Københavns Kommunes chikane af borgerne

Af Henrik Day Poulsen 187

Politikere skal lovgive og være visionære. Nogle gange er de nødt til at lovgive om ting, der er upopulære fx skatteforhøjelser eller nedskæringer på den offentlige service, men for at politikere skal kunne bestå testen som troværdige og med en vis substans, skal deres lovforslag give mening. Sagt med andre ord: befolkningen skal kunne forstå, at det er nødvendigt med et givent lovforslag.

Desværre lever ikke alle op til det, man kan forvente af en ansvarlig politiker og en af de værste af slagsen, der vil lovgive meningsløst, er Københavns miljø- og teknikborgmester Morten Kabell.

Kabell har længe på et ideologisk grundlag chikaneret bilister i København med forskellige restriktioner, bilfrie søndage og indskrænkninger af parkeringsforhold, men denne gang har Kabell overgået sig selv i meningsløs lovgivning ved at foreslå, at 500 parkeringspladser i København konverteres til parkeringspladser for elbiler. Det meningsløse i at foreslå 500 nye parkeringspladser til elbiler er, at der i forvejen er 500 pladser til dette formål, men at kun 40 % af dem benyttes. Der står altså 300 tomme parkeringspladser hen hver dag i København, og nu vil Kabell etablere yderligere 500 pladser. I forvejen er det meget svært at finde en parkeringsplads i det indre København og et tab af yderligere 500 pladser, vil gøre det stort set umuligt. Bilisterne vil skulle cirkulere rundt i endnu længere tid end nu for at finde en plads med yderligere luftforurening og trafikkaos til følge.

Sidste gang Kabell ville ændre forholdene for bilister i København ved at indskrænke fremkommeligheden for biler, måtte Københavns Politi gribe ind. De fandt det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Kabell hylede op, men selv Kabell kan ikke diktere Københavns Politi, selv om han i sit chikanetog mod bilister ikke skyer nogen midler. Jeg husker ikke et lignende eksempel, hvor politiet må advare mod en politikers forslag. Det siger noget om, hvor ekstrem Kabell er.

Hvis alle de nuværende 500 parkeringspladser til elbiler var fulde, var det en anden sag. Men nu vil Kabell altså, blot for at genere bilister, gøre parkering endnu sværere i København.

Kabell er demokratisk valgt, men det fratager ham ikke forpligtigelsen til at være borgmester for alle Københavnere. Også dem med bil. En politiker kan ikke på grund af et ideologisk, fundamentalistisk og idiosynkratiske syn på en bestemt befolkningsgruppe indføre symbolpolitik, som er hel meningsløs og vil føre til, at der hver dag i Købehavn står 800 parkeringspladser fuldstændig tomme.

Jeg tror, at Kabell er uden for almindelig pædagogisk rækkevidne, men håber på, at politikerne på København Rådhus kan indse, at det her er et galimatias forslag, der kun vil føre til endnu mere luftforurening og trafikkaos. Og hvis lokalpolitikerne ikke stopper Kabell, må landspolitikerne på Christiansborg se på, om det er holdbart, at en ekstrem lokalpolitiker får lov til at lovgive så meningsløst og uansvarligt.

Stop Morten Kabell, inden det bliver for sent.

187 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er Morten Kabell en venstrepopulist fra Enhedslisten. Så behøver man vel egentlig ikke formulere yderligere kommentarer 🙁

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  HDP, og her er du inde på noget, der ikke bare er københavnerier. København er hele landets hovedstad; men på rådhuset er de i færd med at isolere byen fra resten af landet. Jeg ved ikke, hvad man forestiller sig derinde: Fjern mulighederne for at færdes i bil, fint hvis man lever og arbejder inden for den kommende metrocirkel; men derudover er de offentlige færdselsmidler så underdimensionerede, at det er en illusion at tro, at man kan stoppe biltrafikken. Men hvis man vil have en soveby befolket af velhavende pensionister, så er det den rigtige politik.

  Arme by!

