Skal menneskerettigsheds-konventionen skrottes?

Af Henrik Day Poulsen 85

Skal vi skrotte den europæiske menneskerettighedskonvention? Et godt spørgsmål, som Berlingske og andre medier på foranledning af Dansk Folkeparti (DF) har bragt på banen. Anledningen er blandt andet den kraftige stigning i familiesammenføringer, som bliver resultatet af den øgede asyltilstrømning, samt eksempler på, at Danmark på grund af menneskerettighedskonventionen, i visse tilfælde ikke kan udvise kriminelle udlændinge.
Selv Socialdemokratiet kan se problemet og er villig til at diskutere problemet med regeringen.

Jeg har skrevet det før og skriver det gerne igen. Mange af de konventioner, som Danmark er tvunget til at følge, er skrevet i en tid, hvor Europa ikke var truet af islamistisk terror og vores befolkningssammensætning stadig bestod af primært kristne. Verden i dag ser helt anderledes ud. Bruxelles er lukket ned på 3. dagen. Paris er ved at komme sig over Frankrigs 9/11. Sverige og Tyskland er ved at svømme over i muslimske flygtninge, og de, der ikke nåede velfærdstoget til München, har nu syet deres læber sammen og gør herved opmærksom på, at der fortsat er millioner af primært muslimer, som vil til det nordlige Europa og have velfærd.

Derfor er vi nødt til at efterse de europæiske og FN konventioner, som blev udfærdiget for over 50 år siden. Om det helt skal skrottes, tænker jeg, er lige drastisk nok, men det kan ikke nytte noget, at lærde mænds skriverier for over 50 år siden, skal bestemme, hvor mange der har ret til familiesammenføring i Danmark i 2015. Vestrefløjen holder stædigt fast i, at vi har skrevet under og dermed skal overholde dem til punkt og prikke. De radikale får næsten et hysterisk udslet, hvis man udfordrer dem på, at deres fortolkning af de gamle konventioner svarer til de religiøse grupper, som læser og tolker biblen eller koranen fuldstændig ordret. Venstrefløjen er simpelthen blevet fundamentalistisk, når det gælder de ældgamle konventioner. Og vi ved alle, hvor usundt det er, når forstokkede mennesker får magt.

Derfor trænger i første omgang menneskerettighedskonventionen til et eftersyn og en voldsom justering. Koret af såkaldte menneskerettighedsforkæmpere, der forventeligt vil råbe op og hive buzz words som manglende anstændighed og konventionsbrud frem, bør ties ihjel. De skal se sig selv i spejlet og erkende, at de tilhører den moderne verdens tyrannosaurus rex. Dem var der ikke plads til, fordi de ikke kunne tilpasse sig og derfor uddøde de.

Regeringen og Socialdemokraterne må handle hurtigt. Vi kan ikke længere vente og se på, at Europa ødelægges på grund af nogle utidssvarende konventioner. Det er både dumt og uansvarligt.

85 kommentarer RSS

 1. Af Søren von marx Sørensen

  -

  “Mange af konventionerne skrevet i en tid hvor danskerne var kristne”
  Hdp

  Ævl!
  Landet var ikke meget mere kristen i 70’erne mv.

  “Bruxelles er lukket ned på 3 dagen”
  Hdp

  Pga af Jesus opstandelse eller hvad?

  “Venstrefløjen er fundamentalistiske og forstokkede mennesker” hdp

  Og hdp er en nar!

  Men konventionerne skal revurderes, og dk må udmelde sig af dem!
  Men kan starte med at stemme nej d 3 dec som ihvertfald beholder teoretiske muligheder for selvbestemmelse til at sige nej til nogen konventioner når aktuelt!

 2. Af Claus T.

  -

  Efter 2. Verdenskrigs barbari enedes de civiliserede lande om, at menneskene ikke skal være til for statens skyld, fx som kanonføde eller produktionsdyr.
  Uanset tro, race, seksualitet eller religion skal vi have nogle umistelige rettigheder. Det er disse rettigheder, der er beskrevet i fx, den amerikanske, tyske eller danske forfatning.
  Nu er det blevet en mærkesag for en række mennesker at bekæmpe egne rettigheder. Pludselig er tortur helt Ok for nogle. Andre mener, at retten til frit at vælge sin ægtefælle er en utilladelig luksus – for de andre, vel at mærke.
  Og atter andre mener, at ytringsfriheden kun skal gælde for os selv, ikke de andre.

  jeg synes egentlig, det er tankevækkende, at det lykkedes de vestallierede at nedkæmpe Hitlertyskland og vinde den kolde krig uden at svigte de grundlæggende principper i et demokratisk samfund.
  Men når nogle tusinde fanatikere med marokkopuder på hovedet og en slidt koran under armen sprænger sig selv i luften sammen med fuldstændig uskyldige, så er de lige pludselig farligere end Hitler og Stalin tilsammen?

  Er sandheden ikke den enkle, at vi er blevet et samfund af kyllinger og tøsedrenge?

  I moderne tid er – så vidt jeg husker – færre end 10 danskere omkommet som følge af terror.
  I samme periode er flere tusind dræbt i trafikken og hundredevis af mænd, kvinder og børn myrdet i jalousidramaer. Men vi kunne da ikke af den grund drømme om at forbyde bilkørsel eller ægteskaber?

 3. Af søren rasmussen

  -

  Mange konventioner hører en anden tid til.

  Konventioner er ofte blevet en klods om benet på åbenbar logik.

  Det er jo ikke gud der har skabt de konventioner men mennesker med en stor indsigt som ikke er mere.

  Tiden er løbet for de ganske fornuftige regler/konventionerr som der var en stor fornuft i for 50 – 100 år siden.

  Den globale verden og verdensorden, med en fertilitet der giver mange, mange, mange milliarder mennesker som verden ikke kan rumme, gør at det snart er sidste udkald.

  Åbenlys evidens og advarsler er blevet negligeret af politisk inkompetence og magtmisbrug.

  Vi har i dag ikke ledere der kan, tør eller magter at gøre de kyniske kalkyler der skal til for at få ryddet op i det rod.

  Det er uhyggeligt at vi skal vente på en ny fascisme der kan handle. (for os).

  Hvor helvede er de dygtige demokratiske lederikoner?

  Nå men svar på spørgsmålet:

  Skal vi skrotte den europæiske menneskerettighedskonvention?

  Ja, og det kan kun gå for langsomt……

 4. Af Lars Skovlund

  -

  Mig bekendt uddøde T. Rex på grund af et meteornedslag.

 5. Af Ole K. Ersgaard

  -

  Den politiske elite løser sine opgaver for langsomt. Og ineffektivt.
  Man må derfor nøgtern erkende, at Europa er tæt på at være tabt.
  EU har jo haft mere end 25 år til at styrke de ydre grænser – effektivt. Og det var en klar forudsætning for den senere Schengenaftale.
  De seneste 25-30 år har der jo været adskillige advarsler omkring enorme flygtningestrømme m.v. mod Europa. Ja, selv i 00´erne var tidl. udenrigsminister Per Stig Møller ude med meget alvorlige advarsler, men også de blev overhørt.
  Resultatet har vi jo så set de seneste år, hvor flygtninge/migranter/uledsagede børn etc. vælter ind i Europa! Og islamiseringen og afrikaniseringen fortsætter og bliver endnu værre de kommende år. I flere lande er de sociale systemer ved at kollapse.
  EU er handlingslammet. Venstreregeringen er handlingslammet. Det sejler.
  Mon ikke EU samarbejdet har behov for et omfattende eftersyn? Et JA d. 3.12. vil uværgerligt betyde mere kaos – et NEJ vil betyde en tiltrængt mulighed for det påkrævede eftersyn. Det er sidste udkald for EU!

