygtninge smider den serverede mad i skraldespanden, og med den anden “godkender” egen optræden – og kalder vælgerne dovne og dumme, fordi Søren taler “Cirkussprog”.

  Nu er det lidt uheldigt, at Joakim B. Olsen er udråbt til årets klovn da jeg mener Søren Pind er en klar debutant til titlen.

  Men hvad med en “tvilling klovn” – så kan Søren også få plads på hæders- skamlen.

 48. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  Flersprogede børn er absolut klogere ! Europaskolerne er det bedste sted, at obsèrvere “kvikke børn” —Jeg tror bare ikke I har læst at : Henrik Day mener “de muslimske araber-børn”, der er opvokset i Europa med “berørings-angst-systemerne ! (fordi europærerene er bange for deres kultur og voldelige “en generale” dominerende og absolut uintegrèrbare folk, der kun har een eneste grund til, at masse-indvandrere hele Europa ! Nemlig : Værsgo – det hele er gratis, der bliver ikke stillet krav ! Og hvad er der sket ! —Hele Europa ryster af rædsel for islamisterne, der truèr med, at skære hovederne over paa folk, og kalder deres “redningsplanker for ” “vantro” Javel – det er takken —-Istedet-for at kalde dem for dumme – kunne man jo kalde dem for “afstumpede ” De vil ikke os i det førhen rare og fredelige Danmark ! “det godt” ! Tag konsekvensen og udvis alle dem, der ikke vil Danmark !—-Det kræver, at vi faar folk i regeringen, der er konsekvente og fortæller dem, at Danmark er danskernes land – og det bliver det vèd med, at være ! Muslimerne, der forsørger dem-selv maa gerne være i DK.! Det maa de IKKE, hvis danskerne skal forsørge dem ! Enden paa hele den historie er, at skifte hele regeringen- med samt hele hæren af embeds-mænd m/k ud –og begynde forfra uden skolefrøkner m/K —Kan vi saa ogsaa slippe af med : skolefrøken/minister og off. forsørget i mindst 50 aar : Marianne Jelved –der kun hæver ministerløn- for lige om lidt, at hæve minister-pension resten af livet ! Jeg ved ikke, hvordan alle I har det ? Men vi er en hel del, der føler os til grin for alle de penge vi har smidt ud til skat ! Og senere kan gaa alderdommen imøde med fornemmelsen af, at politikerne har snydt os, saa det driver !

 49. Af Flemming Andersen

  -

  Det er mange med på disse blogs som ser ud til at være fra venstrefløjen eller indvandringsindustrien. Som f.eks. tor ben christiansen der skriver om at fodre den indre svinehund. Eller thor arentoft som altid forsvarer indvandringen.

  Så er der også de fatsvage, som har travlt med at mobbe indlæg de ikke forstår. Eller de tror stadig på at Danmark er et yndigt land hvor man ikke behøver at tænke selv, for det vil den kærlige stat og de næstekærlige politikere og journalister gøre for os, og altid til alles bedste.

  Der er også alle dem man aldrig hører fra, selvom bloggere som B. Munk, P. Jensen, Henrik S., Lars S. og Hansen og Rasmussen mfl. fremlægger kendsgerninger som burde forurolige enhver dansker som tænker lidt frem i tiden.

  Der er et slagkraftigt indlæg af Bjarne Munk ovenfor, hvorfor får det ikke opbakning af mange? Hvorfor hører man næsten aldrig fra danskere der selv har oplevet overgreb og uretfærdighed på egen krop? Hvorfor er der ikke foreninger og grupper (f.eks. folk der er ved at miste hjemmet pga. stigende grundskatter) som blander sig i debatten på disse blogs? Dem hører man jo nærmest aldrig fra.

  I mit lokalblad kommer der mange ting frem om hvad folk oplever. Her er det en sjældenhed. Skyldes det redigeringen?

 50. Af Peder Roed

  -

  Vestlige 2-sprogede klarere sig rigtig godt. De gør ikke væsen af sig.
  Mellemøstlige og afrikanske har dybest set kun 1½ sprog.
  Det er problemet.
  Morten Uhrskov har dokumenteret, at godt nok har muslimske piger påbegyndt studier, men de fuldførere dem ikke.

 51. Af soren sorensen

  -

  MHT indsigt af 2-5 sproget 🙂 skal vi lige” stigmatisere” hvad det betyder..Fordi ens unge kan taale et barnesprog paa fire sprog med et ordforrad paa 3oo betyder det ikke at de er klogere eller mere indsigtsfulde heller end andre born.. Hvor brugbart er det at kunne sige lego paa fire sprog naar men ikke kan bygge noget med det?

  (stigmatisering, inden for samfundsvidenskaberne et begreb, der anvendes i forbindelse med beskrivelse af social afvigelse.
  Stigmatisering udspringer af social interaktion mennesker imellem og indebærer, at de, der opleves som afvigende, anses for moralsk mindreværdige.
  Det centrale element i stigmatiserings- eller stemplingsteorien er, at afvigelse ikke ses som en kvalitet ved personens handlinger, men snarere som en konsekvens af, at nogen stempler personen som generelt afvigende.
  Stemplingen kan medvirke til at fastholde en person i en afvigende adfærd, da den indebærer forventninger om fortsat afvigelse, hvilket kan skabe en selvopfyldende profeti og i sin yderste konsekvens medføre identitetsændring hos den stemplede. Se også afvigelse.) ord…

  hvilket er saadan jeg laaser HDP’s indlaag foorst og fremmest. om 2 sproget MUSLIMER.

