Censureres forskning i Danmark?

Af Henrik Day Poulsen 167

Professor emeritus Helmuth Nyborg har længe været en omdiskuteret person primært, fordi han har interesseret sig for mulige intelligensforskelle mellem racer.
Det er af mange grunde et kontroversielt område; ikke mindst på grund af det misbrug af videnskab og videnskabelige metoder, som blev anvendt af nazisterne under Anden Verdenskrig. Nazisterne havde en klar politisk interesse i at betegne især jøder som på alle måder underlegne den ariske race. Deres metoder var uvidenskabelige og deres forsøg med mennesker kan i dag sammenlignes med tortur.

Udvalget for videnskabelig uredelighed (UVU), som er et organ af specialister, der vurderer om videnskabsmænd har begået fusk og snydt, vurderede, at Nyborg havde begået videnskabelig uredelighed, fordi han havde bragt en vildledende reference og undladt et navn på en medforfatter til en artikel. UVU blev landskendt i forbindelse med lægen Milena Penkowa, som bla. havde opfundet rotteforsøg, som aldrig havde fundet sted.
Læserne skal forstå, at det for en forsker og en professor er det ekstremt alvorligt at blive anklaget for videnskabelig uredelighed.

Nyborg påklagede dommen fra UVU og fik medhold i Landsretten. De unøjagtigheder, som Nyborg havde lavet, var sjusk, men ikke videnskabelig uredelighed. Set med mine øjne synes Nyborgs ”forbrydelse” meget lille. Alle kan begå fejl, men det er klart, at professorer skal være meget nøjagtige med, hvad de skriver, men ingen er fejlfri. Heller ikke Nyborg.

UVU har med dommen i Landsretten fået en ordentlig en over næsen og en regning på over 200.000 kroner i sagsomkostninger.

Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv om, hvorfor UVU overhovedet kan finde på at kalde to små fejl for videnskabelig uredelighed? De kunne have nøjes med at konstatere, at Nyborg burde være mere nøjagtig i sin videnskab fremover. I sagen om minister Esben Lundes mulige plagiat i sin ph.d. afhandling, som omfattende langt flere punkter end Nyborgs sag, valgte man netop dette. I stedet for at gå ud med bål og brand og kalde det videnskabelig uredelighed, konstaterede man, at der var tale om sjusk, der var “bagateller”. Men Lundes emne for sin ph.d. var også langt mere politisk ufarligt end Nyborgs! Den handlede nemlig om N.F.S. Grundtvigs frihedsbegreb.

Er den virkelige årsag, at UVU og andre ikke kan lide indholdet af Nyborgs forskning? At nogen i samfundet ikke mener, at det er politisk korrekt at undersøge, om visse racer er mere intelligente end andre?

Hvis det er tilfældet, er det langt fra første gang i historien, at politisk korrekte personer forsøger at censurere og kontrollere videnskab. Det bedst kendte eksempel på, hvor alvorlige konsekvenser det kan have for videnskabsmænd, der vil undersøge forhold, som den politiske (og religiøse!) elite ikke ønsker undersøgt, er diskussionen for mange hundrede år siden om, hvorvidt jorden var rund eller flad. Mente man, og udtalte man, at jorden var rund, fik man både kirken og det politiske system på nakken. Den slags kunne man slet ikke tale om.

Spørgsmålet er, om diskussionen om evt. forskelle i intelligens racerne imellem har lidt samme skæbne?

Nogle undersøgelser peger på, at asiater er de mest intelligente, efterfulgt af hvide og jøder. Man kan altid diskutere, hvordan man måler intelligens på den mest korrekte måde, men genetisk set er det meget muligt, at intelligens i høj grad hænger sammen med vores DNA lige som fx øjenfarve, hårfarve, leverens omsætning af medicin og hudfarve.

I Skandinavien har vi efter ungdomsoprøreret været optaget af det, vi kalder den sociale arv. Klarede man sig dårligt i skolen, skyldtes det sociale forhold. Man har ønsket helt at nedtone muligheden af, at det kan skyldes forskelle i intelligens.

I USA talte man, sidst jeg besøgte landet, om, hvorvidt sorte elever skulle gå på særlige skoler, da de som gruppe i mange år klarede sig langt dårligere end hvide og asiatiske elever.

I Danmark har vi en stor gruppe af børn fra Mellemøsten, der som gruppe klarer sig markant dårlige i vores skolesystem end etisk danske børn. Hvis nu en del af forklaringen skyldtes intelligensforskelle mellem grupperne som helhed, ville det jo være en vigtig oplysning, der kunne gavne indretningen af vores skolesystem og de krav, vi skal stille til den enkelte elev.

Hvis UVUs dom over Nyborg er et skjult forsøg på at censurere forskning i intelligensforskelle mellem racer, har videnskaben i Danmark et alvorligt problem. Det politiske Danmark har også et alvorligt problem. For hvis politisk korrekthed og hensyntagen til social stabilitet skal bestemme videnskabsmændenes valg af forskningsområder, havner vi i en situation som i Middelalderen, hvor de, der sagde, at jorden var rund, var kættere og skulle udryddes.

Landsrettens dom over Nyborg er meget vigtig og bør give stof til eftertanke hos såvel UVU, politikere og den almene befolkning, som jo er afhængig af videnskabens fund og fremskridt.

Efter min mening er forskningens fornemmeste opgave netop at stille spørgsmålstegn ved gængse opfattelser og udfordre dem. Et demokrati er kendetegnet ved at støtte op herom og ikke finde på små finter for at forhindre videreudviklingen af samfundet. På dette punkt ligner forskning i øvrigt journalistik.

Tillykke til Helmuth Nyborg og skam jer UVU!

PS. Flere har klaget til Berlingske over denne blog bla. talen om racer, herunder at jøder er en religion og ikke en race, hvilket er korrekt. Jeg deler ikke alle Nyborgs synspunkter, men klagerne viser, at Nyborg har ramt lige ned i et emne, som mange ikke ønsker at diskutere.

167 kommentarer RSS

 1. Af Claus T.

  -

  Historisk er der massevis af eksempler på, at forskere har forsøgt at skabe resultater svarende til deres politiske overbevisning: jøder er nedrige, negre er dumme, indvandrerbørn lige så – og så er der kvinderne, som en del ældre mandlige forskere også mener at vide er dumme.

  Helmuth Nyborg og diverse overlevende racister i USA kan frit fremsætte deres uhyrlige påstande, og Henrik Day Poulsen kan hylde Nyborg lige så meget, han har lyst.

  Vi andre kan til gengæld i al stilfærdighed sige tak for kaffe!

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  Henrik,

  Det hedder faktisk UVVU, Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed. Bare lige for at få det korrekt.

 3. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Det er for let, Claus T.
  Så ubehagelig en tanke, det end er, så er der vist ingen, der helt kan afvise, at Nyborg har ret.

 4. Af Emil Hansen

  -

  Så Mennesket kan opdeles i racer???
  Hvor har man dog hørt det før?

 5. Af Jakob Rasmussen

  -

  “…genetisk set er det meget muligt, at intelligens i høj grad hænger sammen med vores DNA lige som fx øjenfarve, hårfarve, leverens omsætning af medicin og hudfarve.”

  De genetiske forskelle mellem sorte afrikanere er langt større, end de genetiske forskelle mellem f.eks. danskere, kinesere og amerikanske indianere, fordi alle ikke-afrikanere er efterkommere af en relativt begrænset gruppe af individer, der udvandredede fra Afrika for kort tid siden, set med evolutionsbiologiske briller.

  Derfor virker det ret overfladisk, at Nyborg slår alle sorte sammen i én gruppe, netop fordi der er meget større genetiske forskelle mellem forskellige grupper af sorte afrikanere, end der er mellem andre menneske-“racer”.

  Nyborg burde desuden undersøge, om intelligensforskelle ikke nærmere skal forsklares, ved hjælp af epigenetikken.

  Traumer kan nedarves i et begrænset antal generationer, og nu kender man de mekanismer, der viderefører traumer yil nye generationer, eller undertrykker dem.

  Mon ikke et traumatisk forhold til viden kan nedarves?

  Hvis det er tilfældet, er uddannelse svaret, men så vil det tage mere end én generation, at udviske forskellen mellem sorte og andre.

 6. Af Jesper Lund

  -

  Helmuth Nyborg har også lavet en undersøgelse, som viste, at mænd i gennemsnit er otte IQ-point mere intelligente end kvinder.

  HDP mener, at skolesystemet skal indrettes efter intelligensforskelle mellem grupperne. Det må betyde indførelsen af adskilte pige- og drengeklasser, så pigerne kan få den ekstra hjælp pga.af deres ringere intelligens.

  Man må undrer sig over, at kvinder på trods af de uddanner sig sammen med mænd, og på trods af deres lavere intelligens , er i stand til totalt at opnå et højere udddannelsesniveau end mænd. I 2014 havde 45 pct. af de 35-årige kvinder fuldført en videregående uddannelse, mens det gjaldt 31 pct. af mændene.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er mange år siden, at man fandt ud af, at folk fra — var det Tahiti — er dummere end folk fra Los Angeles. Man havde nemlig udsat dem for en intelligenstest, endda den samme, som man udsatte folk fra Los Angeles for. Og så måtte de være dumme, fordi ikke vidste så meget af det, som den fra Los Angeles ved. At dem fra Los Angeles nok ikke ved så meget om det, som dem fra Tahiti vidste, det er jo bare en bortforklaring.

  Men i alt det der med IQ er der forbavsende meget,skal vi sige mærkværdigt. Jeg må f.eks. være dummere end mange af de personer, der optræder i spørgeprogrammer i TV, når de kan svare på alle mulige spørgsmål om pop-musik, og jeg her er en fuldstændig analfabet. Derimod vandt jeg i min fordums Rotary klub uden besvær en konkurrence, der handlede om italiensk opera.

  Derved være ikke sagt, at IQ ikke kan måles; men præmisserne må være de samme fort alle. Ellers giver det ingen mening.

  Men nu var emnet nok, at UVVU havde været for langt ude. Og det er sådan set noget andet.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER LUND – 30. MARTS 2016 14:37, det er fordi, som min mor plejede at sige til mig: Du er så klog, at du ikke behøver noget hoved! Gad vide, om hun ikke har mange tilhængere på listerne!

 9. Af Jens Colding

  -

  Ja, hvad er egentlig med UVVU? I 2009 påviste CEPOS, at ca. 50% af den vindmølleproducerede elektricitet enten blev eksporteret ( til lave priser ) eller ikke anvendt i det danske net.
  Men så kommer 8 “forskere” (CEESA ) fra Ålborg Universitet vindindustrien til hjælp og påviser med hovedløse beregninger, at kun 0,1% af vindenergien eksporteres, men at den strøm, der eksporteres, kommer fra den konventionelle kraftværker.
  I marts 201 indklager REO ved Bertel Lohmann Andersen CEESA for videnskabelig uredelighed med en omfattende dokumentation. CEESA indklages for kassation af data, som kan modbevise deres påstand og selektivt bruge enkelte data, som med lidt god vilje kan understøtte deres påstand.
  Den sag tygger UVVU på i knapt et år og konkluderer d. 28. februar 2011, at UVVU ikke kan tage stilling, da ” sagen beror på videnskabelig uenighed, som UVVU ikke kan tage stilling til.” !
  Hermed forlod UVVU enhver videnskabelig saglighed, men bekendte sig de korrekte meningers parti.
  Og for resten – Ålborg Universitet. Var det ikke også dem, der fyrede en anerkendt professor i måling af støj fra vindmøller, som forekom aldeles ubekvemme?

 10. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “Uredelighed ” !! –Kære – kære Henrik Day ´–Vi kan ikke holde det ud længere !–(mennesker ´s ondskab) –Kan vi ikke blive enige om, AT—:–Det liv vi har fået ! –Også skal være godt ? –Når vi “putter os i de uendelige skove i Pyrenærene ” –Så kan vi for en stund glemme menneskenes ondskab ! –Og ønske, at vi (dyrene ) ! –Bare kan være os-selv –for fremtiden ! –Salut alors !

 11. Af Claus T.

  -

  @Kirsten Rasmussen
  “Så ubehagelig en tanke, det end er, så er der vist ingen, der helt kan afvise, at Nyborg har ret.”

  Jo, det er der rigtig mange, der kan afvise! Prøv blot at læse Wikipedias udmærkede opslag, bl.a. om Helmuth Nyborgs “dokumentation” af, at kvinder er dummere end mænd. https://da.wikipedia.org/wiki/Helmuth_Nyborg

 12. Af Jakob Rasmussen

  -

  For et års tid siden fortalte nogle forskere offentligheden, at de havde lokaliseret genetiske forskelle mellem homoseksuelle og andre. Mange troede, at forskernes opdagelse beviste, at homoseksualitet var gentisk bestemt, men det var ikke tilfældet.

  Det viste sig, at der var tale om epigenetiske forskelle, som kan dannes af traumer, og som afgør, hvordan bestemte gener i praksis kommer til udtryk, og ikke egentlige genetiske forskelle.

  Det forekommer mig, at genetikken først nu står på tærsklen til at forklare, hvordan intelligensforskelle opstår og nedarves, og at Nyborgs forskning er overfladisk, fordi genetikken stadig var på et ret primitivt niveau, da han skrev sin afhandling.

  Men det er nok bare mig, der er arrogant…

 13. Af Uffe Staulund

  -

  Når man erfarer at UVVU er blevet underkendt, og har fået en regning på 200.000 kr.
  Så tænker jeg, kan disse medlemmer af UVVU sidde og spille russiskroulette for Universitetets penge, eller har de en forsikring, som betaler for dem, når de kvajer sig?
  Det er jo næppe deres pensionsopsparing som er i spil, og universitet kan vel også bruge de penge.

  Vil man angribe Nyborg, så må det være hans forsknings konkrete resultater, og ikke som Claus T bare trække racismekortet.
  Jeg kan ligeledes undre mig over at UVVU’s medlemmer ikke er nævnt i pressen. Det kunne være forbyggende for misbrug af UVVU.

 14. Af Lars Busk

  -

  Hvis intelligens defineres som evnen til i en given situation, at udvise adækvat adfærd, må man konkludere, at herboende mandlige muslimer samlet set, er langt mere uintelligente end den danske stambefolkning.

  Det betyder imidletid ikke, at de i sociale samenhænge, som er præget af småkvægsnomader ville klare sig bedre end omtalte danskere.
  Hvis undersøgelser skulle vise, at det er tilfældet, burde man give dem mulighed for at leve omgivet af geder og får i afgrænsede områder, hvor det kan lade sig gøre.
  Hvis det er muligt, burde man også give dem lejlighed at omgås kameler, men dette kan muligvis blive problematisk.
  Hedeseskabets geskæftighed viser sig nu, at have været til fatal skade for en bæredygtig integration.

 15. Af N. Jensen

  -

  Mon ikke de fleste (selv i det pludrene, kulturradikale Politiken/DR/TV2 segment) kan se
  forskel på en neger, en aborigne fra Australien og eskimo ?

  Så kan man jo kalde det racemæssige forskelle, eller noget helt andet.

  Men det er jo evident, at der er forskel.

  Homo Sapiens Sapiens er tydeligvis inddelt i diverse undergrupper, med hver deres
  egne karakteristika.

 16. Af Torben Snarup Hansen

  -

  @ Jakob Rasmussen.

  For en del år siden erklærede nogle forskere, at den menneskelige hjerne er så kompliceret, at den ikke kan forstå sig selv. På den baggrund kan det måske formodes, at genforskningen stadig befinder sig på begynderniveau.

  @ Henrik Day Poulsen.

  Du omtaler tidligere sammenstød mellem forskere og deres opponenter. Det drejer sig sandsynligvis om Galilei og den katolske Inkvisition (men der var også andre bataljer, hvoraf nogle fik tragisk udgang). Uenigheden mellem Galilei og hans modstandere handlede ikke om, hvorvidt Jorden er flad eller rund. Siden antikens græske videnskab og filosofi har alle dannede personer – også i middelalderen – vidst, at den er rund. Især efter Colombus og Vasco da Gama vidste en bredt udsnit af Europas befolkning besked om dette.

  Det, som Galilei fik på puklen for, var en påstand om at Solen – ikke Jorden – var universets midtpunkt. Nogle af hans opponenter sagde Jorden. Andre kom med et andet svar, som viste sig at være korrekt: Nemlig, at Galilei ikke havde empiri for sin påstand. Dette var sagens kerne. Senere viste det sig, at han havde uret, idet Solen IKKE er universets midtpunkt. Men processen mod ham var en vederstyggelighed. Han skulle være blevet i Venezia, der ikke tillod Inkvisitionen at hente frække afvigere.

  Det kan anbefales at studere de nord- og mellemitalienske bystaters selvstyre og trodsighed i konfrontation med pavemagten!

 17. Af Jesper Lund

  -

  Kirsten Rasmussen

  “Så ubehagelig en tanke, det end er, så er der vist ingen, der helt kan afvise, at Nyborg har ret.”

  Har du samme holdning til Nyborgs påstand at mænd er mere intelligente end kvinder?