 6. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Ja – ja – og atter JA ! –Den kommission har ingen gang på jorden i vores årti ! —De kvindelige røde Jammer-kommoder ! –Beklager igen – igen dybt AT : De dybt kriminelle ikke kan smides ud af landet ! –Hvad så med deres børn (muslimske forbryderene ´s ) siger de )—Dem kommer vi såmænd alligevel også til, at forsørge alligevel !—-Vi har fået nok af “røde jammer-kommoder Radikale V –SF –og enheds-listens Johanne med sin lille 5te-klasses finger –og barne-rumpe-smilet ! –Vi smider tv ét væk –så vi slipper for synet af dem !

 7. Af Peter Bruno Holmgren gerckens

  -

  Det store flertal i Danmark er da efterhånden blevet klar over, at den fuldkommen uansvar-
  lige indvandrer- og flygtningepolitik, som den tyske regering med Angela Merkel i spidsen
  er ansvarlig for, øger presset på de danske kommuner og regioner i en grad, der vil mobili-
  sere en stigende folkelig modstand. Det ser vi Tyskland i øjeblikket, hvor folket vender sig
  mod den Merkel-humanisme, der har affødt en voldsbølge, der er ved tage til i styrke.
  Og ifølge de nyeste tal, vil strømmen af mennesker ind i Tyskland i næste år øges med
  yderligere 1,5 til 2 millioner. Indtræffer denne forsigtige prognose, vil de tyske
  lokalsamfund, for det dem der skal lægge skoler, forsamlingshuse, sportshaller etc. til,
  bryde sammen.
  Det vil øge presset på den danske grænse i Sønderjyllend og ved østersøen i en grad,så
  yderligere stramninger af lovgivningen vil blive nødvendigt – og en lukning af grænsen
  komme på tale. Alle forholdregler til at undgå en udvikling, som den den tyske befolkning
  i øjeblikket er blevet pålagt af deres egen regerings uansvarlige hovsa-politik, er nød-
  vendige.
  Og et tiltrængt kritisk eftersyn af konventionerne hører med til de opgaver regeringen
  og alle andre gode kræfter i dansk politik, må tage sig af omgående.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt skal man ikke længere tilbage i tiden end til 1992, hvor den europæiske menneskeretskonvention blev en del af dansk ret. Det er iflg denne konventions meget udsvævende sætning “retten til famiłieliv”, at familiesammenføring bygger!

 9. Af Michael E

  -

  Ja, den skal skrottes. Den blev ikke oprettet til at beskytte de mordere og terrorister, den bliver misbrugt af i dag. Den er et hån mod vores nationale domstole, Storbritannien har kæmpet i årevis med at få udvist de værste terrorister man kan forestille sig til deres fordi de har “tilknytning” til Storbritannien og det krænker deres menneskerettigheder.

 10. Af Krister Meyersahm

  -

  Den europæiske menneskerettighedskonvention er en samling vigtige principper, der skal beskytte både borgere og stater. Disse principper er i det store og hele nødvendige leveregler i civiliserede samfund og uden dem har vi umenneskelige tilstande. Konventionen er optaget som dansk lov og kan naturligvis opsiges. Men man skal ikke skrotte principperne!

  Derimod bør vi opsige konventionens artikel 19, der bestemmer at vi skal underlægge os kommission og domstol. Vi skal ikke underlægge os andet end danske domstole, jvnf. Grundlovens § 3.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Google iøvrigt hjemmesiden nyidanmark.dk Det er Udlændingestyrelsens officielle side med datalieret opskrift på, hvordan illegale udlændinge mest smart snører danske skatteydere.

  Siden findes også på engelsk. Det er vel en særlig service til menneskesmuglere, så de kan vejlede deres klienter nogenlunde korrekt!

 12. Af Søren Revser

  -

  Når nu samfundet har bekostet en hunde dyr uddannelse til HDP, burde han så ikke yde 100%, fremfor at spilde tid på blog skriblerier?

  Eller er der simpelthen ikke nok at lave for overlæger?

 13. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Henrik Day Poulsen.

  Nu må din uvidenhed og dumhed altså ophøre.

  Dask Folkeparti har ikke, HAR IKKE, sagt, at de ønsker Danmark skal melde sig ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, men at de vil have OMSKREVET Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  Dette gælder især tillægsprotokollen fra 1994 og IKKE den oprindelige Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  Man får kraftigt på fornemmelsen at Henrik Day Poulsen OVERHOVEDET IKKE KENDER Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  Han nævner ikke en eneste paragraf, han ønsker omsrevet.

  For at slippe for besværet for at sætte sig ordentligt ind i sagerne så skriver han, at “menneskerettighedsforkæmpere”…”bør ties ihjel”.

  Hvor bekvemt.

  Manden aner sikkert ikke, hvad der sår i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  Han tager OVERHOVEDET IKKE STILLING til den, og det slipper han så for at gøre, fordi enhver der er uenig med ham, eller påviser de tomme tønder han slår på, skal ties ihjel

 14. Af Katrine Larsen

  -

  Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke rettigheder, så mange mener burde skrottes.

  Hvad med stemmeretten?
  Valgretten?
  Retten til at blive stillet for en dommer før man ryger i fængsel (så betjente ikke bare kan kyle deres irriterende nabo i kachotten)?
  Retten til ikke at blive slået ihjel?
  Børns ret til et værdigt liv med skolegang?

  Menneskerettighedskonventionen er skrevet efter Nazitysklands fald, og skal bl.a. sikre, at en despot som Hitler aldrig vil kunne tyrannisere Europa igen.

  Menneskerettighedskonventionen vil også være et af de stærkeste våben mod et islamistisk kalifat, dersom et sådan skulle begynde at rejse sig i Europa – netop fordi et kalifat vil forbryde sig mod Menneskerettighederne.

  Men der findes da lande, som ikke godkender Menneskerettighederne. For eksempel Nordkorea. Det ville nemlig være alt for besværligt at drive et diktatur, hvis man skulle tage sig af irriterende og forstokkede Menneskerettigheder, som forhindrer én i at smide politiske modstandere i koncentrationslejr.

  Menneskerettighederne er noget af det, der adskiller civiliserede og uciviliserede lande. Så simpelt er det.

 15. Af J H

  -

  Skal menneskerettigsheds-konventionen skrottes?
  Spørger Day Poulsen.

  Nej det skal de ikke.
  Det er det eneste som gør, at Danmark fortsat er en form for retssamfund.
  Skrottes konventionerne ender Danmark endelig som en pariastat og bananstat.

 16. Af J H an sen.

  -

  Af Søren Revser – 24. november 2015 14:21
  “Når nu samfundet har bekostet en hunde dyr uddannelse til HDP, burde han så ikke yde 100%, fremfor at spilde tid på blog skriblerier?”

  Beskaffenheden af Day Poulsens blogs taget i betragtning.
  Så kan det ikke tage mange minutter for ham, at skrive det infantile syge nonsens.
  Day Poulsen gør det nok imellem to patient besøg.

 17. Af Jørgen Madsen

  -

  “Menneskerettighedskonventionen er skrevet efter Nazitysklands fald, og skal bl.a. sikre, at en despot som Hitler aldrig vil kunne tyrannisere Europa igen.”

  En del af os vil mene, at menneskerettighedskonventionen i dag bruges til netop den slags despoti og tyranni; den er ikke længere fredsskabende, men en decideret trussel mod vores eksistens på længere sigt. Mutti Merkel und alles..

 18. Af Benny B

  -

  Hver gang en radikal muslim eller bandit bliver dømt til udvisning, har sagen været gennem en hær af instanser. – Advokater, tolke, sekretære, postbude socialrådgivere, fængselsbetjente, politibetjente, dommere, domsmænd og nævninge. – det koster millioner og atter millioner.

  Når så dommen falder, bliver den straks anket og hele møllen starter forfra, – på vores regning.

  Til sidst, når misdæderen igen bliver dømt til udvisning, så ankes dommen igen bare ikke til en Dansk domstol. Nej der findes noget, som er meget finere og højere end højesteret i Danmark, – nemlig Europäische Menschenrechte Straßburg.

  Når først slynglen er havnet i EMRS, så er der stor medfølelse og nærmest garanti for, at den overrouler den Danske højesterets udvisning. Hvilket medfører, at slynglen kan blive i Danmark til solen brænder ud.– på vores regning.