  Naar jeg snakker om 2-3 sprogede snakker jeg om mennesker der virkelig har stor indsigt og voksen/barn indsigt i fremmede kulturer og sprog nuancer og forskellige maader at taanke paa..Dette indebaarer generelt at i 2 sprogets tilfaalde er de virkelig er halve af 2 kulturer og 3 sproget 33% af tre kulturer med dens indsigt..Men bliver i mine ojne altsaa ikke tre sproget fordi men er gymnasielaarer i Spansk, Engelsk og Dansk og har tilbragt et par aar og nogen ferier i disse lande eller er istand til at laase booger paa disse sprog ..Der bliver men” oversaatter”….Der skal mere til..

  Der er mange former for intelligens og” kultur intelligens” er uden tvivl en af de stoorste…Uden tvivl bliver men ikke dummere fa at vaare multikulturel men betyder heller ikke at men faar hoojere karakterer…Men er klogere paa en maade som de “etniske Danske” der aldrig har bevaaget sig ud af andedammen andet end paa ferier eller blot nogen aar aldrig bliver og kan taanke paa flere maader..

  Hvis vi nu saa disse fler-kulturelle som positiv indflydelse ville meget vaare hjulpet. Men det betyder at flertallet ca. 99% mindst af etniske Danskere acceptere at de ikke er andet end Danskere med den lille indsigt af viden paa omraadet det indebaar..Ogsaa er der forskel om ens Engelske er laart i Ghana eller i England..Ens Spanske i Spanien eller Guatemala mv..Indsigten vil naturligvis vaare stoorst i Ghana og Guatemala da maaden og kulturen er saa anderledes end moderkulturen danmark..Derudover tror jeg ikke men oprigtigt er andet end mono taankende udover nuancer her og der da men kun kan ha et sprog i hovedet paa en gang generelt..Men nuancerne er yderst brugbarer i forstaaelsens univers og berigerer et menneske meget naturligvis.. Det er altsaa et problem fx nar polakker kun ser polsk satellit fjernsyn dagen lang efter 3o aar i Danmark.Der skal vaare en interesse i kulturen men bor i og mere endda at men kan li kulturen men bor i og ikke kom for pga af penge kun som tilfaaldet er generelt mht alle udenlandske i Danmark……Men bliver aldrig mere end 2-3 sproget kulturelt hvor men oprigtig er inde i andre kulturer..

  En firsproget dansk etnisk unge der har gaaet paa “internationale EU skoler” mens far var udstationeret og mor passet dem i borgerlige floj vil altid mangle nuancerne fra det virkelige liv af kulturindsigt i fremmede kulturer og kan intet tilbyde der..

 52. Af K. Larsen .

  -

  Hvis de Radikale, SF, EL, og Soc.D, har problemer med at placere hvor problemet kommer fra, er her det historiske udsagn.
  Islam blev ikke skabt af Mohammed. Det blev skabt af beretninger 250 år efter profetens død, hvor kun udsagn fra direkte efterkommere af Profetens familie fik plads, for at sikre rigtigheden.
  Sluk branden hvor den kommer fra, i stedet for at lade Venstre slå jer i hovedet.

 53. Af lars sørensen

  -

  Hr Pind !

  Jeg har aldrig stemt på dig eller din side af spektret , I har altid været for blåsorte og støvle trampende fascismus agtigt . Så det vil vel glæde dig og være en julegave at vide jeg går ned og stemmer blank for anden gang i mit liv 48 årige liv , sidste gang til kommune og region valget . Aldrig mere , og dine indlæg og andre levebrøds politikers bekræfter bare dette , at ordene : Nok er Nok .

  Har sgu fået nok af Helle , Pernille , Pia èrne og dig og lille tykke Lars , du ved ham Vores alle samens moralske statsminister ROFLMAO

  I skulle alle sammen skamme Jer! , mens I ridder den lille mand . Og hva så når han er skamredet og aflivet ? er det så Os mellem mænd I tager fat på ? saddeler os op mere end Vi er i forvejen , sætter sporene i og ridder Os til sidste blodsdråbe ? , både menneskeligt og åndeligt og økonomisk .

  Hvis bare dem der ikke gider og/eller har interesse i politik , også Os der har fået nok af Jeres sælgen ud af alle arter , så som : Uafhængighed , Moral , Ordenlighed , Ansvar , Selvstændighed , ,Sammenhængenskraft/Velfærd/Bredest-skuldre-bære-mest. princippet og fundamentet under det jeg kalder Danmark , og var stolt af !

  Spred Ordet , gå ned og stem blank , altså tag den , undlad skrift eller urin og andet på stemmeseddelen = blank . Disse tælles med , og opgøres Hvis bare omkring 10 000 registeres , ville Journalister blive tvunget til at tage Os alvorligt , og vi ved jo vejen til en levebrøds politikker`s mave/mund/pung går den vej igennem ikke 😉

  EU og danske politikker længe leve , sammen til fryd og gamme smelter dem helt sammen , mens det ” Skandinaviske Broderskabs bånd Lighed og Sammenhold ” ikke engang blev afprøvet fordi de syntes det var for småt og indelukket .

  Så undskyld mig søren ” rigtig dansker og blå ” , alle os andre må bare gå ik ?

  Inden Alle i blåsorte går i gang , til info har jobbet 36 år , har været glad for at bidrag og betale skat til Danmark – Os – Samfundet – Velfærden , go jul trolde også i blåsorte af slagsen 😉

 54. Af Preben F Jensen

  -

  BANANSTAT ELLER YNDIGT LAND…….?

