Muslimske mænds dårlige opdragelse

Af Henrik Day Poulsen 171

Mine tre med bloggere Jesper Beinov, Amalie Lyhne og Kasper Støvring har allerede omtalt den spektakulære sag om masse chikane og voldtægt af tyske kvinder flere steder i Tyskland nytårsaften. I denne uge er det kommet frem, at flere tyske medier har forsøgt at fortie, at gerningsmændene overvejende havde nordafrikansk baggrund og senest er der oplysninger i Berlingske om, at en del af dem var syriske asylansøgere. Man flygter altså fra krig og beder om beskyttelse i et land og samtidig krænker man de kvinder, hvis skattekroner skal bruges til beskyttelse af mændene. De krænkede kvinder skal også på sigt betale om for, at disse mænd kan få deres familie til Europa.

Hvad er bagrunden for denne adfærd hos disse muslimske mænd? Ja, man fødes jo ikke med et fasttømret syn på kvinder; det er noget man opdrages til. Der er eksisterer ikke noget mandschauvinistisk gen; vi fødes alle lige, når det gælder vores syn på værdier og normer.

Berlingske kunne fredag oplyse om, at herboende muslimer mener, at jo flere muslimer, der kommer til landet, jo større er risikoen for at lignende overgreb kan ske mod danske kvinder. Havde jeg skrevet det i min blog, var jeg omgående blevet irettesat og bedt om at slette det. Men nu bekender muslimske mænd altså kulør og indrømmer, at nogle af dem, ser, som en imam beskrev i Berlingske, danske kvinder som ludere. Så er det vist slået fast og det må danske kvinder så forholde sig til. I lever altså i et samfund, hvor en del mænd med muslimsk baggrund slet ikke respekterer jer og anser jer for skøger. Det er særligt interessant, hvis kvinden har et job, hvor hun kan irettesætte, sanktionere eller bestemme over en muslimsk mand. Tænk fx på kvindelige politibetjente, skolelærere, chefer eller sagsbehandlere.

Hvorfor får nogle muslimske mænd dette kvindesyn og hvorfor importerer de det til Europa, selv når de beder om vores hjælp og vores penge?
Ja, skurken er efter min mening de muslimske forældre. Det er forældrenes ansvar at opdrage sine børn. Og vælger man som udgangspunkt at fortælle en dreng, at han er vidunderlig, må alt, har ret til alt og er meget mere værd end hans søster, ja så ender barnet jo med at tro på det. Hvis man samtidig bilder drengen ind, at han skal gifte sig med en jomfru og giver ham langt mere frihed end hans søster, ja så får man jo på sigt ballade. Skal søsteren samtidig bære tørklæde og tildække sig for at undgå ”liderlige mænds glubske øjne”, får man en generation af mænd med et meget stereotypt syn på kvinder. Man får også en generation af mænd med et overudviklet ego og en samtidig angst for ikke at være mand nok.

Mange muslimske mænd er dybest set bange for ikke at fremtræde maskuline nok og det kan give anledning til, at de i deres adfærd bliver kontrollerende og dominerende over for deres omgivelser; ikke mindst over for kvinder. Der er tale om et kollektivt, muslimsk mindreværdskompleks, som man får afløb for ved at spille macho. Og taberne bliver de kvinder, som ikke opfører sig og går klædt som den dydige søster eller mor. Hvis det hele krydres med en muslimsk offerkultur, hvor man selv ingen skyld har, og det hele er Israels og USA’s skyld, får man jo et alibi for at te sig, som man vil.

Derfor er de herboende muslimske kvinder, der vælger at gå tildækket og underlægge sig deres brødres og forældres tyranni, indirekte og ufrivilligt med til at cementere deres brødres opfattelse af, at alle kvinder, der ikke er som deres mor og søster, er ludere. Berlingske kunne før jul endnu en gang hive muslimske kvinder frem iklædt tørklæde og 12 taller, der vil være læger og jurister og som påberåber sig ret til at bære tørklæder og leve muslimsk, men selv ikke en højesteretsdommer eller overlæge, der vælger at tildække sig, kan komme uden om, at man er med til at fastholde et kvindesyn, som er uforenlig med vestlig kultur. Bærer du tørklæde eller Niqab, spøger din forstokkede bror og far i baggrunden.

Lige som tildækkede muslimske kvinder er med til at fastholde visse muslimske mænds kvindesyn, er den venstreorienterede godhedsindustri det også. Her findes en del journalister, som af politiske grunde ikke ønsker folk som jeg, der tør problematisere visse muslimske mænds kvindesyn og konsekvensen heraf. Et bevis på dette er den meget velansete tyske TV kanal ZDF, som måtte undskylde sin dækning af hændelserne i Köln. I Danmark har vi kvinder som Det Radikale Venstres Sofie Carsten Nielsen og Alternativets Josefine Fock, som gang på gang udtaler, at øget muslimsk indvandring ikke er noget problem. Fock skrev endda i sin blog i Berlingske, at det er en myte, at der er et øget asylpres. Fru Fock må vist læse nogle helt andre medier end resten af verden for at komme med en så forvrøvlet udtalelse. Nu har Fru Fock i alle tilfælde muslimernes egne ord for, at fortsat øget muslimsk indvandring øger risikoen for overgreb mod danske kvinder. Nej. Jeg sagde det ikke. Jeg citerer blot!

Hvordan forebygger vi overgreb mod danske kvinder i Danmark fra muslimske mænd? På den lange bane ved at lukke for, at muslimske drenge kan gå i muslimske privatskoler og her få vedligeholdt det middelalderlige kvindesyn, som nogle af dem lærer hjemmefra. På den lange bane ved at genopdrage de dårligt integrerede forældre bag parabolantennerne i ghettoen.

På den korte bane ved at stoppe yderligere muslimsk indvandring, herunder også familiesammenføringer, før vi har fået taklet de nuværende integrationsmæssige problemer.
Og på den korte bane ved at sige til asylansøgere, at et sexistisk overgreb eller udtalelse er den lige vej til et nej til opnåelse asyl. Og vel at mærke fastholde denne kurs og ignorere verdensfjerne FN folks idiosynkratiske harceleren over dansk flygtningepolitik. Kun ved disciplin, tydelige konsekvens og skarphed kan vi komme disse dårligt opdragede mænd med en middelalderlig tankegang til livs.

Og så skal vi også huske på de mange velintegrerede muslimske mænd, der findes i Danmark og som respekterer kvinder på lige fod med os andre. Disse mænd skal også træde i karakter og tilkendegive, at deres dårligt opdragede muslimske brødre er en skændsel, et afskum og i øvrigt umuslimske, idet Koranen mig bekendt ikke prædiker dårlig opførsel. Vist nok tværtimod.

171 kommentarer RSS

 1. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Kære Henrik Day ! –Hvis du ikke tør sige det ! –Så vil vi andre ægte-danskere meddele AT: Vi IKKE finder os i ” de damer ? –Fock ! Og Radikale V.´s ødelæggelse af vores land ! –Arabiske mænd er alle indpodet med “genomer” –Der giver udtryk for Samme tendens, som vi nu bliver vidner til i medi´erne –Og det gælder også afrikanske mænd, –der hører til i Afrika –Og under ingen omstændigheder i Europa !! –Day´s deres tendenser ligger i génerne –nedarvet fra forældre/bedste-forældre-oldeforældre !—De kan ikke laves om ! –De skal under ingen omstændigheder være i vores land ! –Så er det sagt ! –Hvis der er et par enkelte mænd fra Mellem-østen/Afrika, der ikke opfører sig så rædselsfuldt ! –Ja, så er de nok ikke “ægte” –Men bastarder—Dem er der for få af ! –Så skal vi blive ved med AT finde os i ” De tåbelige politikere, der sidder beskyttede på Christiansborg ?? –incl. Carina Lorentzen, der mener AT danskerne skal straffes, hvis de kritisérer off. nidkære ansatte–der vitterligt lever af “de samme skatteborgere”–i 30-40 år ??

 2. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt får de blonde blåøjede kvinde humanister vel bare den spontane savage sex oplevelse, de politisk har stemt på i årevis. Drømmen skal vel gå i opfyldelse på et eller andet tidspunkt!

 3. Af Ove Ginness

  -

  Nu er der da gået tomgang eller kortslutning i meningsmaskinen. Har den ikke udspyet noget meget lignende før, måske næsten hver gang. Og de sædvanlige kommentarer, fra de sædvanlige proselytter er allerede i gang.

  Hold nu en pause, Poulsen, indtil du har nyt at byde ind med

 4. Af Henrik Knage

  -

  Som ved enhver ulykke er der næsten altid to parter indblandet, og at der skal to til en tango må også være til at forholde sig til.

  Det kunne jo også være Europas “opdragelse”, der fejler noget, siden “de” har så let ved, at forulempe europæiske kvinder. Så når det nu ikke lader sig gøre, at opdrage “dem”, så opdrager man bare sig selv i stedet. Det er både bedre, hurtigere og billigere for samfundet.

  Hidtil har jeg ikke set en dårligt opdraget muslim gå videre med åbent kraniebrud.

 5. Af Niels B. Larsen

  -

  “Muslimske mænds dårlige opdragelse”

  Hvilken opdragelse? 🙁

 6. Af Jorn D.

  -

  Muslimske mænd får vist dårligt nok opdragelse
  men
  de venstreorienteredes med deres misforståede politiske korrekthed
  ja
  de finder sig i alt fra den kant
  og
  de synagogale radikale laver jo hele tiden nye “sukker på den bitre pille” ord
  og
  i en ikke fjern fremtid når ikke bare kvinder ikke kan gå i fred
  men
  også alm. påklædte kvinder ikke kan gå i fred
  og
  det sandsynligvis også går ud over vore frilandsgrise
  ja
  så vil de radikale jo få deres ønske opfyldt om et “multi kulti koster kassen kaos”
  hvorefter
  det synagogale radikale venstre sikkert foreslår at omdøbe “Kongeriget Danmark”
  til
  “The Islamic State of Denmark – known for “burka bacon”

  ironi.mus

 7. Af Palle Hansen

  -

  Berlingske voldtager ofte deres egne debatter og blogs ved censur.

 8. Af Eva Madsen

  -

  Til denne blog – kan man kun tilføje – fri os for muslimer – ud med dem vi har – alle til hobe – og total stop for den muslimske besættelseshær. !!!!

  Total stop al U-landshjælp til muslimske lande -indtil muslimerne har lært at begrænse deres avleri.

  Lad et jerntæppe sænke sig på tværs af middelhavet.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ser man bort fra al det sædvanlige vrøvl specielt i indlæggene ovenfor, så er det korrekt, at disse dumme knægte har fået en elendig opdragelse, eller slet ingen. Jeg har beskrevet det før, men specielt for første generation gælder, at de ikke kan komme ud over en mangehundredårig tradition inklusiv et perverst kvindesyn, som i Mellemøsten fremmer prostitution, pædofili og homoseksualitet. Drengene, der smides på gaden fra når de er sådan en femten år, render rundt i bander af drenge som dem selv, og så går den vilde jagt. Kommer du blandt veluddannede muslimer, er det en helt anden holdning, du møder; men de kan i øjeblikket ikke gøre meget. Så der skabes en række parallelsamfund af en type, som har hærget amerikanske storbyer i de sidste halvtreds år. Det kan ændres, men det kræver politiske krafttag.

  Når man kommer gennem al snakken, ville det være godt med nogle saglige analyser af folk med indsigt i udviklingen blandt unge fra forskellige generationer af indvandrere. Vi hører i medierne som regel om de få, der skejer ud; men hvad med majoriteten af 2. generation og af 3. generation, og snart 4. generation? Hvis den er lige gal hele vejen igennem, så er det virkeligt et sygt onde; men hvis det ændrer sig positivt fra generation til generation, så er det vel egentlig om at se på årsagerne til, at forbedring sker, og så forstærke disse årsager.

  Men det er lettere at forsømme alle muslimer, naturligvis.

 10. Af Morten Dreyer

  -

  Hvordan forebygger vi overfald på kvinder i Danmark spørger du i en bisætning.

  Hvad vi gør i Danmark er der nok ikke noget flertal for i øjeblikket.

  Men i dag har Slovenien reageret.

  Ingen muslimske indvandrere ind i Vores land, er holdningen.

  Det er jo ikke en løsning som ligger lige for her i andedammen.

  Men den fjerner da et parameter for Slovenien.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Ja, det nemmeste er vel også ikke at mene noget personligt “sæl”!

 12. Af A. Bierce

  -

  I avisen Aktuelt, 14.12.1991 skrev den afdøde forfatter Klaus Rifbjerg:

  “Jeg vil overhovedet ikke sætte nogen grænse overhovedet (for hvor mange flygtninge og indvandrere, vi kan tage imod, red.)….. “ikke bare integration men samgifteri – blanding af racer – er racens overlevelse….Er der noget smukkere end mulatter? Der kommer fantastisk flotte fyre buldrende fra Tyrkiet og Pakistan og alle mulige andre steder fra, og sikke nogle herlige børn, der kunne komme ud af det…..”

  Gad vide, hvad de voldtægtsramte kvinder i Europas storbyer synes om den svada?

 13. Af Axel Artke

  -

  Glimrende skrevet, Henrik Day Poulsen! – Dog med en enkelt skrubtudse: “sexistisk udtalelse er den lige vej til et nej til opnåelse af asyl”. Asylsøgere har nemlig fuld ytringsfrihed ligesom alle andre. Det er en rettighed, vi som vestlig civilisation ikke bør give afkald på end ikke selv om man kan synes, at den misbruges. Afslag på asyl skal med andre ord ske på andre præmisser. I øvrigt mener jeg, at enhver såkaldt flygtning eller migrant fra et muslimsk land på forhånd skal afvises.

 14. Af eva Madsen

  -

  Af Niels Peter LEMche
  – 8. januar 2016 15:46

  Du afslutter med at skrive =

  Men det er lettere at forsømme alle muslimer, naturligvis.

  0000__0000

  Jeg er sikker på at du kan få flertallet til at skrive under på denne bemærkning.

  Gud hvor jeg elsker dig din store stærke hjemmeværnsmand ,der er trådt ud af våbenskabet.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Min personlige anbefaling er, læs bogen “hverdagens psykopater” – så kommer intet som den helt store overraskelse!

 16. Af Jan Johansen

  -

  Tak for et velskrevet blogindlæg, Henrik Day Poulsen. Du har virkelig fat i ondets rod, men hvorfor gør vi eller de ansvarlige på Christiansborg ikke noget ved det? Det, vi så og hørte om i Køln og andre større tyske byer, er jo kun en forsmag på, hvad vi kan forvente os her i Danmark i den nærmeste fremtid og fremover. Tag jer nu sammen, Sofie Carsten Nielsen, Josefine Fock og Johanne Schmidt Nielsen fra henholdsvis De Radikale, De Alternative og Enhedslisten. Det bliver dyrt for jer og jeres partier, hvis kvinderne herhjemme skal udsættes for en så grusom og vanærende behandling, som flere/mange tyske og andre kvinder blev udsat for Nytårsaften i Tyskland.

  Her er et forslag, som jeg hørte om for nylig. Dele af forslaget skulle angiveligt allerede være indført i muligvis Schweiz:

  “Når en flygtning eller en migrant kommer til Danmark og søger om beskyttelse/om opholdstilladelse her, kan dette kun opnås på betingelse af, at pågældende er indforstået med at overholde vores lands love, normer og regler. Disse betingelser bør naturligvis specificeres ud, så ingen udefra kan være i tvivl om, hvad vi forstår ved en anstændig opførsel. Den detaljerede oversigt underskrives af hver eneste person, der søger om opholdstilladelse, hvad enten ansøgningen alene gælder et midlertidigt ophold eller, det drejer sig om mere permanent ophold. Ved misligholdelse af den indgåede kontrakt, beder vedkommende selv om at få ophævet den indgåede aftale, hvorefter han eller hun sendes hjem”.

  Det må da være muligt at blive enige om et sådant forslag på Christansborg. Der findes da også normalt tænkende mennesker der!