  Hvis vi vil være herre i eget hus, kan vi ikke have nogen, som er højere end højesteret, – det siger sig selv. – det er vores regning.

 19. Af Niels B. Larsen

  -

  Nej. Konventionen skal ikke skrottes.

  Den skal ændres, så et land suverænt selv kan beslutte om det ønsker, at en given udlænding skal være i landet og så landet i benægtende fald UBETINGET skal kunne smide vedkommende ud eller nægte vedkommende indrejse.

  Det er Danmark og danskerne komplet uvedkommende, hvad der sker med en udvist forbryder efter udrejsen.

  Og flygtninge skal ikke have familiesammenføring under nogen omstændigheder med mindre familiemedlemmerne selv er asylberettigede! Det fjerner flygtningens incitament til at tage hjem igen.

 20. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Til Henrik Day Poulsen og hans medløbere.

  Hvor mange flygtninge Danmark tager imod, har intet, absolut intet, med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at gøre.

  Danmark kan beslutte at modtage NUL flygtninge uden at bryde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  Det som for tiden diskuteres er, 1: om især flygtninge med midlertidig opholdstilladelse har krav på familiesammenføring, og 2: kan kriminelle flygtninge sendes tilbage til lande, hvor man ved, de vil blive udsat for tortur.

  Ønsker man som Henrik Day Poulsen ændringer af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, må man selvfølgelig klart og tydeligt gøre opmærksom på, HVAD det er ved Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, man ønsker ændret.

  Ellers kan man jo slet ikke starte en debat om emnet.

  Det er simpelthen dybt useriøst.

  OG. Der er næppe nogen overhovedet der anser Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som en religiøst tekst, man ikke kan ændre på.

  De mest ihærdige tilhænger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventioner lige netop klar over, at det er en menneskeskabt demokratisk tekst, der altid kan debatteres og ændres på.

  Men sgu da ikke hvis hylene ulve hyler blot for at hyle.

  Så må man i en debat om emnet være parat til, og voksen nok til, at udskive konkret, hvad det er man ønsker ændret ved Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

 21. Af Jan Petersen

  -

  Anders Kirkegaard Jacobsen, har du overhovedet læst den europæiske menneskeretskonvention eller FN flygtningekonventionen?

 22. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jan Petersen.

  Ja det har jeg.

  Hvad er dit problem i forhold til, hvad jeg har skrevet.

  (Som handler om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention).

 23. Af Jan Petersen

  -

  Min anke er, at Danmark IKKE kan beslutte at tage imod NUL flygtninge. Enhver der bare kan udtale trylleordet asyl SKAL vi økonomisk underholde og familiesammenføre! Og vi slipper med statsgaranti ALDRIG af med en familiesammenført flygtninge familie igen. Det sikrer andre “menneskerettigheder”!

 24. Af Christian Rasmussen

  -

  Jeg synes at denne psykiater er fantastisk og inponerende. Er der monstro noget som helst her på Planeten, som han ikke har forstand på?. Det er i hvertfald tydeligt, at han er helt klar til at analysere og kloge sig på åbenbart ethvert tænkeligt emne. I min branche kaldes dette fænomen “Ego-inflation”.

 25. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jan Petersen.

  Det står der INTET om i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  FN Flygtningekonventionen har jeg ikke nævnt med et eneste ord i mine to indlæg, da indledningen til Henrik Day Poulsens blogindlæg specifikt spørger :”Skal vi skrotte den europæiske menneskerettighedskonvention”?

 26. Af T. sørensen

  -

  Ja, konventionen skal skrottes. Hvis ikke, så kan alle roligt se frem til at Europa i løbet af en generation eller to er forvandlet til et nyt Mellemøsten. Det kan kun ende galt. Rigtig galt. At det politiske system ikke har fattet det endnu, er en gåde. Al den snak om demokrati, kan vi glemme alt om med den muslimske masseindvandring. De er ikke for fem øre demokrater. Tværtimod.

 27. Af Peter Jensen

  -

  Hdp

  Her er FN menneskerettigheds erklæringen;
  Adelgade 5-7 1304 København K

  “Verdenserklæringen beskriver de grundlæggende menneskerettigheder og omfatter borgerlige og politiske rettigheder såvel som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Den fastslår, at alle mennesker uanset race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i erklæringen.

  Verdenserklæringen er ikke retligt bindende for medlemsstaterne. Man kan derfor ikke klage til FN eller klage til danske myndigheder eller domstole, hvis man mener, at en stat har krænket en eller flere af de rettigheder, der opregnes i erklæringen.

  Siden 1948 har FN imidlertid vedtaget en række folkeretligt bindende menneskerettighedskonventioner. De otte vigtigste er:

  FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder,
  FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,
  FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,
  FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder,
  FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,
  FN’s konvention om barnets rettigheder,
  FN’s konvention om vandrende arbejdstageres rettigheder, og
  FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.
  Danmark har tiltrådt alle de nævnte konventioner med undtagelse af FN’s konvention om vandrende arbejdstageres rettigheder.

  Når en medlemsstat har tiltrådt en konvention, har staten pligt til at sikre, at national lovgivning og praksis lever op til konventionens krav. Dette betyder, at man som borger kan påberåbe sig konventionen over for danske administrative myndigheder og domstole, hvis man mener, at konventionens bestemmelser overtrædes.

  Desuden giver nogle af de ovenfor nævnte konventioner en ret for enkeltpersoner til at klage til FN, hvis man mener, at ens rettigheder efter disse konventioner er blevet krænket (den såkaldte ”individuelle klageadgang”).

  Det er i dag muligt at klage over Danmark til FN’s Menneskerettighedskomité, FN’s Racediskriminationskomité, FN’s Torturkomité, FN’s Kvindekomité og FN’s Handicapkomité over krænkelser af henholdsvis FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder og FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

  Herudover kan en person eller en gruppe af personer under visse omstædigheder klage til FN’s Menneskerettighedsråd over lande, hvor der synes at være et konsekvent mønster af grove menneskerettighedskrænkelser
  Indenrigsministeriet!”

  Måske skulle vi genindføre bøsse psyke sygdommen ved udmeldelse hdp?

  Her EU’s som er bindende modsat FN’s ….for lang til at bringe selv en forkortelse her!

  http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/International/EU_s_charter_om_grundlaeggende_rettigheder.pdf

  Åbenbart at de positive tiltag skal beholdes, og de negative liberalist borgerlige der gør at vi ikke selv kan bestemme vores indvandringspolitik, men blot er underlagt industriens lakajer i EU som opfandt møget skal fjernes!
  Opfundet af borgerlige liberalister EU er, efter at Hitler’s gratis arbejdskraft gik i vasken! Så kunne de lovligt indføres via grænsen!

  Bonde regeringen lavKO, er fx for nylig kommet med den geniale løsning om indslusningsløn!. Fuldt arbejde til halv løn til flygtninge/indvandrer , der fratager en statsborger et job!
  Smukt!

  Ikke mere end 4 ud af fem job skabt siden bonde regeringens ankomst, er gået til nye øst europæere!

  VKO mere end fordoblet indvandringen pr. År, og lavko er på vej til ny rekord!

  Uanset konventioner, får men ikke bedre politikere end dem men stemmer på!

  Ps Støvring indlæg i filteret?

  En gang vrøvl uden lige Støvring!

  Læs Kurt lassens sober indlæg herom i BT!
  http://blogs.bt.dk/kurtlassen/2015/11/23/lad-os-mindes-efter-bedste-evne/

  Imagine er så passende som noget kan være!” Imagine no religion” nu alt terror begåes med religion i bakspejlet er så perfekt som noget kan være her!
  https://m.youtube.com/watch?v=XLgYAHHkPFs

  Mvh SVMS

  .

 28. Af Jan Petersen

  -

  Anders Kirkegaard Jacobsen, OK men så læs da begge konventioner, og bliv lidt klogere!