  I pressen kan man i dag læse om TVANGSdigitaliseringen og de ulovlige indsamlinger af patienters personfølsomme og strengt private oplysninger. Læger har protesteret mod ULOVLIGHEDERNE som regeringen og diverse styrelser har dækket over eller fundet OK. Flere læger finder at der er tale om bananstats-metoder. Sammen med statslige, politiske og bureaukratiske overgreb på mange andre områder, (akuttelefonen, rejsekortet, asociale incasso-metoder, fri kriminalitet osv, osv. ) tegner der sig vel efterhånden et billede af en BANANSTAT på vej mod DDR-agtige tilstande, for ikke at sige et sovjetlignende gangstervælde. Eller er det en stor misforståelse af systemets optræden overfor borgerne?

  Se også 20.51, 21.29 og 22.32 ovenfor.

 55. Af P Jensen

  -

  PS: På en del andre blogs er ce n su ren nu så massiv, at både halve linjer og kommentarer på 5-25 linjer forsvinder sporløst = spildt arbejde. I hvilke lande er det at ytringsfriheden og -muligheden bekæmpes?

 56. Af søren rasmussen

  -

  Er tosprogede elever dummere end andre? ja og måske…..

  Det er ofte muslimer med et mindreværd i den vestlige verden som betyder at de fastholdes i dumheden. Den Islamske overtro gør mange muslimer dumme. At en dansk arbejdsgiver så ikke gider dem længere, grundet elendig dansk, matematik, sprog etc., måske med en allerede plettet straffeattest, gør ikke halal folket mere efterspurgt.

  Så – ja Muslimer er ikke noget de Vestlige samfund skal bruge ressourcer på.

  Vesten er et tankskib, når det vender så vender det. Det bliver ikke kønt at se på. Måske kunne vi foregribe denne udvikling og begynde at tænke, stille krav, og udvise kriminelle.

 57. Af Anders C

  -

  Det er noget vås at to-sprogede skulle være dummere.
  Det kan godt være at dem, som er her i Danmark har nogle specielle udfordringer, men generelt er tendensen at man lærer børn flere sprog fra ganske unge. Faktisk er forekomsten af “Bi-lingual” skoler i kraftig vækst.
  Verden bliver mere international, og det bliver ikke dansk sprog, som er vinderen.
  Fokuser venlist på noget andet end sproget, HDP.

 58. Af Rikard Höglund

  -

  Hej. Jag vill säga tack, det är skönt att få läsa allehanda åsikter från ett land med yttrandefrihet. Vad gäller hr Poulsens text kan jag som lärare bara instämma. Har vi som folk och länder tur så är de döttrarna som av egen kraft kämpat sig ur det medeltida förtrycket och in i civilisationen som kommer att förändra integrationskatastrofen.

  Jag vill också säga att hr Poulsens text om den skrivits och publicerats här i Sverige hade kunnat kosta honom arbetet, titeln och eventuellt en tid i fängelse. Det är inget skämt. Försvara er yttrandefrihet, kära kusiner, och God Jul!
  Rikard

 59. Af Seker g

  -

  I min skoletid var det 100% de tosprogede der var de dumme. Vores forældre talte nemlig ikke dansk og var altid på arbejde, så vi skulle klare os selv.

 60. Af Preben F Jensen

  -

  I Frankrig er islamister begyndt at køre ind i folkemængder på torve, markeder og fortove, med snesevis af lemlæstede fodgængere til følge. I Malmø osv. er der den ene bombeeksplosion og voldsepisode efter den anden. Og i Syrien og Nordirak, i Nigeria, Congo, Mali, Uganda, Somalia og Sudan mv. har islamister travlt med at myrde og terrorisere tusindvis af uskyldige børn og voksne. I Spanien, England, Tyskland og Frankrig har der været mange attentater og hundredvis af ofre. Og store folkelige protestdemonstrationer. Og nu er hele Danmark oversvømmet af indbrud og røverier osv. Alligevel ønsker Helle, Jelved og Vestager at give hundredtusindvis af islamister adgang til at slå sig ned i Danmark til evig forsørgelse.

  Så har regeringen også travlt med at skaffe arbejde til udlændinge og indvandrere. De arbejdsløse danskere gider man ikke tænke på. Ofrene for kriminalitet, ulykke og sygdom pisser man også på.

  På en blog om netop kvinder og mænd tåles kritik af feminister og politiserende kvinder ikke.

  Hvis Danmark ikke er et meget sygt samfund, hvad er det så?

 61. Af P Jensen

  -

  PS: Som Peter Roed skriver, så har mange af de såkaldt to-sprogede (udtrykket er nysprog skabt af pladderhumanisterne) kun 1, 5 sprog, eller kun 1,1 sprog. Mange får jo aldrig lært dansk. Og en familie der er yderst negativt indstillet overfor Danmark, kan alligevel få over 450.000 kr. om året. Mens danskere kan blive sendt på gaden for småbeløb, ved brug af statslig åger og gorilla-incasso.

 62. Af P Jensen

  -

  Et indlæg hænger

 63. Af P Jensen

  -

  Tekst ang. terror i Europa hænger

 64. Af P Jensen

  -

  I Tyskland vokser demonstrationerne mod islamiseringen nu med lavineagtig fart. DR har allerede været ude med snak der stiller protesterne i et dårligt lys. Men DRs radikale kliker kan vel næppe bortforklare terroren og massemordene på kristne i Nordirak og Syrien og en række afrikanske lande. Eller hvad med terroren og kriminaliteten i Sverige, England, Frankrig, Spanien, Grækenland, Italien og Tyskland?

  Danmark har nu skandinavisk og europæisk rekord i indbrud. Og i IT-skandaler og i velfærds- og hospitalsnedskæringer mv.

 65. Af Nina Madsen

  -

  Tak Axel for linket til en yderst god artikel.