 17. Af E. Larsenh

  -

  Løbet er kørt. Vi er mange der har advaret og sagt det her i mange, mange år.
  Men ingen har hørt efter. Imens har medie-røde-indoktrineringen og såkaldte “vismandsudtalelser” trynet os almindelige danskere med at vi var/er islamfobister, rascister, landsbytosser og meget mere.
  Vi ser nu resultatet af det hos vores ungdom, der intet, intet forstår. Se bare unge piger på aviserne der skriver artikler, der ikke helt – for at sige det mildt – viser det sande billede af Europa og Danmark i dag.
  Så længe der ikke er 51% danskere der vil forsøge at afværge en krig og at vores kvinder, børn bliver voldtaget og mænd får hugget hovedet af – så……………………….
  Hvad der foregår i Europa og Danmark i dag er værre end WW2.
  Og lederne, hvis man kan kalde dem det forstår ikke at sende en såkaldt “asylansøger” tilbage til frau Merkel ved grænsen. (De har IKKE krav på at komme ind i Danmaerk, når de har været igennem 4-5 sikre EU-lande først. VÅGN DOG OP VENSTRE!!!

 18. Af E. Larsen

  -

  I øvrigt kan jeg fortælle at b.dk. har sat det røde filter på hos både Støvring og Winther. Indlæg der bare ligner mit her en anelse kommer ikke på der!

 19. Af Jan Petersen

  -

  Her er iøvrigt de officielle asylregler iflg Dublin forordningen:

  1) Det land, hvor ansøgerens nærmeste familie opholder sig.
  2) Det land, der har udstedt en opholdstilladelse eller et visum til ansøgeren.
  3) Den første medlemsstat, som ansøgeren ulovligt er indrejst i.
  4) Det land, hvor ansøgeren først har søgt om asyl.

  Er det asylshopping, så det vil noget?

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja Eva Madsen,Én ting indrømmer jeg: Jeg er en elendig korrekturlæser på egne ting og har altid været det. Der skal selvfølgelig stå ‘fordømmer alle muslimer’, men den fangede du nok.

 21. Af Jan Petersen

  -

  NB indtil asylansøgere finder én af de fire asylregler brugelig, kan vedkommende bare rejse rundt i hele EU som illegal udlænding!

  Opløsning EU er sat på skinner!

 22. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Appropos ! –Send nu bare Johanne/Enheds-listen ud til alle de arabiske mænd i teltene ! –Så hører vi senere om hun stadigvæk synes AT: Danmark stadigvæk skal kreædse om “muslimske mænd´s “uopdragenheder ” !——ps. der stod en flok yngre parrings-ivrige førtidspensionister (kvinder) –og ventede på “islamist bussens passagérer ” –De så noget slukørede ud, da islamisterne ikke værdigede dem et blik !—Ha ! –Vi vil ellers gerne havde set, hvad der skete !! —Men NU –Så send Johanne/enhedslisten ud til “herlighederne ” ! –Så hører vi senere, hvad føljetonen fortsat kan give os af “billige grin” ! –Jubiii–det ligger jo lidt tungt i øjeblikket med morskaben ! –Når danske skatteborgere alligevel skal betale hele gildet !! –Så vil vi også have nogen (læs politikere) AT grine af ! —Inger og Marcus ! –Bare klø på –målet er ikke nået endnu !—Det kan blive “meget strammere ” !

 23. Af preben jensen

  -

  Ja, Europa, Danmark og Sverige er svækket, destabiliseret og vakkelvornt pga. pladderhumanisterne, feministerne og nykommunisterne. Det kan ende i noget værre end 1. og 2. vewrdenskrig tilsammen. Men mediernes røde journalister synes næsten alle at foretrække idioti, kaos, barbari, fattigdom, sygdom, kriminalitet og krig fremfor fornuftige og civiliserede forhold. Bare se hvordan belgiske tidende invaliderer samtlige debatter med sit rødradigale filter.

 24. Af preben jensen

  -

  Rettet/udvidet udgave

  DET TOTALITÆRE RAGNAROK OG BLODBAD DER TRUER MED AT BLIVE EUROPÆERNES OG DANSKERNES FREMTID….

  Ja, Europa, Danmark og Sverige er svækket, destabiliseret og vakkelvornt pga. pladderhumanisterne, feministerne og nykommunisterne. Det kan ende i noget værre end 1. og 2. verdenskrig tilsammen. Men mediernes røde journalister synes næsten alle at foretrække idioti, kaos, feminisme, barbari, fattigdom, sygdom, kriminalitet og krig fremfor fornuftige og civiliserede forhold. Bare se hvordan belgiske tidende afsporer og invaliderer samtlige debatter med sit rødradigale filter. Som er indstillet til at tilbageholde og skjule indlæg, under alle mulige dødssyge påskud. Selv i en krise der kan ende i undergang og massedød ønsker åndsformørkede kræfter at undertrykke demokratiet. Hellere skjule sandheden og virkeligheden end at få en debat der kan sætte lys på problemerne og finde løsninger.

 25. Af Kristian Andersen

  -

  Så kom alle de mindre begavede bodega racister på banen igen, igen. Inkl. deres formand HDP.

 26. Af Henrik Knage

  -

  Det er muligt en del af problemet ligger i opdragelse, men så er det en mikroskopisk og ubetydelig del, resten af problemerne består i deres holdninger til vestlige lande, og deres beboere. Siden har det jo også vist sig at være direkte umuligt at integrerer disse personer i noget som helst samfund. Deres eget, hvor de kommer fra også, uanset hvor længe der bor der.

  Selve årsagen til krigen i Syrien ligger derfor også på deres egne skuldre, på skuldrene af de der stikker af fra et Syrien ”der ikke længere eksisterer”, som de for fint formulerer det.

  Det er klart det ikke eksisterer, når man som de stikker af hjemmefra, med halen mellem benene.

  Derfor er det også rimeligt, at drage den konklusion over for visse muslimske grupper, der befinder uden for pædagogisk rækkevidde, eller spørge dem om hvad de vil her, da overskriften for mig at se er, at de reagerer på samme måde overfor ordet FRED, som de reagerer på ordet GRIS. De vil for mig at se ikke have nogen af delene.

 27. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt mht asylanter, flygtninge, illegale udlændinge og andet skrammel – er Danmark sat skakmat. Den danske regering kan INTET foretage sig UDEN godkendelse fra EU/FN!

  Ævlet om vigelsesringe og andet skrammel ER simpel udtryk for 100% afmagt!

 28. Af Rikke Nielsen

  -

  Noget af en generalisering af fyre af.

  De muslimske mænd jeg har mødt via mit arbejdsliv, har alle være yderst høflige og respektfulde. Og dem vil jeg til enhver tid forsvare, da de ingen har gjort ondt.

  De brune, gule eller hvide banderødder har jeg ingen respekt for, og de skal selvfølgelig håndteres efter straffeloven, men lad dog være med at lade det gå ud over velfungerende mænd af enhver art.

  Det er også langt ude, at muslimske kvinder skulle bære et ansvar for, at muslimske mænd ikke skulle kunne styre sig. Det viser din egen grundlæggende holdning til kvinder Henrik Day Poulsen; det er altid kvindernes skyld….. her er de så skyld i, at andre kvinder bliver seksuelt forulempet.

 29. Af Kim P Olsen

  -

  Det er politisk ukorrekt at tale og skrive om dem og os.

  Men selvfølgelig kan man tale om.

  Dem og os.

  Det giver faktisk god mening at tale om.

  Dem og os.

  Der er dem som kollektivt krænker kvinder seksuelt og frarøver dem i stor stil.

  Og så er der os.

  Der er dem der kollektivt skaber kaos på noget så fredeligt som et dansk sygehus.

  Og så er der os.

  Der er dem der planlægger og gennemfører bagholdsangreb med brandbomber mod politiet.

  Og så er der os.

  Der er dem der massemyrder på satirebladsredaktioner.

  Og så er der os.

  Der er dem som massemyrder ved en rock koncert og på en cafe.

  Og så er der os.

  Der er dem og os. At påstå andet er virkelighedsflugt.

 30. Af Jan Petersen

  -

  Dansk selvstændig udlændinge lovgivning eksisterer ikke. Det er hugget ind i granit for tid og evighed.

  Eller så længe det nye tusindårsrige holder denne gang! Personlig tror jeg ikke på tusindårsriger!

 31. Af Unn.A Hallas.D

  -

  Det er intessant at læse alle disse olddanske mænds kommentarer.
  Man skulle tro, at de havde været på genopdragelsesrejse. Har de måske
  været på Frilandsmuseet, Den Gamle by i Århus, eller var de været en tur i Mellemøsten.

  Fru Fock og fru Sofie Carsten- Nielsen, er del af vores demokratiske samfund, uanset om de har, får eller ikke for ret vedrørende indvandrere og antal indvandrere.

  Ingen er i tvivl om, at vi ikke kan tage imod hele verden, end ikke de to nævnte kvinder.

 32. Af M Dahl

  -

  Tak til Henrik Poulsen for et velskrevet indlæg baseret på fakta.

 33. Af preben jensen

  -

  Rikke har ret i at der også findes flinke, gode og kultiverede folk i totalitære kredse. Det hjælper bare ikke. Det viser al erfaring. At 5-25% er flinke, rare og civiliserede hjælper intet, hvis resten går amok. Rikke forstår nogle detaljer hist og pist, men overblikket og indsigten i verdenshistorien mangler. Derfor tænker Rikke kortsigtet ligesom alle de andre feminister, rødstrømper og “humanistiske” politik-kvinder.

 34. Af Jan Petersen

  -

  Fakta er der iøvrigt masser af. Læs mit tidligere indlæg om Dublin forordningen! Men fakta kan der ikke ævles om. Fakta er stadig bare fakta!

 35. Af Erik Nielsen

  -

  Det må da stå klart for alle,at hvis man rejser til et land under dække af behov for beskyttelse eller ønsket om et andet liv, og man så efterfølgende begår kriminalitet og voldsforbrydelser , så skal man straffes her i landet og udvises for bestandig . Hvis FN konventionerne forhindre dette, må vi have vedtaget en særlov der giver myndighederne mulighed for at udvise. Jeg syntes at vi har rigeligt i vores egne idioter der ikke kan opføre sig ordentlig,så nej tak til flere af samme kaliber.

 36. Af preben jensen

  -

  J an har ret i at V og K mv. ikke viser selvstændighed eller handlekraft. Men hvad forhindrer dem i stoppe med at lefle for mer kel, jelved, FN og EU…?.. Den politik der føres i denne tid er jo både ånds s vag, sind s syg og selvmorderisk/landsskadelig/komplet katastrofal. Nedskæringer, lukninger og spareøvelser hagler ned over alt og alle, og alligevel mener V og K at Danmark godt kan modtage 250.000 EKSTRA migranter. Det er jo helt gak-gak. Er løkke og co. nogle svage og feminiserede mænd der kravler rundt ved mer kels fødder?

 37. Af Jan Petersen

  -

  Læs dog i det mindste de konventioner, Danmark har ratificeret og hold almen tågesnak udenfor debatten!

  En god side at starte på er “nyidanmark.dk”.

 38. Af A. Bierce

  -

  “AF KRISTIAN ANDERSEN – 8. JANUAR 2016 17:42
  Så kom alle de mindre begavede bodega racister på banen igen, igen. Inkl. deres formand HDP.”

  Tillige med de dybt debile godtænkende selvfede, der gerne vil have bodegaracisterne til at betale for deres oikofobe humanitære udskejelser. Ik’ Kresjan?

 39. Af preben jensen

  -

  J an har ret i at V og K mv. ikke viser selvstændighed eller handlekraft. Men hvad forhindrer dem i at stoppe med at lefle for mer kel, jelved, FN og EU…?.. Den politik der føres i denne tid er jo både ånds s vag, sind s syg og selvmorderisk/landsskadelig/komplet katastrofal. Nedskæringer, lukninger og spareøvelser hagler ned over alt og alle, og alligevel mener V og K at Danmark godt kan modtage 250.000 EKSTRA migranter. Det er jo helt gak-gak. Er løkke og co. nogle svage og feminiserede mænd der kravler rundt ved mer kels fødder?

 40. Af Unn.A Hallas.A

  -

  Mange mænd, der skriver her lyder som de var af samme støbning, som de drenge, HDP skriver om. Råber I også luder efter kvinder, eller er I blevet gamle nok til at lade være.

  Jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet med mænd, også nogle muslimske mænd og aldrig har jeg hørt magen til neurotisk sludder og antikverede holdning til kvinder, som her.

  Jeg har mange gange fået tilråbet, luder, fra muslimske drenge/unge mænd, det er ikke noget jeg sætter pris på, men jeres holdninger er værre, I er voksne mænd, som snakker om, at I lever I et civiliseret vestligt samfund.

  I skulle læse, en artikel, der er i Berlinskes netavis, skrevet af en ung læge. Han skriver til nydanskere. Han er både modig og klog i det emne han behandler.

 41. Af Jan Petersen

  -

  Konklusion, der er simpelthen ingen, der vil vide af fakta. Forstår det egentlig meget godt. Fakta vil rydde enhver håbløs debat om dansk selvstændighed. Begrebet findes ganske enkelt ikke længere. Fatamorgana yes, but real world – no!

 42. Af lars rydskov

  -

  regelsættet i den demokratiske verden kan jo ikke bruges når du får besøg af gæster som har været vant til diktatur og hvis værdi begreb kun indeholder kærlighed til allan og den nærmeste familie.
  vi – der er gennem socialiseret og blevet et redskab for den politiske elite – har jo lagt disse hulemandsværdier bag os ?

  Måske skulle vi i højere grad stille spørgsmål til disse nye borgere – har de overhovedet kompetancerne til at kunne blive en del af dette system ?

 43. Af Jan Petersen

  -

  Lars Rydskov, har du iøvrigt læst de konventioner, Danmark er bundet af?

 44. Af preben jensen

  -

  Der er noget som unna hal las helt har misforstået. Blog-debatten her handler slet ikke om de rigtige, almindelige, klassiske eller typiske kvinder, men om de aliens og robotagtige rumvæsner der har invaderet jorden, efter at mænd på en fjern planet ikke længere kunne holde ud at høre på deres feminist-ævl længere, hvorfor de anbragte disse underlige væsner i en rumraket som blev sendt afsted mod vores klode. Hvor væsnerne nu går under navne som rødstrømper, strigler, hystader og kvindesagskvinder mv. Svenskerne var så uheldige at rumfartøjet landede i Sverige, hvorfor det svenske samfund lige siden har været i rivende tilbagegang. Men unna hallas må altså gerne notere sig at her på bloggen har vi intet imod kvinder der er kvinder og ikke sære, androgyne, hjerneløse, mandshadende og altundergravende gespenster fra et fremmed univers.

 45. Af preben jensen

  -

  KVINDER OG RØDSTRØMPER ER TO HELT FORSKELLIGE TING….!!
  Der er noget som unna hal las helt har misforstået. Blog-debatten her handler slet ikke om de rigtige, almindelige, klassiske eller typiske kvinder, men om de aliens og robotagtige rumvæsner der har invaderet jorden, efter at mænd på en fjern planet ikke længere kunne holde ud at høre på deres feminist-ævl, hvorfor de anbragte disse underlige væsner i en rumraket som blev sendt afsted mod vores klode. Hvor væsnerne nu går under navne som rødstrømper, strigler, hystader og kvindesagskvinder mv. Svenskerne var så uheldige at rumfartøjet landede i Sverige, hvorfor det svenske samfund lige siden har været i rivende tilbagegang. Men unna hallas må altså gerne notere sig at her på bloggen har vi intet imod kvinder der er kvinder og ikke sære, androgyne, hjerneløse, mandshadende og altundergravende gespenster fra et fremmed univers.

 46. Af E. Larsen

  -

  Send Sofie Carsten Nielsen, Pernille, Johanne, M. Allerslev og flere med deres nærmest landsforrædderiske meninger hen til de såkaldte asylansøgere, der jo er flest fra Afrika og nogle fra Syrien. Det kunne være de lærte lidt om “hvor kvinders plads er i deres øjne”!
  Man tror at det er løgn. Vi har haft 30-40 år til at værne om vores land og stoppe det her og alligevel har vi nu en mini-venstreregering på vel i dag ca. 10% der heller ikke nu siger STOP. – I stedet retter sig 100 % ind efter FN-kommisærer og frau Merkel fra eks-DDR. Er det hele en ond drøm? Nej, desværre ikke.

 47. Af Klaus ipsen

  -

  Det er vældig interessant, den censur der breder sig hurtigt i medier i hele EU.

  Befolkningen kan godt se og høre.
  Det får katastrofale konsekvenser.
  Enhver kan se hvor den nuværende kurs bære hen.

  Held og lykke.

 48. Af p jensen

  -

  Så har der været stor ballade på et dansk hospital igår hvor 30 udlændinge ville besøge den samme patient på een gang. Personalet blev truet og politiet tilkaldt. Kun med stort besvær blev roen genoprettet. Medmindre der var tale om en protest mod mishandling af en patient, er der jo tale om en uhørt skandaløs optræden.