 18. Af Henrik Knage

  -

  Jeg har den holdning, at ingen forsker kan bindes op på videnskabelig uredelighed.
  Hvis jeg lå i en køledisk, som et hvidkål – hos Fakta – og ingen gad købe mig – fordi tid og pris ikke var lige der, hvor tid var for indkøb af hvidkål – så er det da ikke mig i skikkelse af et hvidkål, der er noget galt med – men dem der bestemmer, at tiden ikke lige til hvidkål – i tiden. Men at hvidkål godt kan bruges på alle andre tider af året – bare ikke nu.

  Jeg er ikke født i går.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK KNAGE – 30. MARTS 2016 16:53, jo, det kan du bande på, at de kan!

 20. Af Emil Kirkegaard

  -

  Jakob Rasmussen,

  Den genetiske diversitet du snakker om blandt afrikanere er primært non-funktionel variation. De mennesker som udvandrede fra Afrika har mindre genetisk diversitet pga. founder effects. Siden der findes masser af data om SSA som viser meget lave scorer, så giver det fin mening at tro at de generelt har ca. samme lave IQ. Det bedste estimat er nok omkring 75.
  http://www.vanguardnewsnetwork.com/Massive/books/african-cognitive-ability.pdf

  Evidensen for epigenetik som forklaring på gruppeforskelle er ca. ikke-eksisterende. Der findes ikke gode nationale data om den slags endnu, så Nyborg kan af den grund ikke undersøge det.

 21. Af Jørgen F.

  -

  Kultur fungerer som en kennel –

  Og kvinder søger mage efter hvor stor sandsynligheden er for at manden bliver succesfuld i et givet samfund.

  Fordrer kulturen at manden mestrer høj arbejdsmoral, specialisering og evnen til samarbejde, så er det den ballast kvinder søger at give samfundets børn.

  Vi måler disse succeskriterier, i en vis udstrækning, som begrebet intelligens – og det har Europas kvinder i generationer fremavlet.

  Dette avlsarbejde har så samtidigt givet vores ledere og institutioner muligheden for at erobre resten af verden, alene fordi flid og dygtighed er arbitragefri karakteregenskaber.

  Problemet er blot at i visse andre kulturer har man haft andre krav til succes – og kvinderne har her valgt andre karakteregenskaber hos deres børns fædre – og disse mennesker fungerer nu ikke så godt i den verden som vesten har skabt.

  Schade – men man sender heller ikke en retriver ned i et rævegrav.

 22. Af Emil Kirkegaard

  -

  Jesper Lund,

  Kønsforskellen ses ikke altid i studier. Det er rimelig uklart om den er reel eller ej. Se fx:
  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.569.52&rep=rep1&type=pdf

  Forklaringen på kvinders højere uddannelsesnivo handler om personlighed, særligt conscientiousness (pligtopfyldendehed) som kvinder scorer højere end i mænd. Derudover handler det om at træffe mere sikre valg. Mænd er mere risikovillige og kaster sig i at starte egne virksomheder mere end kvinder. Hvis man starter sin egen virksomhed har man ikke brug for en uddannelse. For manges vedkommende er uddannelse spild af tid.

 23. Af Thomas Poulsen

  -

  Jeg tror nu helt sikkert at “gruppen af børn fra Mellemøsten” GENETISK må være ringere stillet end de pæredanske ligesindende… Det må vel være derfor de er dårligere integreret?
  Det må simpelthen være sekvensen af nukleinsyre i deres DNA, der skaber terrorceller. Du ved, ligesom den muslimske læges telefon 😉
  Jeg tror endvidere at de lidt over 6 millioner danskere der findes i verdenen, er KLART bedre udstyret mht. hjernekapacitet og neuroncellekobling, end de tilsvarende +600 millioner mennesker fra mellemøsten. For ser du, jeg kan nemlig tillade mig at drage en fælles konklusion udfra mit kæmpestore synspunkt, som er mini-DK.
  Det kan f.eks. ikke være kulturelle forskelle, epigenetik elller social arv, der udgør IQ-kvoten (som i øvrgit er DEN ENESTE form for målelig intelligens)

  Endnu engang Henrik Day (douchebag): “A golfball size mind = a golfball size conscienceness”…

 24. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er eugenik / race forskning / race hygiejne – ikke just nogen nyhed. Det var før anden verdenskrig den tids intellektuel elites politisk korrekte emne til forædling af menneskeracen.

  Fænomenet var suverænt vestlig orienteret af den simple årsag, at vestlige lande havde raget en masse besiddelser til sig i den “nye verden”. Stort set uden modstand.

  Ergo måtte indbyggerne i disse besiddelser enten være tåber eller bare idioter. Derfor filosofien eugenik!

 25. Af Kurt Dejgaard

  -

  Citat:
  “[…] genetisk set er det meget muligt, at intelligens i høj grad hænger sammen med vores DNA lige som fx øjenfarve, hårfarve, leverens omsætning af medicin og hudfarve”

  Kommentar:
  Nej. Så simpelt som ressisive gener for blå øjenfarve, er det bestemt ikke. Var det det, var generne der koder for intelligens blevet fundet for længe siden.
  Realiteterne er at omend dusinvis af millioner pund/dollars er brændt af på at finde genetiske markører for intelligens, er endnu ingen fundet. -Og det vel at mærke fra forskere som Richard Plomin som er faste i troen på at genetiske markører eksisterer.
  Faktisk taler samme flok af overbeviste forskere om ‘missing heritability’ gap som undskyldning for at man står tilbage udelukkende med nitter.

  Det har været nemt at påvise at gener “må spille en rolle” for vi kender en hel del gener som, hvis de har fejl, fører til patologisk lav intelligens. “Fragile X” og “X-linked mental retardation” er et par eksempler på dem.
  Men det betyder ikke at man kan konkludere at der “derfor” må findes gener som påvirker intelligens, indenfor det man definerer som “normalområdet” for intelligens (IQ = 100 +/- 30). Man kan foreslå muligheden. Og man kan forske i det. Men indtil videre, har man fundet nul og niks.

  Det, findes der imidlertid en gruppe psykologer (og ikke forskere med professionel indsigt i genetik – hverken molekylærgenetik eller populationsgenetik) som har besluttet sig for skal genetisk determineret intelligens ER et faktum.
  Een af dem er Hemuth Nyborg.

  Og de må mene hvad de vil. Og de må påstå hvad de vil. Enhver har ret til sine hypoteser.
  De skal bare ikke kalde det de gør for “videnskab”. For videnskab er det ikke. Det er ren spekulation, baseret på en hypotese og lidt faktoranalyse (tal-gymnastik).

  Sagen burde ikke være endt hvor den endte. Vestre Landsret er ikke istand til at vurdere hvad “god videnskabelig praksis” er. For det er ikke defineret i Karnovs Lovsamling.

  Derimod kan man klandre UVVU for at føre en sag imod en professor emeritus: Da han ikke mere er akademisk ansat, har man ingen sanktionsmuligheder. UVVU er derfor et irrelevant organ at indklage Helmuth Nyborg for, som emeritus.

 26. Af Hul igennem?

  -

  Jeg kan heller ikke lide snakken om racer.
  Vi er alle mennesker.
  Der er der da forskellige slags mennesker. Alle steder.
  Vi er alle forskellige.
  mv

 27. Af Ismail Kaya

  -

  Kære Henrik

  Hvordan vil du så forklare, at piger med mellemøstlig etnicitet klarer sig bedre i uddannelsesinstitutionerne end baggrundsbefolkningen ?

  Dine ytringer er direkte racistiske og tjener blot til at dæmoniseringen og umenneskeliggørelsen af muslimer samt folk fra Mellemøsten. Det er kimen til etniske udrensninger.

  Jeg er selv læge som du, og om jeg fatter hvordan et menneske der qua sit arbejde skulle besidde en vis grad af empati, kan skrive den slags om etniske minoriteter. Har du slet ingen muslimske kollegaer du skal se i øjnene dagen efter du har ytret dine hadske kommentarer her på bloggen ? Har du ingen skam ?

  Fy for satan.

  • Af Henrik Day Poulsen

   -

   Kære Ismail Kaya

   Det er dig, der opfordrer til, at vi ikke skal forske i dette emne. Du vil censunsure på forskning. Du lægger mig ord i munden. Jeg har IKKE skrevet, at folk fra Mellemøsten er mindre begavede end eksempelvis europæere, men refereret forskning, der viser det. Men det er da interessant, HVIS det er tilfældet. Det må du som læge give mig ret i.

   Du skal lade være med at kalde mig racist.
   Vores kollega Abir Al-kaleji har lige tabt en sag i Lægeforeningens voldgiftsret for at kalde mig noget lignende.

   Mulimske læger som du må lære, at vi lever i et demokrati med ytringsfrihed og det nytter ikke noget, at I kalder alle racister, som mener noget andet end jer. Det er meget primitivt og ukonstruktivt.

   Henrik Day

 28. Af Uffe Staulund

  -

  Kære Blogdeltagere,

  I taler uden om.

  Er det rimeligt at UVVU lækker til pressen, at en person kan anklages for uvidenskabelig forskning. Pressen kaster sig over personen, som gale kællinger i middelalderen, uden at havet sikret sig. at der er belæg for påstanden.

  UVVU er ‘bare’ rygtesmede og pressen er ukritiske som sædvanlig, når bare den det går udover er et veloplagt offer, det er man let i Danmark.

 29. Af Ismail Kaya

  -

  § 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

 30. Af Allan Hansen

  -

  Om kromosomer.
  “Køn eller ikke køn
  eller bare intetkøn?

  ” Look deep into nature, and
  then you will understand everything
  better”, said Einstein – and he was right.

  Biologiens mosaik er en gåde.
  Mennesket består af milliarder af celler
  men det startede med én. ( et øje består af 25 millioner celler).
  Historien om menneskets biologiske udvikling er
  en historie om skiftende arvestof – om det medfødte.
  Det var den østrigske munk Gregor Mendel ( 1822-84), som for første gang underkastede arveligheden en videnskablig undersøgelse.

  Alle menneske består af 23 kromosomer, om
  du er sort eller hvid, høj eller lav gør ingen
  forskel.
  De 22 kromosomer er de såkaldte twin
  kromosomer, som du har arvet fra dine forælder
  11 fra din far og 11 fra din mor, om din far er skomager
  og din mor er overlæge eller omvendt gør ingen forskel.
  ( det er nu sjældent, at en overlæge er søn af en skomager – det vender vi tilbage til).
  Hvert kromosom indholder sine specielle gener.
  Generne er alt for små til at de kan ses i et mikroskop
  men vi ved, hvor de findes. De ligger ordnet i en bestemt
  rækkefølge langs de trådlignende kromosomer i cellekærnen.
  Eftersom vi arver to sæt kromosomer ( et fra hver af forældrene),
  må vi arve to sæt gener).
  Det treogtyvende kromosom kan naturligvis ikke
  være et twin kromosom for det er dette kromosom, der
  afgøre hvilket køn man bliver ( men som vi ved kan dette
  kromosom godt drille lidt.)
  Kort efter befrugtningen deler ægcellen sig og
  danner to datterceller. Men før dette sker, bliver kromosomerne
  ( med generne) nøjagtig kopieret, så begge datterceller får kopier af de oprindelige. Alle kropens celler – muskelceller, benceller etc. skriver sig på denne måde oprindelig fra ægcellen, idet kromosomerne gang på gang bliver kopieret, og cellerne deler sig.
  I disse kromosomer ligger “koden,, til din sociale og kulturelle
  arv, og den er svær, at løbe fra – DNA.

  Vi kunne også udtrykke det således, at generne sætter visse grænser
  for vækst og udvikling. Inden for disse grænser lærer kroppen
  at tilpasse sig omgivelserne. Det vil sige, at hvert træk hos os er et
  produkt af sammenspillet mellem arv og miljø.

  P.S: Det faktum, at bevidstheden er “bagefter, er
  også en gåde: Det vil sige, at alle vores observationer faktisk begynder
  med cirka et halv sekund forsinkelse, det betyder at der forgård
  masser af infomationer som vi ikke er i stand til at opfatte.

  Tilbage til Einstein: Nu bedre vi forstår naturen desto beder forstår
  vi os selv og den verden!
  Hvis man nu er musiker ( Einstein var virtuos som 7 årig), vil man vide, at
  man ved at studerer musik også kan lære meget om verden.
  Vi kunne kalde det rytmiske for det fysiske element og det
  melodiske for det åndelige element.
  Altså, hvis musikken skal fungerer optimalt må der altså
  være en nøje overensstemmelse mellem det rytmiske og det melodiske.

  Mvh. dansk bonderøv.

 31. Af Hul igennem?

  -

  Jeg er ked af at Loven taler om racer. Hm måske er det nødvendigt at have et ord?
  Hvad med “Type” ?
  Så kunne man kalde HDP Typist!
  Mvh

 32. Af Søren Revser

  -

  Heldigvis har vi da klimaforandringerne – Hvad skulle vi ellers gøre af de fantasilloner af intelligente, men overflødige forskere, som jo alle skal have deres svulmende udkomme.

  De kan jo ikke alle skrive til Berlingskes mediestøttede blog univers.

 33. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Selvfølgelig har Helmuth Nyborg da ret i, at også intelligens kan være racespecifik. Hvis man er i tvivl om dette forhold, så kan man analysere et multietnisk samfund. Både i Europa og USA er det jo helt tydeligt, at de farvede folkeslag generelt synes svagere udviklet på området end de hvide. At benægte dette er helt formålsløst, og gør man det, så er det bare af hensyn til den politiske korrekthed.

  I øvrigt mente nationalsocialisterne ikke, at jøderne er uintelligente. Tværtimod mente de, at jøderne er så intelligente, at de er farlige for andre folkeslags velfærd. Det var netop jødernes etablering som en intelligent overklasse i Tyskland, der er selve forudsætningen for det tyske folks kamp mod jøderne. Intet folk vil acceptere, at fremmede hersker over dem eller bare dominerer, uanset om de fremmede også er klogere. Det er måske værd at holde sig for øje i disse indvandringstider, hvor man bestandigt taler om at importere flere “kloge hoveder” fra hele verden.

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  HUL IGENNEM? – 30. MARTS 2016 18:07, der fangede du noget rigtigt. Der findes kun én menneskerace i dag, homo sapiens sapiens. Genomet er identisk for alle. Der er simpelthen ingen genetisk forskel på en australneger og en skandinav. Det ses også af, at de kan få børn sammen, der kan producere endnu flere børn.

 35. Af Kurt Dejgaard

  -

  Re:Allan Hansen – 30. marts 2016 18:01

  Citat:
  “det er nu sjældent, at en overlæge er søn af en skomager – det vender vi tilbage til”

  Kommentar:
  Det, vendte du så ikke tilbage til…

  Citat:
  “Alle kropens celler – muskelceller, benceller etc. skriver sig på denne måde oprindelig fra ægcellen, idet kromosomerne gang på gang bliver kopieret, og cellerne deler sig.
  I disse kromosomer ligger “koden,, til din sociale og kulturelle
  arv, og den er svær, at løbe fra – DNA.”

  Kommentar:
  Der, postulerede du så lige at social og kulturel arv er kodet i DNA.
  Det er noget forvirret sludder.
  Det er resten af dit indlæg forresten også.

 36. Af dan Frederiksen

  -

  At dømme Helmuth Nyborg for disse bagateller var tudetosset, og brugte man de samme kriterier på alle andre forskere, ville vi ikke finde en eneste, der ikke er videnskabeligt uredelig. HN er så forhadt i mange kredse, at man for enhver pris skulle finde et eller andet på ham. At man ikke fandt andet, trods det, at man utvivlsom har forsøgt mangt og meget, er et kvalitetsstempel for hans forskning. Folkene i UVU tror de sidder der for at brændmærke den for tiden mest politisk ukorrekte forskning, og det er et kæmpe problem, for der publiceres i dag syndfloder af elendig forskning, som skulle gennemgås langt mere kritisk. At gøre det ville kræve endeløse ressourser, så UVU fokuserer på det, som ingen kan lide, og så tror folk, at de laver deres arbejde. Jeg håber at nogen anmelder UVU for videnskabelig uredelighed, for deres standart er alt for ringe

  Om konklusionerne af HNs forskning er korrekte og fortjener mere opmærksomhed, aner jeg intet om, men at påstå at alle mennesker eller racer rent apriori er lige intelligente svarer til at sige, at alle nødvendigvis har samme øjenfarve, hudfarve eller har samme potentiale for at blive sprintere eller kuglestødere. Forskningen kunne godt vise, at det er sandt, men det er absolut ikke noget, som nødvendigvis er givet. I øvrigt kan evolutionen kun arbejde med forskelle, så når mennesket kunne tredoble sin hjernevolumen på 2 millioner år, er det fordi alle individer ikke er lige smarte – i overensstemmelse med folks almindelige erfaring.