  Og så vil jeg gerne at vi alle bruger ordet ‘tosproget’ om børn og voksne som har to ligeværdige sprog.
  Som det ord bliver misbrugt og trukket gennem mødet må alle tosprogede jo ønske at de var tresprogede. Et ord som stadig lyder som en god ting.

  God jul og godt nytår!

 66. Af julemand hansen

  -

  Mit indlaag fra igaa er stadig i filteret HDP?
  Men gemte en kopi…….

  Preben Jensen du har ca ca. 50% af alle indlaag her? Kun seriose indlaag bliver censureret i Berlingske der goor ondt paa den borgerlige sjaal.

  K. LARSEN@

  Forstaar stadigvaak ikke hvorfor Islam historie forvanskning er vaare end kristen? Er det fordi kristne “taler i tunger” og muslimer blot er 2 sproget??????

  PS: Tom Jensen mind indlaag mangler som saadvanligt.?

  ” På samme måde vil jeg vove at påstå, at når jeg skriver, at kvinder foretrækker mænd, der er på en bestemt måde, så bør almindeligt opfattende mennesker forstå, at der tales om et gennemsnit med masser af undtagelser. Al samfundsdebat består mig bekendt af generaliseringer om, hvordan mennesker opfører sig og ingen af dem passer på alle mennesker:”
  AF Rasmus Jarlov

  Jamen jeg forstaar heller ikke hvorfor kvinder stemmer borgerligt?!..At den succesfulde alfa han i borgerlig jakke foretraaker en blond yngre bimbo end ham selv fremfor en intelligent der kunne fremme hans borns gener er et velkendt fakta af alle..Derudover er generaliseringer kun brugt fordi men ellers bliver kan sagsogt for aareskraankelse mv isaar naar men er en offentlig person..

  Pointen som i begge gik glip tom jensen og Jarlov er at det er iblandt borgerlige maand at dette forkvaklede kvindesyn er og at de finder kvinder der er penge interesseret foorst og fremmest.. Det kan da godt vaare borgerlige “alfa hanner” tror disse er interesseret i dem for deres venlige sind, charme men svaret hedder blot penge og forkvaklede borgerlige maand der ikke kan lave et spejlaag..I har via gener i aarhundreder giftet jer med bimbo’er og er altsaa med tiden blevet bimboer selv. Saa problemstillingen via den svage mand her er et internt borgerligt opgor..
  .Men ellers god jul til jer begge og konen derhjemme..

  PPS Bent Winther mit indlaag mangler som normalt ogsaa?

  JA, storaktionaarer er ved at blive godt bekymret over dele okonomien. Borsen skriver naarmest dagligt artikler nu om hvor cool det er at betale 7600 kr. for en overnatning paa et hotel for hotel ejeren. Men selv det borgerlige menneske foretraaker nu en billigere losning eller gratis. De har haft mange artikler paa det seneste om emnet hvori de beskriver hvor un-cool der er naar “proletariatet” ikke betaler til dem i samme omfang eller interessere sig saa meget for luxus produkter mere.

  PPPS: Kasper Stovring

  Stovring mig indlaag mangler? Skriver det med det samme saa jeg er fri for at goore det senere.

  Jeg onsker ogsaa at onske kristne og andre religiose en god Jul med et lille digt fra Dawkins..

  “The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
  Richard Dawkins

  Som i ved kan men altid regne med at religiose omskriver historien ved at skrive en ny naar tiderne aandrer sig og den gamle ikke er vandtaat laangere..Selv paven var ude i forrige maaned og sige at “evolution er et fakta” og at biblen skal omskrives.. Det bliver aldrig for sent for religiose at andre i skonlitteraturen!

  God agnostiker/ateist jul til alle..

 67. Af P Jensen

  -

  Tortur dur ikke til noget, og kan ikke forsvares. Men når DR og menneskerets institutioner mv. er fulde af forargelse over USAs brug af tortur………… samtidig med at DR i årtier har fortiet hvordan det feminist-styrede skilsmisse-bureaukrati systematisk og groft har krænket tusinder af danske børns menneskerettigheder……… .. kan det godt virke temmelig hyklerisk at man har så travlt med USA.

  100% uskyldige danske børn er i tusindtal og gennem årtier blevet udsat for sjælelig, invaliderende og sygdomsfremkaldende tortur gennem brutal, systematisk og meningsløs nedtromling af deres rettigheder og behov. Og tusinder af mænd og familier er også blevet udnyttet, tyranniseret og undertrykt.

  Det er utroligt som DR og MR-klikerne forstår at sætte kikkerten for det blinde øje når det gælder bureaukratisk humbug og uhumske overgreb der foregår i deres eget land og lige foran dem. Så er de ikke forargede, men døvblinde.

 68. Af P Jensen

  -

  PS: HDPs er nu vist den sidste og eneste blog hvor der ikke spærres og cenwsureres i eet væk. Om kort tid vil det sikkert være slut med fri og demokratisk debat på B.s blogs.

 69. Af Niels Peter Lemche

  -

  Den sædvanlige rummel … P. Jensen skriver det sædvanlige sludder og forstår ikke, at meget af det ikke når igennem. Den rabiate korrespondent viser en nærmest vanvittig racisme og et forfærdelig had til andre, der ikke er enige med hende, andre kan ikke skrive dansk — noget af det, de skriver er fuldstændig uforståeligt, og hvad emnet egentlig var for denne blok, det er forlængst glemt.

  Det begyndte ellers godt med en diskussion om forskellen mellem drenge — senere mænd — af mellemøstlig oprindelse, og piger, der kommer samme sted fra.