 49. Af J. H an sen.

  -

  Og på den korte bane ved at sige til asylansøgere, at et sexistisk overgreb eller udtalelse er den lige vej til et nej til opnåelse asyl.
  Skriver den populistiske læge.

  Her kommer Day Poulsen ikke langt.
  En promille har måske deltaget i overgreb i Tyskland.
  Så en udrensning efter Day Poulsen lille hoved af den vej.

  I Danmark har der ikke været overgreb som dem i Tyskland.
  Så Day Poulsens våde drømme om forebyggelse og chikane af fredelige muslimer er der ikke rigtig behov for.

  Day Poulsen har kun et formål med sin populistiske blog.
  At stigmatisere og mistænkeliggøre fredelige muslimer.

  Man må håbe, at demagoger og populister som Day Poulsen ikke får held til at ødelægge alle muligheder for en fredelig sameksistens i Danmark.
  DF har desværre haft en stor succes med indtil nu.

 50. Af J. H ansen

  -

  Af p jensen – 8. januar 2016 22:25
  “Medmindre der var tale om en protest mod mishandling af en patient, er der jo tale om en uhørt skandaløs optræden.”

  Der har uden tvivl været tale om mishandling.
  P Jensen har jo i hundredevis af indlæg dokumenteret at patienter mishandles og endda myrdes på danske hospitaler.
  Hvem vil ikke gerne beskytte sine kære imod den slags.

 51. Af Niels Peter Lemche

  -

  LARS RYDSKOV,

  Hvad har Allan nu gjort?

 52. Af Klaus ipsen

  -

  Islam er en røverisk latent voldelig politisk ideologisk motiveret friheds og kvinde undertrykkende døds kult fra selv skabte fejlslagen ørkenen stater der lever af vestens knowhow og salg af olie.

  Men det må man måske ikke mene.

 53. Af P Christensen

  -

  “Bodega-racisme”

  Kan de venstre-radikale ikke finde på bedre pseudo-argumenter til
  bortforklaring af det faktum, at deres politiske forfængelighed
  på få årtier har kørt Danmark i sænk?

 54. Af preben breds

  -

  Det står skrevet i koranen!
  Kvinder skal have tæsk, hvis de ikke er lydige. Men det er vist efterhånden almen viden.

 55. Af Klaus ipsen

  -

  I år vil vi se alle af meget stort antal foreninger og organistioner mod islam/indvandring forsamles på tværs af EU lande, i en meget magtfuld samlet modstand !.
  ofc. uden for de bonede gulve i det ikke folkevalgte galehus EU.

  Så som… ved du listen er virkelig lang. bare google ….

  Alle disse i EU vil blive samlet i èn modstand.

  En næve ! ET folk hver vores land og kultur.

  tik tak

  det ÈR GAME OVER.

 56. Af Klaus ipsen

  -

  se mediers censur , ikke kun på b.dk men specielt på Eb.dk

  fyrre.

  prøv at åbne 2 browser , slet altid alle cookie. og en mobil platform ,. skriv så noget ….evt. 2 ord. venstreradikal eller enhedslisten………………………………

  DET ER CENSUR det vil komme tilbage som en bomerrang

  ER DET YTRINGSFRIHED er DET DANMARK !

 57. Af Hr. J H.

  -

  Af p je ns en – 8. januar 2016 22:25
  “Medmindre der var tale om en protest mod mishandling af en patient, er der jo tale om en uhørt skandaløs optræden.”

  Ikke helt utænkeligt.
  p j ensen har jo i årevis skrevet at patienter mishandles og endda myrdes på danske hospitaler.

  Hvem vil ikke gerne beskytte sine kære.

 58. Af Klaus ipsen

  -

  bare rolig .. v.2.0 af ” du er ikke produktiv” hospital koder vil aflive den Danske.
  ec6666 ” skal ikke genoplives”
  Ældre byrden”, jo en løgn.

  mere af mere løgn

  Fantastisk femtid, men det er ikke MSM vel.

 59. Af Klaus ipsen

  -

  her berlinske artikel
  “http://www.b.dk/danmark/usikkerhed-om-hemmelige-koder-i-journaler

 60. Af Johannes Aagaard

  -

  Tak for et godt indlæg, Henrik Day Poulsen.
  I forlængelse af betragtningerne ligger det vel så lige for at stille spørgsmålstegn ved det paradigme, at det over hovedet er menneskeligt værdigt at bringe flygtninge fra typisk Mellemøsten eller Afrika i den tydeligvis helt umulige situation, som det – med deres helt særegne religiøse og kulturelle baggrund – er at tilpasse sig selv de allermest basale regelsæt for normal og god opførsel.
  Når jeg iagttager de allermest vedholdende fortalere af øget flygtningemodtag fra de omhandlede lande, så forekommer det mig, at de simpelthen synes, at flygtningene skal lære den danske samfundsmodel, for her hos os er alt bedre for alle i hele verden. Jeg savner i udpræget grad hos disse fortalere, der ofte også er ønsker det ekstremt multikulturelle samfunds herligheder, helt enkelt en respekt for de kulturer, som disse flygtninge kommer fra, for situationen er jo, vi jo derved udvander aldre kulturer, hvor flygtningene hører til. Vi nedbryder deres sprog, deres kunst, traditioner og sædvaner, og vi holder hjemlandene hen i evigt ustabile forhold, fordi det som regel også er de mest ressourcestærke og entreprenante, der over hovedet formår at migrere eller flygte.
  At man overhovedet tror, at folk fra kulturer, der er mindst lige så gamle som vore, men også meget fjerne fra vore værdisæt, over hovedet vil kunne trives inden for vores samfundsrammer, er egentlig et udtryk for disrespekt, og det er i den grad en desavouering af de fremmede som mennesker, at jeg faktisk mener, at det tenderer racisme.
  Som Henrik Day Poulsen så rigtigt påpeger, så ligefrem inviterer vi til problemer, når vi tager i mod disse migranterog flygtninge, frem for at sikre dem i deres nærområder. Kvinderne i Köln, Hamburg, Helsinki, Stockholm og flere andre steder oplevede på deres egen krop, hvad det her egentlig indebærer. Disse episoder er jo ikke enkeltstående, for vi har jo allerede her hos os med bøjet nakke nærmest vedtaget den nye standard, at danske piger og unge kvinder tydeligere end nogensinde desværre ikke længere kan færdes i fred, der hvor typisk de nye migranter hænger ud.
  Forud for nytåret forlød det i øvrigt fra militant islamistiske kredse, at terror mod de vantro med fordel netop kunne finde sted i Vesten i en anderledes form i forbindelse med nytåret, hvor de vantro var fulde og sårbare. Der blev således direkte opfordret til overfald og røverier. Det var så, hvad der skete.
  Det vi så her til nytåret, var et bevidst forsøg på den gradvise nedbrydning og obstruktion af vores samfundsstrukturer og værdisæt. Det vi så her, kalder man i visse kredse for “den lille jihad”.

 61. Af A. Bierce

  -

  En politisk ukorrekt beretning om Den fårede Elite:
  Eliten i landet elsker ulve. I løbet af efteråret blev der fundet spor af ulve i landet. Det politiske parti “Landets Fåreparti” råbte straks “ulvene kommer – ulvene kommer”. Det gad Eliten ikke at høre på, den havde nok i sig selv.
  I stedet sørgede Eliten for, at mange flere ulve, især unge hanulve, fik gunstige vilkår for overlevelse i landet, hvilket nok var ment som dyrevenlighed. Der er jo masser af får i landet og Eliten elsker at se ulve flænse i får. De smarteste ulve iklædte sig fåreklæder og prøvede at se fårede ud for at narre ofrene, hvilket var let for dem.
  De stakkels får løb lammede rundt. De forstod ikke at nogen kunne være så dumme, at lukke for mange ulve ind i landet med de mange får. Eliten på sin side forstod åbenbart ikke, at dens egen overlevelse afhang om der var får nok for Eliten selv at flænse i.
  Om nokkefårene i landet har en fremtid, afhænger nok af deres støtte til “Landets Fåreparti”.
  Eliten skal nok klare sig, den stikker af hvis ulvene bliver for mange.

 62. Af Henrik Knage

  -

  Det må da efterhånden være skrevet med runer, hugget i granit, at der er et problem med muslimske mænd generelt f.eks. tiltrækker de muslimske kvinder. Det må efterhånden også være mejslet i beton, skåret ud i pap og bøjet i neon, at der er et demokratisk problem, når vidner til det der foregik i Køln nytårsnat vender bagsiden af hovedet til kameraet, som det også foregik i Køln, af frygt for yderligere overgreb fra muslimske tilhængere M/K.

  Kvinder er altså ikke helt så uskyldige, som de fleste kvinder helst vil have, at vi andre tror. Syriske kvinder fremstiller redningsveste fyldt op med vandsugende materiale, og sælger dem til syriske flygtninge så de drukner, hvis de ryger i baljen. Og det er der allerede 40 stk. der er, blandede børn og voksne syrere.

  Er de derfor helte, eller skurke?

  Fakta er, og det er eneste fakta, at der er 40 asylansøgere mindre til at søge asyl.

  Ulve de gør ikke mennesker noget, jeg har nogen her. Det er ikke helt bekræftet, men jeg er ret sikker på, at jeg har set spor efter en puma og så siger jeg bare:Mor, mor på 92 år, kom og hjælp mig Kærligst din fortabte søn!

 63. Af Arne Hornborg

  -

  Jeg som 82 årig DANSK mand, med et snart 60-årigt ægteskab samt to voksne døtre, er dybt, dybt rystet, stærkt chokeret over de overfald nytårsnat på tyske kvinder.
  Hvordan i alverden kan en kæmpe stor plads fyldt med mange mennesker, antagelig mange voksne mænd, lade en sådan hændelse, sådanne overfald finde sted?
  Snorksov omgivelserne eller er det et tidens tegn med denne ligegyldighed.
  At overfaldsmændene stammer fra Nordafrika kan ikke overraske.
  Men var der virkelig ikke nogle vågne mandfolk der kunne have taget disse ???? i kraven, beskyttet kvinderne, og fortalt overfaldsmændene at et sådanne forbrydelser, kan og vil vi ikke finde os i.
  Var det slet intet politi til stede?
  Merkel har åbenbart alt for travlt med at invitere alverdens fupaylanter til Europa end tage vare på egne borgere?
  Går det ikke snart op for de europæiske politikere at DE skal fjerne årsagerne, de personer der er skyld, årsag til den mere og mere omsiggribende kriminalitet og terror.
  Stop hele det misbrugte asylcirkus. Hele Europa bør lukke adgangen til asyl. Suspendere den (besynderlige) ret til den stærkt misbrugte asyl ordning.
  Hvornår vågner Europas politikere? Lever op til deres ansvar for egne borgere?
  Erkender problemerne som de er? Sender uønskede folk retur til deres hjemlande, eller til de nabolande der mod et ,,fornuftigt” vederlag er parate til at modtage disse.
  Et af de store problemer er, at der her i Danmark, sikkert også i de øvrige europæiske lande aldrig er blevet stille markante krav til flygtninge, fupasylanter og bekvemmelighedsflygtninge ved deres ankomst til de forskellige lande. aldrig stillet krav eller oplysning om hvordan VORE samfund er indrettet, noget de SKAL rette sig efter, ellers, ingen adgang.
  Muslimske forældre, fædre, brødre, onkler burde have fået oplyst om ligestilling mellem kønnene, at sådan er det hér i Danmark, at kvinderne har deres fulde RET til selv at bestemme. Bestemme omgangskreds, selv bestemme HVEM de vil indgå ægteskab med.
  Kan de muslimske mænd ikke fatte det, ikke vil rette sig efter det, så er de mænds ophold i Danmark mere en uønskede. Uden videre parlamenteren, retur til oprindelseslandene.
  De europæiske politikere skal fjerne årsagerne til den utryghed VI må leve under. Europæerne, Skandinaverne skal ikke leve under politibeskyttelse hver gang vi ønsker at samles til et eller andet arrangement.
  Skandinaverne, europæerne burde gå i generalstrejke indtil alle uønskede personer er sendt retur til oprindelseslandene.
  De forskellige, fortidige konventioner trænger til en grundig revision. Oprettet i en hel anden tid.
  FN der har den grovhed, gang på gang, at kritisere Danmarks flygtninge politik.
  Det handlingslammede FN, hvis den overhovedet har nogen berettigelse, burde i stedet sørge for at mennesker ikke flygter. Det er dér der skal sættes ind.
  Den megen tale om integration er grotesk. Fupasylanter og bekvemmelighedsflygtninge skal aldeles ikke integreres, de skal retur, aldeles omgående.
  Danmark og det øvrige Europa bør sige stop for al asyl. Gøre det klart at VI modtager ikke flere asylansøgere. Vi kan ikke overkomme mere, uden det, som det allerede er sket, går ud over vor egen velfærd over egne borgere.
  Stå fast Inger Støjberg. Det haster mere end nogensinde.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter . Sengeløse

 64. Af Benny B

  -

  En lille hilsen til Tysker tøserne her på bloggen.

  En hurtig lille “rape rate” søgning på Knoema, viser at Sverige i 2013 topper listen pr. 100.000 indbyggere:
  Sverige 58.9
  Danmark 6.2

  Kort sagt har Sverige næsten 10 gange flere voldtægter pr. indbygger end Danmark.

  Er det noget at stræbe efter?

 65. Af J H an sen

  -

  Muslimske mænds dårlige opdragelse.
  Skriver Day Poulsen.

  Ja.
  Hvilket kendskab skulle en psykiater også have til krigstraumer og lignende.
  Men hvis alt bare er dårlig opførsel.
  Så er psykiatere som Day Poulsen jo helt overflødige.

 66. Af Niels Peter Lemche

  -

  Benny B,

  Du kender den om andhed, løgn, statistik. Går man undersøgelser i Danmark igennem kan du komme op på et tal, der kan være 8-10 gange højere end det officielle (ser en undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital). Læser du den udmærkede gennemgang Rape Statistics på Wikipedia, så er det korrekt, at Sverige topper (de vil altid være bedst!), men der tages forbehold pga. forskellig lovgivning, retspraksis og meget mere.

  Men som monsignoren sagde til sin sidemand under en banquet: Statistik er det, der beviser, at hvis jeg spiser to kyllinger og du ingen, så har vi fået én hver.

 67. Af Niels Peter Lemche

  -

  anhed, der skulle selvfølgelig stå sandhed

 68. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg tror, at salig Sigmund Freud kan hjælpe her til en dybere forståelse af den problematik, der søges opklaring på her: nemlig i hans bog:

  “Kærlighedslivets Psykologi – En illusions Fremtid”,

  hvor første kapitel fx hedder:

  “Om en særlig type af objektvalget hos manden”.

  Sigmund Freud giver en uddybning via et eksempel, hvor drengens bla libido har hængt for længe ved moderen, såvel som moderen er udgangspunktet i samlivet med faderen – og altså gør det frække, som drengen også har hørt, at skøger udøver i deres erhverv, hvorfor der nemt opstår en sammenkædning her, der giver opfattelsen af kvinder som ludere.

  Og altså ikke mig bekendt har nogen direkte forbindelse med islam – men der kan udmærket indenfor og også udenfor religiøse miljøer, hvor familiebåndet kan siges at være for stærkt repræsenteret i uhensigtsmæssig retning, hvorfor bindingerne bliver for stærke forældre/børn – børn/forældre imellem; men jeg finder ikke, at vi så udpræget har hørt drenge og unge mænd i DK rende rundt og sige luder for et godt ord.

  Det er vanvittigt at høre på og om, men islam kan for nogen meget vel repræsentere, hvad Freud skriver om drengens udvikling, når dette ‘at redde’ står i fokus for en ung mand, der skal redde sin elskede fra ikke at holde sig på dydens smalle sti.

  Jeg citerer kort her fra bogens 1.ste kapitel, side 9, fra beg. af stk. 4):

  “Mest overraskende vil iagttageren finde den tendens, der hos denne type ytrer sig til at “redde” den elskede. Manden er overbevist om, at den elskede har brug for ham – at hun uden ham ville miste enhver moralsk holdning og hurtigt synke ned til et beklagelsesværdigt niveau. Han redder hende altså, idet han ikke slipper hende.”

  Ultra kort sagt – handler det om mandens dybereliggende moderkompleks fra hans infantile alder og for nogle udover puberteten.