  Henrik DP stikker hånden i et hvepsebo ved at forsvare HN og læser man kommentarerne er det tydeligt, at han nu skal tages til indtægt for alt det ævl, der er sagt i tidens løb om racer og intelligens. Men for god ordens skyld. Man diskuterede i middelalderen ikke, om jorden er flad eller rund, for alle (?) var enige om, at den er rund. Man diskuterede, om alle himmellegemer roterer omkring jorden, eller om der kunne være andre centre for deres bevægelse. Galileis studie af Jupiters måner leverede et eksperimentelt bevis for, at det klassiske verdensbillede med jorden som centrum for alt i himmelrummet, ikke kunne være korrekt

 37. Af Kurt Dejgaard

  -

  Re: Dan Frederiksen – 30. marts 2016 18:38

  Citat:
  “At dømme Helmuth Nyborg for disse bagateller var tudetosset, og brugte man de samme kriterier på alle andre forskere, ville vi ikke finde en eneste, der ikke er videnskabeligt uredelig.”

  Kommentar:
  Tal for dig selv, brormand. Jeg har læst Nyborgs artikel. Dens fejlbehæftninger er af typer som jeg ikke kender andre forskere der ville drømme om at begå.
  Faktisk var den så ringe at jeg umiddelbart tvivlede på at den kunne have passeret et såkaldt peer-review, idet peer-reviewere typisk er behjælpelige med at påvise og rette (eller forlange rettet) de mest graverende fejl. Så jeg kontakede tidsskriftet og spurgte om artiklen var peer-reviewet. Redaktøren bekræftede at den var, men tilføjde så at specifikt denne udgivelse af tidsskriftet drejede sig om et såkaldt “festskrift” for en nær kollega, hvorfor man så lidt mere large på indhold.

 38. Af Runa A.G

  -

  IQ skalaen er skabt i USA, hvor den til at begynde med gik ud fra en gennemsnits hvid amerikaners liv, uddannelse og intelligens. Helmut Nyborg mener, at mænd er de mest begavede af de to køn, men også de suverænt mest dumme. Kvinder er mere jævnt begavede. I henhold til de fleste blogdeltagere her i Berlinske, er kvinder meget dumme. Man kan her på bloggene til gegæld tydeligt læse mange “begavede” udgydelser fra mænd. Skal vi kalde Teddy Bjørn Olsen en mand eller kvinde, når hun i virkeligheden hedder Lonnie Fischer Olsen og siger, at hun er korrespondent. H. Nyborgs kone skulle vist være ganske godt begavet kvinde.

 39. Af Anette O

  -

  Taler vi virkelig om racer anno 2016?

  Uden at have læst Nyborgs forskning, kan jeg forestille mig at der er så mange variable, der kan have indflydelse på, hvordan man præsterer i intelligenstests, at det stort set er umuligt at føre bevis for en tese, der involverer intelligens og “race”/etnicitet.

 40. Af Hul igennem?

  -

  Jeg kan huske at jeg læste uddrag af Professor Helmuth Nyborgs store afhandling.
  Og det han sjuskede lidt med, fylder meget lidt i resten. Meget interessant afhandling.
  Vi skulle læse den hele.
  Mvh

 41. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Appropos ! Ismail Kaya ! –Skrup ud af vores land ! –Du træder på vores ven ! –Og dog er du her på vores “nåde” !! –Du har fået gratis forsørgelse og udd.–sikkert også til din enorme fam. –Alle muslimer bør bukke sig i støvet for os “vikinger” –Og IKKE ligge med rumpen i vejret for jeres afskyelige afgud ! –Sådan ligger landet ! –OG husk I er her på vores (vikingernes ) Nåde !

  • Af Henrik Day Poulsen

   -

   Kære Teddy

   Jeg ville slette denne kommenatr, men valgte at vise den for IGEN at sige, at du skal bruge et passende sprog. I. Kaya kan jo være født her, have dansk pas og lige så meget ret til at være her som du og jeg.

   Så Teddy: brug et pænere sprog.

   Henrik Day

 42. Af dan Frederiksen

  -

  @Kurt Dejgaard
  “Tal for dig selv, brormand. Jeg har læst Nyborgs artikel. Dens fejlbehæftninger er af typer som jeg ikke kender andre forskere der ville drømme om at begå.”

  Da du har læst hans artikel og fundet mange fejl, som andre forskere ikke kunne drømme om at begå, vil det helt sikkert være en smal sag for dig at opremse disse monstrøse fejl. At anklage en forsker for uredelighed er en meget alvorlig beskyldning, som man kun kommer med, hvis argumenterne er meget stærke. Så, hvad er dine ?

 43. Af Hul igennem?

  -

  Og det er nu sjældent overlæger starter ECCO (-;
  Mvh

 44. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Ahh… racelære. Den så jeg komme miles away fra Henrik Day Poulsen. Snedigt nok straks at tage afstand fra nazisterne. Som om resten af hans tekst dermed kan retfærdiggøres.

  Gardners mange intelligenser er interessante her. Omend Day Poulsen vel nok ville score højt på matematisk og sproglig intelligens, vil han uden tvivl score ret lavt på social intelligens.

  Om dette gør ham til et overmenneske eller undermenneske, vil jeg lade andre om at vurdere.

 45. Af Kurt Dejgaard

  -

  Dan, jeg skal give dit et par eksempler:

  I referencelisten, referedede han til en artikel af sig selv som “in press, 1991”.

  Det kan selvsagt ikke lade sig gøre. Det er totalt meningsforstyrrende. En artikel kan ikke være “in press” så længe.
  Enten er den “submitted” eller “in preparation”. Men den kan ikke være “in press”, for så havde den været offentliggjort for længe siden. Med saadan en de-facto falsk kilde, er man som laeser forhindret i at kunne gå bagom artiklen for fra dens kilder at finde dokumentation for artiklens påstande. Så det må man faktisk ikke. (Og det burde tidsskriftet have stoppet! Men det er stadig forfatterens fejl).

  Ingen af mine mange hundrede kolleger ville have begået en så graverende fejl. Heller ikke jeg selv

  Et andet eksempel – et kardinalpunkt i artiklen, hvor han hævder det dokumenteret at danskere har tabt 10 IQ point siden begyndelsen af 1800-tallet, p.g.a. mangel på naturlig selektion, kildehenvises til en dansk ikke-videnskabelig artikel (på dansk) som ikke er peer-reviewet (og heller ikke tilgængelig), hvorfor det ikke kan være et videnskabligt resultat der er gangbar som reference i en videnskabelig artikel.
  (Læg dertil at IQ tests overhovedet ikke eksisterede i 1800 tallet, så at føre videnskabelig dokumentation for påstanden ville være en åbenlys umulighed. Påstanden er i sig selv uvidenskabelig og det BURDE en peer-reviewer have påpeget, hvis peer-review porcessen havde været gennemført ordenligt. -Igen, det er også tidsskriftets (men ikke kun – for det er også forfatterens) fejl).

  Ingen af mine mange hundrede kolleger ville have begået en så graverende fejl. Heller ikke jeg selv.

 46. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik Day Poulsen

  Du skriver:

  “Nogle undersøgelser peger på, at asiater er de mest intelligente, efterfulgt af hvide og jøder. Man kan altid diskutere, hvordan man måler intelligens på den mest korrekte måde, men genetisk set er det meget muligt, at intelligens i høj grad hænger sammen med vores DNA lige som fx øjenfarve, hårfarve, leverens omsætning af medicin og hudfarve”.

  Definition på racisme i følge ordbogen:

  “forestilling om at mennesker kan inddeles i racer med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk der gør nogle racer overlegne eller underlegne i forhold til andre.”

 47. Af Allan Hansen

  -

  Det var vist et par stykker, der er løbet
  lidt sur i Biologien (…)

  Professor (biologi) Richard Dawkins
  har netop skrevet en lille stilfærdig
  bog “naturligvis, om biokemi og bioteknologi.
  Den er spændende. Meget spændende
  – men også svært tilgængelig.

  ” Richard Dawkins has updated evolution,,
  – The Times.

  ” The Blind Watchmaker,, af professor Richard Dawkins 1986.
  (findes ikke på dansk)
  This might just be the most important evolution book since
  Darwin.
  P.S: Darwins forskning fik stor betydning for
  biologiens udvikling fx. DNA, biokemi og bioteknologi.

 48. Af Dan Frederiksen

  -

  @Kurt Dejgaard

  Du er forhåbentligt klar over, at fejl som disse og også dem, der er meget værre optræder overalt i forskningen

  Inden for de sidste få uger har vores forskningsminister været anklaget for plagiat og Københavns universitet har under stort ståhej trukket forkerte beregninger af kvælstofudledning tilbage. Mig bekendt står ingen af parterne nu anklaget for uredelighed. Forskere laver alle tænkelige former for fejl hele tiden. I nogle få tilfælde er det bevidst svindel, men som regel er det bare sjusk og misforståelser. Det er ikke i sig selv godt, men det er sådan, det foregår. Og det er i meget høj grad derfor, vi laver forskning – ikke for at finde fejl ved virkeligheden, men fejl i de opfattelser, facts, gisninger, vurderinger og teorier, som andre forskere har ført frem. Når disse to sager kommer i pressen er det iøvrigt ikke fordi, at parterne som de eneste har lavet fejl. Det er kun fordi, de i forvejen er højt profilerede i pressen. Halvdelen af den forskning der laves i DK og andre steder burde aldrig bruges til andet end lokumspapir, men da den ikke støder nogen, er det typisk ikke den, der kommer i avisen eller for UVU

  Alle tiders største fysiker Albert Einstein bliver i Abraham Pais berømte værk
  Subtle Is the Lord skildret sammen med sit videnskabelige livsværk. Pais giver gode skildringer af Einstein triumfer, men beskriver også, hvordan den berømte forsker år efter år – i årtier – publicerer den ene ligegyldige, fejlbehæftede teori efter den anden. Gode forskere adskiller sig ikke fra dårlige ved, at de aldrig laver fejl, men ved, at de bliver ved trods alle fejl og til sidst finder gran af sandheden. Jeg vil anbefale den som læsning for alle, der vil lære noget om, hvor kompliceret og fejlbehæftet vejen til videnskabelig sandhed er.

  Og det er her mit problem med UVU ligger. De dømmer ikke de dårligste forskere, men først og fremmest dem, som er blevet bedst undersøgt, fordi de kommer med upopulære synspunkter

 49. Af henrik jensen

  -

  psykologer er bedre begavede end psykiatere, har mere empati og lytter mere på hvad patienten siger, psykiatere ødelægger deres patienter med deres medicin , der kun gør dem fede og apatiske!

 50. Af Lars Petersen

  -

  @ Henrik Day Poulsen.

  LIDT BASIS OPLYSNING TIL DIT INDLÆG…

  En undersøgelse fra 2005, viste, at 28% af 2 generations-indvandrerne, dumpede sessionen,
  såvel man kunne se, at man begik de nogenlunde samme fejl, hvilket vil sige, det ikke var fake
  Danskerne lå på 7%, hvilke 21% forskel; derfor udgjorde en helheds-forskel på utrolige 300%..

  Hvad Jøderne angår, har Helmuth Nyborg, aldrig erklæret disse for entydigt klogere, men delt
  disse op, hvor det typisk er Tyske Jøder som ligger højere, imens Russiske og andre, er under.
  Hertil skal nævnes, at gennemsnits IQén for Israel, er på 95%, altså 5% dummere end snittet.

  Araberne, har typisk et snit på 82%, imens de 30 dummeste nationer, med kun få undtagelser,
  består af central, og sydafrikanske lande, og hvis gennemsnits IQ, ligger på rundt regnet 71 %.

  Når ovennævnte er sagt, skal dog med, at intelligens mildes talt ikke er en entydig størrelse,
  da jeg fx. anser dig som værende ufattelig ordinær, og blottet for nær enhver evne til at kunne
  regne sammenhængende/komplekse problemstillinger ud, men hvilken fatale dumhed, dog
  svare fint overens med den generelle hjerne; hvormed din dumhed derfor neutraliseres igen.

  Omvendt er jeg ikke i tvivl om, at du har den vigtigste intelligens, i form af evnen til at kunne
  memorere, (læs: udenadslære), og derfor kan erhverve dig en længere uddannelse end snittet

  Problemet er imidlertid, at memo-intelligensen, som oftest er ufattelig svag, (læs: dum), når
  den udsættes for førnævnte: sammenhængende kompleksiteter, da den kun evner dybden i
  det snævre, eller helheden i det overfladiske, og den kvælende stagnationen er en realitet..

  Gennemsnits befolkningen er dog endnu dummere, hvilket vil sige, ordinær indlæring, samt
  ordinær evne til tackle nævnte sammenhængende kompleksiteter, hvilket er den egentlige
  årsag til at memo-intelligensen fortsat besidder al for meget magt, målt med intelligensen..

 51. Af Søren Rasmussen

  -

  Dårligt uddannede læger er mindst ligeså dumme/ubegavede som dårligt uddannede lærere – deres talenter/eller manglende taget i betragtning.

  Læger er specielt gode til at ‘gemme sig bagved’ videnskab og videnskabelig metode – måske fordi de sammen med medicinalindustrien er vores tids medicinmænd.

  Tilmed er de beskyttede af statsanerkendte uddannelser og statsanerkendt medicin.

 52. Af Bent Nielsen

  -

  Forstår egentlig ikke diskussionen. Enhver f.eks hundeavler ved at man kan fremavle bedre og mere overlevelsesdygtige eksemplarer. Så må det vel også gælde for mennesker, og diskussionen er vel egentlig også meningsløs, ud fra den synsvinkel at ingen vil vel diskutere om der er forskel på folks evne indenfor fysiske områder, så er det vel ikke underligt, at der er andre forskelle. Men at et menneske er et bedre menneske, fordi det kan yde noget mere end et andet menneske, det er vel den lighed der er interessant, og det diskussionen burde dreje sig om.

 53. Af Kurt Dejgaard

  -

  Dan,
  Citat:
  “Du er forhåbentligt klar over, at fejl som disse og også dem, der er meget værre optræder overalt i forskningen”

  Kommentar:
  Det er så din påstand. Jeg ser dem ikke “overalt”. Oplagt sjusk, grænsende til bevidst manipulation, har jeg i hele min kariere kun oplevet eet andet sted end Nyborg. Det var hos en professor i biologi, i Canada, hvor jeg arbejder. Hans sjusk var efter min mening bevidst, men mindre grov end Nyborgs.
  Jeg kritiserede det hårdt og kom i et forrygende skænderi med professoren som sagen drejede sig om. Alle andre end bemeldte professor bakkede mig iøvrigt op i min kritik (og jeg havde ikke forventet andet).

 54. Af Jimmi Ammitzbøll

  -

  Seriøst, jeg ved ikke engang hvordan Henrik Day Poulsen har haft nok sammenhængende tanker til at skrive et så racistisk og direkte åndsvagt indlæg. Heldigvis høster han i kommentarene ikke mange roser. Er faktisk imponeret over at ærketypen over Hitlers “overmennekse” kender til ordet forskning, for han kender da umiddelbart ikke til hvordan det foregår. Men igen, understøtter forskningens ens fuldstændige tåbelige verdensbillede af over og undermennesker er det jo altid værd at lyde klog.

 55. Af Niclas jensen

  -

  Du snakker tydeligvis om viden her, og ikke intelligens. Disse to er vidt forskellige ting.
  Viden er noget som kan udvikles over tid, hvorimod intelligens ikke kan kan udvikles over tid, men primært skyldes dine gener og meget tidlige barndom.

 56. Af Dan Frederiksen

  -

  @Kurt
  Hvis min henvisninger til forskningsministeren, Københavns Universitet og Albert Einstein ikke er nok, vil jeg henvise til bøgerne Bedst af alle verdener og Politikens bog om det alternative, som jeg selv og andre har skrevet. Bøgerne har tilsammen hundredvis af henvisninger til videnskabelige artikler, der påviser tilhængernes synspunkter omkring jordstråler, astrologi, krystaller, kreationisme, zoneterapi, clairvoyance, ufo’er, alternativ medicin, zone terapi osv. osv. Disse artikler udgør dog kun en forsvindende del af alle de videnskabelige artikler, der hvert år publiceres omkring eksistensen af disse fænomener. Efter års gennemgang af meget møg er jeg ikke bange for at forsvare synspunktet om, at uanset hvor vanvittig en ide er, vil du kunne finde endeløst mange videnskabelige artikler, der underbygger den. Du og jeg mener måske ikke, at de publiceres af gode forskere i gode tidskrifter, men mange kommer fra anerkendte universiteter i hele verden inklusiv norden, og optræder på universiteternes lister over publikationer. Og her taler jeg vel at mærke kun om direkte vanvittige artikler lavet af ofte ret ubegavede folk. Taler vi om mindre fejl eksplodere antallet. Lad mig tilføje, at det ikke kun handler om forskere uden om mainstream. Som mangeårig videnskabsjournalist interviewede jeg noget nær 400 forskere over hele verden inden for hver deres felt. Langt de fleste var yderst fornuftige mennesker, men de mest absurde synspunkter, som jeg har hørt fra upåvirkede voksne mennesker ved højlys dag, kom også fra disse samtaler. Forskere og deres forskning er fyldt med fejl, bias og uvidenhed overalt, hvor noget sådant kan forekomme. Og du kan finde fejl ved noget nær hver eneste artikel, der nogensinde er publiceret, hvis du leder efter ting, der er små nok. At finde alle disse mangler er en del af den videnskabelige diskurs, og forskningsmiljøerne får sig uden tvivl ofte møvet frem til en bedre sandhed ved fælles hjælp, men det har intet med UVU at gøre. Der er meget, meget langt ned fra deres flueknepperi om henvisninger til bunden af den videnskabelige verden, men det er aldrig bunden, der sættes på prøve – det er dem, ‘man’ ikke kan lide. Blandt andet derfor er UVU en absurd konstruktion, som gør langt mere skade end gavn

 57. Af Katrine Larsen

  -

  Jeg vil gerne af hjertet takke den kære Doktor Poulsen!