  Drengene har ikke en chance. De er små gudedjævle fra fødslen af og skal ikke lave noget. Bliver båret på hænderne af familien. Men, de er ofre. Når de når puberteten, bliver de smidt ud af hjemmet. I Mellemøsten er det ikke så slemt det meste af året, hvor det er varmt nok; men i norden er der koldt på gaden. De hænger omkring i bander og har intet fornuftigt at tage sig til, for de har aldrig lært, at de en dag skal kunne klare sig selv. Så bliver det i stedet til macho-bravader, der svarer til deres mandlige superegoer: Viel Geschrei, aber wenig Gehalt! De har ikke lært noget, eller forstået noget, og slet ikke noget om, hvordan de kommer videre (bevares, der er undtagelser). Pigerne har været vant til at arbejde, fra de var ganske små. De har forstået, hvordan man kommer videre i et vestligt samfund: Gennem at kunne noget og bestille noget. Kan være, at flere af den gruppe falder ud i forhold til tilsvarende grupper af traditionelt danske piger; men det korte af det lange er, at de udviser social mobilitet og integreres langt bedre end de små prinser.

  Et vestligt, kapitalistisk samfund er et farligt sted at være, hvis man ikke kan eller vil arbejde. Det opdagede østtyskerne i sin tid, da muren faldt. Vesten var ikke et slaraffenland, hvor frugterne hænger på træerne. Vesten velstand kom af, at man arbejdede for den. Det tager åbenbart nogle generationer, før det står klart for de muslimske han-indvandrere, der er vokset op i en kulturel sammenhæng, hvor det er en skam at måtte arbejde — især fysisk –for føden, og er kommet til et samfund, hvor man sætter en ære i at have og passe et arbejde — også et fysisk arbejde. Så er det alligevel lettere at tage en billet til Raqqa og blive indrulleret i ISIS med ret til at dræbe og holde slaver; men hvor det vist kniber med det egentlige daglige sure slid med at skaffe sig føden. Der skal åbenbart en meget mere massiv bearbejdning af hannernes forestillinger om deres fremtid i vort samfund til, for at de skal forstå. Det ironiske er, at noget tyder på, at ikke så få, der har været gennem ISIS-helvedet måske snarere er ved at forstå, hvad det handler om og måske kan integreres for alvor i vort samfund på vore betingelser. Det gælder så blot om, at de forstår, at vores alternativ unægtelig er at foretrække.
  .

 70. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  Rikhard Høglund ! Stakkels dig og alle de andre søde svenskère —Med den dybt uansvarlige statsminister Reinfeldt –saa er I virkelig “i knibe”—Han Reinfeldt kan ikke undskylde sig med, at Sverige har “masser af plads” Saa derfor ønsker han bl.a., at “hele mellem-østens analfabeter” skal flytte til Sverige –han er bedøvende ligeglad med de “oprindelige svenskerere” Hvad kan I gøre ! Forlange hans afgang –det er lige, hvad I skal – og saa er det, at : svensk/dansk er en fin 2sproglig kombination ! I har smuk natur og meget af det ! –Saa kæmp for, hvad I har kært ! Eller flyt til DK eller Frankrig, der kan folk heller ikke fordrage islamister med deres afskyèlige kultur og hæslige religion !

 71. Af K. Larsen .

  -

  I Danmark taler vi kun èt sprog.
  Når der står i Koranen at Jøder og Kristne ikke er vantro, og at al mad fra den Kristne verden er tilladt at spise, behøver vi ikke at få det oversat.
  God Jul og et Halal frit nytår.

 72. Af Henrik S

  -

  Flemming Andersen
  Jeg er bange for at de fleste danskere ikke ser faren før det er forsent.
  De tror ikke på ondskaben , selvom den er lige for øjnene af dem (IS).
  Sådan noget kan da ikke ske i lille Danmark , selvom vi huser tusinde sympatisører af disse grusomheder.
  De tror ikke det måske er deres børnebørn , der bliver voldtaget og begravet levende , hvis vi ikke gør aktivt modstand allerede nu.

 73. Af Hans Hansen

  -

  RIKARD HÖGLUND – 22. DECEMBER 2014 22:16

  Selv tak og rigtig god jul og godt nytår. Beklageligt med de sidste ugers bombesprængninger i Malmö. At det er jo helt forventeligt med de svenske politikers dårskab IHT islamistisk indvandring er næppe en trøst, men må “the force be with You”.

  Tiden er med jer, blot ikke lige helt for indeværende. I skal lige, som her i Danmark, lige lukke røven på alle de/vores idiotiske politikere, for Danmarks vedkommende især Det Radikale Venstre og Enhedslisten, der helt uden almindelig sund fornuft, aldrig forstod hvor åndssvage de i virkeligheden er … 😉

  God jul …

 74. Af soren sorensen

  -

  K. Larsen

  At vaare en kristen er ikke bedre end at vaare en joode eller muslim..Det er lige ondt!

  Derudover er jodisk og muslimsk spise begge af en storre kvalitet end Dansk som ved alle som ved lidt om kulinarisk hengivenhed via fodloosehed.. Men aabenbart ikke dig?

  Ja, du er en normal DF’ere uden ide om meget! udover egen soorgelige tanker..Men det nye aar via videre studier af sandhed kan bringe oprigtig indsigt? Giv ikke op endnu k. Larsen..Morgendagen kan vaare din alene via studier om livet som James Bond siger..

 75. Af Preben F Jensen

  -

  Iflg. BT er en kommune nu ved at tyrannisere en familie ud i hjemløshed. Hvorfor? Jo, der er matte røde tagsten på huset, som der SKAL være. Men tagstenene er ikke af ler, men af beton. På lidt afstand kan man ikke se forskel. Men nu forlanger kommunen et nyt tag til 2-300.000 kr. Det har husejeren ikke råd til. Nu risikerer han en tvangsauktion. Sjovt nok har kommunens eget hus sorte glaserede tagsten. Bor der en bureaukrat under dette tag der har fået en tagsten i hovedet så forstanden har taget meget alvorlig skade?