 29. Af Uffe Staulund

  -

  @ Henrik Day Poulsen,
  Du har med heldig pen, beskrevet et af Danmarks større problemer.
  Det er bemærket, at de fleste indlæg ønsker en omskrivning af konventionen, hvis historie du samt Claus T og Søren Rasmussen gør rede for i de respektive indlæg.
  Hr Skovlund bemærker at T.Rex har kørt uden cykelhjelm, og derfor er død.
  De fleste indlæg er konstruktive i en pro et contra stemning.
  Der er ikke så mange af de sædvanlige navne byttere i blog indlæggene.
  Modstandere af ændringer af konversionen er folk fra den gammel kommunistiske klasse.
  Det tyder på, at vi kan få gennem diskuteret menneskerettigheds konventionen på en konstruktiv måde.

 30. Af Kim P Olsen

  -

  Naturligvis skal Danmark ikke skrotte menneskerettigheder over en bred kam, men vi skal turde tage diskussionen om hvad menneskerettigheder egentlig er.

  Forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og religionsfrihed er eksempler på ægte menneskerettigheder.

  Ophold i fremmede lande for dybt kriminelle og fri indvandring for bekvemmelighedsflygtninge har intet med menneskerettigheder at gøre. Det er pseudo-rettigheder opfundet til lejligheden af en flok pladderhumanister. Disse rettigheder bør enten fjernes eller ignoreres.

 31. Af Svend Jensen

  -

  Det er meget nemt.

  Definér folkevandring; eksempelvis folkevandring = mere end X hundrede pr. dag igennem en uge over grænsen.

  Tillad de lande, som er mål for folkevandring, at anvende nødvendig fysisk vold til afvisning af de invaderende.

  Dette kunne indskrives i menneskerettighedskonventionerne til fysisk beskyttelse af offerlandenes oprindelige indbyggere.

  Folkevandring er også en slags fysisk vold mod offerlandenes indbyggere. Udefra tilkommende vil tiltvinge sig adgang, enten med det gode eller det onde.

 32. Af p jensen

  -

  Tusind gange har jelved bævende og følelsesfuldt og med himmelvendte øjne snakket om de hellige konventioner. Men hvis Danmark skal bestå, skal konventionerne sendes ad helvede til, og jelved ad bloksbjerg til.

 33. Af p jensen

  -

  Der svindles nu så groft med MR og humanisme, at både MR og “humanisme” bruges til at udplyndre, voldtage, tyrannisere, terrorisere og myrde menige borgere og oprindelige folkeslag. Blot se hvad der foregår i Sverige. Og husk at stemme nej den 3. december. Se snaphanen/urias/den korte og 180. Eller læs kronikken af as ger aa mund: “Det store svigt”.

 34. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er “human trafficking”(flygtninge) en afsindig god forretning for kriminelle netværk. Internationale medier har længe rapporteret om den italienske mafias indblanding i forretningen, men aldrig rapporteret i danske medier. Tilsvarende græske, tyrkiske og andre mafia netværk – de skovler klejner i lommen og tørrer røven i ” menneskerettigheder “!

 35. Af Teddy Bjørn Hammerslag

  -

  De selektive menneskerettigheder:

  Ingen menneskeret til enkeltpersoner og/eller grupper som bevidst og systematisk overtræder menneskerettighederne.

  Ingen borgerret til personer og/eller grupper som bevidst og systematisk overtræder borgerrettighederne.

  Ingen religionsfrihed til enkeltpersoner og/eller grupper som bevidst og systematisk overtræder religionsfriheden.

 36. Af Lars Harpøth

  -

  Det er simpelthen det værste sludder nogensinde. Der er en meget stor forskel på at blive skadet/ dræbt i et færdselsuheld, end at blive skudt eller sprunget i luften i en terror aktion. Og i den forbindelse, hvorfor er det lige at danskerne er blevet nogen kyllinger. Det har jeg altså meget svært at se – svar udbedes.

 37. Af peter kocsis

  -

  L;ad os droppe konventionerne og så er vi klare til at lave en union med Nordkorea eller Saudi Arabien.

 38. Af Kristian Andersen

  -

  Kun ekstremister og terrorister fra højrefløjen ønsker disse konventioner nedlagt. Hvorfor? Så de kan begå mere terror og udresning af dem der ikke ser verden som dem!

 39. Af Kim P Olsen

  -

  Nu må du lige suge lidt luft Kristian Andersen.

  Man er altså ikke terrorist fordi man mener, at dybt kriminelle bør udvises til der hvor de kommer fra.

  Det er ikke en menneskeret, at tage til et fremmed land, blive forsørget og samtidig begå grov kriminalitet – så må man hjem til sandkassen igen.

 40. Af preben jensen

  -

  HVAD VI DANSKERE SKAL FINDE OS I……

  I årtier er danskerne blevet holdt for nar med snak om menneskerettigheder og FN-konventioner, med løgne om racisme, berigelse, velfærd, kvindeundertrykkelse, folkelig lykke og evigt faldende kriminalitet osv.

  Hvis løgnepropaganda så var det eneste danskerne skulle finde sig i. Men manipulationen er snart det mindste af det hele. Desværre sluger filtret nærmest alle forsøg på at forklare enhver kompliceret situation, så det som regel er spildt arbejde at belyse problemerne grundigt. Ytringsfriheden og demokratiet har mange fjender, dog især på visse andre blogs end denne. Men vil forsøge at få nogle ting frem fordelt på ret korte indlæg. Fortsættes om lidt.

 41. Af Frank A

  -

  Kære HDP

  Vi kan da skrotte de dele, der beskytter bøsser mod hadforbrydelser?

  Ka du selv se komikken?

  At vores civilisation har nået det stade vi har, er jo ingen naturlov.

  Lidt mere eftertænlsomhed var måske ønskelig, for du fandt en ledig stund til at bashe muslimer. Pludselig kunne det jo blive dig selv, der stod på mål for hadet.

 42. Af vera nielsen

  -

  Naturligvis skal vi skrotte enhver form for medmenneskelig lov. Naturligvis. Kan man ikke selv så må man da bare lade være. Vi KAN jo ikke hjælpe alle. Det hverken kan vi eller skal vi. Ja vil nogen så sige og ja siger jeg. Der løber tyndskid ned af mine ben nu. Jeg er ensom. Hvad skal jeg gøre. Jeg må hade noget mere.

 43. Af p jensen

  -

  HVAD VI DANSKERE SKAL FINDE OS I……..II

  En invasion, en masseindvandring, en besættelse, en erobring, en islamisering, en overtagelse af Danmark er i fuld gang. Regeringen er ude med en masse snak og paradenumre, men der er stort set ingen substans i det regeringen foretager sig. Uafbrudt strømmer migranterne ind i Danmark. Men V, K og DF ønsker ikke grænsekontrol fordi de hellere vil lefle for EU end passe på Danmark. Slutresultatet kan blive svenske tilstande, gangstervælde, terror, bankerot, velfærdskollaps og pestlignende sygdomsepidemier.

 44. Af Kim P Olsen

  -

  Frank A

  Hvis du ikke kan se forskellen imellem at være dybt kriminel og så at have ret til at have den seksuelle orientering man nu en gang har – så kan jeg godt følge din argumentation.

  Faktisk står dit rationale lysende klart!

 45. Af p jensen

  -

  Indlæg 22.52 blev fanget i filtret…

 46. Af p jensen

  -

  Må man ikke fortælle om de utrolige ting danskerne skal finde sig i…….?

 47. Af J H.

  -

  Skal menneskerettigsheds-konventionen skrottes?
  Skriver Day Poulsen.

  Det kan der svares meget kort på.
  Det har aldrig været vigtigere end nu, at Danmark er forpligtet af konventioner.
  Det er det eneste som forhindrer Danmark i at ende som en slyngelstat og bananrepublik.
  Godt at der er lidt styr på de sorte kræfter i Danmark.