  For det første har han bedrevet et blogindlæg, der rammer mit Untermensch-sigøjnerske, masochistiske hjerte lige i kulen så hårdt, at jeg ikke har oplevet bedre siden jeg opdagede filmen Hunulven Ilsa!

  For det andet har han leveret den mest fantastiske massage af min narcissisme gennem at minde mig om min ikke-særlig-sigøjnerske og temmelig “ariske” IQ!

  Og for det tredje har han arrangeret sig selv en shitstorm med en præcision, som ikke kunne have været gennemført, om så han havde spadseret ned ad Nørrebrogade i skrårem og med strakt arm!

  Henrik Day Poulsen, af hjertet tak! 😀

 58. Af Jesper Lund

  -

  Emil Kirkegaard

  Du refererer kun til én undersøgelse. Jeg skal ikke gøre mig til ekspert i kønsforskelle. Søgning på nettet om emnet viser stor uenighed blandt forskere om der er en forskelle på kønnenes intelligens.. Nogle påpeger at resultatet afhænger af de anvendte tests.

 59. Af Henrik S

  -

  At benægte at der findes forskellige menneskearter (racer) er lige så dumt , som at benægte forskellige hunde og katteracer.
  Det er blot et symptom på denne syge tid vi lever i , hvor alt som viser vores forskellighed skal omskrives .Især hvis den hvide race fremhæves.
  Vi har ingen problem med at sige at den negroide race har mere rytmisk sans eller er bedre løbere end den hvide race , men alle områder hvor den hvide race er overlegne er tabu.
  Sygt at vores børn skal udsættes for denne diskrimination.

 60. Af henrik jensen

  -

  kan du ikke tåle at blive udstillet som det du er Hdp!

 61. Af Erik møller

  -

  Ja, også forskningen censureres af de politisk rødradikale og korrekte tosser og fantaster der jo hader sandheden og virkeligheden, fordi de foretrækker at leve i deres egne hjemmegjorte fantasibobler. Findes der efterhånden en debat som ikke er manipuleret på den ene eller anden måde?

 62. Af Erik møller

  -

  Rettet udgave: Ja, også forskningen censureres af de politisk korrekte tosser og rødradigale fantaster som jo hader sandheden og virkeligheden, fordi de foretrækker at leve i deres egne hjemmegjorte fantasibobler. Findes der efterhånden en debat som ikke er manipuleret på den ene eller anden måde? Eksisterer demokratiet og ytringsfriheden stadig? Masser af kæmpestore skandaler skjules i årevis, inden de kommer frem i lyset. Normalt viser medierne os kun isbjergets top, eller knap nok det.

 63. Af Kurt Dejgaard

  -

  @ Dan

  Jeg mener ikke forskningsministerens sag er apropos, i denne sag. Jeg kommenterede selv på ministers sag, da den kom frem, i november (og igen idag):
  https://www.facebook.com/kurt.dejgaard/posts/10154045133743373

  Her, var det en pressehetz, og intet andet. At man mere eller mindre bevidst kommer til at recitere en linie eller to fra hvad andre har skrevet (og ikke engang ordret, blot med den samme mening og samme konklussion), er ikke et reelt problem.

  Bevidst datasjusk (og det er hvad Helmuth Nyborg sagen drejer sig om) for at fremtvinge en fordrejet konklussion, er helt anderledes alvorligt.

  Det er ikke at jeg ikke ved at snyd eksisterer i videnskaben. Det er vi os alle bevidste om, for konsekvenserne kan ramme os alle. Men jeg tror at din rolle som journalist får dig til at tro at alt hvad du ser er pilrådent.
  Det er bestemt ikke min oplevelse. Min oplevelse er at de 99% gør sig daglige anstrengelser for at holde stien ren.
  Andet, er for farligt. Din kariere kan ødelægges af eet fejltrin. Især hvis det fremstår som forsætligt.
  Hvis du mener du kan finde svindel i stort set alle videnskablige artikler, så gå gerne igang, her:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=dejgaard-k

  Det er min pligt at stå på mål for hvert eneste bidrag på listen, og det er jeg også parat til.
  -Til enhver tid.

 64. Af henrik strunge jensen

  -

  Hdp kan du ikke tåle at blive jordet af en der er bedre til at formulere sig end dig selv, din lille personlighedsforstyrrede Narcicist! mvh Henrik strunge

 65. Af Erik møller

  -

  Et IQ tal fortæller ikke ret meget. Mutter merkel har sikkert et ret højt tal, men agerer alligevel som kynisk og kortsynet pladderhumanist. Hitler, stalin og mao havde også pæne IQ tal, men var alligevel nogle modbydelige monstre og uhyrer. Hvad hjælper et højt tal, hvis der ikke er noget ordentlighed, moral og samvittighed bag vedkommendes ageren? Iøvrigt kan IQ-tests temmelig misvisende, evt. er de tilrettelagt og fortolket på mindre intelligente måder.

 66. Af Erik møller

  -

  Rettet udgave: Et IQ tal fortæller ikke ret meget. Mutter merkel har sikkert et ret højt tal, men agerer alligevel som en kynisk, tåbelig og kortsynet pladderhumanist. Hitler, stalin og mao havde også pæne IQ tal, men var alligevel nogle modbydelige monstre og uhyrer. (Og selv de mest intelligente kan dumme sig helt enormt i en række situationer) Hvad hjælper iøvrigt et højt tal, hvis der ikke er noget ordentlighed, moral og samvittighed bag vedkommendes ageren? Iøvrigt kan IQ-tests være temmelig misvisende, undertiden fordi de er tilrettelagt og fortolket på mindre intelligente måder. Andre gange fordi folk kan have helt særlige evner som ikke måles med i en IQ test. Autister kan være superdygtige på et begrænset felt, men rene tumper på andre områder.

 67. Af henrik jensen

  -

  Hdp du skriver at Ismail kaya vil censurere forskning, du sletter hele tiden mine indlæg fordi jeg udstiller dig sammen med Teddybjørnens grovheder om muslimer! du vil have at man skal tolerere andres holdninger , men åbenbart kun dine!

  • Af Henrik Day Poulsen

   -

   Kære Henrik

   Du ser jo ikke hvad jeg rent faktisk sletter. Det er ret meget!

   Henrik Day

 68. Af henrik jensen

  -

  når du sletter mine gode indlæg får du dem sendt privat på sms din kylling

 69. Af Allan Hansen

  -

  Alt hvad vi ved om verden har vi lært af naturen, eller
  læst i en bog – måske flere bøger, men det er naturen der
  er det væsenlige,( det er altid naturen der stiller betingelserne),
  det vil sige naturvidenskab: Fysik, kemi, biologi
  og matetematik – alt andet er metafysisk og teologisk abesnak og
  åndelig kvaksalveri. Det handler ikke er om verden – det handler om
  hvad vi tror eller mener om verden.

  Tycho Brahe (1546-1601), var faktisk én af de mænd, der ændrede den
  videnskablige og metodisk forskning – og EFTERFORSKNING.
  Brahe kaldte det “fejlfinding,det var vel og mærket hans egen forskning
  han tænkte på.
  Tycho Brahe havde afsløret flere fejl i de tidlige astrologiske optegnelser, det
  gjorde ham opmærksom på ” fejlfinding,,var vigtig for den vidskabelige udvikling.
  Altså: at finde fejl og svagheder i egne notater og afhandlinger i et forsøg på, at underbygge
  eller omformulere dem: se det er videnskab – og godt set af Tycho.
  Og det var længe før den skoteske filosof David Hume bragte empirisme
  på formel. Iøvrigt brugte både Einstein og Niels Bohr samme fremgangsmåde.

  Kort om DNA: Nej DNA er ikke et lotto spil!
  ( mennesket betsår af milliarder af celler hjerneceller, maveceller, nerveceller etc.
  – men en celle kan aldrig være
  racistisk!

  Overordnet operer man dem tre overondet DNA profiler.

  1) den Afro-afrikanske DNA.
  2) den asiatiske DNA.
  Og den såkaldte europæiske DNA.

  ( man skal dog ikke overse Eskilmore og Amazonas indianer,som har
  et helt andet DNA.

  Altså: Dit DNA afsløre, om du er mand, kvinde, sort eller hvid.
  Det afsløre også din blodtype, hvor du er født og hvor de forældre
  kommer fra. Den afsløre desværre også din IQ.

  Men hvad mener vi med IQ? – det kan blive en svær nød, at
  knække!
  Der findes ikke noget videnskabeligt belæg for, at påstå
  at en Professor fra Harvard er bedre begavet ind en Indianer
  fra Amazona – Nuvel: Indianieren har måske ikke internet
  – men Professoren ville ikke kunne overleve ude junglen
  fordi han ikke kender til naturens (betingelser) dér.
  Det er med med andre ord omgivelserne og de ydre rammer (naturen),
  der sætter betingelserne!

  Det har man vidst siden oldtiden: Platon og Buddha.

 70. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik Day Poulsen

  “PS. Flere har klaget til Berlingske over denne blog bla. talen om racer, herunder at jøder er en religion og ikke en race, hvilket er korrekt. Jeg deler ikke alle Nyborgs synspunkter, men klagerne viser, at Nyborg har ramt lige ned i et emne, som mange ikke ønsker at diskutere.”

  Med omkring 70 indlæg tyder det ikke på, at det er et emne som mange ikke ønsker at diskutere. Lad os se, hvor mange indlæg det ender med.

  Det der tilsyneladende chokerer en del debattører er, at du i en tid hvor højreekstremismen, nationalismen og antiislamismen florerer både herhjemme og i USA vælger et emne, der netop var et hovedtema sidste gang, vi havde denne højrebølge.

  At du gør det chokerer ikke undertegnede. Du har længe kørt en antimuslimsk propaganda her på Berlingske blog, tilsyneladende for at kaste benzin på bålet i det ulmende og eksisterende fremmedhad herhjemme. Så dette indlæg fra din side opfatter jeg som en forlængelse af denne ‘propagandataktik’.

 71. Af bent rasmussen

  -

  Det bekymrer selvfølgelig ikke niels juul at også islamisme florerer herhjemme.

 72. Af bent rasmussen

  -

  niels juul er ganske enkelt tilhænger af masseindvandring og islamisering

 73. Af Runa A.G

  -

  Allan Hansen
  Du er altid i forreste række med dit veritable sludder. Det er ikke nok at citere andre, det er nødvendigt, at det man citerer er korrekt, med mindre at man vil fremstå som mindre begavet.

  IQ er stadigvæk et redskab til at måle den hvide mands intelligens og systemet er udviklet i USA. Det er stadigvæk et system hvor nogen/nogle har besluttet, at bestemte faktorer skal gøre sig gældende i det at være intelligent. Nogen bestemmer faktisk hvad, der er intelligent. Det er lige så korrekt, som at sige, at alle højreorienterede, eller at alle venstreorienterede er idioter.

  Kaj Vilhemsen du taler om afrikanere, at de har IQ på 75, endnu et veritabelt sludder. Du er simpelt hen ignorant.

  Teddy Bjørn Olsen, Lonnie Fischer Olsen, du kan ikke rigtig gøre for det, der er omstændigheder omkring nogle mennesker, hvor de simpelt hen ikke kan gøre for det.

 74. Af henrik jensen

  -

  jeg gad godt at se dig og Nicolai sennels i en øm kindans hvor i har brune skjorter med armbind på hvor der står pegida!

 75. Af Kurt Dejgaard

  -

  Re: Allan Hansen – 31. marts 2016 00:49

  Citat:
  “Dit DNA afsløre, om du er mand, kvinde, sort eller hvid. Det afsløre også din blodtype, hvor du er født og hvor de forældre kommer fra. Den afsløre desværre også din IQ. “

  Kommentar:
  Det sidste, er lodret løgn! Påstanden har ingen videnskabelig opbakning.

 76. Af Kurt Dejgaard

  -

  Re: Allan Hansen – 30. marts 2016 20:08

  Citat:
  “Det var vist et par stykker, der er løbet lidt sur i Biologien (…)”

  Kommentar:
  Indtil videre har jeg kun set een i dette kommentarspor. Dig selv…

 77. Af Allan Hansen

  -

  @ Kurt din stakkel tag nu dine piller, og gå til ro
  Må “Ullah være med dig – du vil aldrig kunne klare dig selv
  – sov godt!

  Salami Perker.

 78. Af Erik Bramsen

  -

  Det bedst kendte eksempel på, hvor alvorlige konsekvenser det kan have for videnskabsmænd, der vil undersøge forhold, som den politiske (og religiøse!) elite ikke ønsker undersøgt, er diskussionen for mange hundrede år siden om, hvorvidt jorden var rund eller flad.

  Jordens facon har ikke vaeret genstand for debat i historisk tid. Forestillingen om, at mennesker i middelalderen troede at jorden var flad, er en myte – dens omkreds blev ret praecist udregnet af Erastotenes i det tredje aarhundrede fvt.

 79. Af Runa A.G

  -

  Sikke noget uredeligt sludder, der stor her at læse.

 80. Af Runa A.G

  -

  Sikke noget uredeligt sludder, der står her at læse.

 81. Af Jesper Lund

  -

  Henrik Day Poulsen

  “PS. Flere har klaget til Berlingske over denne blog bla. talen om racer, herunder at jøder er en religion og ikke en race,…”

  Der er ikke videnskabeligt belæg for at påstå, at der findes forskelige menneske-‘racer’ på samme måde som dyre-racer. Den genetiske variation mellem forskellige menneskegrupper er nemlig for lille.

 82. Af Nikolai Vartenberg

  -

  Man har den sidste tid, set flere eksempler på noget, jeg virkelig ikke troede, vi skulle se igen, nemlig, biologisk funderet racisme, som vi ser det i ovenstående indlæg. Ideen er beseret på flere forskellige historiske og erkendelsesteoretiske fejlslutninger og argumenter, som nemt kan falsificeres.

  Hvis man f.eks havde lavet en undersøgelse af intelligens og udviklingsforskelle i bondestenalderen, bronzealderen eller jernalderen mellem folk i Mellemøsten og Nordeuropa, ville den hvide mand virke fuldstændig underudviklet, hvis man baserede sine konklusioner på biologiske faktorer. Den hvide race er den samme i dag som i jernalderen, faktisk var den hvide race mere “ren” dengang vi ofrede folk for at få marken til at gro, mens man lavede algebra i de arabiske lande. Derfor er det tydeligt, at det ikke har noget med race at gøre, men kultursituation.

  Desuden siger han, at asiater, hvide og jøder er de mest intelligente, samtidig med at han siger, at folk fra Mellemøsten klarer sig markant dårligere, muligvis på grund af deres race. Jøder og arabere(hvis vi kun tager araberne) er begge semitiske folk. De er sådan set den samme race. Asiatere består også af forskellige racemæssige opblandinger. Japanere og kinesere er f.eks. ikke den samme race.
  ¨
  Der er også folk af mange forskellige racer i Mellemøsten både indoeuropæere, semiter og tyrkmenere. Der er ikke nogen Mellemøstlig race. Iranere har mere tilfælles med europæere end de har med f.eks. arabere, fordi de er et indoeuropæisk folk. Det gælder også deres sprog.

  Jeg synes, det er ret så tydeligt, at de problemer man ser i nogle indvandremiljøer, skyldes sociale problemer og nogle forestillinger som er dybt problematiske, men det har altså ikke noget med deres race at gøre – Det er fuldstændig absurd!

  Det er tydeligt, at grunden til at man f.eks. er mere udviklede i Europa i dag, er fordi man har et større oplysningsniveau og, efter oplysningstiden, har haft en positiv samfundsudvikling. Det har ikke noget med vores races intelligens at gøre!

  Det er dybt problematisk, hvad den type nyracisme kan fører til. Hvor lang tid gør der, før vi hører den i folketinget?

 83. Af Uffe Staulund

  -

  @ Allan Hansen,

  Dit indlæg kl. 00:49, er en god og grundig beskrivelse af rammer og vilkår for menneskerne på denne jord. Det som går galt i Day Poulsens blogindlæg er som altid, at de sædvanlige deltagerer ryger i totterne på hinanden, og bruger de samme argumenter, som de har gjort de sidste mange år. Nogle af blogdeltagerne er ikke mere sarte end at de kan trække et af de utallige kort mod mod opponenten.

  Nu meldes der om at at forskere hævder at havene vil stige 2 m over normalt vande, så kommer der gang i nye diskusssioner og blogs, og det giver kvinderne på Christiansborg anledning til at opfinde en vandstigningsskat.

  Forskere vil finde ud af, at det glemte man at behandle på COP22 i Paris, fordi der var en meget vigtig og relevant reception man hellere vill deltage i.

 84. Af Erik Bramsen

  -

  @Jesper Lund
  Hvis du saetter ‘racer’ i anfoerselstegn, saa findes de saa sandeligt.