 3. Af Javier Martinez

  -

  “Jeg tror, at Kabell er uden for almindelig pædagogisk rækkevidne, ”

  Hvis du står tæt nok på ham, er det da muligt du kan nå ham? Nu er kabell jo et yderst intelligent menneske, kommer fra Ø naturligvis, og er folkskolelærer og kunne derfor nok være inde for pædagogisk rækkevidde…

  Blot endnu et grimt skolelærer angreb . Dog beder du ikke dine læsere om at gå ud og slå skolelærer og røde politikere ihjel som Thomas Borgschmidt, som jeg politianmelder i morgen tidlig.

  Der skal naturligvis færre biler i indre by, og dette gøres ikke via flere parkeringspladser men højere afgifter for at parkere. Men kunne og skal dog overveje et prioriteringssystem for ældre mht. parkeringspladser i indre by, hvis dårlig gående.

 4. Af J. Hans en

  -

  Det er naturligvis ikke så godt, at Morten Kabell chikanerer Day Poulsen.
  Så Day Poulsen må køre rundt i byen i timevis for at parkere bilen.
  Day Poulsen påstår, at han er velhavende.
  Og dette medfører mange ulemper.
  Det har DayPoulsen skrevet mange blogs om.
  Påført ham af personer som ikke værdsætter Day Poulsens store betydning for samfundet.
  Jeg tror, at Kabell er uden for almindelig pædagogisk rækkevidne.
  Skriver Day Poulsen.
  Undertegnede ved ikke, hvad det indebærer at være uden for rækkevidne.
  Betyder det, at man ikke skal vidne hos politiet.
  Men Day Poulsen er vist uden for pædagogisk rækkevidde.

 5. Af Kim P Olsen

  -

  Problemet er for mange biler i København.

  Mikrobilerne er ved at ødelægge det hele. Middelklassen med sin begærlighed, drukkenskab og grimme tatoveringer kan pludselig købe en møgspand tor under 100.000.

  Så nu kan Trine fra Valby medvirke til forurening og udsultning af klodens ressourcer.

  Dengang kun velhavende mennesker havde bil, var der sådan set ikke problemer i København.

  Betalingsring hurtigst muligt, så dem der har råd kan få anstændige parkeringsforhold og fremkommelighed i byen. Tak!

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kim P Olsen: Små biler forurener mindre, end store biler gør, og mig bekendt er der ikke flere passagerer i store biler, end i små biler. Men det er selvfølgelig fattigrøvenes skyld alligevel, at København er mere forurenet, end tilladt; virkeligheden bør ikke forstyrre éns traditionelle fjendebilleder…

 7. Af Niels Juul Hansen

  -

  Ikke et specielt problem for København – det gælder i alle storbyer.

  Mange af de meget rige, der strømmer mod storbyen for at købe en dyr ejerlejlighed og være tæt på ‘det pulserende caféliv’ (som der står i alle ejendomsmæglerne salgsopstillinger) glemmer at undersøge parkeringsmulighederne først – og bliver derfor chokerede, når de rammer virkeligheden med deres BMW’er.

  Mig bekendt koster een parkeringplads en halv million kroner, og kommunen er forpligtet til at betale 40%. Det ‘røde’ flertal i København ønsker ikke at gøre hovedstaden til en rigmandsghetto.

  Personligt foretrækker jeg at bo udenfor i skønne Kgs. Lyngby, hvor man kan tage toget til centrum på et kvarter. Der er plads til 3-4 biler udenfor mit hus.

  Et spørgsmål om prioritering.

 8. Af Javier Martinez

  -

  Nu er der altså hele 121.563 parkeringspladser i København.

  At der kommer sølle 5oo elbil pladser til er skam fornuftigt nok, og man skal relatere til fremtiden i københavn før den kommer..Ellers er det for sent, og forvolder trafikkaos mv..
  Men kan ikke stoppe fremtiden HDP, og den er grøn.

  Nu er KO jo ikke velhavende men på overførselsindkomst i DF…Men da yderst fornøjeligt når den ko påstår således..Jeg ligger stadig på gulvet og ruller rundt, mht. hvorledes han synes middelklassen er blevet for rig, når han ligger dernede mellem -10 og plus fem% i laveste økonomiske forståelse..Storhedsvanvid og Jeppe på bjerget i en drøvtyggende enhed.