 48. Af M.S. Carstens

  -

  JA!, Menneskerettighedskonventionen skal skrottes, hvis den er ensbetydende med, at jeg skal sætte mit (+børn og børnebørns) liv på spil, for at KOran-hævdere mener, at have al ret på deres side, blot fordi de hævder, at deres KOranske “bibel” overgår vore lands-love, ligestilling, demokrati, social ansvarlighed for hinanden, børns rettigheder, human dyreslagtning og mener, at vi er udyr og skal udryddes, på vores regning!!!
  Jeg spørger bare:
  Hvor er vo´res menneskerettigheder?
  For hvem er vore politikkere lønnet??
  Hvor er den danske befolkningens juridiske sikkerhed, når udefra kommende, alene med KOranen i hånden, formår at tilsidesætte vores lov og rettigheder???

 49. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik day Poulsen

  “Mange af de konventioner, som Danmark er tvunget til at følge, er skrevet i en tid, hvor Europa ikke var truet af islamistisk terror og vores befolkningssammensætning stadig bestod af primært kristne. ”

  Det er især højrefløjen i Danmark med Dansk Folkeparti i spidsen, der vil skrotte menneskerettighedskonventioner. Det samme parti der mener, at uskyldige kvinder og børn ikke skal fredes, når der bombes.

  At man samtidig ønsker at gå fra retsstat til politistat herhjemme viser, at vigtige beslutninger IKKE skal træffes, mens man er oppe i det røde felt og af populistiske grunde alene fører symbolpolitik. Ufatteligt at du, Henrik Day Poulsen, som uddannet psykiater, ikke er i stand til at gennemskue dette..

  Atter en stor tak til Claus T., der som en af de få her på debatten er i stand til at bevare almindelig sund fornuft.

 50. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik day Poulsen

  Som andre debattører efterlyser jeg, hvilke konkrete ændringer i menneskerettighedskonventionerne, du ønsker.

  Ellers giver dit indlæg jo overhovedet ingen mening.

 51. Af p jensen

  -

  Danskerne skal finde sig i mange, mange forskellige uhyrlige, vanvittige og forbryderiske/landsskadelige arter af politikker, som allerede har ødelagt tusinder af danskeres tilværelse. Men tante B. svækker/forhindrer igen og igen debat om hvad der egentlig foregår.

 52. Af p jensen

  -

  Ind læg 22.52 er stadig ikke på. Derimod ryger rødradikale som regel lige igennem filtret. Mon ikke både 12.50 og 17.26 er skrevet af S – S? Der ofte kan få meget længere indlæg på end borgerlige/DANSKE og nationalkonservative bloggere. Det er jo fuldstændig ga k – ga k.

 53. Af p jensen

  -

  Christiansborg angriber nu både nationalstaten, folkestyret, familielivet, infrastrukturen, erhvervslivet, folkesundheden, velfærden, vores kulturarv og den enkelte danskers personlige økonomi, frihed og tryghed. De fleste danskeres trivsel og fremtid risikerer at blive afskaffet/udslettet. Men c en su r hindrer detaljeret debat.

 54. Af john m. m.

  -

  Hvilket land vil afskaffe sin egen sammenhængs kraft og eksistens, at afskaffe velfærd ved at ,lukke en rabiat wahabismisk Politisk motiveret kult røver bande af en flok latent volds parate mørkemænd fra ørkenen ind i deres velfungerende samfund…..Nemlig.

  HELE — EU på de bonede gulve af ikke folkevalgte SOVER sammen med EU`s befolkning bevæbner sig med lynets hast, jagtgeværer UDSOLGT i Østrig osv. osv.

  SIG MIG SOVER ALLE . er det stilhed før STORM ,

  Nå nej medierne viser et billede af et barn , og vupti……vi glemmer at om fødseskvotientler og deMografi… ikke,. FORDI MSM ikke fortæller om det

  ALLE kan slå satstikker op ALLE kan ringe til en våbenhander i F.eks Østrig eller Tyskland.

  NEMLIG MEDIER !!
  Der er IKKE KORREKT oplysning til folket !
  Det har der ikke været i 30år +

  FU CK EU ! EF ja tak

  Sov VIDERE. Jeg gør ikke , er bevæbnet til tænderne LOVLIGT, og jeg er ikke tilhænger af en yder fløj. Og yder IKKE selvtægt. Med lov skal man land bygge.
  Jeg er DANSKER, der sku mig der skal i en form for kamp.
  VÅGN OP , enhver 7. klasse elev kan da se hvad der kommer……

  Det er håbløst, lokummet SKAL stå i lys luge før nogle vågner…og de første små flammer er tændt… Tyskland Sverige og den yderste venstre fløj der gladelig angriber sagesløse bekymrede borgere med voldelige midler.

  Gider ikke engang forklare, det er håbløst .

  Men Jeg er klar bevæbnet, 30000 skud, mad 90 dage til 4 , nødstrøm, vognpark osv. osv. osv. LOVLIGT !! vel at mærke

  Danmark gennem 1000år,

  Og gentager igen ! jeg angriber INGEN og overholder dansk lov, er IKKE VOLDELIG , når nødret er lov og min soldat forholdsordre er lov. (som den i teknisk forstand er aktiv”da SM Lars udtalte” vi er i krig)

 55. Af p jensen

  -

  Sverige har på to måneder modtaget op mod 100.000 kulturfremmede indvandrere. Det samme antal eller mange flere kan myldre ind i Danmark på kort tid. En stor katastrofe er under udvikling, men V, K og DF foretager sig INTET EFFEKTIVT for at forhindre svenske og græske tilstande i det lille land. Se snap/urias/denkorte/180.

 56. Af john m.

  -

  Hvilket land vil afskaffe sin egen sammenhængs kraft og eksistens, at afskaffe velfærd ved at ,lukke en rabiat wahabismisk Politisk motiveret kult røver bande af en flok latent volds parate mørkemænd fra ørkenen ind i deres velfungerende samfund…..Nemlig.

  HELE — EU på de bonede gulve af ikke folkevalgte SOVER sammen med EU`s befolkning bevæbner sig med lynets hast, jagtgeværer UDSOLGT i Østrig osv. osv.

  SIG MIG SOVER ALLE . er det stilhed før STORM ,

  Nå nej medierne viser et billede af et barn , og vupti……vi glemmer at om fødseskvotientler og deMografi… ikke,. FORDI MSM ikke fortæller om det

  ALLE kan slå satstikker op ALLE kan ringe til en våbenhander i F.eks Østrig eller Tyskland.

  NEMLIG MEDIER !!
  Der er IKKE KORREKT oplysning til folket !
  Det har der ikke været i 30år +

  FU CK EU ! EF ja tak

  Sov VIDERE. Jeg gør ikke , er bevæbnet til tænderne LOVLIGT, og jeg er ikke tilhænger af en yder fløj. Og yder IKKE selvtægt. Med lov skal man land bygge.
  Jeg er DANSKER, der sku mig der skal i en form for kamp.
  VÅGN OP , enhver 7. klasse elev kan da se hvad der kommer……

  Det er håbløst, lokummet SKAL stå i lys luge før nogle vågner…og de første små flammer er tændt… Tyskland Sverige og den yderste venstre fløj der gladelig angriber sagesløse bekymrede borgere med voldelige midler.

  Gider ikke engang forklare, det er håbløst .

  Men Jeg er klar bevæbnet, 30000 skud, mad 90 dage til 4 , nødstrøm, vognpark osv. osv. osv. LOVLIGT !! vel at mærke

  Danmark gennem 1000år,

  Og gentager igen ! jeg angriber INGEN og overholder dansk lov, er IKKE VOLDELIG , når nødret er lov og min soldat forholdsordre er lov. (som den i teknisk forstand er aktiv”da SM Lars udtalte” vi er i krig)

 57. Af p jensen

  -

  Også på familieområdet og sundhedsområdet og mange andre områder er en katastrofal og dødbringende udvikling i gang. Men da debatten her hele tiden hakkes ud i stumper og småstykker, opgiver jeg/vi at komme videre i denne omgang.