  Er vores debatter også blevet feminiserede? På en blog om kvinder kontra mænd accepteres kun blød og tandløs kritik af feminister.

  Så er der nyt om multi-resistente MRSA bakterier. Officielt er de nærmest ganske ufarlige for raske mennesker. Men det er ikke sandt. Flere voksne er døde af blodforgiftning, mange har fået bylder og sår. Nu er ni børn på Hvidovre hospital blevet smittet. Hvis raske svækkes af influenza eller andet, kan MRSA bakterierne slå til, så det ender i store bylder eller blodforgiftning, for pencillin mv. er uden virkning.
  Pga. politiske og andre forsømmelser er nu titusinder af danskeres helbred i fare. Og bakterierne er nu en regulær trussel mod folkesundheden.

 76. Af Preben F Jensen

  -

  PS: Tro det eller lad være, men den samlede politik er forrykt…. og kan i løbet af få år sende millioner af danskere ud i dyb elendighed. På snesevis af områder er den førte politik udemokratisk, anti-dansk og direkte menneske- og folkefjendsk.

 77. Af hans hansen

  -

  Er Pind to-sproget`?

 78. Af Rikke Nielsen

  -

  Lidt mærkelig betragtning, at de muslimske piger skal bære ansvaret for at frigøre deres brødre fra det åg at vokse op uden forældrenes bevågenhed. Skal vi ikke bare lade pigerne passe deres skole og fejre, at de er så kolossalt dygtige! For de er vildt dygtige og hurra for det!

  Vi, etniske danskere, kan så hjælpe de søgende muslimske drenge, ved at tilbyde dem et inkluderende fælleskab modsat, hvad der sker nu, at italesætte dem som om de var de værste skadedyr. Newtons tredje lov gælder også i menneskelig sammenhænge.

 79. Af Rikke Nielsen

  -

  P Jensen

  Mener du i ramme alvor, at de mennesker, der er flygtet fra lande (og hertil), hvori der sker frygtelige overgreb mod kristne eller muslimske minoriteter, mod deres egne familier, mod naboer og venner, er skyld i de overgreb, der sker, fordi de er muslimer? Det er i hvert fald sådan, jeg fortolker dine indlæg. Hvis og såfald, er der noget i din logiske sans, mildest talt, der vakler totalt.

 80. Af P Jensen

  -

  Rødstrømpen Rikke modsiges af Karl Nielsen, der fastslår at det er en propaganda løgn at de ikke-danske piger er vildt dygtige. Så går Rikke også ind for masseindvandring. Rikke er åbenbart ikke så begavet, at hun er i stand til at forstå at Danmark ender i afgrunden, hvis masseindvandringen fortsætter. Eller er hun som så mange andre feminister (både ubegavet og) ligeglad med det danske folks fremtid?

  Niels Peter Lemche påstår at det jeg, P. Jensen skriver om indvandring, kriminalitet, terror, skatteplyndring, skilsmissetyranni , multi-resistente bakterier, tvangsdigitalisering, svensk vanvid og asocial politik osv. er noget sludder. Men så påvis dog, NPL, hvordan og hvorfor det er noget sludder. Kan Lemche ikke det, er han jo selv ude i noget sludder, eller noget radikal frisvømning.

 81. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  Man dyrker ligefrem usselhed og laveste fællesnævner i DK. Der er ligefrem ansat konsulenter, der kan udbrede jammerlighed ! Man skal for alt i verden ikke gaa hen og tro, at folk kan bestemme, hvordan de selv vil leve deres liv ! Introvert ! Er det nye ord —Som ingen evighedsoff.ansatte aner, hvad betyder ! —Men det kommer de til, naar DK faar en regering, som rèspektèrer alle andre mennesker, der ikke ligner dem-selv “de off. system-hjerner” !

 82. Af P Jensen

  -

  PS: Ja, Rikke, 11.43, du fordrejer og forvrænger og misforstår. Jeg har da aldrig skrevet det du antyder. Hvad det handler om er at masseindvandring og alle totalitære -ismer altid ender i plyndring, gangstervælde, sygdom, statsterror og massedød.

 83. Af P Jensen

  -

  Indlæg før 12.23 hænger i fi….

 84. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  p.s. I Schweiz forsørger stort set alle sig-selv ! Og der er ikke ansat off., der fortæller, hvordan folk skal leve ! –Det vil fol alligevel ogsaa blæse paa ! De sætter deres “hat som de vil” ! Og griner af DK.!

 85. Af Torben Birkedal

  -

  @ Lonny Fischer Olsen

  Jamen jeg beundrer da også din spændende, anarkistiske og alternative behandling af det danske sprog. Din titel som “Erhvervskorrespondent” taget i betragtning.

  Og mht. din påstand om, at sprog og kommaer ikke betyder noget:

  http://sprogmuseet.dk/teknologi/zipf/

  Med venlig hilsen
  T. Christiansen

 86. Af K. Larsen .

  -

  SOREN SORENSEN
  Der står intet i koranen om Halal slagtning.
  Der står at du ikke må spise blod, og at dyret ikke må lide ved slagtning.
  “Licence to kill” besluttede så, at dyret skulle være ved bevidsthed, medens blodet løber af, så det kan høre bønnen.
  I vore dage hvor DF klager over betaling til “Licencen”, foregår det indtil videre med bedøvelse.