  Naar kulturmarxister er i stand til at paastaa at der ikke findes forskellige racer, er det udelukkende et sprogligt kunstgreb, der bunder i at den linnaeiske klassifikationsmetode kun er en praktisk tilnaermelse til virkeligheden baseret paa morfologi.

  Ser man genetisk paa sagen, finder man systematiske forskelle mellem grupper af mennesker med forskellige geografiske ophav – ‘racer’ i anfoerselstegn. Saaledes er det muligt for en traenet iagttager, med det blotte oeje at skelne mellem personer hvis forfaedre er fra Eritrea hhv. Island.

  Og saa er der i oevrigt stoerre genetisk forskel mellem afrikanere og europaere, end der er mellem pekingesere og rottweilere, der jo ogsaa tilhoerer samme ‘race’.

 85. Af Katrine Larsen

  -

  Jeg vil gerne undskylde over for HDP ift. min tidligere kommentar.

  Jeg er, som nævnt tidligere, psykisk syg – og i går aftes havde jeg glemt at tage min medicin, så jeg var ret meget oppe at køre.

  Undskyld, Henrik.

 86. Af Niels Juul Hansen

  -

  @BENT RASMUSSEN
  “niels juul er ganske enkelt tilhænger af masseindvandring og islamisering”

  Apropos indlægget fra Doktor Day, så var det en anden Doktor, som mente at man bare skulle gentage løgnen ofte nok, så blev den sandheden.”

  Det har Bent Rasmussen alias Erik Møller alias Preben Jensen 1, 2, 3, 4 etc. nu gjort i flere år.

  Det bliver nu ikke mere sandt af den grund.

  P.S. Du glemte dit sædvanlige reklameindslag for Den Korte Avis, Snaphanen og 180 grader.

 87. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Flere i dette forum har givet udtryk for, at der ikke findes menneskeracer. Det er meget ejendommeligt, da raceforskelle kan erkendes umiddelbart med synet. Man behøver ingen DNA-analyse for at se raceforskelle, og netop fordi menneskers udseende blot afspejler raceforskelle, er det meningsløst at benægte eksistensen af menneskeracer. Det sære er så, at man godt kan gå med til, at det etniske betyder noget, men det etniske omfatter jo også raceforskelle, så hvorfor etnisk og ikke race? Der er alene tale om politisk korrekthed, når folk anerkender etniske forskelle men ikke raceforskelle, og det er på tide, at man bliver voksne her i landet og taler frit.

  Mennesket er et biologisk væsen, og derfor findes der raceforskelle, og disse forskelle kan udtrykke sig i intelligens, fysisk styrke eller andet, men naturligvis er der her tale om en gennemsnitsbetragtning. At nogle racer så står på et højere niveau end andre, det er jo bare en følge af den biologiske mangfoldighed. Og hvorfor det skulle være forbudt at forske i disse forskelle, det forstår jeg simpelthen ikke. Forskningen er jo ikke systemets tjener, og den må nødvendigvis være helt fri, hvis den skal producere noget af interesse.

 88. Af Helge Nørager

  -

  Stort set over hele den vestlige verden undres vælgere, over den afstand som er mellem politikere og befolkninger.

  Det kan nu afsløres at det skyldes raceforskelle, levebrødspolitikker er ikke af samme race som vælgerne, hvilket ofte bevises igennem en adfærd, som kom de fra en anden planet.

  Derfor vil al kritik af politikere fremover være racisme og der vil blive slået hårdt ned på kritik.

 89. Af Niels Peter Lemche

  -

  KAJ VILHELMSEN – 31. MARTS 2016 10:15, med “sandheder” fra en svunden tid. Ja, og en sort kan gifte sig med en eskimo og få børn med vedkommende, som så kan gifte sig med en hvid, osv. osv. Men det er klart, at i din optik bør vi tale om racehygiejne. Sorte for sig og hvide for sig.

  Det er jo også sådan, at en kristen kan omvende sig og blive muslim. Hvordan tæller det racemæssigt? Også her utallige versioner mulige.

  Så du ævler simpelthen, og det er utroligt, at vi efter 70 år atter skal høre på det vrøvl.

  “Race” bruges her simpelthen som synonym for “den anden”, enhver, der er anderledes end jeg selv.

 90. Af Bjørn Sørensen

  -

  Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves.

  Atter engang formår blogholderen at udfordre smagsdommerne, til megen moro for dem med lidt ballast.

  Men her som generelt i den vestlige verden, blev pladderhumanisme, idealisme og socialisme den nye erstatningsreligion, som besatte især folk som troede at de var så kloge at de kunne undvære hovedet, hvilket især besatte folk som var under uddannelse, som bildte sig ind at den lille del af virkeligheden de kendte til og havde fordybet sig i, gav dem fuld forståelse for realiteternes verden.
  Ak ja, verden vil bedrages, for her begyndte grundlaget for livsløgnen, som blev især venstrefløjens sindstilstand. Og især 68-erne som valgte den offentlige sektor som deres beskæftigelse, for her blev de ikke udsat for realiteternes virkelighed som folk i den private sektor konfronteres med.

  At politisk korrekthed blev venstrfløjens mirakkelkur mod den frie tale, som også herser på universiteterne.

 91. Af Allan Hansen

  -

  @ Uffe Staulund.

  Jeg besøgte selv Amazon indianerne i 1985, og
  aldrig har mødt så meget kærlighed og venlighed.
  Senere (1990) mødte jeg Hinduer i Indien og Nepal samt
  Buddhister i Thailand og Tibet – og igen var kærlighed og venlighed
  overvrælende. Forbrydelser, som mord og voldtægt forkommer
  stort set aldrig i disse samfund. Så noget kunne tyde på, at man praktiserer
  en hel anden mentalitet – eller mental båndbrede.
  Jeg har selv læst masser af psykologi i mine unge dage (og det er længe siden).
  Men man bør være meget forsigtig med alt for meget skrivebords psykologi
  – den bliver ofte meget firkantet – hvis du forstår?
  Min pointe er, at de bedste resultater finder man, når man drager ud
  i marken:

  Forsat god dag.

 92. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Bjørn Sørensen

  Ja, der er sket meget i de 50 år siden venstrefløjen i slutningen af tresserne forsøgte at presse deres ideer igennem.

  I dag er der helt andre boller på suppen. Højrekræfterne er i fremmarch og udtryk som ‘politisk korrekt’ giver overhovedet ikke længere mening.

 93. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Kære Niels Peter Lemche, jeg kan se af dit indlæg, at du ikke forstår ret meget af diskussionen. Du forveksler således religion med race, hvilket er en begynderfejl. Naturligvis betyder det intet racemæssigt, at en kristen frafalden bliver muslim. Folks religiøse forhold har intet med deres race at gøre.

  Og så forstår du åbenbart heller ikke, at biologiske sandheder ikke er afhængige af den tid, hvori de opdages. Hvis et grundlæggende biologisk forhold ved mennesket er sandt i 1920, så er det naturligvis stadig sandt i 2016.

  Du blander mange ting sammen, der ikke hører sammen. F.eks. blander du en politisk konsensus sammen med biologiske forhold, for hvad skal du ellers med de 70 år? At man i 70 år har agiteret imod enhver racebevidsthed, det siger jo intet om racernes eksistens men kun noget om de politiske forhold.

  Og din snak om at hvide kan få børn med andre racer er helt meningsløs, for det anfægter jo netop ikke de omtalte raceforskelle men bekræfter dem kun. Børn af hvide og sorte bliver mulatter, ikke sandt?

  Og nej, Hr. Lemche, jeg bruger ikke race i betydningen “dem, jeg ikke kan lide”, for igen og igen understreger jeg jo, at race er et biologisk begreb, ikke et religiøst, ikke et politisk, ikke et moralsk, ikke et sociologisk begreb, men altså netop et biologisk begreb.

 94. Af Hul igennem?

  -

  Unge Muslimske kvinders superhøje karakterer og uddannelser her i Danmark, viser hvilken inteligensresource der er bliver tabt i yallah.
  Rigtig dygtige unge kvinder der gennem generationer har været nødt til at være smarte for at klare mange misplacerede mænd også synd for mændene.
  Og børnene.

  Mvh

 95. Af Jesper Lund

  -

  Erik Bramsen

  Jeg er ikke ekspert i genetik, så derfor har jeg søgt med Google om emnet.

  Fra Wikipedia har jeg fundet følgende om race (klassifikation af mennesker):

  “Race er ideen om, at nutidsmennesket (homo sapiens sapiens) kan inddeles i selvstændige typer baseret på varierende egenskaber. Ifølge moderne genetik og fysisk antropologi kan nutidsmennesker ikke inddeles i sådanne racer.[1][2][3][4][5][6][7][8]”

  Numrene 1-8 er referencer til videnskabelige artikler.

  Jeg opfatter ikke Wikipedia som kilden til den ultimative sandhed, men mon alle de forskere, som er nået frem til ovenstående konklusion, er kulturmarxister? Jeg tvivler.

 96. Af Kurt Dejgaard

  -

  Homo Sapiens Sapiens er ikke en race. Det er en art.
  Alle hunderacer er af arten Canis Lupus Familiaris.

 97. Af Hul igennem?

  -

  ..Og liige en tak til typisten HDP for endnu en gang at bringe i interessante emner op.
  Det kan man jo se af antallet af indlæg – #99
  Mvh

 98. Af Jesper Lund

  -

  Kurt Dejgaard

  Hvad så med Neandertalere? Er det en art? En teori hævder at Homo Sapiens Sapiens og Neandertalere har parret sig. Det strider imod at Homo Sapiens Sapiens og Neandertalere udgør hver sin art. .

 99. Af Hul igennem?

  -

  Og jeg finder selvfølgelig trøst i tanken om at nu skal jeg snart hjem til vandgrød –
  – eller snart er der ingen SU, snart er der ingen ældrehjælp, snart ingen Akasse, snart ikke noget!!
  Uha da da ingenting! Fattig! Sulten! På røven! Kein Geld!… .
  Hvad vil Du nu gøre?
  Mvh

 100. Af Helge Nørager

  -

  For få år siden fik Svenske forskere en god ide,
  Alle vidste at det at ryge og drikke var farligt, men til alles ir..tation, levede der mennesker i en høj høj alder, som havde røget, drukket, brugt snus, spist bacon, og på alle måder brudt alle regler for sund levevis efter sundhed…ostle, hvilket var en gemen ufors…methed.
  Derfor fik forskere en genial ide.
  Fremfor at kortlægge alle dem som d..e i tidlig alders D.A, var det måske mere k.øgtigt at indsamle D.A fra sto…gende alkoh.likere i 90 års alder, som stadig kunne tale med om alt, men alle synes at ung..mmen er nogle uvorne, uta.nemmeli.e skarn, som ikke evner at bære en god b..ndert.
  Deres resultater, er pt, ikke offentlige.
  Fil..er er til gr.i..

 101. Af Helge Nørager

  -

  censur er her, og alle steder.
  men her af alle meget.
  test blip

 102. Af helge nørager

  -

  Et fosil/nedfrosset eksemplar af en enhjørning er fundet velbevaret i Rusland.
  For få dage siden, og det menes at neanderthalere har levet i samme tid som fund.

  Så kom ikke her og sig at alfer og nisser ikke også findes, det gør de………….

 103. Af Allan Hansen

  -

  Jamen Kurt dog hvad er der sket?

  “”Homo Sapiens Sapiens er ikke en race. Det er en art.

  Yes, så hvad taller vi om?

 104. Af Kurt Dejgaard

  -

  @ Jesper Lund – 31. marts 2016 16:09

  Hvorfor er det en modstrid. Heste og æsler er forekellige arter og kan også formere sig med hinanden (afkommet, kan ikke. Men det har med et ulige kromosomtal at gøre). To forskellige pingvin arter har vist sig at kunne formere sig.
  What’s the beef?

 105. Af Jesper Lund

  -

  Kurt Dejgaard

  Jeg trænger til ar få opfrisket nogle basale biologiske definitioner.

 106. Af Benny B

  -

  De gode kalder det “ond” forskning.
  Og tænk hvis han havde ret, så ville hele berigelses argumentet, som allerede er helt ude i hampen, falde til jorden.
  Nej, de gode kører deres eget fascistiske regimente, hvor alle midler gælder, hvis man er på de godes side.

 107. Af @dan Frederiksen

  -

  @Kurt
  Forsøg at argumentere for dine synspunkter i stedet for at henvise til min ‘rolle’, som du alligevel intet som helst ved om. Jeg er cand.scient. i fysik og matematik og har de sidste 8 år arbejdet med datamodelering og machine learning på Siemens. Sideløbende med andre aktiviteter arbejdede jeg i 10 år med videnskabsjournalistik. Intet af dette betyder dog i sig selv, at jeg har ret eller tager fejl i noget som helst, såvel som dine roller heller ikke gør. Argumenter for din sag, selv om du tydeligvis har svært ved at holde en tråd i din udhældning af synspunkter

 108. Af Kurt Dejgaard

  -

  @ dan Frederiksen – 31. marts 2016 22:13

  Jeg har ingen problemer med at argumentere for mine synspunkter.

  Jeg synes det kniber en hel del mere for dig, når du påstår at oplagt sjusk som det Helmuth Nyborg har bedrevet ikke er værre end hvad du kan finde i alle andre videnskabelige artikler.

  Det stemmer ikke med den virkelighed jeg oplever.
  Og hvor jeg har eksemplificeret hvad Nyborgs sjusk går ud på, så har du holdt dig til helt igennem generaliserende anklager mod universitetsforskningen som er udokumenterede og udokumenterbare.

  -Just saying…

 109. Af ole hansen

  -

  Nyborg er lige blevet frikendt for videnskabelig uredelighed. Det og meget mere tyder på at sagen mod ham udsprang af et komplot.

 110. Af Niels Peter Lemche

  -

  KAJ VILHELMSEN – 31. MARTS 2016 14:59, jep som jeg skrev tidligere: Racehygiejne. Så det passer godt med, at du i 2010 blev dømt for at overtræde “racismeparagraffen”.

 111. Af Niels Peter Lemche

  -

  RUNA A.G – 31. MARTS 2016 01:10: Det er forkert at kalde Kaj Vilhelmsen ignorant. Det er han desværre ikke. Gad vide, om det ville være forkert, hvis man kaldte han nationalsocialist? Hans syn på emnet er helt perverst.

 112. Af Allan Hansen

  -

  @ Dan Frederiksen 22:13

  Det var vist det man i gamle dage kaldte en “Herre snak,
  eller hvad man nu om dage kalder en verbal afklapsning
  – for åben skærm!
  Kurt fortæller os om hans ” hemmelige, kollegaer – hvorfor står de
  så ikke frem? Hvem er de og hvad siger/skriver de? Vi høre også
  om en ” hemmelig,, professor – men hvem er han/hun?
  Kurt er aldrig i stand til, at levre troværdig kilde materiale
  – ikke engang et link!

  P.S: Som Dan har bemærket ovenfor ” der findes – god og dårlig
  forskning Yes! – men desværre findes der også meget ” hunde-forskning,,
  som ikke kommer i nærheden med det vi kalder videnskablig forskning!

 113. Af Lars Petersen

  -

  @ Kurt Dejgaard.

  Det er korrekt, at Helmuth Nyborg, har begået nogle grundlæggende fejl, hvilket jeg ikke skal
  terpe rundt i, men ser man på IQén i henhold til muslimerne, (målt i helhed), så er det bare at
  ta´ et kig på https://iq-research.org/en/page/average-iq-by-country hvor man vil kunne se et
  gigantisk udsving, versus den kaukasiske race, såvel asiaterne er et IQ nyk klogere end dem..

  ET TUNGTVEJENDE SCENARIE HERFRA:
  Som bekendt, viser forskningen, at IQ procenten falder godt 1,5% point for hvert fødte barn,
  (fra samme mor naturligvis), hvortil jeg skal henvise til den langt højere fertilitet i henholdsvis
  de afrikanske, og muslimske lande; hvilket så at sige bekræfter sin egen indlysende logik vedr.
  hvorfor man har fra lavere, til direkte dimensional lavere IQ i lande med langt højere fertilitet..
  https://iq-research.org/en/page/average-iq-by-country

  TILLÆG FÆTTER/KUSINE ÆGTESKABERNE:
  * Tyrkiet: er vurderet til, at 25% af alle ægteskaber. (anatolske højslette: vurderes op til 40%)
  – Langt de fleste af de Tyrkiske/Kurdiske indvandre i DK, kommer netop fra landområderne.

  * Pakistan: Vurderes fætter/kusine ægteskaberne at tælle intet mindre end gigantiske 70%.

  * Engskolen, Fensmarkskolen, og Frederiksgårs Skole, der er skoler for udviklingshæmmede,
  samt lettere mentalt retarderede børn, er intet mindre end (( 60% )) af børnene tosprogede.

  * Når vi fratrækker de direkte fysisk, og/eller mentalt svært handicappede, står vi fortsat med
  en overdimensioneret restgruppe af mentalt nedsat størrelse; som plus/minus må antages at
  svare mere eller mindre overens med den procentuelle andel af denne fætter/kusine indavl,
  såvel den højere fertilitetsgrad = langt flere næst-fødte = 1,5% lavere IQ score for hver fødte.