 58. Af p jensen

  -

  Også på familieområdet og sundhedsområdet og mange andre områder er en katastrofal og dødbringende udvikling i gang. Men da debatten her hele tiden hakkes ud i stumper og småstykker, opgiver jeg/vi at komme videre i denne omgang. Men læs selv mich ael jal ving, as ger aa mund og netaviser. Læs “Den forbudte sandhed” og “EU = Europas Undergang” og -Fjende. Stem nej til mere EU.

 59. Af john m. m.

  -

  og hvis du tror jeg er en èner…..tro om det er nærmest en epidemi p.t., alle Danske skytte klubber er overrendt… Jagttegn EXploderer

  Og EU ..er i bekymrede for at alle national stater skal ødelægges…. svar er :
  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm

 60. Af preben jensen

  -

  Der går ikke en dag uden stramninger, lukninger og spareøvelser. For et par dage siden var der en stor artikel i jp om skandaløs behandling af en patient. Men det er kun toppen af isbjerget. Også kriminaliteten får vi kun glimt af. Også forsvaret, politiet, erhvervslivet, fraskilte, pensionisterne, syge og pårørende, børn og unge, arbejdsløse osv…… lider i stigende omfang under politikernes utrolige uduelighed.

 61. Af p jensen

  -

  Et humoristisk indlæg om hvorvidt danskerne ikke kunne komme ind under dyreværnslovens beskyttelse, pga. diskri mination og manglende menneskerettigheder, er minsandten forsvundet efter at have været på i et par timer i går. Det er da en særdeles lusket form for redigering. HDP har næppe fjernet det, men HDP bedes venligst sætte det på igen.

 62. Af Michael Falkner

  -

  Både menneskerettigheds og flygtningekonvention børn revideres så de passer bedre til den tid vi lever i nu. Men det bliver vanskeligt om ikke umuligt at revidere dem da de er lavet i FN regi og derfor kræver godkendelse fra alle de lande som har tilsluttet sig disse konventioner, det bliver nok vanskeligt. Derfor burde Danmark fratræde disse konventioner og enten genindtræde med nogle forbehold eller erstatte dem med danske love. Det betyder ikke vi skal stoppe med at tage imod flygtninge, men vi vil få bedre kontrol med hvem som kommer til landet. Intentionerne med disse konventioner var gode, men som det er nu bliver disse konventioner misbrugt på det groveste. Det er nok bare at mødet op ved Danmarks grænse og sige asyl, så skal de have deres sag behandlet, ofte er det næsten umuligt at eftervise om de er politisk forfulgte og mange lyver om deres situation. Grækenland og Italien klarer ikke at gennemgå alle de sager de har fået, de laver vist ingen registrering i det hele taget.
  Det kan heller ikke være meningen at modtager landene for flygtninge skal ødelægges. Jeg ved ikke om flygtninge konventionen siger noget om modtager landenes kapacitet til at integrere flygtninge. Menneske og især flygtningekonvention er blevet farlige for os. Fortsætter vi som nu vil vi engang kunne sige at Danmark gik til grunde men vi overholdt flygtninge og menneskerettigheds konventionerne.

 63. Af J H

  -

  En god løsning ville være, hvis Danmark meddelte FN, EU, at vi kun vil deltage i konventioner som er til vores fordel.
  Og som vi tjener penge på.
  Alt hvad ikke er til vores fordel må skrottes.

 64. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Her er et resumé af Den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950 med tilhørende protokoller, ifølge den autoriserede danske oversættelse.
  Artikel 1. Gælder for alle
  Artikel 2. Retten til liv
  Artikel 3. Forbud mod tortur
  Artikel 4. Forbud mod slaveri og tvangsarbejde
  Artikel 5. Ret til frihed og sikkerhed
  Artikel 6. Retfærdig rettergang
  Artikel 7. Ingen straf uden retsregel
  Artikel 8. Respekt for privatliv og familieliv
  Artikel 9. Tankens frihed, samvittighedsfrihed, religionsfrihed
  Artikel 10. Ytringsfrihed
  Artikel 11. Forsamlingsfrihed, foreningsfrihed
  Artikel 12. Ret til at indgå ægteskab
  Artikel 13. Adgang til oprejsning ved myndigheders magtmisbrug
  Artikel 14. Ingen diskrimination, lighed for loven
  Artikel 15. Hensyn til offentlig orden og sikkerhed kan begrunde fravigelser
  Artikel 16. Udlændinges politiske virksomhed kan indskrænkes
  Artikel 17. Konventionens rettigheder må ikke misbruges
  Artikel 18. Adgangen til fravigelser må ikke misbruges
  Artikel 19-51. Den europæiske menneskerettighedsdomstol
  Artikel 52-57. Diverse
  Tillægsprotokol fra 1952.
  Artikel 1. Ejendomsrettens ukrænkelighed
  Artikel 2. Ret til uddannelse – ikke ret til betalt uddannelse, men myndighederne må ikke nægte nogen selve retten til at uddanne sig
  Artikel 3. Frie valg
  Artikel 4-6. Diverse
  Tillægsprotokol fra 1963.
  Artikel 1. Gældsfængsel forbudt
  Artikel 2. Frit valg af opholdssted
  Artikel 3. Staterne må ikke udvise deres egne statsborgere
  Artikel 4. Staterne må lave kollektive udvisninger af udlændinge
  Artikel 5-7. Diverse
  Tillægsprotokol fra 1983.
  Artikel 1-2. Afskaffelse af dødsstraf, undtagen i krigstid
  Artikel 3-9. Diverse
  Tillægsprotokol fra 1984.
  Artikel 1. Udlændinge kan ikke udvises uden lovlig sagsbehandling eller uden at blive hørt først
  Artikel 2. Ret til appel i straffesager
  Artikel 3. Erstatning ved forkert dom
  Artikel 4. Forbud mod at retsforfølge eller straffe en person to gange
  Artikel 5. Ægtefællers lige rettigheder
  Artikel 6-10. Diverse
  Tillægsprotokol fra 2000.
  Artikel 1. Generelt forbud mod diskrimination
  Artikel 2-6. Diverse
  Tillægsprotokol fra 2002.
  Artikel 1-3. Total afskaffelse af dødsstraf
  Artikel 4-8. Diverse
  Og alle disse snesevis af artikler til markering af et nationalt og europæisk retssamfund, alt dette skal åbenbart skrottes – hvorfor? Åbenbart fordi der er er én eller to artikler, som angiveligt forhindrer Danmark i at landsforvise en håndfuld dømte gangsterbosser.
  Har man i den forbindelse for resten overvejet, om der overhovedet er nogen lande, som ville acceptere at tage imod de landsforviste kriminalitetsdømte personer? For ellers må man jo pænt lade dem blive her i Danmark på tålt ophold.
  Men selvfølgelig – opsigelsen af menneskerettighedskonventionen ville gøre det muligt at køre det tunge skyts frem med vilkårlig magtudøvelse, til ære for retsfølelsen.
  Det beskytter grundloven mod, vil nogen indvende. Vel gør den ej. Grundloven beskyttede hverken mod, at kommunistpartiet blev forbudt i 1941, eller mod, at man i 1945 satte tyske civile flygtninge til at rydde miner på den jyske vestkyst.

 65. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Rettelse.
  Tillægsprotokol fra 1963, artikel 4.
  Staterne må ikke lave kollektive udvisninger af udlændinge
  Eksempel: Rusland lavede i 2006 masseudvisning af georgiere som hævn for, at Georgien havde udvist et par højtstående russiske militærfolk. Det blev Rusland dømt for ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i 2014.

 66. Af Uffe Staulund

  -

  @ Anders Thornvig Sørensen,

  Tak fordi du har gidet og lave den liste over punkterne i menneskerretigheds konventionen. Det er flot arbejde. Nu ved vi hvad vi skal diskutere. Det har været gennemgående her i Berlingske blogs, at vi ikke har været helt klar over hvad der blev præcist blev diskuteret.