  Så – det må i en første omgang gælde om at udbrede, dvs bevidstgøre disse dybereliggende årsager til en forståelse både i samfundet og hos den enkelte ramte – med el uden islam, hvor det neurotiske er i et sådant overtag, at det ikke forstås som andet end opdragelsens bud om at passe på piger/kvinder i en så udstrakt grad, at de skal gå snøret ind og i selskab med et mandligt familiemedlem, hvis de vil bevæge sig uden for osv.

  Så – det er på den måde en udnyttelse af disse familiære bindinger på kryds og tværs, og som opretholdes som værende i orden og ligefrem af det gode. Det er de ikke – det er skadeligt for både manden og kvinden.

  Derfor kan vi sige, som også flere er inde på, at det ikke er alle – og med Freuds ord her i bogen så har han også set disse tendenser i forhold til et dybereliggende moderkompleks hos de såkaldt normale. Han taler ofte om de normale og til forskel fra de neurotiske. Men – de såkaldt normalt sunde har alle en el anden form for neurose i større el mindre grad – men han taler jo om det neurotiske, når noget tager overhånd, og vi kommer således ikke ud over det såkaldte Ødipus-kompleks for ethvert menneske, dvs forholdet til forældre og evt. søskende ligedan. Disse familiære forhold, der giver bindinger – også af seksuel karakter, omend platonisk – men som kan være ganske forstyrrende i et parforhold, så det ikke kan fungere.

  Det er derfor også ganske almindelig kendt, at manden ofte gifter sig med madonnaen og går i seng med luderen, so to speak. Men det er ufrugtbart ikke at få gjort op med denne ‘luder-opfattelse’ af kvinden. Det kan formentlig kun gøres for alvor el egentligt, hvis de dybereliggende årsager og de infantile forhold ses og bevidstgøres hos den enkelte – og hvordan de opstår: nemlig i en ufrihed i familierne på forskellig vis.

  Sigmund Freud skriver lige i begyndelsen af bogen, og jeg citerer til lidt yderligere forstsåelse her, da det ikke er nemt stof:

  “Under de psykoanalytiske behandlinger har man rigelig lejlighed til at skaffe sig indtryk fra neurotikerens kærlighedsliv og kan derved huske, at man også har iagttaget eller erfaret tilsvarende adfærd hos normalt sunde og endog fremragende mennesker. Ved ophobning af indtrykkene som følge af materialets tilfældige gunstighed træder enkelte typer da tdeligere frem. En sådan type af det mandlige objektvalg vil jeg her beskrive først, fordi den udmærker sig ved en række af “kærlighedsbetingelser”, hvis sammentræf ikke er forståeligt, ja, i grunden er forbløffende, og fordi den muliggør en simpel psykoanalytisk opklaring.”

  Psykoanalysen er jo som bekendt: en metode til at gøre det ubevidste bevidst.

  Men – læs evt. selv – bogen er på 78 sider med noter. Mvh BHL – God weekend.

 69. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  NB! Faderen spiller også sin rolle her, må jeg lige understrege – og inden for ethvert samfund, så videreføres mangt og meget ganske ureflekteret, selv om mange gerne undervejs har villet ændre for sig – men sværere for ikke at sige umuligt uden kendskabet til de ubevidste forhold, der er på tale og hindrer. Derfor kommer vi ikke videre – og vi skal passe enormt på, da vi rods alt i vort samfund har en vis åbenhed, at denne ikke bliver lukket – og ufrihed og langt værre samfundsforhold samt familiære (bindinger) kan imødeses af den grund!

  Hvor oplysning ikke bare er oplysning – men dog en begyndelse, der skal ofte mere til for en virkelig ændring. Menneskers formåen i en bearbejdning på det personlige plan, og er der tale om noget religiøst iblandet, så skal stor angst og frygt tillige tages op. Dette imaginære tag, sådant også har i folk, hvis de er opdraget særskilt religiøst. Uanset religion – dette er world wide, hvor selv Sigmund Freud harcellerede over forholdene i Amerika, Guds eget land – og langt tidligere end nu – snart 100 år siden. Mvh NHL

 70. Af Henrik Knage

  -

  Hvis man studerer den kvindelige psyke, så viser det sig at de hverken kan opdrage eller lave mad. De er simpelthen uegnede til det. Der er derfor også en naturlig årsag til, at muslimske mænd er særligt dårligt opdragede.

  Vi behøver ikke gå længere tilbage i historien, end til 2. verdenskrig, hvor kvinders sadistiske tilbøjeligheder ville have fået selv Adolf Hitler til at fremstå som en ren duks, og selveste børnelægen doktor Josef Mengele til at virke lige så human som Margrethe Vestager virker i dag.

  Hvis disse kendsgerninger var blevet optrevlede i fortiden, ville Adolf Hitler have været blevet indlagt på et psykiatrisk neurotisk sanatorium, med vrangforestillinger og natlige mareridt, og Josef Mengele ville have valgt ornitologvejen.

 71. Af Dan Nielsen

  -

  Beklageligvis er HDP med til at minimalisere problemet med indvandreres forældede og inacceptable livssyn og opførsel til alene at omfatte muslimer. Denne intimiderende opførsel skyldes ikke kun religiøs overbevisning, men er et resultat af en “kultur”, som ikke kun begrænser sig til islam, men omfatter alle patriarkalske macho-“kulturer”, som findes i hele Afrika, Mellemøsten helt til Indien, men også i en del Balkan-lande.
  At så islam lovfæster og sanktionerer dette livssyn, er så en hel anden historie.

 72. Af J H an sen

  -

  Af Dan Nielsen – 9. januar 2016 11:08

  Nu bringer du os ud på dybt vand Dan Nielsen.
  Day Poulsen er muslimhader.
  Ikke Inder hader. Så vidt vi da ved.
  Men vel intet sted i Verden behandles kvinder dårligere end i Indien.

 73. Af Thomas T. Borch

  -

  Danske mænds dårlige opdragelse:

  http://politiken.dk/indland/ECE2225421/rapport-danske-maend-er-de-mest-kvindehadske-i-eu/

 74. Af E Sørensen

  -

  Stop indvandringen og start hjemsendelserne

 75. Af Hr. J. H

  -

  I Maritime Danmark læser man idag:

  37 procent af de kvinder, der arbejder til søs ombord på danske skibe, har inden for det seneste år været udsat for kønskrænkelser, og 78 procent har oplevet det på et eller andet tidspunkt. Det viser en ny rapport, som er udarbejdet af Lisbeth Skræ fra SIMAC med støtte fra Søfartens Arbejdsmiljøråd.

  ”Det er kendetegnende, at kvinderne ikke siger det til nogen. Det burde være sådan, at man enten kan sige det til den lokale leder eller til rederikontoret, den faglige organisation eller til os. Kvinderne lever med en for høj tærskel i forhold til, hvad man skal finde sig i. De arbejder i et mandsdomineret erhverv, og de har en fornemmelse af, at de skal gøre sig gældende, selvom de har den samme uddannelse som mændene”, siger Connie S. Gehrt, sekretariatschef i Søfartens Arbejdsmiljøråd, til Maritime Danmark.

 76. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “appropos ! –Stop indvandringen –og start hjemsendelserne ! —Noget af det rigtig kloge, som vi hører på det seneste ! —Endvidere ser vi frem til AT: Johanne/Enheds-listen med røde følgere !—Får sig taget sammen til AT: flytte udi de islamiske telte ! –Vi står klar med “al skytset : Camera´er –også de skjulte ! –Det bliver den ultimative latterlig-gørelse ! –Det fortjener de naive kvinde-mennesker ! –Så jubiii –vi afventer! –Og vi er såååå klar !

 77. Af Fru Jensen

  -

  Jeg er desværre enig med, Henrik Day Poulsen’s artikel, den første gang ‘ever’. Men. Vi mangler i den grad, også at få taget fat på det sexistiske kvindesyn i Danmark, i kølvandet af de mange uopklarede voldtægter i Danmark, som strisseriet og retssystemet underkender og ignorerer. jf. facts i udsendelsen “Jeg blev voldtaget” https://www.dr.dk/tv/se/dr1-dokumentaren/dr1-dokumentaren-jeg-blev-voldtaget

  Det er uhørt, at der implicit i politiets afhøringsmetoder af voldtægtsofferet, findes spørgsmål der leder hen på at offeret nok selv er skyld i voldtægten, ja, nærmest er en luder, hvis hun har klædet sig udfordrende (hvad det end vil sige, udfordrende). På det punkt minder politiets ledende afhørings-spørgsmål/metode, jo ganske, om det middelalderende kvindesyn, som Henrik Day Poulsen jo netop, og med rette, beskylder de sexistiske muslimske mænds kvindesyn for at have, som ser kvinden som luder.

  Det er jo helt vildt hvor mange voldtægtssager det danske politi og retssystem ignorerer, fuldstændig den samme ignorering, ligesom strisserbossen fra Köln lagde for dagen, efter hin sexistiske overgreb nytårsaften i flere store byer i Tyskland.

  MR. Pind, du snakker meget varm luft, hvad vil du stille om med ordet ’udfordrende beklædning’, og var det ikke en idé at få reformuleret strissernes sexistiske spørgsmål i forbindelse afhøring af voldtægtsofrene. Og. Hvad vil du gøre for at få sat en stopper for voldtægten i Danmark og få sagerne opklaret. Dit forslag til et års ekstra straf, er en ornli’ gang lattergas! Gør noget for pokker!

 78. Af Helle Hansen

  -

  ” Vi fødes alle lige når det gælder vores syn på normer og værdier “. Vi opdrages altså til at adaptere normer og værdier.
  Jeg tænker hvilken opdragelse HDP har fået , siden han anvender ord som ” afskum” omkring mennesker der er opdraget efter mellemøstlige værdisæt som ikke er ” fulgt med tiden”. ?
  Nu er det jo ikke mange generationer siden, at kvinder i Danmark blev tituleret efter deres mands titel. Fru overlæge Fock fx…Men det er vi jo så gået væk fra igen.
  I dag er mænd og kvinder lige. Det har så medført visse mindreværdskomplekser hos nogle danske mænd, som ikke rigtig kan få lov at være mand med stort M og heller ikke aner hvordan det fungerer i praksis.. Og hos nogle kvinder er det ret belastende, at voksne danske mænd, opfører sig som små drenge der fortsat ønsker en mor med stort M fremfor en selvstændig kvinde.Og skal guides rundt for at tage de mindste initiativer.
  Men det er jo iøvrigt ikke et problem for HDP , han er jo slet ikke til kvinder, så det giver sig selv. Hvilket selvfølgelig bekræfter at vi er født lige , men nogle bliver så mere firkantet end andre ad åre !

 79. Af p jen

  -

  Den er helt gal med filtret. Selv her hos HDP. Avisen kører sit eget løb udenom blogbestyrerne. Utallige indlæg fra mange forskellige bloggere havner i det rødradikale filter og kommer aldrig på. Således er et indlæg om hvad de radigale har gang i, stadig ikke at se efter over 20 timer. Er bel giske avis folkefjendsk og antidemokratisk?

 80. Af Fru Jensen

  -

  Phuha, det var godt vi fik dit perspektiv med her i kommentarfeltet. Jeg ville ønske du kunne give flere konkrete forlag til hvordan vi kunne løse voldtager-problemstillingen, et både familiært og kulturelt problem. Jeg synes folkeskolen, fra første klasse, skulle introducere psykoanalyse i undervisningen, sideløbende med obligatoriske ’kurser’ (en start) til forældre (det politiske parti LA ville sikkert græmme sig over det obligatoriske).

  Det stakkels ulykkelig ’lykkelig’ folk æder alt for mange lykkepiller.

 81. Af Fru Jensen

  -

  Min kommentar var til Birgit Hviid Lajer.

 82. Af p jen

  -

  Hos a ma lie lyh ne er to indlæg om feminismen stadig skjult efter over 24 timer. Både læserne og vi bloggere holdes for nar. Er berlin gske en slags DDR-avis?

 83. Af p jen

  -

  Filtret er på flere blogs indstillet så debatsabotører favoriseres og forkæles, mens seriøse bloggere mobbes og bekæmpes. Avisen ønsker åbenbart svenske og græske tilstande indført i Danmark.

 84. Af Inge Hansen

  -

  Forstår ikke hvordan de mennesker på Christiansborg kan være så døve og blinde for, hvad det er, der er ved at ske. Asylsøgere og migranter vælter bare ind i vort land. De har en anden tro, en anden kultur og er ikke interesserede i vor kultur, de fortsætter bare med at leve det liv, de altid har gjort. De v i l i k k e integreres! Prøv dog at se, hvad det er, der sker! De hører ikke til i den vestlige verden.

 85. Af p jen

  -

  In ge ha n sen……. du har ret. Men hvad der mere præcist er ved at ske, ønsker tante B ikke debatteret. Danskerne bliver vor tids azteker og jøder hvis det røde journalistflertal får lov til at bestemme vores fremtid.

 86. Af hektor heimlich

  -

  Kølns politichef afgår -hvorfor afgår Merkel ikke? hele den katastrofale indvandring skyldes jo alene hendes politik -og desværre tør vor egen Løkke ikke gå imod hende -han er ved at gøre i bukserne bare han hører hendes navn. Så meget for ytringsfrihed -man vil ytre sig overfor muslimer -men når det kommer til at ytre sig overfor Merkel er statsministeren tavs som graven -stakkels kujon.

 87. Af Eva Madsen

  -

  Hvorfor skal religiøse såvel som ureligiøse illegale grænseoverløbene halvaber fra det Afrikanske fastland ødelægge tilværelsen for SÅ MANGE mennesker i Europa ???.
  De har jo slet ikke noget at gøre her.. !!!!

  De skal med vold og magt returneres til det Afrikanske fastland og sættes i land ved hjælp amfibiefartøjer og troppetransportskibe , gerne tæt sammenstuvet ( NB. tidligere slavehandel ) som de er vant til i det daglige – gr. deres ustoppelige fertilitet og overbefolkning.- desuden er de fleste analfabeter, uden dannelse , voldelige og krigeriske – de hører jo slet ikke til i et moderne samfund – men i jordhuler , fængsler og i stråtækte hytter.

 88. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  EVA Madsen Jubiii –Hvad skulle vi gøre uden dig ! –Du er ihærdig – målbevidst og kærne-dansker med de rigtige Vikinge-gener ! —Appropos géner ! –Så er de arabiske/Afrikanske genomer nedarvet igennem generationer ! –Forældre – bedste-forældrene til de imfame muslimske drenge/mænd ! –Er altså “en arvelig psykopatisk indretning”–Det kan ikke laves om ! Sådan er de–og det må de naive levebrøds-politikere hellere indstille sig på !—–Start udvisningen af de 42 islamiske 1st – 2nd-3die –generations islamister i de samtlige ghettoér ! –Og det kan kun gå for langsomt !–Af hjertet tak som dronningen siger “de skal ikke medbringe deres kultur/religion” –Det er jo netop, hvad de har gjort ! –Levet i det kristne Danmark ! –Som-om de stadigvæk boede i Mellem-østen ! –Bortset fra AT: De ikke kunne få lov til, at leve af socialkontoret dér ! –Danskerne har betalt festen, derfor skal vi også bestemme melodien ! –Og det er UD af klappen !

 89. Af Uffe Staulund

  -

  @ Helle Hansen,

  Du kørte ud af et sidespor, du påstår at ordet ‘afskum’ optræder i HDP’s blog oplæg.

  Er du ansat som ‘filter flylder’ med den slags irelevante spørgsmål?
  Gå efter sagen, og ikke manden!

 90. Af Henrik Knage

  -

  Der findes selvfølgelig ikke nogen rigtig undskyldning, eller legitim ret til at forgribe sig mod kvinder seksuelt, som umiddelbart ikke ønsker det.

  Men der kan være en grund, eller et svar på, at de gør det, og det kan findes i en fransk film der hedder “Blodrøde læber”. Den handler om en pærefransk franskmand der lige er kommet ud af fængsel på prøve.

  Den der ansætter ham i firmaet er en halvdøv kvinde, der starter med at ansætte ham, og da hun finder ud af at han bruger kontoret som soveværelse om natten, giver hun ham en lejlighed og lommepenge, samt en halv måned i lønforskud.

  Mens de begge står i lejligheden forsøger han at voldtage hende.

  Hun får dig vristet sig fri, og gemmer sig på et værelse i lejligheden.

  Han forklarer hende så gennem den låste dør, at han ikke var vant til, at blive behandlet på den måde, at få både job, bolig og penge af nogen som helst, og derfor havde han misforstået det hele.

  Man kan jo så sammenfatte problematikken over i indvandringen og overgreb mod kvinder. De mennesker der kommer her, der og alle vegne er ikke vant til at komme først i køen nogen steder, at få bolig/indkvartering, lommepenge, job.