 114. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Niels Juul Hansen –
  “I dag er der helt andre boller på suppen. Højrekræfterne er i fremmarch og udtryk som ‘politisk korrekt’ giver overhovedet ikke længere mening.”

  Venstrefløjens paranoia, fordi deres ideer totalt har fejlet, har brugt PC som instrument til at angribe kritikere, hvilket ligner Stalins forfølgelse af anderledes tænkende i 30-erne.

  I øvrigt er det interessant at i USA har man Bernie Sanders og i UK Jeremy Corbyn, to overlevende 68-ere, som stadigvæk tror på alt det nonsens de stod for, som har givet alle de overlevende radikale skabssocialister hjertemassage og vi ser at disse overlevnde politiske dinosaurer har stor opbakning.

  Så vi mangler bare at og Mogens Lykketoft og Niels Helveg Petersen,og hvad der ellers er af overlende representanter fra fortiden, stiller op til folketingsvalg, ja måske President hvis danskerne vil afskaffe kongeriget.

  Skulle vi ikke bare give dem et mimrekort til til drømmelandsmuseet, hvor rædselskabinettet kan minde dem om konsekvenserne af deres drømmme.

 115. Af Bjørn Sørensen

  -

  “der findes – god og dårlig forskning Yes! – men desværre findes der også meget ” hunde-forskning.”

  Hvad med den forskning som som refererer til tidligere forskningsresultater som bekvemt bekræfter ens holdninger, som viser sig at være politisk korrekte, men baseret på antagelser som ikke er holdbare.

  Man kommer med nogle politisk korrekte antagelser, som man forsøger at verificere ved at konstuere sine undersøgelser så de bekræfter antagelsen.
  Sådan forskning forekommer. Hvor udbredt det er kan Dan Frederiksen måske belyse.

 116. Af Henrik Knage

  -

  Helt overordnet er der noget galt med begrebet IQ; men mennesker er eksperter til at vende begreber 360 grader til fordel for sig selv.

  Man kan ikke ud fra det, som mennesker synes påstå, at en planteæder på en afrikansk savanne er mindre begavet, end det rovdyr der æder den.

  Der findes også Arternes Oprindelse Darvin, der fandt ud af, at visse fuglearter, eller racer på bestemte øgrupper havde mistet evnen til at flyve, af den simple årsag, at der ingen fjender fandtes.

  Det kommer i den grad an på hvad det er for et “produkt” som samfundet ønsker, der er afgørende for om det ene IQ er bedre end det andet.

  Man kan sammenligne samfundet lidt med et nybyggeri af en etageejendom der skal rejses fra grunden.

  Der er altid mindst 3 måder at bygge et hus på – så der skal træffes nogle helt klare valg på hvad det er for et produkt det er man vil have. Skal det bygges hurtigt? Skal det være kvalitets – byggeri hvor der ikke gås på krompromis med hverken håndværkere, eller materialevalg?
  Eller skal det være en blød mellemvare?

  Det er derfor umuligt ud fra det, at dømme de der bygger langsom men godt, at de er dumme, fordi der er nogen andre derude som har besluttet, at det skal gå hurtigt og at der gerne må være lidt fejl.

  Hvis man nu tager politikere, der går det både langsomt og der laves major fejl – så hvis IQ skulle vurderes ud fra politikeres evne til at navigere i samfundet, så vil jeg imponere mig selv ved at gå ud i garagen og skrue lidt på min motorcykel, end spekulere i IQ nonsens 🙂

 117. Af B. Thøgersen

  -

  Intelligensfordelingen mand og kvinde imellem er, at der i gruppen af højt intelligente er flere mænd end kvinder, at der i mellemgruppen er flere kvinder end mænd, og at der i sinkegruppen er flere mænd end kvinder. Det svarer meget godt til det, man med brug af sin sunde fornuft kan observere både historisk og i dagens samfund. Kvinders succes i uddannelsessystemet er indtruffet, efter at det er lykkedes folkeskolelærerinderne at sænke det danske uddannelsesniveau katastrofalt. I dette har de haft stor hjælp af deres manglende faglige niveau. Også deres holdninger har spillet en stor rolle. Deres ideal er den stille, flittige og middelmådig begavede pige. Derfor får drengene til stadighed at vide, at de er forkerte. Det er selvfølgelig også rigtigt. De er forkerte piger, men rigtige drenge. Kommende forskere får deres karriere ødelagt allerede i børnehaven, når pædagoginderne kommer efter dem, når det lykkes dem at skille legetøjet ad. Disse forhold har favoriseret flittig-Liser groft og i en sådan grad, at det lykkedes en af slagsen at blive den første kvindelige statsminister i Danmark; en katastrofal en af slagsen, ganske vist. Rigtige drenge er en truet art, som bekæmpes med bogstavdiagnoser. Det er vanskeligt at overvurdere de kvindelige opdrageres skadevirkninger.

 118. Af Runa A.G

  -

  Forskning censureres ikke i Danmark. Helmut Nyborg bliver ikke censureret.
  Hans “forskning” bliver taget med kyshånd i visse kredse.

  Hans “forskning” er kontroversiel på grund af temaet, som er grundlaget i hans forskning. Han mener, at mennesker forskellige steder fra, er udstyret med større eller mindre intelligens. Han mener også at vide, at mænd er de mest intelligente af de to køn. Dog kan man forstå af hans “forskning” at mænds intelligens er mere spredt end kvindernes.
  HN faglige baggrund bliver mere og mere forældet på grund af ny teknologiske forskning, som han ikke deltager i.

  Ingen ved hvordan man måler intelligens, derimod kan der antages at en person er mere eller mindre intelligent, ved at måle vedkommendes IQ. Min gamle mor, som har været indenfor bogens og undervisningens verden, hele sit liv siger ofte om mennesker, han/hun er ikke dum, han/hun er bare uoplyst.

  Det er i grove træk det forskning handler om, oplysning. Derfor bliver nogen forskning forældet, fordi vi bliver klogere og mere oplyste om et emne.

  På alle universiteter og videregående uddannelser kræves der, at visse undervisere skal forske, for at hæve det faglige niveau, hvilket selvfølgeligt er elementært. Derfra vil jeg så tillade mig, at sige, at ikke al forskning er redelig. Mængden af forskning er så stor, at det vil aldrig være muligt at granske alt.

  Arbejde, som jeg selv har været med til at udføre for 20 år tilbage, er nu blevet genstand for forskning. Denne såkaldt “forskning” er mere af historisk art end af “videnskabelig” art. Her er der lavet så lille en “forskning”. Alt for stor del af arbejdet er helt forkert. Vedkommende har opbygget sin analyse af arbejdet, ud fra én persons oplysninger, hvor vi var 8 mennesker til at udføre arbejdet. Denne ene person var kun med til del af arbejdet nogle gange. Kilder er vigtige. Ikke al forskning er lødig.

  Når vi så taler om en lidt beslæget kategori, journalisterne, så kommer de i hobetal, skøjtende hen over emner i en så stor en fart, at vi læsere bliver meget lidt oplyste.

 119. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Til Niels Peter Lemche. At jeg flere gange er blevet dømt efter racismeparagraffen, det anfægter jo ikke det forhold, at menneskeracer faktisk eksisterer. Det betyder blot, at man her i landet er hysterisk angste for folk, der har en anden opfattelse end den officielle. Det er i øvrigt også min erfaring fra retssalene, at juristerne ikke aner, hvad de taler om, når de anklager folk efter racismeparagraffen. Jeg har oplevet anklagere, der ikke kan skelne religion fra biologi og endnu værre, som anser det for uden betydning for sagen, om en udtalelse er sand eller ej. De danske domstole er underlødige, når det drejer sig om de såkaldte racismesager, og derfor har deres domme da heller ikke nogen betydning. Jeg har aldrig hørt om en person, der har skiftet mening, blot fordi han er blevet dømt efter racismeparagraffen.

  Nej, jeg er ikke nationalsocialist, og nej, mit syn på raceproblematikken er ikke perverst, fordi jeg i overensstemmelse med sandheden har den opfattelse, at menneskeracer rent faktisk eksisterer. Det er nemt at konstatere racernes eksistens, man kan blot gå en tur på Nørrebro, hvor man møder semitter, negre, hvide osv. osv. Disse menneskers forskellige udseende dokumenterer racernes eksistens, idet deres ydre forskellighed afspejler deres indre forskellighed. At benægte racernes eksistens er at benægte sansernes vidneudsagn, og på en sådan benægtelse kan man ikke bygge en verdensanskuelse.

  Men nu er jeg da også klar over, at det ikke så meget er racernes eksistens som deres indbyrdes forhold, der er den egentlige kerne i raceproblematikken. Og den diskussion er naturligvis langt mere omfattende, for skønt de moderne multietniske samfund bygger på den fejlagtige anskuelse, at alle mennesker uanset race er lige værdifulde, så er der ikke mange, der inderst inde tror på dette. Foretager man en analyse af de multietniske samfund, så vil det hurtigt blive klart, at disse samfunds praksis ikke svarer til teorien om ligeværd, da mange samfundsmedlemmer simpelthen ikke tror på teorien om ligeværd, skønt de måske offentligt bekender sig til den.

 120. Af Dan Frederiksen

  -

  @Kurt
  ‘Jeg synes det kniber en hel del mere for dig, når du påstår at oplagt sjusk som det Helmuth Nyborg har bedrevet ikke er værre end hvad du kan finde i alle andre videnskabelige artikler’

  I 2015 uddelte den globale Siemens koncern for første gang i sin 170 årige historie den såkaldte Werner von Siemens Award for Innovation, der skal premiere deres bedste forskning og teknologi. Foran hundredvis af andre hold fra hele verden modtog jeg selv og tre andre en delt 2. plads i Berlin i oktober for et system, der fejlfinder vindmøller over hele verden. Vinderne havde opfundet en robottaxi til flyvemaskiner. I form og indhold minder vores systemer om så meget andet kunstig intelligens, der bliver omtalt i medierne for øjeblikket. Så jeg arbejder rutinemæssigt med videnskabelig litteratur og ny viden – ligesom du muligvis selv gør.

  Derfor er jeg også fuldt bevidst om, at verden er fuld af fremragende forskere og forskningslitteratur, ligesom den er fuld af fremragende musikere, forfattere, bagere, skuespillere og landmænd. Tager du et hvilket som helst andet område end forskning er det dog også en selvfølge, at ikke alle klatmalere er Picasso og ikke alle klaverspillere er Mozart. Derfor irriterer det mig også ofte, at vi inden for forskning og videnskab har et gigantisk statsfinancieret apparat, der har succes med at bilde befolkningen ind, at næsten al forskning lever op til guddommelige kriterier for sandhed og kvalitet, hvilket absolut ikke er tilfældet. Forskning er en såre menneskelig virksomhed, og der er ligeså mange genier og fjolser blandt universiteternes rengøringspersonale, som der er i forskerstaben. Hovedparten af den forskning der publiceres er mere eller mindre ukritisk afskrivning af langt bedre materiale skabt af andre forskere, og de fleste forskere tænker ikke en eneste interessant eller kritisk tanke i hele deres liv. Videnskabshistorien havde været den samme, hvis de var blevet revisorer eller bankfuldmægtige. På præcis samme måde som det kun er ganske få blandt millioner af bøger eller koncerter, der går over i historien som værende sublime. Hvis UVU virkeligt vil tage fat i roden af alt det tvivlsomme ævl som verdens hærskarer af middelmådige forskere producerer hvert år, skal de være meget velkomne, og de kommer ikke til at mangle en dags arbejde, indtil solen brænder ud. Som jeg har forsøgt at argumentere for, er der også en hvis procentdel af alle forskere, som er decideret svagt begavede eller ligefrem halvgale. Men så vidt jeg kan vurdere er det sjældent idioterne, sjuskehovederne og de alt for jævne, som kommer for UVU. Det er næsten altid relativt kompetente forskere, hvis eneste fællestræk er, at de siger politisk ukorrekte ting. Spørger du mig, er det i høj grad det som god forskning skulle handle om, men universiteternes små institutter er alt for ofte sladdermættede landsbyer, hvor mange er mere optaget af ensretning og af at mobbe afvigere end af at skabe viden og værdi. UVU er et godt værktøj for disse folk

 121. Af Henrik Knage

  -

  Det er “Lyset” i ser, forenden af tunnelen. At blive kaldt idiot, eller mindre begavet, er jo nærmest blevet et adelsmærke i Danmark, på lige fod med “Kongelig Hofleverandør”, eller “Kongelig Priviligeret Kro”, ikke at forveksle med “Leverandør Til Det Kongelige Danske Hof” der er et købenavn – ikke København.

  Efter min er der gået Klodshans i IQ, for ganske vist kunne de tale latin, Klodshans brødre – og smøre deres mundvige med vaseline – efter Pernille Skippers opskrift – men få både prinsesse, samt det halve kongerige – de kunne de ikke.

  Det halve kongerige tilhører stadig Folket, det samme gør prinsessen – resten tilhører proletariatet, og de står stille.

 122. Af Niels Peter Lemche

  -

  RUNA A.G – 1. APRIL 2016 10:11, du kan ikke være sikker på, at du skulle omtale HNs forskning som utidssvarende. Jeg kender ikke hans præmisser, kun de popularistiske gengivelser. Hvordan definerer han f.eks. intelligens? Som sagt, en huleneger sluppet fri på Rådhuspladsen vil uden tvivl blive opfattet som dum i forhold til de fleste andre på pladsen; men hjemme i hulen, hvordan vil en dansker egentlig fremstå. Så IQ er relativt.

  Men man skulle selvfølgelig–gider ikke rigtig–bruge tid på at gennemlæse hans ting. F.eks., når han åbenbart definerer race, hvad mener han så dermed? Når han definerer intelligens, hvad mener han så med det begreb?

  Man kan også dreje den om og spørge om faktorer, der kan ændre intelligens. Så vidt jeg forstår, er der en del teorier om, at det store spring i menneskets udvikling kom, da de tidlige mennesker begyndte at æde kød. Proteintilførelsen hjalp gevaldigt, siges det, på udviklingen af hjernen og betød et kvantespring fremad i den menneskelige intelligens (springet varede dog nok en million år eller så). Så hvad betyder det for intelligens, at føden forbedres?Ligeledes kommer miljøet med. Tager man en tur til et land som Tyrkiet, så opdager man en betydelig forskel mellem mennesker, der har lever i generationer i det indre Anatolien, og dem, der lever langs kysten. Det er klart, at dem inde fra landet, der ikke har set meget andet end bagen på et får gennem livet, ikke kan handle op med mennesker, der har levet i et pulserende miljø med internationale påvirkninger. Dvs. intelligens er sikkert et flydende begreb. Den kan stimuleres, men også lægges i dvale.

  Er intelligens derfor i virkeligheden et dynamisk begreb? Der er givetvis nok at forske i, og det er måske korrekt, at HNs virke er blevet hæmmet af kolleger, der på forhånd har afskrevet enhver udviklingstanke inden for begrebet intelligens.

  Hvis man f.eks. tager forskellen på mand og kvinde, som garanteret formindskes hele tiden i dag, fordi kvinderne mere og mere overtager mændenes jobs (og som bekendt dør af de samme stress-sygdomme), hænger det måske sammen med understimulering. Eller som det var i gamle dage (hvor læste jeg det?), hvor fruen kommer med et indlæg i en diskussion, og manden siger til hende: Det skal jeg forklare dig, når vi kommer hjem!

  Men når man bare gennemlæser Wikipedia-artiklen om ham, kan man se, hvor kontroversiel han har været. Men fred med ham, 79-år gammel. Han har været pensionist i snart 10 år.

 123. Af Henrik Knage

  -

  der er et par stavefejl – ret dem selv 🙂 Forfatteren har altid ret.

 124. Af Niels Peter Lemche

  -

  KAJ VILHELMSEN – 1. APRIL 2016 10:15: OK, du er ikke nationalsocialist, siger du, og jeg spurgte nu også, om det ville være rigtigt at kalde dig det. Du er bare gal.

  Hvordan definerer du begrebet “race”? Vi er jo nødt til at kende din definition, hvis vi skal vurdere det, du siger om ordet/begrrebet race.

  Genetisk er der ingen forskel, når du beskæftiger dig med homo sapiens sapiens. Kun en charlatan ville påstå noget andet.

  Altså kom igang: Definer din brug af “race”.

 125. Af Jesper Lund

  -

  Dan Frederiksen

  “Om konklusionerne af HNs forskning er korrekte og fortjener mere opmærksomhed, aner jeg intet om, …”

  Alligevel forsvarer du HNs forskning med et argument om, at andre forskere laver elendig forskning, så hvorfor kræve at HN ikke må gøre det samme, altså lave elendig forskning.

  Nu er der bare det forhold, at HNs forskningsresultater er kontroversielle, da det drejer sig om forskelle i intelligens mellem menneskegrupper, f.eks. mellem mænd og kvinder. Derfor er der mere opmærksomhed på hans resultater end f.eks. på et forskningsresultat, der viser at motion hæmmer udvikling af demens eller på minister Esben Lundes forskningsresultat om Grundvig. Det sidste har sikkert kun interesse for en meget lille kreds.