 87. Af Niels Peter Lemche

  -

  P. Jensen er det ikke umagen værd at diskutere med … men dog én ting: Radikal er jeg ikke, og det bliver jeg aldrig. Dertil har jeg været engageret i det danske forsvar for længe. Som jeg plejede at sige tilbage i de glade NATO dage: Kommunister ved man, hvor man har: Der må skydes! Men de radikale, ja … nej … ja … nej, det kan gøre enhver helt forvirret.

  Og så har de næsten sammen med sosserne ødelagt det danske forsvar på bare et par år. Det var samme konstellation, der sørgede for, at vi ikke havde noget forsvar den 9. April.

 88. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  Svar ! Jeg gaar ud fra, at du er off. ansat ! –Ingen andre ville nemlig skrive saadan til mig eller i det hele taget —til folk, der tjener deres penge selv som selvst. ! Desole, alors –Det eneste vi ønsker os i det nye aar er: at faa sat det sociale overdrev –paa porten –saaledes, at danskerne kan blive et frit – og stolt folk igen –og forresten saa kan alle de off., der har skaffet sig store villaèr – sommerhuse o.s.v, ved, at hæve fede lønninger , godt belave sig paa, at de skal være “selvstændige” –og ikke længere hæve lønninger i kasse 1 –men fungère paa samme vilkaar som det selvst. private arbejds-liv. Punktum og uvenlig hilsen !

 89. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og til korrespondenten: Var, nu pensionist. Du kan jo bare google mig. Jeg skriver ikke under dække. Og det med de store villaer: Du har vist ikke nogen idé om lønforholdene i det offentlige. Der skal i hvert fald to akademikerlønninger til for at betale bare et beskedent parcelhus i dag.

  Og så glædelig jul … når du har svovlet færdigt!

 90. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  svar ! Selvom Niels Peter Lemche lyder bekendt ! Saa “svovler” jeg ikke—Men bilder mig ind, at være “et kultiveret menneske” —Der er faktisk en grund til, at jeg er saa extremt irritèret paa “den hær af off. ansatte” –der vælger den sikre vej istedetfor, at ønske et interessant liv – som der er mulighed for i DK. ! Der findes ikke et sted i hele verden, hvor alle, der gider ! kan faa et spændende liv – fordi “morakkerne betaler”–Hvorfor glæder de sig saa ikke over det, istedetfor, at hænge sig i “hvor meget de kan faa gratis !” –(en passant – jeg har aldrig skrevet, at kommaèr ikke betyder noget, men de folk evt. skolefolk, der mener, at kommaèr sat de rigtige steder — burde tage et par aar fri og rejse rundt i verden EU. for, at finde ud af at børn i andre lande er formidabel dygtige, hvor danske børn aldrig bliver andet end middelmaadige med de nuværende skolefrøkner M/K—! —-Talenterne bliver ikke udklækket i DK.—,hvor børnene i mange aar har faaet, at vide, at “det at blive ansat i det off., er den eneste mulighed ! ” Det er det modsatte børn lærer i udlandet —For min skyld kan de fyre samtlige skolelærere/MK i DK, naar bare børnene faar internationale universitets-udd. undervisere ! Børn bliver kun dygtige, hvis de har formidable undervisere ! I Frankrig tjener lærerne kun det halve af de danske –og de arbejder dobb. saa meget og har halvt saa lange ferièr ! Saa er jeg egentlig ligeglad med om en skolelærer mk. ikke tjener nok til, at købe parcelhus ! De flytter blot sammen med en anden off. ansat –saa er der penge nok !—Selv glædelig jul ! –Vi skal til midnats-messe –juleaften bliver først fejret imorgen den 25. ! Og saa er jeg et rigtigt rart menneske –naar jeg selv skal sige det –og “en passent” en stor dyreven !

 91. Af Preben F Jensen

  -

  Niels Peter Lemche. Du har ret i at de radikale har været med til at nedbryde forsvaret. Og masseindvandringen, den mangedoblede kriminalitet og de utallige velfærdsforringelser mv. har de jo også et medansvar for.

  Du har åbenbart ingen argumenter mod min kritik af diverse tilstande, men hvad mener du egentlig om de radigale? Min mening er at de er noget tåbeligt og landsskadeligt pak. Deres familiepolitik mv. er rådden…….. og deres indvandringspolitik er korrupt og forbryderisk og en trussel mod danskernes økonomi, liv og sikkerhed m.m.m.

 92. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – Indledningsvis, lad os slå fast, at enhver, der ønsker at emigrere til et andet land
  ALTID har været 100% ansvarlig for SELV at integrere sig for EGEN REGNING
  – følgelig, er al tale om manglende integration massiv jubelidioti – folk, der enten ikke kan eller nægter at integrere sig i et land, de selv har valgt at emigrere til ,skal UD – hurtigst muligt og skal iKKE ligge dette land til last på nogen måde
  – nu ved vi, at langt størstedelen af de europæiske politikere er deciderede historiske analfabeter, fantaster samt massive jubelidioter ved at tillader muslimsk indvandring – resultatet ser vi nu
  – inden for ganske kort tid har muslimske religions psykopater præsteret at

  – myrde 4 jøder i Belgien
  – myrde en canadisk soldat som vagt ved et mindesmærke og såre en anden
  – forsøge at trænge ind i det canadiske parlament for at myrde politikere
  – overfalde amerikanske politifolk med en økse
  – overfalde andre amerikanske politifolk
  – myrde tilfældige australiere på en kaffebar
  – forsøg på massedrab på civile franskmænd på julemarkeder 3 forskellige steder i
  Frankrig ( nogle er døde af deres kvæstelser ) ved at køre ind menneskemængden
  – mere end snart 40 bombesprængninger ( nu = daglig forteelse ) og mere end 90
  skyderier ALENE i Malmø effektueret af “kulturberigende bander”
  for nu blot at nævne nogle få tilfælde fra den seneste tids “kulturberigelse”

  – og alligevel, findes der danske politikere ( ingen nævnt ingen glemt ) der stadig hævder, at muslimsk indvandring er et langt mindre problem end danskernes dovenskab – ganske uhyggeligt………………………………ikke sandt??