  Hvordan i Himlens navn kan det andet end misforstås? Den opførsel som der her er tale om, var aldrig gået i Syrien, med mindre der er tale om IS.

 91. Af Henrik Knage

  -

  Iøvrigt er begrebet “krænkelse” kun en krænkelse, såfremt der er et tilstrækkelig lovgrundlag til bygge påstanden op på.

  Man kan jo også forestille sig en mand, der uden videre giver en fremmed kvinde sit Dankort med kode og hele balladen, og bagefter føler sig krænket over, at kvinden har brugt alle hans penge, samtidig med, at hun voldtager ham.

  Det ville der formodentligt ikke være en eneste domstol, der ville give manden medhold i.

 92. Af Undrer mig

  -

  Ja det er da meget fint at værne om ytringsfriheden, men trosfriheden er noget andet for dig eller? Mener bestemt at vi står over for en kæmpe udfordring, hvor et middelalderligt kvindesyn er en kæmpe udfordring for integrationen i vesten. Men dit forslag er lige så absurd som afvisning på grundlag af en sexistisk kommentar.

 93. Af peter c

  -

  Jeg er bosiddende i mellemoesten i de seneste 5 aar og opholder mig meget i saudi, qatar, uae, bahrain, iran, kuwait etc og det er vanvittigt det der foregaar med den tilstroeming imod den europaiske frihed. Der er reelle flygtning, men ogsaa en stor stor del bekvemmeligheds flytninge iblandt. Samtidigt er der ingen som helst af de omkringliggende lande med undtagelse af Jordan og Lebanon der frivilligt deltager i humanitaert arbejde og tager imod flytninge. Man betaler sig fra det og man er udemaerket klar over hvilke uroligheder det vil tilfoeje i GCC skulle man tage imod flygtninge. Et andet punkt er at ingen, absolut ingen kan opnaa statsborgeskab i GCC og saa tilbyder man det i europa. Det er op ad bakke for enighed i EU og den enkelte land maa paberaabe sig suverenitet og afvise og derimod faa lande som eksempelvis saudi til at hjaelpe lokalt. Det kommer dog naeppe til at ske. Integration er anden misforstaaelse, naa vi som gaester opholder os i denne region, saa respektere vi fuldt de lokale normer. Hvorfor skal danskere gaa paa liste foedder i deres eget land – for ikke at traese folk over taerne. Man krummer netop taer naar man laeser fra folk der forsvarer angriberne af europaeiske vaerdi… jeg er maalloes og oprigt bekymret over europas fremtidige eksisitens med saa mange uuddannede med nul respekt for vor kultur kommer til europa og opfoerer sig som en flok gale. Der er rigtige flygtninge, som kan forsta taknemmeligheden af den hjaelp de modtager og som forstaar den position man skal tage. Aerligt for dem at boellerne odelagger alt. Luk graensen nu og faa en koordineret europa strategiog omskriv lovene saa de afspejler de reele trusler..

 94. Af hvorfor holder tanten læserne for nar?

  -

  Vi er flere der har fået nok af at fodre tantens idiotiske filter, der gør tykt nar af publikum. Fra nu af kan den utroværdige radiGALE tante rende os et vist sted. Debatterne her er ikke værd at bruge tid på hverken som læser eller kommentator. Massevis af aktuelle indlæg skjules, og avisen pisser ligesom så mange andre medier i tykke stråler på befolkningen.

 95. Af Helle Hansen

  -

  @ Uffe – Jo, ordet afskum optræder i HDPs blogindlæg.
  Din opfordring kan du give videre til HDP, som har svært ved at skelne mellem muslimer og “sagen”.

 96. Af Henrik Knage

  -

  Nå – nu er vi endeligt i kontakt H.D.P. Selve svarene findes i spørgsmålene, der stilles. Jeg er glad for, at du har ændret overskriften fra at være en konklusion til at blive et spørgsmål.

 97. Af Henrik Knage

  -

  Jeg er særlig tør bag ørene. Der var engang en nummerplade på en Ferrari i Aarhus hvor der stod ordret ” Ole Stavad er en idiot”.

  Det er fakta.

  Ole Stavad var en tidligere skatteminister (S) – og han har sidenhen også beklaget sig over “grådigheden” som Margrethe Vestager også hager sig fast i. Og en sådan nummerplade koster immervæk 3000 kr. men så har man også ret til at skrive hvad man vil – hvis bare man har betalt for det.

 98. Af Niels Peter Lemche

  -

  Peter C,

  Meget rigtigt alt sammen; men det ville hjælpe, hvis de lokale europæere vidste noget om de mennesker, som kommer hertil. Det ville unægtelig gøre det nemmere at forudse, hvilke typer af problemer, der kommer med dem.

  Men sålænge landet (landene) styres af mennesker uden rygrad og uden viden (Churchills udtryk: Spineless wonders kommer man i hu), så får man ingen løsninger. En første kunne være så utvetydigt som muligt at fortælle de nyankomne, at én kriminel handling, og så er de på det næste fly tilbage.

 99. Af Jette Dali

  -

  Henrik Day foreslår – formentlig i den bedste mening – at et sexistisk overgreb eller blot en tilkendegivelse fra en asylansøger skal medføre øjeblikkeligt stop i asylbehandlingen. Blev dette til virkelighed, er spørgsmålet så, hvad vi stiller op med unge muslimske teenagere, som den 16-årige, som fornylig blev gennembrød mediemuren ved at henstille til unge, danske kvinder, at de 1) ikke færdes alene ude om aftenen / natten, og 2) at hvis de ikke ved den lejlighed er tildækkede, da risikerer de at “provokere” muslimske mænd! Jeg citerer bare! Det er IKKE et kvindesyn, jeg på nogen måde bifalder. Problemet er, at der reelt aldrig vil blive gjort noget effektivt for at komme et så formørket kvindesyn til livs. I en portrætartikel fornylig omtales den 16-årige da også som “fremtrædende muslim” af Berlingske.

 100. Af Uffe Staulund

  -

  @ Helle Hansen,

  Først var jeg sikker på at det var en trykfejl, at der skulle have stået, Havskum.
  Day Poulsen kunne have været forført af plakaten til udstillingen på Arken, Den skumfødte Venus.
  Så fandt jeg dit ord: afskum.
  Det var i bunden af Day Poulsens indlæg. På mig virker det ikke diskriminerende på nogen måde, men jeg er også en gammel mand.

  Der må være et psykiskambulatorium i nærheden, hvor du bor, søg ufortrødent derhen.
  Du behøver behandling på kommunens regning.
  God bedring.

 101. Af Ejnar Jensen

  -

  Man kunne eksempelvis starte med at foreholde muslimerne, at vi ville værdsætte det, hvis de ville efterleve “Profetens Anvisninger”, hvor det i sura 40 – så vidt jeg husker – foreskrives, at “… når du rejser til et andet sted, skal du i løbet af 40 dage sætte dig ind i de regler der gælder på dette “andet sted”, således at du kan leve efter dem …”.
  Desuden bør vi andre holde os for øje, at muslimerne opfatter sig som et af Gud udvalgt folk, som er sat her på Jorden for at lede og fordele – to lead and to serve – hvilket de opfatter som, at det er dem, der skal bestemme bestemme, hvordan samfundet skal indrettes, og at det er os, der skal indordne os under de regler og adfærdsmønstre, som de bestemmer.
  Desuden skal det iagttages, at de ikke kan indse, hvordan vi kan have som religiøst ikon og symbol hvad de opfatter som en sølle stymper, der lod sig klynge op på et kors som en anden forbryder og lod sig ydmyge på det allergroveste. De kan kun indse, at der kan være en eneste forklaring på det, nemlig at vi også er nogle holdningsløse skvatrumper, som ingen med blot et minimum af selvrespekt kan tage alvorligt, hvorfor vi må indse, at de ringeagter os på det allerdybeste.

 102. Af Er R, Pollertiken, DR og tante B firlinger?

  -

  Indlæg der konkret, detaljeret og punkt for punkt påviser at en komplet ødelæggelse af Danmark er i fuld gang, er ikke velkomne hos Berlin tidende, der foretrækker tandløse og “korrekte” indlæg.

 103. Af Henrik Knage

  -

  Jeg gik engang uforvarende ind i Ole Vadum Dahl, stifteren af NLP. i Danmark også kaldet Neuroristisk Programmering, hvorunder Livslinje – Terapi også henfører, på vej til et Shaman – kursus.

  Han røg sådan set på røv, albuer og krykker bagud – tilbage på gangen.

  Han ligner sådan set forsangeren fra “Simply Red” et skønt engelsk band. Da han mødte mig i en gang i Silkeborg, så sagde han undskyld – og det gjorde hans kødrand af efterfølgere også.
  Der var en Shaman der lærte mig at skrige “Nej” så højt jeg kunne ind i fjæset på ham – og jeg kunne godt lide ham. Kort tid derefter hørte jeg, at han var død, 54 år gammel – derefter har jeg sagt nej til alt der blot ligner en åbenbaring.

 104. Af Marc Jay

  -

  Så er der frit spil til galningene igen. Det er enormt tragisk m en situation som den i køln. For det er vand på de mere afstumpede menneskers mølle.

  Mener i at fodbold skal forbydes fordi enkelte er voldelige.? Skal hele ålborg ifængsel fordi der er en stor rockerkultur og er alle fra tønder pædofile fordi der har været nogle uheldige sager?

  Grundlæggende er jeres uvidende og fremmedfjendske holdninger de samme som der historisk har været med til at skabe de problemer der er iverden idag.

 105. Af Henrik Knage

  -

  Inden der diskuteres kvinder i slør vs. dommere, skal det poienteres ret kraftigt, at dommere, når de først er dommere, ikke kan fyres.

 106. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Fru Jensen – 13:15

  Tak for dine ord – og psykoanalysen har netop erfaringer og er i flere henseender længere fremme med viden end både psykiatri og psykologer, der ofte er netop fikseret på pillegivning (de første) og samtaler kun på det bevidste plan. Selv har jeg aldrig kunne forstå, hvordan man i en behandling kan undlade at se på, hvad der sker ubevidst for den behandlede. Det er en hel del, hvorfor det også ses, at der er faktorer i den menneskelige psyke, man ikke opererer med.

  Voldtægter er sædvanligvis også kendetegnet ved, at aggression er koblet til sexualdriften – og så er der disse gruppe-voldtægter, hvor også mændenes el drengenes indbyrdes forhold spiller en rolle på forskellig vis; men jeg har ikke direkte haft berøring med voldtægter – en enkelt husker jeg, hvor en bror havde forbrudt sig sexuelt mod sin mindre søster til skade for denne; men har kørt hørt en enkelt berette om voldtægt fra sin mand, hvilket der kom en graviditet ud af, uønsket el uplanlagt for kvinden, hvor der i forholdet allerede var flere børn.
  -det forekommer jo også i ægteskaber/parforhold, såvel som på gadeplan og ml fremmede.

  Men ellers kunne netop skolerne og også de mindre institutioner sikkert finde en del viden herfra værd at kunne håndtere, forstå børnene bedre – og ikke mindst forældre fra dag ét, de påtænker eller får et barn. Langt nemmere at være forældre og for lærere langt nemmere med noget mere viden, så der kan blive ro i klasserne, hvor lærerne forstår en konkret overføring til dem, hvorpå børnene afreagerer mm – men ikke mindst heller børnene selv, når de siden også træder ud i et ofte kaos af følelser og ‘what to do and how to understand’, fx forskellen på pornoens mangel på følelser og ofte grænseoverskridende adfærd i forhold til at kende sig selv og sine grænser og forskellen på sund og syg(neurotisk) adfærd her.

  Det har jeg faktisk plæderet for et utal af gange – men ingen interesse for det. 🙂

  Hvis jeg har forstået dig ret, så burde LA da med deres ønsker om frihed være interesseret – men naturligvis en frihed, der ikke er på andres bekostning. Denne skelnen kunne man godt bruge i mange henseender inden for politik i øvrigt, vil jeg mene.

 107. Af Marc Jay

  -

  Præcis ven. Hop ned til galningene på nationen. Det er næsten det samme. Der kan du bare give den endnu mere gas med de vanvittige kommentarer

 108. Af Henrik Knage

  -

  De er ikke mere vanvittige, end at der før en røg kan ses, skal der være en sagde ( ringe) , ret lille ild.

  Du er ikke jæger kan jeg forstå. Men hvis du jager på kanten – så bør du, hvis du ikke har mere erfaring end det du beskriver, starte med at jage uskyldige kvinder. Derefter kan du gå opefter og jage regn – orme, elendige narrøv.

 109. Af Eva Madsen

  -

  Det bør være en menneskerettighed IKKE at blive udsat for islamisk og muslimsk kultur i Europa.!!!!

  Forbyd al muslimsk indflydelse , særhensyn og privilegier i vort land. !!!!!

  Forbyd moskeer og riv dem man kan se – NED.!!!!
  ( hvis folk vil dyrke deres lovreligion – bør det ske privat indenfor hjemmets 4 vægge )

  Forbyd muslimsk påklædning i det offentlige rum.!!!!!
  som er en unødvendig provokation og reklame for en tro der ikke hører hjemme i et demokratisk ikke lovreligion styret samfund .

  Forbyd muslimske indvandrere og asylanter.!!!!

  Forbyd alle tolke, nursere ,psykologer og enhver form pengespild der hedder noget med ( umulig ) integration og har noget med muslimer at gøre.!!!

  Udvis alle IKKE vestlige indvandrere på overførselsindkomst !!!

 110. Af Benny B

  -

  Unn.A Hallas.D
  Du har ganske ret, det minder om om anden verdenskrig og mere end du tror.
  Vi bliver indvaderet af et nyt herrefolk, som mener, at de har ret til at voldtage og slå ihjel i profetens navn.
  Ligesom dengang lægger vores politikere sig fladt ned og håber, at hvis de snakker pænt og føjer sig, vil de blive skånet.
  Også i dag har vi værnemagere og tyskertøser, som finder det opportunt at ligge i og tjene penge besætterne.
  Ingen nævnt ingen glemt.

  Spørgsmålet er, hvor længe befolkningen forholder sig i ro og hvor langt farcen for lov at fortsætte.
  Borgerkrigen nærmer sig.

 111. Af Marc Jay

  -

  Iq 25 hele banden. Jeg er imponeret over at i overhovedet kan stave

 112. Af Henrik Knage

  -

  AF MARC JAY – 9. JANUAR 2016 22:32

  Du forklarer det selv. Hvad er der andet “vi” ikke kan, og som du kunne havde gjort bedre, der hvor du kom fra, hvis ikke det havde været fordi du var flygtet?

 113. Af Niels Peter Lemche

  -

  UNN.A HALLAS.D

  Desværre er Eva Madsen nok rigtig nok. Det er utroligt, hvad der fremkommer af racisme på disse blogs. Og så er uendelig lidt af det, der bliver skrevet overhovedet produktivt. Det er ren ondskab, der får lov til at komme til orde. Det er rent ud sagt svinehunden, der får lov til at glamme frit.

  Så forbered dig på en skylle af vanvid rettet imod dig. I hvilket omfang det er organiseret og koordineret ved jeg ikke; men man bliver bare deprimeret over, hvad mennesker kan finde på at skrive og sige.

 114. Af Ytringsfriheden er mangleznde i b Rent censur

  -

  Hdp/ Klaus Ibsen

  B og Andre borgerlige såsom JP, Politiken frasortere alle ord der lyder på “borgerlig, liberalist, konservativ, radikal, venstre”….,.læg derudover “ulighed, røde, anstændighed, saglighed, kvindefrigørelse/rettigheder, korruption, politiker, journalist, blogger, og men kunne sætte 30 ord mere på!

  Preben “jeg kom ikke på”@

  Ca 200 indlæg mod et mod Søren Sørensen fra dig!
  Ingen frygter en tåbe ved du Preben?

  “Hvad har Allan gjort “”
  npl@

  Vel blot endnu en konservativ truende/troende på kristenDOMMEN som dig selv?

  PS ash
  “Og lad os huske på, at prinsesse Marie sidste år bedyrede, at hun ikke havde fået lavet nye bryster, i al fald ikke i Litauen, for der havde hun aldrig været.”

  Ja, ja ja!
  Naturligvis stod en fransk kirurg for dem!

  Prinsgemalen er for resten i Napoli -alene-for øjeblikket , for at se og købe kunst på skatteborgeres penge!

  “Jeg kan ikke komme i tanke om noget der er mindre dansk end kongehuset”

  Borgerlige?