  Jeg har tænkt mig at lægge det ind i et regne ark hvor jeg kan lave en søjle, hvor jeg markerer i punkter som jeg synes er rimelige og det modsatte.
  Flot arbejde!
  PS Jeg fik lige din rettelse/tilføjelse med.
  Kollektiv straf var meget populært i Flyvevåbenet i perioden 1962 – 1967

 67. Af Niels Peter Lemche

  -

  Anders Thornvig Sørensen,

  Tak for listen: Nu kommer så det direkte spørgsmål til alle, der hyler op om at udtræde af konventionen: Vær så venlig at fortæl os, hvilke dele, I ikke kan acceptere–eller er det alle?

  Det er så let med denne generaliserende jammerklage. Det er bare så trist, at der er så mange, der uden at tænke over konsekvenserne, bare hyler med i koret.

  Kriminelle, der skal udvises: Jamen, det er jo muligt, hvis de ikke er danske statsborgere. Og hvis de er, jamen så har vi vist en tradition med at putte dem bag tremmer. Så hvor er problemet? Er det ikke diverse flygtningekonventioner, som I har set jer ondt på?

 68. Af Benny B

  -

  “Ingen over og ingen ved siden af Folketinget ”
  Grundloven er ikke i tvivl, Folketinget og Danske love bestemmer i Danmark.
  Derfor er det grundlovsstridigt, at Højesteret og folketinget underlægger sig en udenlandsk domstol.

  Hvad skal til for at ændre grundloven?

  Først skal Folketinget vedtage grundlovsændringen.

  Derefter skal regeringen udskrive valg.

  Efter valget skal Folketinget igen vedtage grundlovsændringen.

  Til sidst skal vælgerne spørges, og der afholdes en folkeafstemning.
  Her skal et flertal stemme ja til grundlovsændringen. Og kun hvis flertallet udgør mindst 40 pct. af alle stemmeberettigede, er grundlovsændringen vedtaget.

  Har vi nogensinde været igennem denne procedure i forbindelse med suverænitetsafgivelse til Eu.?
  NEJ.
  Vores flirt med EU er grundlovsstridig.
  Vores politikere har hverken respekt for demokratiet eller grundloven.

 69. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Tyske soldater var det i 1945, ikke civile. Jeg beklager fejlen.
  Til Niels Peter Lemche m.fl. Jeg er ikke uenig i, at den europæiske menneskerettighedskonvention og især de internationale domstoles fortolkning af den sommetider kan gå for langt ud ad tangenten. Men så synes jeg, at man bør angribe problemerne dér hvor de er, dvs. præcis de punkter det drejer sig om.
  Uden direkte at opsige en konvention kan et land også vælge den mulighed, delvist at suspendere den midlertidigt, hvis det kan begrundes med en nødsituation.
  FN’s flygtningekonventioner er en anden diskussion. Jeg bemærker blot, at selv om mange lande har undertegnet dem, er det ret forskelligt, hvor mange asylsøgere de enkelte lande bliver stillet over for eller accepterer at modtage.
  Endelig dette. Jeg forstår, at mange nejsigere ved folkeafstemningen 3.12. generelt mistror politikerne. Jeg mistror dem også generelt, og det er lige præcis derfor, at jeg ønsker stærke uafhængige, nationale og internationale domstole, som kan gribe ind ved magtmisbrug fra regeringsmagtens side.

 70. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS THORNVIG SØRENSEN,

  Ja, men gør det egentlig bedre? Soladaterne var vel krigsfanger; men hvad præcis var deres status efter kapitulationen? Hvis de var krigsfanger, var de vel beskyttet af konventionen vedrørende behandlingen af krigsfanger. På den anden side stod tyske liv vel ikke i ret høj kurs i 1045.

 71. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg synes bestemt det gør en forskel, men selv om det ikke var nær så slemt, var det stadig ikke i orden at bruge tyske soldater som tvangsarbejde i minerydningen. Især fordi de pågældende soldater typisk ikke var fagligt uddannede til det.
  Snarere end at bedømme det som en hævnakt for besættelsen, vil jeg nok snarere vurdere det som et resultat af den generelle forhærdelse, som krigen havde skabt. Et af formålene med den europæiske menneskerettighedskonvention, tror jeg, var at få aflagt den forhærdelse, så man kunne vende tilbage til den finfølelse, som oprindelig havde eksisteret før 1914.

 72. Af Niels Peter Lemche

  -

  Anders Thornvig Sørensen

  Helt enig!

 73. Af P Christensen

  -

  Især radikale-venstrefløjen har samme hysteriske uvilje mod at ville revidere konventionen, som mange ( tilrejsende) religiøse har mod at revidere deres reaktionære religion.

  Venstrefløjen har forlængst slået hånden af danskerne og arbejderne.
  Den har det nu godt ved eksempelvis at kunne tildele en tilrejsende kriminel
  eller rabiat-religiøs demagog livsvarig forsørgelse i Danmark.

 74. Af Niels Juul Hansen

  -

  @P. Christensen

  Kan du i detaljer oplyse på hvilke specifikke områder, du vil ændre på konventionerne?

  Ellers har dit indlæg ingen mening.

 75. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Uffe Staulund

  Du har forstået det.

  Ser frem til at se på nøjagtig hvilke områder, du vil ændre i teksten.

 76. Af Kurt Eriksen

  -

  -var det ikke også i forbindelse med noget andet at man engang sagde at nogle spredte bakterier og skulle descinficeres…hmmmmmmmmm…….hvor var det nu….

 77. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvis konventionen accepterer flygtningens første mål kan ligge tusinder af kilometer væk, og derefter forlange familiesammenføring, af den familie som blev ladt i stikken efterladt til den rædsel som kun manden turde flygte fra, så er målet fuldt, og kun humoren er tilbage.
  Altså hvis første sikre fredelige havn ikke er attråværdig, så falder hele korthuset, og denne Tsunami som Europa oplevede i 2015, bliver dagligdag.
  Dublin forordningen som forlanger registrering ved første grænse, samt afdækket mål for flygtningen, er ok, men den blev undsagt af Italien og Grækenland.
  Problemet er når vedtagne love , bliver overløbet af store flygtningestrømme og reglerne bliver i skuffen, bare de forlader mit land, der skal slaget slåes.
  Ordning muss sein. Finn Vig

 78. Af Peter Sørensen

  -

  Det var ikke et meteornedslag.

  Det var Allahs første mislykkede forsøg på at sende sin profet til Jorden.

 79. Af Allan Hansen

  -

  Der tales meget, om menneskerettigheder på denne blog!

  Lad os derfor fastslå, hvad der egentlig stod i den erklæring om menneskerettighederne, som den franske nationalforsamling vedtog den 26, august 1789!
  I det højeste væsens nærværelse og under dets forsyn erkender og udtaler nationalforsamlingen følgende rettigheder for ethvert menneske og en hver borger:
  1. Mennesket fødes og forbliver frie og lige i rettigheder. Social forskel kan kun begrundes med hensynet til det almene vel.

  2. Enhver politisk sammenslutnings mål er bevarelsen af menneskenes naturlige og umistelig rettigheder. Disse er: frihed, ejendomsret, sikkerhed og ret til modstand mod undertrykkelse.

  3. Grundlaget for al magt hviler hos nationen; ingen stand og ingen person kan udøve nogen myndighed, som ikke udtrykkelig stammer fra folket.

  4. Friheden består i retten til at gøre alt, som ikke skader nogen anden. Derfor har udøvelsen af ethvert menneskes naturlige rettigheder ikke andre grænser end dem, som sikrer andre medlemmer af samfundet nydelsen af de samme rettigheder. Disse grænser kan kun bestemmes ved loven.

  5. Loven har kun ret til at forbyde de handlinger, som er skadelige for samfundet. Alt det, som ikke er forbudt ved loven, kan ikke hindres, og ingen kan tvinges til at gøre noget, som loven ikke befaler.

  6. Loven er udtrykket for den almindelige vilje; alle borgere har ret til personlig eller gennem deres repræsentanter at have del i denne skabelse. Loven skal være den samme for alle, hvad enten den beskytter eller straffer. Alle borgere er lige for loven og har samme adgang til alle værdigheder, stillinger og offentlige hverv efter deres evne og uden anden forskel end den, deres dyder og deres begavelse skaber.