  Det er da klart, at der fokuseres på kontroversielle forskningsresultater, og som har en betydning for, hvorledes vi skal forholde os til hinanden på denne jord.

 126. Af Bjørn Sørensen

  -

  Som altid når intelligens diskuteres får man et sammensurium af meninger og mange af dem har intet med intelligensmåling at gøre.

  IQ-måling har man foretaget i USA i over100 år, så man har et enormt statistisk materiale.
  For godt 20 år siden udgav R.J.Herrnstein og Charles Murray bogen “The Bell Curve.” Intelligence and Class Structure in American Life, 1994.
  Det er et digert værk med over 1100 kildehenvisninger.
  Og det kan nok være at det fik sindene i kog. Jeg læste bogen og fulgte debatten i pressen.
  For folk som vil vide noget om emnet er det en god introduktion, og de mange kilder viser hvor mange der har beskæftiget sig med emnet.
  Læs den selv og bliv klogere. Og ganske rigtigt kom det frem at black og latinos klarede sig dårligere generation efter generation end white.
  Tilsvarende ser vi i DK at ghettobørnene for anden- og trediegenerations vedkommende klarer sig dårligere end etniske danskere i skolen.

 127. Af B. Thøgersen

  -

  Hr. Kaj Vilhelmsen,

  En semit må være en person, som taler et semitisk sprog, og semitiske sprog er en sprogfamilie og siger intet om personens race eller noget som helst andet end det sproglige. Af uransagelige årsager er ordet desværre blevet misbrugt til andet formål.

 128. Af Niels Peter Lemche

  -

  Dan Frederiksen,

  Først lige en rettelse: Det hedder UVVU og ikke UVU. Jeg har ikke en idé om brugen for tiden af udvalget. Hvis du har ret, er der vist tale om misbrug. Men f.eks. Lundes ph.d.-afhandling kom ikke til UVVU simpelthen fordi et fakultetsudvalg fra stedet, hvor han fik graden, ikke fandt sagen alvorlig nok. Jeg selv blev anklaget af en tysk tredjeombæringsforsker for plagiat, men fik at vide af rektor, at ham behøvede jeg ikke at beskæftige mig med. Mine tyske kolleger var også temmelig forfærdede over hændelsen. Manden var desværre psykisk ustabil.

  Reglerne omkring plagiat blev skærpet, ikke mindst efter at rektor Keld Mølgaard i sin tid blev anklaget for plagiat af en amerikansk afhandling. Klagen blev på behørlig vis afvist; men der kom så en del nye regler bl.a. en skærpelse af reglerne om autoplagiering.

  Mht. dit syn på forskning er jeg basalt set enig. Jeg blev i sin tid som medlem af rektors forkningsudvalg på KU bedt om at lave et memo om den type forskere, vi havde brug for på KU: Der kom tre grupper ud af det: Stjernerne, der er paradigmeskabende, dvs. producerer banebrydende ny forskning. Det gælder om at gafle dem. Anden gruppe er gode arbejdsmænd, der ikke skaber noget særlig nyt, men i det væsentlige bygger videre på de indsigter, stjerne har tilvejebragt, OK, for der er brug for dem. Men tredje gruppe omfatter dem, der intet nyt laver, men bare gentager, hvad andre er kommet med. Dem behøvede/behøver KU ikke.

  Så ja, der er geniale forskere, dygtige forskere og klamhuggere. Men så er der en særlig “race”: Videnskabsjournalister, der lever af at formidle forskning til lægfolket. Men de har jo bestemt andre hensyn end forskerne selv, ikke mindst, at de skal kunne sælge aviser. Vi ser det jo med klimaforskningen (hvor det er bemærkelsesværdigt, at ikke en klimaforsker endnu er kommet på tale til Nobelprisen), hvor givetvis meget kompetente forskeres resultater bliver populariseret og forgrovet i en voldsom grad af mennesker, hvis agendum ikke er forskning, men en eller anden (klima-)politisk hensigt, for eller imod …

  Som sagt har jeg ikke læst Helmuth Nyborgs afhandling, men ser kun den sidste gruppes “bearbejdning” heraf, og en diskussion, der i det væsentlige roterer rundt om denne sekundære bearbejdning. Men kan man skabe en folkestemning mod ham og få ham dømt af gadens parlament, så behøver man jo ikke at diskutere ham alvorligt.

  Så Nyborg kan kun dømmes af sine peers. Det er ligesom Marskal Ney, der krævede at blive dømt af sine peers. Det gjorde de så og skød ham! Og man skal ikke være bange for, at en videnskabsmand kan skjule sig blandt sine egne. Som rektor Lehmann sagde: Vores yndlingsbeskæftigelse er akademiske lystmord!

 129. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche

  “Så Nyborg kan kun dømmes af sine peers”.

  Problemet er så at Nyborgs konklusion om intelligensforskelle mellem menneskegrupper slipper ud til offentligheden før hans konklusion er blevet behandlet af hans peers..Og misbrugt af offentligheden, f.eks. af HDP, som kommer med ideer om at indrette skolesystemet baseret på Nyborgs konklusion.

  Et forskningsresultat burde først blive godkendt, når det blevet underkastet en meget grundig analyse af peers.

 130. Af Niels Peter Lemche

  -

  B. THØGERSEN – 1. APRIL 2016 12:16: Det var en tysk professor i Göttingen, August Ludwig von Schlözer (død 1809), der lavede denne kortslutning. Men f.eks. den danske Wikipedia-artikel, “Semit”, laver næsten ondt værre. Den er ganske intetsigende, men slutter således: “Betegnelsen semit anvendes fortsat lejlighedsvis om jøder (især i den negative form “antisemitisme”), hvilket dog er fejlagtigt, eftersom de færreste jøder i dag taler hebraisk.” Ærlig talt skal den artikel væk, for det her er det rene ævl. Således tales hebraisk ganske meget blandt jøder, især i formen ‘ivrit. Men det er vist ikke afgørende for, om vedkommende er jøde. I Toronto og Brooklyn taler de vist mest jiddish, men er ikke desto mindre jøder, og hvad med de danske. I Netanya er det i dag en god idé at kunne fransk, for her samles de jødiske flygtninge for tiden fra Frankrig.

  JESPER LUND – 1. APRIL 2016 12:52: Ja og nej, fordi det ikke er uden betydning, hvem der indgår i peer-gruppen. Personligt bruger jeg i mit eget tidsskrift, The Scandinavian Journal of Old Testament Studies (udgivet af Taylor & Francis), kun peer-reviews med forsigtighed, fordi et videnskabeligt establishment kan benytte det til at undertrykke ny forskning. Det er gode gamle Thomas Kuhn igen, nemlig det etablerede paradigmes kamp mod nye paradigmer. Det sker ikke uden sværdslag. Men ja, for uden en international respons er det ikke meget værd.

 131. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Niels Peter Lemche, det nytter jo ikke meget, at du kalder folk for gale, hvis de ikke er enige med dig. Det er landsbytossernes form for argumentation.

  En race er en gruppe af personer, der alene på grund af deres oprindelse har en række særtræk tilfælles, der ikke findes hos andre personer, som har en anden oprindelse. Disse særtræk kan være mere eller mindre dominante.

  Med oprindelse henvises der naturligvis til forældre og slægt. Hvis man f.eks. fødes af danske forældre (germanere) i Moskva, så tilhører man selvfølgelig ikke slavernes race men germanernes. Billeder og bøger har proveniens, og det har mennesker naturligvis også. Hvorfor er det så svært at forstå?

  B. Thøgersen, i mange, mange år har udtrykket “semit” været en fællesbetegnelse for arabere og jøder, og det er vist ikke særligt frugtbart at fravige en almindelig sprogbrug. At udtrykket netop også anvendes i racemæssig henseende og ikke kun i sproghistorisk betydning, det kan du se i utallige leksika og historiske afhandlinger.

  Det er her også værd at bemærke, at det var sproghistoriske studier, som var udgangspunktet for raceforskningen. Tænk bare på studiet af det gamle sprog sanskrit, der netop førte til studiet af indoeuropæernes vandringer.

 132. Af Dan Frederiksen

  -

  @Niels Peter Lemche
  Sorry, det var en smutter 🙂
  Jeg havde faktisk lige siddet og læst en side på nettet, hvor jeg et sted i teksten undrede mig over, at de havde skiftet navn, men tog det bare til indtægt. Det var så et sted, hvor jeg burde have lavet et ekstra opslag. Spørg ikke om hvor, man kommer hurtigt langt omkring, når man surfer rundt.

 133. Af Niels Peter Lemche

  -

  HDP, du lader vel ikke Kaj Vilhelmsens NZ-propaganda slippe igennem, når indlæg herimod fjernes.

  Også selv om jeg måske benyttede et ‘fy-ord’

 134. Af Runa A.G

  -

  Lemche
  Det er muligt, at jeg ikke har nok indsigt i hans forskning. Jeg har læst en del af hans artikler. Da jeg hørte hans kone i en fjernsynsudsendelse om ham, så tænkte jeg, denne mand har fået en kam til sit hår, det er derfor han forsker i intelligens. For nu at gå fra spøg til alvor. Jeg er nok bekymret for, at hans forskning kan blive misbrugt til at fremme noget jeg ikke bryder mig om. Det virker på mig, som han har et sigte med sin forskning, som om han har skrevet konklusionen inden forskningen. Lidt som landbrugspakken. Spørgsmålet om kvinder er mindre intelligente end mænd, spiller ingen rolle for mig. Han antager, at det er rigtigt, det er jeg med på, som tese. Det spiller ingen rolle for mig. Jeg er så tilstrækkelig gammel, at jeg er over dette stadie vedr. mænd og kvinder. Jeg udelukker slet ikke, at mennesker er forskelligt begavede. Jeg så engang en lang fjernsynsudsendelse om HN, det var en ganske interessant udsendelse.

  Hvorfor mennesket er begavet med forskellige evner, må i hvert fald blandt andet have noget med stedet at gøre og de livsvilkår der er på stedet.
  En grønlænder er nok bedre til at overleve i Grønland, end en sydlænding ville være. Selvfølgelig ville en sydlænding kunne tilegne sig klimaet. Tænk på de vikinger, der tog fra Island til Grøndland, f.eks Erik den røde og hans søn Leif den lykkelige(heldige), nogle rejste tilbage, nogle uddøde og den sidste del blev blandet med de indfødte grøndlændere. Dette ved min mor en del om og også om deres rejser til Vinland. Det viser dig nu, at en del islændinge bærer på gener fra indianer, om det er via Grønland eller New Foundland vides ikke.

  Tag nu USA, som er en af de mest blandede folk i verden. Er det et et svagt land? De mest driftige af fattige befolkninger fra hele kloden har emigreret til det land. Om de forbliver ved med at være driftige vides ikke.

  Det med kost har jeg også læst.

  For nogle år siden så jeg en udsendelse i tv om en tysk forsker, der havde forskede i RNA hele sit liv. Det er en slags budbringer bland mange andre fuktioner. Det var fantastisk interessant.

  En ting, som vi undervurderer er hukommelsen. Jeg røg igennem gymnasiet med en god karakter og ikke for meget arbejde, fordi jeg hørte efter i timerne og jeg husker godt, men ikke fordi jeg er specielt intelligent. Jeg er så tilstrækkelig gammel, at karakter gik man ikke så meget op i dengang, som f.eks. min egen datter, der går i gymnasiet gør.

  Jeg har en senil svigermor. Derfor er det med hukommelsen interessant. Hendes korttidshukommelse er røget sig en tur, således også hendes ræson på mange måder, men hun kan godt give et godt råd om mange ting, ad fornuftens vej. Alle følelsesladede ting som hendes børnebørn er del af, eksisterer stadigvæk. Jeg gentager gerne 100 gange ting for hende og jeg mener 100 gange, når vi er sammen, noget ryger ind, hvis man er heldig. Hvis hun så husket det, kan hun ikke glemt det igen. Det er lige som hjernen er stivnet. Hun har ikke Alzheimers.

  Jeg giver ikke meget for IQ. Min mand blev målt med 83 da han var ung mand. Han har fået en lang videregående uddannelse og er ekstremt dygtig til, f.eks geometri. Han har været leder for mange igennem mange år. Han har i hvert fald klaret sig usædvanligt godt i forhold til lige at slippe for at være på et beskyttet værksted.

 135. Af B. Thøgersen

  -

  Hr. Kaj Vilhelmsen,

  Det er korrekt, at både jøder og arabere er semitter i det omfang , hvor de måtte tale hhv. hebraisk og arabisk, men det er ikke korrekt, at ordet er blevet anvendt som fællesbetegnelse for disse. Som nævnt andetsteds ovenfor er den hyppigste og næsten eneste anvendelse af ordet uden for sprogkredse antisemitisme, som man må kalde en idiotisme, da der vel næppe er nogen, som er modstandere af semitiske sprog, selv om man ikke skal forsværge noget, når man ind imellem læser blogge.

 136. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Til B. Thøgersen. Det er nu ikke kun anti-semitter, der bruger udtrykket semitter som en fællesbetegnelse for arabere og jøder. Hvis du læser værker om udgravninger i Mellemøsten, så vil du igen og igen støde på udtrykket “de semitiske folk” i betydningen arabere og jøder f.eks. i modsætning til filistre, og udtrykket er endog anvendt af meget kendte semitter. F.eks. brugte Georg Brandes udtrykket “den moderne semit” om sig selv, da han skulle beskrive sin egen situation som jøde i Europa.

  Jeg tror egentlig, at du alene baserer din opfattelse på relativt nyt stof, da det slet ikke er sjældent, at ældre værker bruger udtrykket semitter.

 137. Af Runa A.G

  -

  Der skulle stå forsket
  kan hun ikke glemme

  beklager

 138. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Til B. Thøgersen. Også Den Danske Ordbog bruger udtrykket: “I århundreder levede arabere og jøder, to semitiske folkeslag, fredeligt side om side i Palæstina.”

 139. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche

  Man kunne også skifte holdning til forskeres forskningsresultater. I stedet for at opfatte dem som tæt på sandheder, så opfatte dem som oplæg til diskussion, og hvor man ikke går så meget op i forskningsmetodiken. Det afhænger selvfølgelig af, hvilket område, det drejer sig om. F.eks. har ingen matematikere lyst til at forholde sig til et fejlagtigt bevis på Fermats sidste sætning.

  Jeg motionerer en del. Derfor følger jeg med i forskningen indenfor dette område. Det er godt modstridende resultater, forskerne når frem til dette område. Så modstridende at jeg længere ikke tager resultaterne seriøst, men blot udtryk for nogle holdninger.

  Kulturforsker Kasper Støvring er et eksempel på en meget målrettet forsker. Han søger efter dokumentation, som underbygger sine politiske holdninger.

 140. Af Lars Thomsen

  -

  Da Lomborg i sin tid blev klandret af UVU, var vi flere, der gik til ombudsmanden og ministeren med vor kritik af UVU. Det endte godt og Lomborg fik oprejsning.

  Det var vor opfattelse dengang som nu, at UVU agerer politisk. Kan vi ikke komme denne holdning til livs, er vi bedre tjent uden UVU. At gøre UVU’s medlemmer ansvarlige for deres handlinger er ønsketænkning.

 141. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER LUND – 1. APRIL 2016 19:53, du skriver: “Kulturforsker Kasper Støvring er et eksempel på en meget målrettet forsker. Han søger efter dokumentation, som underbygger sine politiske holdninger.” Men faktisk skulle han, hvis han var videnskabsmand, søge efter dokumentation, der falsificerer hans politiske holdninger.” Det er gode gamle Karl Popper. Det andet er, hvad enhver journalist gør. Man interesserer sig for at så at sige bevise sine teser og søger materiale dertil; men det er altså den anden vej rundt, der betyder noget: Hvad taler imod mine teser?

  Og så LARS THOMSEN – 1. APRIL 2016 20:56, det hedder altså stadig ikke UVU, men UVVU. Jeg bliver ved med at gentage det, til folk får det på plads.

 142. Af Jesper Lund

  -

  Lars Thomsen

  Uden UVU ville Milena Penkowa have sluppet afsted med sine opfundne rotteforsøg.

 143. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og vdr. Kaj Vilhelmsen, så så jeg lige på netflix en film om Eichmann-processen. Så får man ikke lyst til overhovedet at være i kontakt med mennesker, der forsøger at bortforklare det, eller forsøger at forsvare det morads af sindsyge forestillinger, der førte til, at det kunne foregå.

  I Tyskland var i årene op til 1970 nationalsocialismen blevet nærmest populær, og man kom ikke forbi en bladhandler uden, at billeder af Hitler og hagekors prydede dem. Så kom Holocaustserien, hvor man følger en jødefamilie fra Berlin hele vejen til gaskammeret i Auschwitz. Så huskede tyskerne, hvad der stod i deres lovgivning om den tid, og vupti var alle disse symboler væk igen.

  Vi skal unægtelig være på vagt over for enhver, der forsøger på den ene eller anden måde at liste dette vanvid ind igen, som det sker i øjeblikket, nu med muslimerne — alle som én — som dem, det retter sig imod med devisen “Jeg hader muslimer, jeg hader dem alle”.