  Endnu et tåbeligt indlæg fra ASH’s hånd!

  PS Hdp

  Er sådan set ikke uenig med hdps syn på religiøse muslimer!

  HDP glemmer dog belejligt som sædvane, at nævne at kristenfundamentalister og i udvidet forståelse både konservatismen/liberalismen og borgerligheden , deler kvindesyn med muslimen! I alle blogs belemres vi med de prebenske borgerlige stereotyper og deres ” at alt er kvindens skyld”, “ned med lige løn” “børn er kvindens eneste eksistensberettigelse”, og at de kun skal være hjemmegående husmødre, med snotunger i skørterne, maden parat, gulvet støvsuget og sex når far ønsker det, og naturligvis ingenting ved skilsmisse!

  I alle debatter er det de borgerlige og de religiøse der hader kvinder. Fænomenet eksistere ikke i rød blok!
  Vil den sidste blå kvinde der forlader jer venligst overrække en kogebog, en støvsuger, 1 liter mælk, 2 æg med opskrift og et stk brød. Og slukke lyset ved udgangen!

  Med leflende anti-feminister som ash/Lyhne/sørine/Lilleør og millinial tøserne i b blogs kan jeg kun sige en til de sølle borgerlige kvinde eksistenser i blå blok. Forlad og få et liv! Dalsbæk er vist den ene som ikke altid angriber kvinder her..
  Men vis dog den borgerlige mand stikkontakten ved udgangen! Måske lære han over tid at trykke på den?

  Hdp angriber altid- som Støvring og sørine- muslimer. De fleste borgerlige betegner sig som kristent eller kulturkristene. Kommer ud på et hvis men acceptere Biblens uanstændige bibel vrøvl og had. Eller koranens.

  Et par citater til jer kulturkristene /kristene borgerlige og jeres kvindesyn..

  A wife is a man’s property: You shall not covet your neighbor’s house. You shall not covet your neighbor’s wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Exodus 20:17
  Daughters can be bought and sold: If a man sells his daughter as a servant, she is not to go free as male servants do. Exodus 21:7
  A raped daughter can be sold to her rapist: 28 If a man happens to meet a virgin who is not pledged to be married and rapes her and they are discovered, 29 he shall pay her father fifty shekels of silver. He must marry the young woman, for he has violated her. He can never divorce her as long as he lives. Deuteronomy 22:28-29
  Collecting wives and sex slaves is a sign of status: He [Solomon] had seven hundred wives of royal birth and three hundred concubines, and his wives led him astray. 1 Kings 11:3
  Used brides deserve death: If, however the charge is true and no proof of the girl’s virginity can be found, she shall be brought to the door of her father’s house and there the men of her town shall stone her to death. Deuteronomy 22:20-21.
  Women, but only virgins, are to be taken as spoils of war: Now kill all the boys. And kill every woman who has slept with a man, 18 but save for yourselves every girl who has never slept with a man. Numbers 31:17-18
  Menstruating women are spiritually unclean: 19 “‘When a woman has her regular flow of blood, the impurity of her monthly period will last seven days, and anyone who touches her will be unclean till evening. 20 “‘Anything she lies on during her period will be unclean, and anything she sits on will be unclean. 21 Anyone who touches her bed will be unclean; they must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean till evening. 22 Anyone who touches anything she sits on will be unclean; they must wash their clothes and bathe with water, . . . 30 The priest is to sacrifice one for a sin offering and the other for a burnt offering. In this way he will make atonement for her before the LORD for the uncleanness of her discharge. 31 “‘You must keep the Israelites separate from things that make them unclean, so they will not die in their uncleanness for defiling my dwelling place,[a] which is among them.’” Leviticus 15: 19-31
  A woman is twice as unclean after giving birth to girl as to a boy: A woman who becomes pregnant and gives birth to a son will be ceremonially unclean for seven days, just as she is unclean during her monthly period. ‘ 3 On the eighth day the boy is to be circumcised. 4 Then the woman must wait thirty-three days to be purified from her bleeding. She must not touch anything sacred or go to the sanctuary until the days of her purification are over. 5 If she gives birth to a daughter, for two weeks the woman will be unclean, as during her period. Then she must wait sixty-six days to be purified from her bleeding. 6 ” ‘When the days of her purification for a son or daughter are over, she is to bring to the priest at the entrance to the tent of meeting a year-old lamb for a burnt offering and a young pigeon or a dove for a sin offering. Leviticus 12: 1-8
  A woman’s promise is binding only if her father or husband agrees: 2 When a man makes a vow to the LORD or takes an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word but must do everything he said. 3 “When a young woman still living in her father’s household makes a vow to the LORD or obligates herself by a pledge 4 and her father hears about her vow or pledge but says nothing to her, then all her vows and every pledge by which she obligated herself will stand. 5 But if her father forbids her when he hears about it, none of her vows or the pledges by which she obligated herself will stand; the LORD will release her because her father has forbidden her. . . . . A woman’s vow is meaningless unless approved by her husband or father. But if her husband nullifies them when he hears about them, then none of the vows or pledges that came from her lips will stand. Her husband has nullified them, and the LORD will release her. 13 Her husband may confirm or nullify any vow she makes or any sworn pledge to deny herself. Numbers 30:1-16
  Women should be seen not heard: Women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak, but must be in submission, as the law says. 1 Corinthians 14:34
  Wives should submit to their husband’s instructions and desires: Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Colossians 3:18
  In case you missed that submission thing . . . : Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. 23 For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. 24 Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ephesians 5:22-24.
  More submission – and childbearing as a form of atonement: A woman should learn in quietness and full submission. 12 I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man; she must be quiet. 13 For Adam was formed first, then Eve. 14 And Adam was not the one deceived; it was the woman who was deceived and became a sinner. 15 But women will be saved through childbearing—if they continue in faith, love and holiness with propriety. 1 Timothy 2: 11-15
  Women were created for men: For if a woman does not cover her head, she might as well have her hair cut off; but if it is a disgrace for a woman to have her hair cut off or her head shaved, then she should cover her head. 7 A man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. 8 For man did not come from woman, but woman from man; 9 neither was man created for woman, but woman for man. 1 Corinthians 11:2-10
  Sleeping with women is dirty: No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. 4 These are those who did not defile themselves with women, for they remained virgins. They follow the Lamb wherever he goes. They were purchased from among mankind and offered as first-fruits to God and the Lamb. Revelation 14:3-4

  Ps indlæg i filteteret hdp?

  “AF KRISTIAN ANDERSEN – 7. JANUAR 2016 22:16
  HDP hader Muslimer. Også bedre kendt som en sygdom som kan behandles!
  SVAR
  AF HENRIK DAY POULSEN – 8. JANUAR 2016 07:57
  Kære Kristian Andersen
  Hvordan synes du lige det går med at holde et seriøst debat niveau?????
  Henrik Day”

  En b klassiker. Påpeger men at de rene muslimhader, der kun manipulere i muslimbashing og helt og aldeles på overdrevet er dybt useriøse, populistiske og hykleriske på området-især kristenfundamentalisten Støvring-bliver men censureret, slettet.

  Der er intet lavmål i b for muslimbashing, men kristen og især jøde kritik tolereres ikke.
  Ytringsfriheden er ekstrem selektiv nu, og kun de meninger der følger avisens udstukket mening, accepteres. Kun via DF kan borgerlige jo bevare magten, uanset hvor EU/indvandre venlige partiet DF er skal folket manipuleres her i hver eneste blog og artikel.
  Dybt useriøst!

  PS Lyhne indlæg i filteret?

  Lyhne

  Ingen betvivler da at Lyhne ønsker kvinde gremseri overalt i det offentlige rum. Hun ønsker det skal være lige så normalt som i bluefærdighedskrænkelserne hovedstad Tokyo.

  De forfærdelige
  feminister der påpeger anderledes, skal hånes og nedgøres for deres manglende mandlige underdanighed.

  Tak danske feminister, fordi i tør sige fra over for de mandlige leflende lyhner derude og deres sex angreb. I gør Danmark stolt!

  PS Winther

  “Forargelsens skrig fra nettets kloak”

  Nu er BW jo i journalistisk etik hvad WW er i snyderi! Er Ingen større hykler i danske medier end Winther når det kommer til endnu et venstre forsvar. Dks største v kloak blogger!
  Den EU flag tilbedende uej når der ikke til dine hofteholdere!

  Naturligvis har grænsebommen den modsatte betydning. Men som tj er Winther ikke istand til at gennemskue den politiske virkelighed mm altså han forstår sagen og blot er en gemen hykler og populist?

  Kun ud af alle konventionerne, og skrive vores egne får betydning her!. Derfor skal vi forlade EU, FN mv. Vi kan ikke redde hele verden.

  PS indlæg i filteret ash

  “Hvor ældre ser trusler, ser unge muligheder.”
  Johanne Schmidt Nielsen

  Ævl!
  Ungdommen har sine muligheder via en mere plak fri attitude til korruption mv. og anstændighed. Men når det kommer til indvandring taler alderen sin visdom.

  Dog har DF mere end fordoblet indvandringen pr år under VKO?

  Og samme på vej under lavKO?

  Stemt for 90% af EU lovgivningen mod folkebevægelsen mod EU’s 40%?

  Altså , de er ingen trussel til en stram indvandringspolitik der gavner folket! Og især -10% i økonomisk forståelse!

  PS 3 indlæg i filteret fru ash siden du publiceret?

  Er sådan set ikke uenig med hdps syn på religiøse muslimer!

  HDP glemmer dog belejligt som sædvane, at nævne at kristenfundamentalister og i udvidet forståelse både konservatismen/liberalismen og borgerligheden , deler kvindesyn med muslimen! I alle blogs belemres vi med de prebenske borgerlige stereotyper og deres ” at alt er kvindens skyld”, “ned med lige løn” “børn er kvindens eneste eksistensberettigelse”, og at de kun skal være hjemmegående husmødre, med snotunger i skørterne, maden parat, gulvet støvsuget og sex når far ønsker det, og naturligvis ingenting ved skilsmisse!

  I alle debatter er det de borgerlige og de religiøse der hader kvinder. Fænomenet eksistere ikke i rød blok!
  Vil den sidste blå kvinde der forlader jer venligst overrække en kogebog, en støvsuger, 1 liter mælk, 2 æg med opskrift og et stk brød. Og slukke lyset ved udgangen!

  Med leflende anti-feminister som ash/Lyhne/sørine/Lilleør og millinial tøserne i b blogs kan jeg kun sige en til de sølle borgerlige kvinde eksistenser i blå blok. Forlad og få et liv! Dalsbæk er vist den ene som ikke altid angriber kvinder her..
  Men vis dog den borgerlige mand stikkontakten ved udgangen! Måske lære han over tid at trykke på den?

  Hdp angriber altid- som Støvring og sørine- muslimer. De fleste borgerlige betegner sig som kristent eller kulturkristene. Kommer ud på et hvis men acceptere Biblens uanstændige bibel vrøvl og had. Eller koranens.

  Et par citater til jer kulturkristene /kristene borgerlige og jeres kvindesyn..

  A wife is a man’s property: You shall not covet your neighbor’s house. You shall not covet your neighbor’s wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Exodus 20:17
  Daughters can be bought and sold: If a man sells his daughter as a servant, she is not to go free as male servants do. Exodus 21:7
  A raped daughter can be sold to her rapist: 28 If a man happens to meet a virgin who is not pledged to be married and rapes her and they are discovered, 29 he shall pay her father fifty shekels of silver. He must marry the young woman, for he has violated her. He can never divorce her as long as he lives. Deuteronomy 22:28-29
  Collecting wives and sex slaves is a sign of status: He [Solomon] had seven hundred wives of royal birth and three hundred concubines, and his wives led him astray. 1 Kings 11:3
  Used brides deserve death: If, however the charge is true and no proof of the girl’s virginity can be found, she shall be brought to the door of her father’s house and there the men of her town shall stone her to death. Deuteronomy 22:20-21.
  Women, but only virgins, are to be taken as spoils of war: Now kill all the boys. And kill every woman who has slept with a man, 18 but save for yourselves every girl who has never slept with a man. Numbers 31:17-18
  Menstruating women are spiritually unclean: 19 “‘When a woman has her regular flow of blood, the impurity of her monthly period will last seven days, and anyone who touches her will be unclean till evening. 20 “‘Anything she lies on during her period will be unclean, and anything she sits on will be unclean. 21 Anyone who touches her bed will be unclean; they must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean till evening. 22 Anyone who touches anything she sits on will be unclean; they must wash their clothes and bathe with water, . . . 30 The priest is to sacrifice one for a sin offering and the other for a burnt offering. In this way he will make atonement for her before the LORD for the uncleanness of her discharge. 31 “‘You must keep the Israelites separate from things that make them unclean, so they will not die in their uncleanness for defiling my dwelling place,[a] which is among them.’” Leviticus 15: 19-31
  A woman is twice as unclean after giving birth to girl as to a boy: A woman who becomes pregnant and gives birth to a son will be ceremonially unclean for seven days, just as she is unclean during her monthly period. ‘ 3 On the eighth day the boy is to be circumcised. 4 Then the woman must wait thirty-three days to be purified from her bleeding. She must not touch anything sacred or go to the sanctuary until the days of her purification are over. 5 If she gives birth to a daughter, for two weeks the woman will be unclean, as during her period. Then she must wait sixty-six days to be purified from her bleeding. 6 ” ‘When the days of her purification for a son or daughter are over, she is to bring to the priest at the entrance to the tent of meeting a year-old lamb for a burnt offering and a young pigeon or a dove for a sin offering. Leviticus 12: 1-8
  A woman’s promise is binding only if her father or husband agrees: 2 When a man makes a vow to the LORD or takes an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word but must do everything he said. 3 “When a young woman still living in her father’s household makes a vow to the LORD or obligates herself by a pledge 4 and her father hears about her vow or pledge but says nothing to her, then all her vows and every pledge by which she obligated herself will stand. 5 But if her father forbids her when he hears about it, none of her vows or the pledges by which she obligated herself will stand; the LORD will release her because her father has forbidden her. . . . . A woman’s vow is meaningless unless approved by her husband or father. But if her husband nullifies them when he hears about them, then none of the vows or pledges that came from her lips will stand. Her husband has nullified them, and the LORD will release her. 13 Her husband may confirm or nullify any vow she makes or any sworn pledge to deny herself. Numbers 30:1-16
  Women should be seen not heard: Women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak, but must be in submission, as the law says. 1 Corinthians 14:34
  Wives should submit to their husband’s instructions and desires: Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Colossians 3:18
  In case you missed that submission thing . . . : Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. 23 For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. 24 Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ephesians 5:22-24.
  More submission – and childbearing as a form of atonement: A woman should learn in quietness and full submission. 12 I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man; she must be quiet. 13 For Adam was formed first, then Eve. 14 And Adam was not the one deceived; it was the woman who was deceived and became a sinner. 15 But women will be saved through childbearing—if they continue in faith, love and holiness with propriety. 1 Timothy 2: 11-15
  Women were created for men: For if a woman does not cover her head, she might as well have her hair cut off; but if it is a disgrace for a woman to have her hair cut off or her head shaved, then she should cover her head. 7 A man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. 8 For man did not come from woman, but woman from man; 9 neither was man created for woman, but woman for man. 1 Corinthians 11:2-10
  Sleeping with women is dirty: No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. 4 These are those who did not defile themselves with women, for they remained virgins. They follow the Lamb wherever he goes. They were purchased from among mankind and offered as first-fruits to God and the Lamb. Revelation 14:3-4

  Ps indlæg i filteteret hdp?

  “AF KRISTIAN ANDERSEN – 7. JANUAR 2016 22:16
  HDP hader Muslimer. Også bedre kendt som en sygdom som kan behandles!
  SVAR
  AF HENRIK DAY POULSEN – 8. JANUAR 2016 07:57
  Kære Kristian Andersen
  Hvordan synes du lige det går med at holde et seriøst debat niveau?????
  Henrik Day”

  En b klassiker. Påpeger men at de rene muslimhader, der kun manipulere i muslimbashing og helt og aldeles på overdrevet er dybt useriøse, populistiske og hykleriske på området-især kristenfundamentalisten Støvring-bliver men censureret, slettet.

  Der er intet lavmål i b for muslimbashing, men kristen og især jøde kritik tolereres ikke.
  Ytringsfriheden er ekstrem selektiv nu, og kun de meninger der følger avisens udstukket mening, accepteres. Kun via DF kan borgerlige jo bevare magten, uanset hvor EU/indvandre venlige partiet DF er skal folket manipuleres her i hver eneste blog og artikel.
  Dybt useriøst!