  PS.: Også god jul til bl.a. Lonny Fischer – dejligt du er tilbage på bloggen – vi har savnet dig og dine krystalklare kommentarer – fortsæt kampen.

 93. Af soren sorensen

  -

  Men kan altid regne med at en rabiat religios ekspert kommer paa et tidspunkt og odelaager enhver saglig debat endda som professor emeritus paa omraadet….Forfaardelig hvor meget de religiose har af magt i DK. 90% af alle minimum blogejere er troende i Berlingske..Det er jo kristelig dagblad gange 3 det her.De kunne ligesaagodt blot have kopieret indlaag direkte fra biblen..

  Naturligvis kan professor emeritus i bibel studier her heller ikke lade vaare med lidt muslim bashing i juletid..Han bruger vel fredagen uden for mosquer med skilte hvor der staar “steriliser muslimer nu”? Altsammen baseret paa videnskabelige undersogelser og tusindvis af boger laast paa omraadet kristendommen mod Islam…Gud herrebevares…

  “ogsaa er jeg et rigtigt rart menneske hvis jeg selv skal sige det”
  AF lonny

  Altid godt at vi kan skabe lidt julestemning selv. 🙂

 94. Af Hans Hansen

  -

  Nu har tidl statsminister Reinfeldt Sverige udtalt at svenskerne ikke ejer Sverige, hvilket er er helt mod FN reglerne i hvilke det står at et folk som har boet i et landområde i så mange år at det har oprettet en kultur der, har ret til at bo i landet. Mange, mange svenskere er allerede fordrevet fra Sverige og arbejder i Norge.
  De vekslende regeringer i Sverige har helt forsnillet borgernes penge således at det nu knapt de får sygedagpenge længere end sige pension.
  Sosserne vil have indvandring fordi de ønsker et pjalte proletariat, som kan stemme på dem. Borgernes (Reinfeldts) motiver er mere obskure. -virker som Reinfrelst har fået en hjerneblødning. De gamle partier er allerede skræmte ved udsigter til omvalg i marts og er begyndt at fiffle med ar ændre den svenske grundlov. Ingen tvivl om at Sverige demokraterne vil gå fremad med 10-20 %

 95. Af soren sorensen

  -

  Hans Hansen@

  Du har som saadvanligt misforstaaet hvilken gruppe der oonsker indvandrer mest!
  Det er ikke sosserne men de borgerlige ejere i top 1% med 34% af alle Danske vaardier i deres lommer og til top 10% med 67% af alle Danske vaardier i deres lommer..Personligt tilhorer jeg scenen i ejerskab men stootter aldrig op om den..

  Det er den borgerlige LA VKO gruppe som under sidste regeringstid mere end fordoblet indvandrerantallet pr. aar til DK end den set under Nyrups naar samme regerings ramme.

  Hvor mange % af Svenskere arbejdere der mere end Danskere i Norge? Begge lande og Finland, Island mv. er slavere af det norske olie mirakel!..Saml dog fakta saa det relatere til virkeligheden og ikke din egen syge..

  Hans Hansen@

  Reinfeldt er ligesom alle de andre borgerlige partier i Danmark- toor men sige det.-..BORGERLIG og kun interesseret i billig arbejdskraft og folk der arbejder uden rettigheder..

  Kun udenlandske lonpresserer interesserer. altsaa…..Sidste gang DF’ere forstod dette var aldrig! De er proletariater der aldrig har laast en bog og aldrig kommer til det…
  De kommer aldrig til at forstaa mere end det mest simple i denne verden uden laasehjaalp!

  Naturligvis vil baade Hans Hansens sverige demorkater/DF(no matter if Danske forening eller Dansk folkeparti-en og samme som alle ved!) vaare lige som DF for stoore indvandring via omveje..Under DF’s mandat kom der aarligt over dobbelt saa mange immigranter til DK end det sete under Nyrups regeringens forttidige aartig..Slaa det selv op!

  Kun lonpressere interessere i DF/Sverigesdemokraterne…Altsaa min indsigt stopper ved |DF..Er Sverige demokraterne mindre kobte af den industrielle top i top 1% end DF aader jeg min Cowboy hat fra Texas…..

 96. Af Har Henrik Day Poulsen ret?

  -

  […] lød overskriften på et blogindlæg af Henrik Day Poulsen den 21. december. Han nævner, at det ”tidligere” er blevet forsøgt undersøgt, om nogle grupper/racer er i […]

 97. Af Apropos til overskriften

  -

  Nej da, det er psykiatere, der er det!

 98. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, det ligger i opdragelsen, og når så de unge drenge/mænd må se virkeligheden i øjnene og træde ned af piedestalen, der uretmæssigt er sat op på, så har vi balladen – og ISIS kan rekruttere endnu flere til deres narcissistisk aggressive forehavender i hele Mellemøsten, hvor der stadig ses til drengene som konger, og hvor de alligevel må leve som rent ud sagt røven af fjerde division – uanset intelligens – men fordi de opdrages ganske urealistisk i et partriarkalsk samfund, der ofte også er mere end blot totalitært. Så – det er kvinderne, der er med til at undergrave det for deres eget køn også. Også dér, hvor de har muligheden for at ændre. Det kan de ikke uden stor risiko for eget liv flere steder; men en begyndelse er nødvendig – mere end nødvendig, da det tillige er synd for børnene selv.

Kommentarer er lukket.