 144. Af Jesper Jesper Lund

  -

  UVU->UVVU

 145. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Niels Peter Lemche, dine betragtninger over historiske begivenheder har jo ikke det ringeste med vores diskussion at gøre. Og hvordan kan du finde på at blande netflix ind i sagen?. Jeg håber da virkelig ikke, at du danner din opfattelse af historien på baggrund af filmindustriens tilfældige arbejder, for det er vist ikke her, at den store visdom skal søges.

  Niels Peter Lemche, man må skelne mellem underholdning for masserne og så sand viden, der ikke nødvendigvis skal søges på de kommercielle kanaler.

  At alle de omtalte symboler er væk, det har ikke meget med Tyskland at gøre, for det er blot en konsekvens af Tysklands amerikanske forfatning, der forbyder disse symboler. Ja, Tyskland har ikke en egen forfatning, man har stadig den forfatning, som amerikanerne påtvang landet efter nederlaget.

  At nogle hader muslimerne, det skal jeg ikke benægte, for det er der mange gode grunde til, og sådan som udviklingen er, vil dette efterhånden blive helt almindeligt.

 146. Af B. Thøgersen

  -

  Hr. Kaj Vilhelmsen,

  Deres ordbogscitat kan ikke bruges til at støtte Deres anvendelse af semit. Der er jo mange andre semitiske sprog end hebraisk og arabisk, hvorfor ordet semit omfatter mange andre end hebraisk- og arabisktalende. Arabisk er i øvrigt ikke et sprog, men flere i en familie.

 147. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Til B. Thøgersen, du kan jo se af citatet, at udtrykket semitter i Den Danske Ordbog netop anvendes om folkeslag og ikke om sprog. Der står jo udtrykkeligt FOLKESLAG, ikke sandt?

  Citat: “I århundreder levede arabere og jøder, to semitiske folkeslag, fredeligt side om side i Palæstina.”

  Ordbogen anvender her udtrykket semitter som fællesbetegnelse om jøder og arabere, og om der findes flere slags arabere er jo helt ligegyldigt for diskussionen. Du påstod, at det kun var antisemitter, der anvender udtrykket semitter som fællesbetegnelse for jøder og arabere, og jeg viser dig, at du har uret.

 148. Af Niels Peter Lemche

  -

  B. THØGERSEN – 2. APRIL 2016 10:45, det kan ikke nytte noget at diskutere med ham. Han kører videre i sine tvangsforestillinger fra en svunden tid og søger desperat efter autoriteter, der kan støtte hans racistiske tankegang. Den Danske Ordbog, ret upræcist: Er det den store i mange bind eller retskrivningsordbogen? Den første stammer fra en tid, KV længes tilbage til, og den anden, ja, der ved jeg ikke, hvad der står; men i Politikens Ordbog over Det Danske Sprog står vrøvlet ligeledes også. Deraf kan man bare slutte, at den, der skriver det, ikke har været opdateret.

  Personligt har jeg læst og undervist i hebraisk, akkadisk, syrisk, aramæisk og ugaritisk, og egentlig alle andre bortset fra etiopisk. Mit arabiske eksisterer dog knap nok mere. Det kan min kone dog (pæredansk). Mht. arabisk må jeg lige præcisere, at der egentlig ikke er tale om en sprogfamilie. Der er et fællesprog, klassisk arabisk, som er det samme fra Marokko til Irak. Det er det man benytter til aviser, officielle dokumenter m.v. Så er der talesproget, som findes i utallige lokale udgaver. Endelig er der Qur’an-sproget, som ikke er normalt klassisk arabisk, men netop et religiøst sprog. Hvis du skal tale om sprogfamilier, kan du skelne mellem østsemitisk (akkadisk) nord-vesytsemitisk (hebraisk, aramæisk, syrisk, fønikisk, ugaritisk osv.), og endelig sydsemitisk, eller som det er defineret på wikipedia artiklen, som nok ikke er skrevet af en fagmand — der er nogle fejl, man talte ikke eblaistisk i Mari, men amurritisk, som er nord-vestsemitisk, og skrev på akkadisk :

  1 Østsemitiske sprog
  2 Centralsemitiske sprog
  2.1 Nordvestsemitiske sprog
  2.2 Sydlige centralsemitiske (arabiske) sprog
  3 Sydsemitiske sprog
  3.1 Sydvestsemitiske
  3.2 Sydøstsemitiske sprog

  Det her går selvfølgelig helt hen over hovedet på KV.

 149. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og selvfølgelig lige en korreektion til til dette citat: “I århundreder levede arabere og jøder, to semitiske folkeslag, fredeligt side om side i Palæstina.”

  Nej, det gjorde de ikke; men siger man årtier, er det korrekt. Men den zionistiske ideologi tillod ikke, at der på sigt fandtes arabere i Palæstina. Derfor plan Daleth om den etniske udrensning af palæstinenserne.

 150. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Appropos ! “dårligt vejr – sure folk –klammeri uden ende ” ! –IDAG regner det altså ! –Så kan jg lige gå ind og se, hvad der sker i Danmark !—–Ingenting –udover det sædvanlige ! –Og det giver mig kuldegysninger –til trods for min tykke pels !—Nååå – man kan altid se til bi-kuberne ! –De små flittige væsener ! –bringer glæde til “store Bjørne”–Og små myrer ! –Når bare man efterlader nok honning til de biér, der utrætteligt år – efter år –arbejder som død – og pokker –for, at skaffe mad til vinteren –Og end-ikke opdager AT: kyniske personager –stjæler 60% af deres arbejds-indsats ! –Det ligner uhyggeligt “Danmark i en nøddeskal ” –Så uuff –jeg skutter mig i min varme bløde pels ! –Nogle bi-stik –kan altså ikke slå min irske ulvehund og mig-selv ud !—Livet er stadig vidunderligt her langt inde i Pyrenærene !

 151. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Niels Peter Lemche, det var jo ikke et spørgsmål om at være opdateret, vel? Jeg dokumenterede jo, at andre end antisemitter også anvendte udtrykket semitter som en fællesbetegnelse for jøder og arabere. Og dette forhold indrømmer du da også her, ikke sandt?

  Og du kan ikke lave en korrektion til det omtalte citat, for citatet er korrekt nok, men du kan selvfølgelig være uenig i den opfattelse, der udtrykkes i citatet, men det er jo noget ganske andet.

  Det forekommer mig, at du glemmer de videnskabelige principper. Sandheden er ikke et spørgsmål om at være opdateret. Om noget er sandt eller ej, det har ikke noget at gøre med, om det er fra “en svunden tid”. Enten er det sandt, eller også er det ikke sandt, og så er det bedøvende ligegyldigt om denne sandhed kom frem år 1850, 1900 eller 2016.

  Og så søger jeg ikke “desperat efter autoriteter, der kan støtte min racistiske tankegang”, for det behøver jeg slet ikke. Diskussionen drejede sig om, hvor vidt nogle brugte et bestemt udtryk, og jeg dokumenterede min påstand om, at andre end antisemitter brugte dette udtryk. Hvor er desperationen i det?

  Og er alene erkendelsen af racernes eksistens et udtryk for en racistisk tankegang? I så fald findes der mange med en racistisk tankegang.

  Og så anfører du noget om en række gamle sprog, og det går skam ikke “hen over hovedet på mig”, men det har bare ikke noget som helst med vor diskussion at gøre.

 152. Af B. Thøgersen

  -

  Hr. Kaj Vilhelmsen,

  Vor lille skærmydsel handler hverken om racisme eller videnskab, men om et ganske enkelt og ukompliceret udtryk samt almindelig logik og sund fornuft. Hvis man kan anvende semitter som samlebetegnelse for kun to semitiske folkeslag (har ingen kvababbelser over for ordet folkeslag; hvorfor skulle man dog det?), kunne man jo også bruge germanere som samlebetegnelse for danskere og nordmænd og slavere om polakker og russere, men hvordan skulle modtagerne dog kunne vide, at man kun mener to ud af en temmelig talrig gruppe? Det er Deres logik, jeg angriber, ikke Deres eventuelle racisme. Deres påståelighed og halsstarrighed synes at antyde nogle skjulte motiver, som jeg ikke kan gennemskue.

 153. Af Niels Peter Lemche

  -

  KAJ VILHELMSEN – 2. APRIL 2016 16:40: for sidste gang–jeg havde ellers skrevet, at jeg ikke gider beskæftige mig med dig og dine racistiske tåbeligheder.

  Det eneste, du har verificeret, er, at det citat, du nævner, faktisk står der, hvor du siger, at det står; men du har ingen idé om (eller ønsker ikke at have nogen idé om), hvorvidt det holder i den nuværende videnskabelige diskussion.

  Så er der dit sandhedsbegreb. I Videnskab findes der ikke noget, der hedder “sandt”. Det er en journalistisk, popularistisk forestilling. Der er kun det, som i den nuværende forskningssituation er anerkendt som den gældende teori–indtil den er falsificeret, og man må lede efter en anden forklaring.

  Dit racevrøvl er ikke i overensstemmelse med, hvad der er gældende i nutidens videnskabelige diskussion. Det er meget enkelt. Måske var det, da Alfred Rosenberg skrev sin Der Mythus des 20. Jahrhunderts; men det blev han bl.a. også hængt for i Nürnberg i 1946.

  Det eneste, der går i din retning, er den uvidenskabelige brug af ordet race siden antikken, hvor race egentlig blot betyder en gruppe af mennesker. Efter den definition er svenskerne en særlig race (nogle her vil være enige), danskerne en anden, tyskerne en tredje, osv. I dag ville man oversætte begrebet med “etnicitet”. Det har intet med din definition at gøre. Der er intet genetisk forbundet hermed.

  Men prøv f.eks. Benjamin Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity.

 154. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Tja, Niels Peter Lemche, jeg kan se på dine udgydelser, at du hører vist til de mennesker, der bilder sig ind, at al sand viden opstår med 68-generationen. Det skulle vel ikke tilfældigvis være din generation? Din megen snak om “den nuværende diskussion” forekommer mig temmelig uvidenskabelig, da sandheden vel ikke nødvendigvis kommer ind i verden samtidigt med dig?

  Jo, der er faktisk også i videnskaben noget, der er sandt og noget der ikke er, ellers ville der jo overhovedet ikke være noget formål med at dyrke videnskaben. Jeg skal gøre det meget enkelt for dig: sætningerne om den retvinklede trekant er vel stadig sande, eller er de også blevet til tidsafhængige sandheder? Der er naturligvis i videnskaben sandheder, der kan diskuteres og evt. falsificeres, og så er der sandheder, som ikke kan diskuteres.

  At Alfred Rosenberg blev hængt af de allierede, skulle det virkelig være beviset for, at han havde uret i det nævnte værk? Det er da noget uvidenskabeligt sludder! Hvis man kender lidt til historie, så ved man også, at utallige sandsigere har været upopulære og er blevet henrettet. Uden at jeg derfor vil påstå, at Rosenbergs skæbne beviser, at han havde ret i det omtalte værk.

  Intet fornuftigt menneske vil kalde svenskerne for en særlig race, for de er som de andre nordiske folkeslag germanere. Udtrykket etnicitet omfatter også racebegrebet, da det etniske er et overbegreb bestående af biologiske, kulturelle og sproglige elementer.

 155. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  B. Thøgersen. De husker åbenbart ikke, at vor diskussion alene gik på, om andre end antisemitter brugte udtrykket “semitter” som fællesbetegnelse for jøder og arabere. Jeg har dokumenteret for dig, at nogle danske ordbogsredaktører også bruger udtrykket på denne måde.

  Det er jo et ganske andet spørgsmål, om det så er korrekt at bruge udtrykket på denne måde. Men det diskuterede vi ikke!

  At jeg skulle have mystiske skjulte motiver, når jeg citerer Den Danske Ordbog for dig, det er vel ikke særligt sandsynligt. Alle kan jo gå ind og se mig over skulderen, ikke sandt?

  Dine bemærkninger om min manglende logik er i sig selv ulogiske, da de udspringer af den misforståelse, at vi diskuterede det logiske i at anvende udtrykket semitter som fællesbetegnelse for jøder og arabere. Det gjorde vi som nævnt ikke, hvilket du kan se ovenfor.

 156. Af georg christensen

  -

  Censur?, begrænsning er vel nok velegnet som forklaring, især når ytringsfriheden samtidig sendes på banen.

  Spørgsmålet som så kommer, vil være: Er det censur, når ytringsfriheden begrænses, eller er det censur, når ytringsfriheden er åben, men “magtbegærdet” lukke sig selv med eneretten til censuren?.

  Jeg forstår ikke, hverken censur som ytringsfriheds begrebet, så længe “magtbegærdet” ikke åbent er defineret.

 157. Af B. Thøgersen

  -

  Hr. Kaj Vilhelmsen,

  De kan ikke bruge ordbogscitatet som krykstok. Ordet semit(ter) forekommer slet ikke i citatet. Det lyder jo således: “I århundreder levede arabere og jøder, to semitiske folkeslag, fredeligt side om side i Palæstina”. Dermed udsiges der, at der er tale om to folkeslag, som taler et semitisk sprog, hvilket er korrekt. Der udsiges intet om, at de to folkeslag er de eneste to folkeslag, som taler et semitisk sprog. Det ville jo også være forkert. Derfor kan man overhovedet ikke ud fra dette citat konkludere, at semitter kan bruges som samlebetegnelse for de to nævnte folkeslag alene. Ethvert udsagn, som indeholder “semitter” uden andre begrænsninger vil blive opfattet som alle semitter eller i hvert fald nogle, uden det dog kan udledes hvilke.

 158. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  B. Thøgersen. I citatet tales der jo netop om de arabere og jøder, som vor diskussion drejede sig om. Og her tales ydermere om semitiske FOLKESLAG, ikke sandt? Der står ikke et ord i citatet om sprog, vel? Hvorfor så blive ved at tale om sprog? Det er jo dig, der hele tiden forvansker citatet ved at tale om sprog, som om der stod noget om sprog. Det gør der ikke, læs dog!

  Og du forstår stadig ikke, at enhver snak om det rimelige i at anvende betegnelsen semitter slet ikke kommer vor diskussion ved. Jeg påstod alene, at også andre end antisemitter bruger udtrykket semitter som en fællesbetegnelse for jøder og arabere, og jeg anfører så et eksempel på dette fra Den Danske Ordbog. Jeg har altså dokumenteret anvendelsen, og al tale om det rimelige i anvendelsen er jo et helt andet spørgsmål, som jeg slet ikke har taget stilling til, da det ikke kommer vor diskussion ved.

  For at gøre det helt tydeligt, anvendes udtrykket som jeg påstod (ja), og er det rimeligt, at udtrykket anvendes på denne måde (har ikke påstået noget om dette).

 159. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kålhovedet har stadig ikke forstået, at et sprog ikke er et folk. Uanset hvad en tvivlsom kilde siger, er et sprog ikke et folkeslag. Folkeslag kan skifte sprog og stadig være et folkeslag. Der er så mange andre faktorer. F.eks. døde hebraisk us som et levende sprog blandt jøder og erstattedes af Jiddish og arabisk m.v . Det blev en slags latin. Det blev genoplivet kunstigt i Palæstina blandt jødiske tilflyttere, hvis egentlige sprog nok i hovedsagen var jiddish. Derfor er hele diskussionen og argumenterne, der anføres, absurde.

 160. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Niels Peter Lemche, diskussionen drejede sig jo slet ikke om, hvorvidt det var rigtigt at bruge udtrykket semitter i betydningen folkeslag. Det var kun anvendelsen af udtrykket, vi diskuterede, og jeg dokumenterede, at en ordbog rent faktisk bruger udtrykket på den måde, som jeg påstod.

  Du kan sikkert have ret i, at en ordbog ikke er særlig pålidelig i den slags sager, men det skyldes jo også netop, at en ordbog ofte forholder sig mere til det sprog, der anvendes i ordbogens kilder end i en faglig korrekt sprogbrug. Et leksikon forsøger vel at præsentere korrekte definitioner, mens en ordbog jo blot er en fortegnelse over de almindeligt anvendte ord.

 161. Af Michael E

  -

  Som forventet så er de fleste kommentarer utroligt enfoldige og ad hominem angreb på Day Poulsen og Helmuth Nyborg.
  Hvad siger det om dem der vil benægte at der er forskelle mellem racer?

 162. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Ja ! –Hvordan er det nu! –Med alle de personager, der angriber Day ´ ! –Når vi-andre forsvarer ham ! –Så får vi, at vide AT: Vi bruger “et grimt sprog ! ” –AK ! Det er ikke nemt –og efter min mening –så er disse blogs ! –En rigtig dårlig idé –Og “avisen” –Sælger absolut ikke flere aviser ! –Tærtig-mod ! –Det var bedre i gamle dage, hvor man kunne fordybe sig i “formidable skrevne artikler ” ! –Det er helt slut nu –og derfor bør “blogs ” –Også stoppe !

 163. Af Ingolf Rasmussen

  -

  Så må Du hellere vare din mund.

 164. Af Ingolf Rasmussen

  -

  Ismail Kaya så må Du hellere vare din mund.

Kommentarer er lukket.