  PS Lyhne indlæg i filteret?

  Lyhne

  Ingen betvivler da at Lyhne ønsker kvinde gremseri overalt i det offentlige rum. Hun ønsker det skal være lige så normalt som i bluefærdighedskrænkelserne hovedstad Tokyo.

  De forfærdelige
  feminister der påpeger anderledes, skal hånes og nedgøres for deres manglende mandlige underdanighed.

  Tak danske feminister, fordi i tør sige fra over for de mandlige leflende lyhner derude og deres sex angreb. I gør Danmark stolt!

  PS Winther

  “Forargelsens skrig fra nettets kloak”

  Nu er BW jo i journalistisk etik hvad WW er i snyderi! Er Ingen større hykler i danske medier end Winther når det kommer til endnu et venstre forsvar. Dks største v kloak blogger!
  Den EU flag tilbedende uej når der ikke til dine hofteholdere!

  Naturligvis har grænsebommen den modsatte betydning. Men som tj er Winther ikke istand til at gennemskue den politiske virkelighed mm altså han forstår sagen og blot er en gemen hykler og populist?

  Kun ud af alle konventionerne, og skrive vores egne får betydning her!. Derfor skal vi forlade EU, FN mv. Vi kan ikke redde hele verden.

  PS indlæg i filteret ash

  “Hvor ældre ser trusler, ser unge muligheder.”
  Johanne Schmidt Nielsen

  Ævl!
  Ungdommen har sine muligheder via en mere plak fri attitude til korruption mv. og anstændighed. Men når det kommer til indvandring taler alderen sin visdom.

  Dog har DF mere end fordoblet indvandringen pr år under VKO?

  Og samme på vej under lavKO?

  Stemt for 90% af EU lovgivningen mod folkebevægelsen mod EU’s 40%?

  Altså , de er ingen trussel til en stram indvandringspolitik der gavner folket! Og især -10% i økonomisk forståelse!

  PS 3 indlæg i filteret fru ash siden du publiceret?

 115. Af J. H ans en

  -

  Af Niels Peter Lemche – 9. januar 2016 23:17
  “Så forbered dig på en skylle af vanvid rettet imod dig. I hvilket omfang det er organiseret og koordineret ved jeg ikke; men man bliver bare deprimeret over, hvad mennesker kan finde på at skrive og sige.”

  Ja. Lemche overrasker de fleste.
  Han er fuldstændig hæmningsløs.
  Samtidig har han flokmentalitet.

 116. Af p jensen

  -

  En liste over alt det som danskerne fratages, franarres og berøves af rød fas cisterne, har nu været skjult i mere end 24 timer. Debatterne svækkes, manipuleres og invalideres uafbrudt………………………………..(hvorfor er filtret så emsigt?)

 117. Af Vinni Jensen Jensen

  -

  Nu skal min datter igen flytte fordi hun ikke orker, at have indbrud, få skændet sin bil og ikke orker og høre på, at de fyre fyrværkeri af endnu selvfølgelig med ulovligt krudt, nytårsaften skulle der brændes skraldebøtter af der blev ofret 112 millioner på byggeriet, det røg af ghettoliste og nu på igen, brugsen ved bebyggelse har haft røveri, på 5 dage er 5 mænd smadret af kulturberigende 16 årige knægte ved stationen, desværre er det Holbæk en smuk købstad beliggende ved vandet, hvad betyder det hvis de ødelægger idyllen, det er mere almindeligt på en dag i Holbæk og møde flere af dem end os. Der skulle være grebet ind for mange år siden, men det gør vores uduelige politikkere ikke.

 118. Af Klaus ipsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE … racisme … det hedder Danskhed , kærlighed til landet
  Bare vent til lovgivning er vedtaget og “hjemsendelserne begynder” , DER vil krudttønden explodere .

  Bare indfangning af de MIN. 50.000 illegale i DK og milliner i EU ……

  EU hippier ligger som redt … DEN NATIONALE GLØD ER TÆNDT .. BÅLET ER STARTET .. I N T E T kan stoppe DEN NATIONALE GLØD !!!

  Danmark gennem 1000år .

  https://www.youtube.com/watch?v=Hakb6S0IpgY
  że duński staną obok siebie w naszych polskich braci

 119. Af prebe jensen

  -

  Nye, rystende afsløringer, se den korte, 180 g urias og snaph (ole hasselbalk)

 120. Af Axel Eriksen

  -

  @ Marc Jay!

  IQ 25 hele banden. Rart for dig at komme til et land, hvor intelligenskvotienten er så meget højere end din egen. Måske kan også lære den danske grammatik!

 121. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Jeg kan ikke kommenterer Fru Focks påstande i “Myten om det rekordhøje asylpres” i Puls

  http://puls.politiko.dk/myten-om-det-rekordhoje-asylpres/

  (Selv om jeg har et ab på Weekendavisen)

  – men Fock sammenligner ikke de rigtige størrelser:

  “At en befolkning på over 5.600.000 ikke kan rumme 14.130 ekstra borgere, har jeg svært ved at tro. Det svarer til en asylansøger pr. 400 danskere”.

  Det antal ankomme for tiden hvert år. Så man skal ikke sammenligne med hele befolkningen, men med de pågældende årgange.

  Lang de fleste der kommer en unge mænd, med ganske få men ofte fotograferede unge kvinder med børn, iflg pressen.

  Sammenligner men fødselstallet for 1995 – hvor det toppede mellem 1983 og 2004 – på ca 70.000, for de idag 20 – 21 årige, og går ud fra at forholdet er ca 100 piger til 106 drenge, blev der født ca 70.000 * 106/206 eller 36.019 drenge. Så 14.130 flere unge mænd er en forøgelse på ca 40 pct!

  Dertil kommer et endnu ukendt antal familiesammenførte i samme aldersgruppe. Det er voldsomme tal og kommer til at få betydning for befolkningsammensætningen fremover.

  Og sammenligningen med flygtningstrømmen fra ex-Jugoslavien i starten af 90’erne er heller ikke holdbar. De tilsvarende fødselstal for unge dengang havde ligget på mellem 90.000 (1966) og 70.000 (1970).

 122. Af hektor heimlich

  -

  EU politikerne er nu ved at finde op sanktioner mod Polen og Ungarn pga deres flygtningepolitik. Det vil sige at Tyskland igen igen begår overgreb mod sine nabostaters suverænitet, hvornår var det nu de maste Polen sidst??

 123. Af J H an sen

  -

  Af Axel Eriks en – 10. januar 2016 06:21
  “Marc Jay!
  IQ 25 hele banden. Rart for dig at komme til et land, hvor intelligenskvotienten er så meget højere end din egen. Måske kan også lære den danske grammatik!”

  Måske kan han også lære at skrive:
  “Måske kan også lære den danske grammatik!”

  Hvad det så end måtte betyde.
  Men det ved børn måske.

 124. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Hansen!

  Ja, der var DU heldig – der manglede et DU!

 125. Af J H ans en

  -

  AE.
  Ikke noget som jeg normalt hænger mig i.
  Men en af de metoder som du bruger til at intimidere andre, det er jo at påpege sprog og stavefejl.

 126. Af Jens Andersen

  -

  Henrik Day Poulsen rammer plet med sit indlæg! Mange kommentarer indeholder spørgsmålet om hvad disse muslimske emigranter og asylansøgere vil i et land som Danmark, hvor ytringsfrihed, frisind og ligestilling mellem kønnene er naturlige begreber. Det er ikke så svært at forstå! Hvad vi i især i Vest-og Nordeuropa nu oplever er første del af en muslimsk masterplan, som går ud på at erobre kloden! Det smarte ved denne plan er, at Europas militære forsvar helt sættes ud af kraft, for nøjagtigt som en trojansk hest placerer man fjenden blandt os, og vi bliver ude af stand til at forsvare os selv, når fjenden engang i en ikke fjern fremtid er mange nok! Derfor oplever vi første flanke af angrebet nu i form af ikke-integrerbare muslimer, hvis hovedformål det er at undergrave Europas økonomi, skabe frygt igennem knivoverfald, terroraktioner, og med hjælp af journalistiske, kunstneristiske og politiske medløbere og renegater at opnå grobund for deres middelalderlige traditioner med hensyn til madvaner, behandling af kvinder, frisind, ytrings-og religionsfrihed, seksuel adfærd m.m. Krigen er i gang, og selvom vi i Europa endnu ikke er besejrede, er udfaldet desværre nok forudsigeligt. Vi har for få modige politikere, ingen religiøs modpol, til Islam samt en svag modstandskraft forårsaget af velfærdssamfundets materialistiske tilgang til tilværelsen!

 127. Af Henrik Knage

  -

  En IQ på 25 er bedre end en kebabpromille på 0,25.

 128. Af p jensen

  -

  Det er utroligt hvad man ikke må skrive om i tantens debatter. Den radikale c en s ur skæv-vrider og forvrænger debatterne. Læs hellere den korte avis og ole hasselbalch.

 129. Af hvorfor undertrykker tante B ytringsfriheden?

  -

  Ja, småligheden er nu så stor at man kan spilde en masse tid på at skrive indlæg der aldrig kommer på. Og det er fortrinsvis de seriøse bloggere tante B bekæmper.

 130. Af Lars Pilegård

  -

  Day Poulsen tager, som så mange andre, fejl når han vil gøre islam skyldig i voldtægt og undertrykkende syn på kvinder. Indien er verdens mest voldtægtsplagede land, og det er overvejende hinduistisk.

  Jeg skulle hilse og sige fra de afrikanske kvinder, at på dette kontinent bliver kvinder heller ikke respekteret på lige fod med mænd, og også her florerer vold og voldtægt mod kvinder.

  Det er altså en fejlslutning af tilskrive islam skylden. Der er snarere tale om, at kvinder i, hvad vi kan kalde ‘tilbagestående, reaktionære lande’, er mere udsatte end kvinder i ‘moderne, demokratiske og menneskerettigheds-respekterende lande’.

  Man kan fremhæve denne simple kendsgerning igen-og-igen og blot håbe på, at enkelte lyse hoveder fanger pointen. Håbet er lysegrønt, som man siger 🙂

 131. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Stor tak igen til HDP for et blændende indlæg.
  At nogen overhovedet kan finde formildende omstændigheder ved de massive sex-krænkelser og deciderede voldtægter udøvet af muslimske mænd ( hovedsageligt unge desertører ) nytårsaften i hhv. Kalmar-/Helsinki-/Zürich-/Stuttgart- /Hamburg samt ikke mindst Köln er dybt kvalmende og at synke så lavt som at betegne modstandere af dette afskyelige vanvid som racister vidner om en særdeles primitiv tilgang til debatten og modsvarer nogenlunde til argument, at fordi Hitler myrdede ca. 6 millioner i kz-lejrene gjorde det knapt så meget at Stalin myrdede ca. 7 millioner polakker/ukrainere og russere i Gulag-lejrene, men, som en stor og begavet statsmand engang har udtrykte det.:

  “Engang vil de SANDE fascister (racister ) betegne sig selv som ANTI-fascister (racister”)”.
  citat/Winston Churchill

  – og normalt begavede på denne blog ved ganske udmærket hvem der er de SANDE fascister nu om stunder.

  PS.: det er et godt gammelt beskidt trick at betegne modstandere af sine egne “frelste” overbevisninger som udyr – det vidste både J. Goebbels, Stalin og Mao og de benyttede det flittigt ligesom det “politisk korrekte segment” gør idag.

 132. Af Kirsten Rasmussen

  -

  @ Lars Pilegård
  Kan det egentlig ikke være ligegyldigt, om det er islam eller en forkvaklet kultur, der er årsag til overgreb på kvinder – en kendsgerning er, at det er en form for kriminalitet, der ikke tidligere har været udbredt i Europa i den form og udstrækning, det skete forskellige steder (bl.a. Köln) Nytårsaften.

 133. Af Eva Madsen

  -

  Det er måske tvivl om at kongehuset ikke har en dråbe blod i årene – nedstammende fra Harald Bluetooth – men lad os nu frede kongehuset som en institution – vi har jo ikke noget BEDRE at erstatte det med.

  Jeg er helt sikker på at Danmark ville være bedre stillet, hvis Dronningen / Kongen stod i spidsen for et forretningsministerium – så ville landet ikke have et budgetunderskud på 60 milliarder ( gælden vokser med 100 millioner om dagen ) og en udgift på over 200 milliarder om året på IKKE integrations mulige IKKE vestlige folkeslag og spildt U-lands bistand – hvor hovedparten er på overførselsindkomst og tillige påfører vort land uhyggelige store løbende og vedvarende udgifter af ALLE slags og problemer .

  Så at blive forarget over at vores prinsgemal får sølle 8 millioner om året i pension – er jo totalt derude – hvor tåberne farer forvildet rundt med bind for øjnene og lydhæmmende voks i ørerne.

  Vores nuværende såkaldte demokratiske land lider af en uhelbredelig sygdom – hvor største del af landet befolkning på ca. 3 millioner er afhængig af staten, enten er arbejdsløse , ansat i staten, på SU, milliardkrævende “dum” i arbejde , efteruddannelse . mv.

  Sådan et land har ikke mulighed at eksistere på langt sigt , da landets vælgere, ikke ønsker at stille sig selv bagefter i køen – EFTER samfundet / statens overlevelse.

  At de nu ” bider ” af de kulturfrelste, godhedsindustrien , folketinget ,regeringen og de Radikale der prøver at bilde befolkningen ind at de mange nye analfabetiske illegale muslimske grænseoverløbene kulturberigere ,er en arbejdsmæssigt berigelse for samfundet ( mange har ikke en skolegang og behersker ikke det latinske alfabet – og kvinderne har aldrig haft andet tjans end køkken artister og fødemaskiner ) – SKAL i JOB – tror landet over 800.000 arbejdsløse i den arbejdsføre alder – på den ??

  Er der andre der tror på hele cirkus Danmark ???.

 134. Af Erhvervsøkonom MDM Ole K. Ersgaard, PD

  -

  Det er indiskutabelt, at indvandrere fra overvejende muslimske 3. verdens lande til Danmark -topper kriminalitetsstatistikkerne – også på dette område. (Jf. Danmarks Statistik – rapporten: Indvandrere i Danmark 2015)!

 135. Af Erhvervsøkonom MDM Ole K. Ersgaard, PD

  -

  Slovakiet har forstået situationens alvor og de langsigtede konsekvenser af den ukontrollable indvandring af hovedsageligt muslimer fra 3. verdens lande. Der er lukket for den tilgang.

  Det var en klog beslutning, fordi – det Europa har oplevet de sidste par år jo blot er en fortrop for den enorme folkevandring, der kommer til Europa de kommende år.

  Både tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og hans tidl. kollega Mogens Lykketoft er enige i, at EU står med ansvaret. De ydre grænser er ikke blevet effektivt sikret i tide uagtet der gennem mere end 25-30 år er forudset den enorme folkevandring som forestår mod Europa med de ødelæggende konsekvenser den vil have socialt, kulturelt og ikke mindst økonomisk.
  Mogens Lykketoft efterlyser europæiske politikere, der tænker mere på næste generation i stedet for blot til næste valg og deres egen genvælgelse. Og så efterlyses den fornødne handling hellere i dag end i morgen. Jeg er helt enig med de tidligere udenrigsministres konstateringer. Hvis det altså ikke bare er for sent?

  Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg proklamerede med de helt store armbevægelser i juni 2015 – “straksopbremsning og nul asylansøgere”, hvis Venstre kom i regering.
  Resultatet 6 mdr. efter: Det gik lige modsat. 2015 bliver det år, hvor Danmark modtager flest asylansøgere fra muslimske 3. verdenslande nogen sinde.
  Venstreregeringen måtte nødtvunget opdatere og opdatere antallet og sidst til 15.000. Men tallet blev endnu højere 21.000.
  Men ikke nok med det. Så havde Venstreregeringen vurderet, at der kom 15. 000 asylansøgere til Danmark i 2016. Men midt under finanslov forhandlingerne blev tallet forhøjet til 25.000. Andre prognoser siger fra 25.000-120.000.
  (Og man skal huske, at de anførte tal bliver mere end dobbelt så høje qua efterfølgende familiesammenføringer)
  Det sejler for Venstreregeringen, men det er i den forkerte retning.

  Det ser meget, meget sort ud for Europa og dermed Danmark.