  7. Intet menneske kan anklages, arresteres eller holdes fængslet uden i de tilfælde, loven bestemmer, og efter de former, den forskriver. De, som forlanger, udsteder, udfører eller lader udføre vilkårlige ordre, skal straffes; men enhver borger, som kaldes for retten eller gribes i henhold til loven, skal øjeblikkelig adlyde; han gør sig strafskyldig ved modstand.

  8. Loven bør kun fastsætte de straffe, som er strengt fornødne; og ingen kan straffes uden efter en lov, som var givet og udstedt, før brøden blev begået, og som anvendes på lovlig måde.

  9. Da ethvert menneske skal anses for uskyldigt, indtil han er blevet erklæret for skyldig, så skal, hvis det skønnes nødvendigt at arrestere ham, enhver hårdhed, som ikke er nødvendig for at sikre sig hans person, strengt forbydes ved loven.

  10. Ingen må forulempes for sine meninger, end ikke for sine religiøse anskuelser, forudsat at tilkendegivelsen deraf ikke forstyrrer den offentlige orden, som er fastsat ved loven.

  11. Retten til frit at meddele andre sine tanker og meninger er en af menneskets dyrebareste rettigheder; enhver borger kan derfor frit tale, skrive og lade trykke, blot således, at han er ansvarlig for misbrug af denne frihed i de tilfælde, som loven bestemmer.

  12. Hævdelsen af menneske- og borgerrettighederne nødvendiggør en statsmagt; denne myndighed er da oprettet til alles gavn og ikke til særlig gavn for dem, hvem den er betroet.

  13. Til underhold af statsmagten og til styrelsens udgifter er en fælles skat nødvendig; den skal fordeles ligelig mellem alle borgere i forhold til deres evner.

  14. Enhver borger har ret til selv eller ved sine repræsentanter at overbevise sig om nødvendigheden af den offentlige skat, til frit at samtykke i den, få besked om dens anvendelse og bestemme dens fordeling, påligningsmåde, opkrævning og varighed.

  15. Samfundet har ret til at forlange regnskab for enhver embedsmand for hans styrelse.

  16. Et samfund, hvor ikke hævdelsen af menneskerettighederne er sikret og ikke stats myndighedernes deling er fastslået, har ingen forfatning.

  17. Da ejendomsretten er en ukrænkelig og hellig ret, kan den ikke berøves nogen, når ikke et tvingende hensyn til statens vel, som er lovformelig fastslået, åbenbart kræver det og da på betingelse af en retfærdig, i forvejen fastsat erstatning.

  Dette manifest er i dybeste forstand det fundamentale grundlag for den europæiske samfundsorden. At disse menneskerettigheder kolliderer med islam og den islamiske tænkning på stort set alle punkter, som vi senere skal se, er indlysende! Her finder vi forklaringen på, hvorfor islam hverken vil eller kan acceptere menneskerettighederne, for det vil reelt få islam og dermed sharia loven til, at bryde sammen. Sat lidt på spidsen: her kolliderer forholdet mellem mennesket og dyret. ( se: Dyret og Sjælen. Aldous Huxley. 1958.)

  ”en retfærdig samfundsorden og statsform må være af en sådan art, at den fortjener at få sine medlemmers godkendelse”

  Jean-Jacques Rousseau.

  ”The state is for man, not man for the state,”

  Jacques Maritain (1882-1973).
  – Man and the State. 1951

 80. Af hektor heimlich

  -

  Vi kan ikke modtage hele Afrikas befolkning i Danmark -ikke engang en tiendedel af den.. Hvor skal vi danskere flygte hen? en del er flygtet til Norge, en del til USA. Ingen har vel lyst at bo i København med udsigten at blive skudt om et par måneder. Det går ikke at tage imod ikke.integrerbare flygtninge -de må blive i flygtningelejre i nabolandene. Snart er Danmark udraderet. Allerede nu er bevillinger til normal sundhedsvæsen skåret ned. Familien må passe den indlagte slægtning. Kvinderne på vej tilbage til køkkenet og vi har snart muslimske tilstande! Tak for det tilbageskridtspartiet Venstre!

 81. Af hektor heimlich

  -

  Det er tyskernes bedste venner tyrkerne, som er årsagen til misæren i Syrien. Fattigdom og hungersnød er årsagen til oprøret, -og Atatyrk dæmningen har forårsaget elendigheden!

  Hentet fra sikker kilde:
  Det største problem handler dog om Eufratfloden, den næst længste vandvej i Mellemøsten. Næsten hele dens vandmængde stammer fra Tyrkiet, hvorfra den strømmer ind i Syrien og Irak for at ende i Den Persiske Golf. Floden står for godt en tredjedel af Syriens vandforsyning. I de seneste uger har den tyrkiske regering fuldkommen forhindret Eufrats vand i at forlade Tyrkiet og strømme ind i Syrien, hvilket er blevet muligt på grund af de kolossale vandbassiner bag Atatürk-dæmningen, Hvad hjælper FN konventioner når der findes lande som Tyrkiet?

 82. Af Erik Larsen

  -

  Hvor HAR du ret Hektor Heimlich! Ja, Venstre – særlig Løkke, Pind, Kristian Jensen er den største skuffelse jeg i mit liv har oplevet og set prøve at regere vores land.
  De slår jo allerede nu Thorning i løgn og at trampe på os danskere.
  Hvor er de max. 1000 asylansøgere blevet af?????? Og lad nu være med at sige at det “er situationen m.m.” – Nej, det er knæfaldet for Merkel – og selv i dag for Sverige , der nu kan smide asylansøgere tilbage til DK!!!!! Venstre er jo værre end selv Østergård, Jelved, Sofie Carsten Nielsen m.fl. Tillykke lille håbløse Løkke – SÅ håbløs havde jeg dog ikke troet at du var. Gem dig dog i Græsted. Alle andre lande kan i dag finde ud af det. Polen vil ikke have en muslim – ikke én muslim ind. Ungarn lukker af – Sverige HAR lukket af – Norge har lige nu hundrede procent grænsekontrol. Men lille Løkke og Pind forstår intet. Godnat – MEN KLART NEJ TIL MERKEL OG EU.

 83. Af I forsvar for den Europæiske Menneskerettighedskonvention | Rule of law

  -

  […] Day Poulsen stillede for nyligt et retoriske spørgsmål: »Skal vi skrotte den europæiske menneskerettighedskonvention?« Et spørgsmål som flere, og særligt Morten Messerschmidt, hyppigt har stillet. Dette og […]

 84. Af bjarne hansen

  -

  N å nu udgør BEVÆBNEDE DANSKE en trussel eller hvad .?

  ENHVER DANSK borger der har VÅBEN er GODKENDT af Politi og endda JM til våbenklasse 8

  HVAD er problemet ingen jeg kender der har tilladelse er en trussel. nærmere en garant for Danmark. !

  Tro mig i våben kredse er der justits er du rabiat …bliver du anmeldt ( aldrig sket) .. er du DANSK…fornuft

  OPRÅB bevæbn jer DANSKE inden EU fratager alle våben

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm

 85. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg har læst Marie Krarups nylige indlæg. Ifølge hende var de tyske krigsfanger der lavede minerydningen vitterlig fagligt uddannede til det, trods deres unge alder på kun omkring tyve år, og i øvrigt havde de meldt sig frivilligt til det.
  Det er nyt for mig, at de var fagligt uddannede til det, men er det tilfældet, vil jeg naturligvis trække min egen påstand tilbage.
  Der findes en del faglitteratur om emnet, og eksperterne er åbenbart uenige om, hvad der præcist skete og hvorfor. Det burde jeg selv have nævnt, men det er hermed gjort.
  Når krigsfanger angiveligt frivilligt melder sig til et livfarligt arbejde, kan jeg godt have min tvivl om realiteten i det. At bruge krigsfanger til den slags, og særligt unge krigsfanger, er og bliver forkasteligt i mine øjne.

Kommentarer er lukket.