 136. Af Svend Jensen

  -

  Vi kan notere, at dårligt opdragede muslimske mænds udskejelser i Tyskland, efterlader danske politikere iskolde bagi.
  Af politikernes passivitet kan vi forstå, at de ikke har til hensigt at holde uønskede muslimer ude af Danmark.
  Politikerne overlader hermed til almindelige danskere det sure arbejde med at få de uønskede muslimer til at fatte, at de er fuldstændigt overflødige her i landet.
  De mange teltbeboere skal først have opholds- og arbejdstilladelse. Efter 10 år ophold kan så 10 procent af dem statistisk set selv tjene til livets ophold. Der er heller ikke boliger til dem – de som får boliger skubber danskerne bagest i boligkøen.
  Det er forståeligt at mange her i landet mister enhver illusion om integration eller assimilation af dårligt opdragede muslimske mænd.
  Måske kan 10 år i 12 mands telte får dem på andre tanker?

 137. Af Jorn D.

  -

  Der er pa rykker og parykker
  ja
  Skuespilchef på Det Kgl. Teater, Morten Kirkskov viser, at også han er dårligt opdraget
  med hans
  »Må jeg foreslå, at man også klipper håret af langhårede flygtninge og sælger det til parykker«
  ja
  han bruger vist, som skruppelløs venstresnoet løs af samfundets penge
  og
  holder lukket i turist sæsonen
  hvilket
  måske er i selverkendelse af, at Det Kgl. Teater’s forestillinger, ikke er værd at rejse efter
  men
  mere alvorligt er, at han med sin udtalelse
  jo
  derved ligefrem håner de mange danske kvinder, der har måttet sælge deres lange hår
  for
  at tjene penge til børnene og familiens underhold
  hvor
  et bundt dansk hår kostede 125-250 kr og en hel paryk lavet af en frisør elev stod i 2000 kr
  men
  pas på for “tørklæde hår” og”burka hår” falder vist efterhånden delvis af af sig selv !
  ja
  han tiltaler vist kun det radikale synagogale segment, der går ind for
  at
  Danmark og Europa ender i “multi kulti koster kassen kaos”

  ironi.mus

 138. Af Henrik Knage

  -

  Hvis det nu var mig der kom til Danmark, som syrisk flygtning (mand) og oplevede, at jeg stod FØRST i køen overalt i det danske samfund. Til bolig, til lægehjælp, til lommepenge, til en ny cykel til hele familien – også til resten af min familie jeg var stukket af fra i Syrien, stod først i køen til snart sagt ALT, til en plejehjemsplads før tid som 25 årig og mulighed for at søge erstatning i 100.000 kr. klassen hvis en dansker sagde GRIS til mig – så ville jeg også begynde at undre mig en lille smule, og spekulerer på hvad der egentligt var op og ned på det hele.

  Specielt når jeg nu kunne se med mine egne øjne, at de oprindelige indbyggere (danskerne) hutlede sig gennem Københavns gader og stræder i laser og pjalter, samt bare tæer om vinteren.

  Når man nu som de syriske flygtninge der kommer til Danmark oplever det, at stå før alle andre, skal der jo ikke et udvidet kørekort i fantasi til at forestille sig, at de derfor også står først i køen til de danske damer, og derfor føler sig berettigede til at slikke dem i øregangene og i øvrigt opføre sig som de ejer hele Danmark.

  Det er m.a.o. vores egen skyld, og vores ansvar at opdrage os selv til, at misforståelser undgås.

  Det der med parykkerne er ment sarkastisk – er der da slet ingen der fatter hvad humor er?

 139. Af hektor heimlich

  -

  Henrik Knage -du har helt ret -jeg håber at Løkke og hele banden far ad h… til

 140. Af Jorn D.

  -

  HENRIK KNAGE beskriver rigtigt, klart og helt rammende, at problemerne kan være selvforskyldte
  men
  lige den sidste sætning er vist tilføjet lidt for hurtigt:
  “Det der med parykkerne er ment sarkastisk – er der da slet ingen der fatter hvad humor er” ?
  for
  sarkastisk JA, men med en typisk for venstrefløjen og de synagogale radikale
  sarkastisk underliggende Nazi hentydning, her til Nazi “KZ klipninger”
  ja
  så nej, lige her fatter jeg da vist ikke hvad humor er
  men
  måske de fatter KZ humor i ingen mands land

  ironi.mus

 141. Af peter kocsis

  -

  day poulsen:”men selv ikke en højesteretsdommer eller overlæge, der vælger at tildække sig, ”

  Det er ejendommeligt at vor store muslimekspert Day Poulsen ikke engang er klar over ,at i DK er det forbudt for kvindelige dommere at bære religiøse symboler, heriblandt tørklæde.

 142. Af Erhvervsøkonom MDM Ole K. Ersgaard, PD

  -

  Kort udtrykt kaldes det – SELVDESTRUKTION!
  Og det er desværre det vi ser ganske mange steder! Den stigende islamisering og afrikanisering skal nok få has på Europa.
  Som den tidligere libyske diktator – oberst M. Gadaffi så rammende udtrykte det for år tilbage: “Europa skal ikke besejres med krudt og kugler, men med barnevogne”!
  Men heller ikke det tog de (u)ansvarlige politiske ledere til sig og handlede derefter.
  Europa har tabt “krigen” – og det skyldes den politiske korrekthed.
  Hvis det altså ikke går – for Danmark – som beskrevet i bogen – Den Danske Borgerkrig 2018-2024!

 143. Af Henrik Knage

  -

  Der er jo en årsag til at Det Arabiske Forår gik op i hat og blå briller. Det er fordi de ikke forstår demokratiets mekanismer – og så blive de bange.

  Det siger jo næsten sig selv. De skriver jo, at kvinden skal lede dem og at svaret findes i kvinden.

  Det gør jeg også, bliver bange – for jeg fatter dem heller ikke, og kommer heller aldrig til det, til trods for at jeg har levet i Danmark siden jeg blev født, men jeg har lært at leve med demokratiet – ikke fordi jeg elsker demokrati, for jeg kunne sagtens begå mig uden – i enhver kontekst.

  Jeg er ikke muslim, men kan høre hvad det er de fortæller. Danmark er blevet et land hvor ingen hører hvad hverandre fortæller – og det er trist

 144. Af p jensen

  -

  Se kl. 23.35 ovenfor, et alenlangt indlæg forfattet af ma rx von sø rensen. Vi andre får oftest indlæg blok eret og sle ttet hvis de er på over tre-fem linjer. Tit kan vi end ikke sætte bare een linje på……………

 145. Af sandheden er ilde hørt i visse kredse

  -

  Efter over 20 timer er et sobert indlæg stadig skjult på denne HDP blog

 146. Af Jorn D.

  -

  HENRIK KNAGE beskriver fremragende, at problemerne kan være selvforskyldte

  mange TAK for at have mindet os om Danmarks største bias problem
  hvis
  løsning ikke er helt nem, nærmest umulig !
  ja
  løsningen kræver vist en kamp, der kæmpes på ulige vilkår
  for
  venstrefløjen og de synagogale radikale har åbenbart altid “frit lejde”
  til
  at “svine” højre side og hele den arbejdende danske befolkning til
  og
  dette uden konsekvenser
  ja
  de autonome forsøger med mellemrum og uden konsekvenser, at brænde byen af

  hvorfor skulle de fremmede muslimer ikke også benytte dette “frit lejde”
  overfor den almindelige danske befolkning og højrefløjen ?
  ja
  skuespilchef på Det Kgl. Teater, Morten Kirkskov “tilsviner” højrefløjen
  og
  dem, der betaler skatten, som han får sin fyrstelige gage fra
  og
  dette, som sædvanlig uden konsekvenser
  ja
  manden skulle prøve, at få et ærligt arbejde – så vidste han bedre !

  måske skulle vi gøre som Lars Løkke Rasmussen – “kortslutte” debatten med Facebook
  ja
  forstået som “gøre lidt modstand” overfor den venstreorienterede presse
  der
  ikke neutralt gengiver, men mest fortolker og forvrænger . dvs. nye alternative DK medier
  for
  sørgeligt nok er det idag kun på højrefløjen, at det kan få konsekvenser
  hvis
  der modsat siges noget dårligt om venstrefløjen, de radikale eller de fremmede
  ja
  højrefløjens ærlige folk har det svært overfor venstrefløjens “spejdere”

  ironi.mus

 147. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Er de da rigtig kloge ” ! –Henrik Marstal & Co. ??? Hør dog efter, hvad KHADER siger !—-

 148. Af Jorn D.

  -

  Kunne krænkelserne i Køln også ske i København
  Ja
  selvfølgelig, for det er jo kun “slagter forretninger”, der bliver beskyttet i DK !
  og
  hvem i blandt de i Køln tyske tilstedeværende beskyttede kvinderne
  nej vel
  så måske hellere som i Rusland, hvor en læge, kom ind og forklarede
  en mand, der havde befamlet/forulempet hans sygeplejerske
  at
  det skulle han aldrig have gjort !
  okay
  manden faldt lidt uheldigt og slog hovedet

  nu står lægen til 2 år i fængsel
  ja
  se selv: https://youtu.be/imxFWlIY9RQ
  men
  okay, måske kunne man finde en mellemløsning
  der
  ikke som nu lod kvinderne helt i stikken !

  ironi.mus

 149. Af p jensen

  -

  De fleste politikere og journalister har mistet respekten for danskerne. Og det er måske ikke så mærkeligt. For danskerne er blevet hjernevaskede, feminiserede og fordummede gennem mange år, og i dag er de som får og kyllinger……. og lige så slapt og modstandsløst som aztekerne og jøderne lader de sig føre afsted mod undergangen. Og når “FOR FRIHED” demonstrerer, bliver 99.9 % af danskerne hjemme. Så hvorfor tage hensyn til en så dvask og slatten befolkning? Se 180 g/snaph og den korte.

 150. Af p jensen

  -

  Med salami-taktik fratages danskerne ALT, simpelthen ALT. Hvor djævelsk og vanvittig udviklingen er, må man dog ikke belyse på disse blogs. Ihvertfald ikke konkret og i detaljer. Indlæg over fem linjer er mistænkelige. Og c en s ur hammeren falder hvis indlæg er “ukorrekte” eller for “oplysende”.

 151. Af p jensen

  -

  Når migranter ikke forkæles nok, er institut for menneskerettigheder straks ude i DR programmer hvor det taler om brutal og umenneskelig behandling, og om at migranternes MR krænkes. Mærkværdigvis hører man aldrig fra instituttet når danskere behandles brutalt og umenneskeligt eller får deres MR krænket.

 152. Af p jensen

  -

  Indlæg hos ama li e ly h ne der sobert og sagligt forklarede at feministerne er selvdestruktive og deres egen værste fjende, plus at de er ved at ruinere og ødelægge både Sverige, Danmark og Europa med deres pladderhumanisme….. har nu været skjult i over 30 timer. Selvom bloggens emne er kritik af feminister.

 153. Af Søren von Marx Sørensen

  -

  Vi må acceptere at den lokale mandlige etniske tyske befolkning , må have bestået af borgerlige gramsere kun, og diverse prebenske? og v revisor karraktere oveni….

  Hvis der havet været røde tilstede havet de fået en røvfuld. Kujon blokken, har endnu engang vist deres lave primitive kvindehadende syn, som også deles med muslimerne.
  Som sagt før er der sådan set ingen forskel på de to grupper borgerlige og muslimer, når det kommer til kvindesyn. Men kunne spørge nogen af eksperternes koner her? Fx Axel Eriksens npl’s, bs’s. Eller den der endelig slap ud af prebens klør?

 154. Af p jensen

  -

  Tænke sig, borgens og mediernes flertal har en politik der går ud på at lade kulturfremmede fra Afrika og Arabien overtage Danmark og alle værdier i landet. Danskernes boliger, byer, arbejdspladser, sundhedsvæsen, kvinder, penge, rettigheder, velfærd og tryghed/sikkerhed er ved at blive foræret væk til alverden. Hen over hovedet på det danske folk.

 155. Af p jensen

  -

  Har vi danskere og vores børn overhovedet en fremtid i Danmark? Løkke lovede straks stop for indstrømningen, men har nu sagt ja til 250.000 EKSTRA migranter, og derefter endnu flere. Det er opskriften på uroligheder, katastrofer og undergang. Og fra Sverige kan yderligere hundredtusinder af migranter rykke ind i DK.

 156. Af p jensen

  -

  PS: Bemærk at store dele af infrastrukturen allerede er overgivet til migranterne. Skoler, kaserner, sportshaller, rådhuse, hospitaler, biblioteker, boligblokke, rækkehuse, småbyer, villakvarterer, fængsler, DSB-stationer, palæer, millionvillaer, kirker og posthuse osv. er omdannet til modtagelsescentre. Danskerne fordrives, regeringens svigt er monumentalt.

 157. Af p jensen

  -

  DRs propaganda er fint i tråd med at mange medier har fremvist fotos med to-tre kvinder og fire-fem småbørn, som typiske eksempler på migranter, selvom 97-98% af migranterne er mænd i den kampduelige alder.

 158. Af kjeld johnsen

  -

  Tak HENRIK DAY POULSEN for at sige tingene lige ud som de er.

 159. Af hektor heimlich

  -

  nu kommer det så frem at der i flere år har været masseovergreb mod piger ved festivaler i Stockholm -men det har ikke været PK at tale om dette -så man har mørklagt Hvilke svin de skandinaviske politikere er; de sælger deres egne søstre for at tækkes tyskerne med mutter Merkel i spidsen -Føj!

 160. Af hektor heimlich

  -

  muslimske mænd stikker også svenske mænd ned -det sker hver dag -hvornår begyder de at masseimportere skydevåben -det er bare spørgsmål om tid

 161. Af hektor heimlich

  -

  DR er landsforræddere!

 162. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jorn D.

  Jeg er ening i de fleste af dine budskaber i dine indlæg, men kan du venligst holde fineren fra linieskift knappen.
  Den får dine indlæg til at fremtræde, som en dårlig savklinge.
  Det er vel ikke din hensigt?

 163. Af Kim P Olsen

  -

  “Hvis der havet været røde tilstede havet de fået en røvfuld. Kujon blokken, har endnu engang vist deres lave primitive kvindehadende syn, som også deles med muslimerne.”

  Ja for russerne voldtog jo ikke i de baltiske lande under 2. verdenskrig.

  Sovjetunionen massevoldtog jo heller ikke i Afghanistan og skabte Taliban som en modvægt til overgrebene.

  Klovn!

 164. Af J. H

  -

  Af peter koc sis – 10. januar 2016 17:40
  “Det er ejendommeligt at vor store muslimekspert Day Poulsen ikke engang er klar over ,at i DK er det forbudt for kvindelige dommere at bære religiøse symboler, heriblandt tørklæde.”

  Det betyder ikke så meget.
  Hans rygklappere ved det heller ikke.

 165. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kim P. Olsen,

  Og læs bare beskrivelser af russernes venskabelige behandling af berlinerinderne! Ja, selv da de befriede kvindeafdelingerne i koncentrationslejrene, gik det lystigt til. Men man behøver ikke at gå længere tilbage end til Balkankrigene i halvfemserne.

 166. Af Axel Eriksen

  -

  @ Kim Olsen & Lemche!

  Lad nu trollene bevare deres barnetro. J.H. og “von Marx” er som bekendt meget sarte sjæle, der er så “religiøse” i deres tilbedelse af alt “rødt”, at bare de genkender et navn, så føler de det som en indtrængen på deres private område af vestlige, borgerlige, højreekstremister, fascister, nazister, kvindehadere etc. etc!

 167. Af Jorn D.

  -

  UFFE STAULUND @ Jorn D. “Den får dine indlæg til at fremtræde, som en dårlig savklinge.
  Det er vel ikke din hensigt?
  Svar
  Tak i.l.m. – og lige over – for ros og råd
  men
  det er tænderne, der giver savens “gennembrudskraft”
  og
  en sav uden tænder er som en kedelig “rulletekst” ingen gider læse
  men
  rigtigt er, at i starten var rim og knækprose fremherskende
  men
  nu mere budskabet
  og
  måske er det ikke alt, der er rigtigt at sige
  men
  det er for det meste rigtigt, det der siges
  og
  husk: “Det er kun en “ting”, der holder hele livet – det er mennesket” !

  ironi.mus

 168. Af Hr. J. H

  -

  Nå.
  Nu er AE oppe at køre igen.
  Og ser rødt.
  Sådan er det med disse frustrerede gamle nazi ster.

 169. Af Allan Hansen

  -

  Tissemands Jihad!

 170. Af Ole H

  -

  Hverdagens psykopater er skrevet af en af samme skuffe.
  HDP er fuldstændig på linje med tosserne i danskernes parti.
  Manden burde låses inde.

Kommentarer er lukket.