 9. Af Rosa Martinez

  -

  Tak, min søn. Men det er desværre nok forgæves, for så skurvede hoveder, kræver skarpere lud.

 10. Af Javier Martinez

  -

  lillemor, lad nu lilleko selv forklare sig?

 11. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Overklassemennesket Day Poulsens usmaglige egotrip er synonymt for whiskeybæltets kræve-ind-mentalitet, hvor de selv kommer i første række med deres krav om parkeringspladser i København, mens de hovmodigt og selvtilstrækkeligt griner københavnerne direkte op i deres åbne ansigt.
  “Forurening. HA HA HA. Hvis alle havde en bil. HA HA HA. Tag linie 5 din fattige tosse. Hvis der ikke er parkeringsplads til MIN bil i København, er byens ansvarlige politikere uden for pædagogisk rækkevidde og repræsenterer den selvfrelste halalhippies tofuædende kultrurradikale landsforræderiske elitementalitet”.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Voldsom EU-kritik af luftforurening i København” af Ritzau, DR nyheder 17.08.16: “Det første skridt i en retssag om traktatbrud kan være taget, efter at EU kritiserer Danmarks luftkvalitet.” “Skrivelsen fastslår, at Danmark ikke har overholdt reglerne om luftkvalitet (…). I det indre København er det nemlig mere forurenet, end EU tillader.” “Siden 2010 har luftforureningen i København hvert år overskredet grænseværdierne for indholdet af kvælstofdioxid…”.

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Anders Kiekegaard Jakobsen

  “selvfrelste halalhippies tofuædende kultrurradikale landsforræderiske elitementalitet”.

  Whiskybæltet har nu ikke ret mange kulturradikale. Det er overvejende domineret af en borgerlig V, K og LA-elite. Hvor meget kultur den elite indeholder ved jeg ikke noget om.

 14. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er pendlerne, der chikanerer københavnerne med deres luftforurening!

 15. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Voldsom EU-kritik af luftforurening i København” af Ritzau, DR nyheder 17.08.16: “Det første skridt i en retssag om traktatbrud kan være taget, efter at EU kritiserer Danmarks luftkvalitet.”

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Voldsom EU-kritik af luftforurening i København: Det første skridt i en retssag om traktatbrud kan være taget, efter at EU kritiserer Danmarks luftkvalitet.

 17. Af Mads Timo

  -

  Hold nu op hvor er han dog ekstrem ham Kabell! Og at flere p-pladser til el-biler fører til mere forurening er da det værste af det hele! Lad os da skynde os at få den ekstreme demokratisk valgte politiker ud med en vuns. Sæt nu cyklerne overtog hele byen!!

  PS. bloggeren bor på Frb og burde derfor ikke føle sig alt for chikaneret ..

 18. Af Niels Larsen

  -

  Er man Enhedslistetilhænger, så er der ingen grund til at gisne.

  Så ER man udenfor enhver pædagogisk rækkevidde og bør frekventere Henrik Day Poulsen i dennes egenskab af kender af psykologiske tilfælde.

  Måske Day Poulsen af lutter medmenneskelige årsager vil bevilge Kabell en gratis konsultation?

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 17. AUGUST 2016 15:37, ja, måske, og hvad kan der så gøres, hvis København skal være andet end en soveby for velhavende pensionister?

  Det er jo klassisk, at de politiske job som trafikministre eller i det hele taget inden for individuel og kollektiv transport tildeles tro partisoldater, som aldrig har udmærket sig ved særlig intelligens. Samme gælder måske ikke i København; men hvor man dog trænger til en samlet plan. Tag tingene i den logiske rækkefølge: Skab ordentlig kollektiv trafik–og man er jo i gang med det især med metroen. Når den er på plads, kan man så tage næste skridt og gøre livet ubehageligt for bilister f.eks. inden for metroringen. Der er jo så et alternativ. Det kan fungere andre steder, og jeg tænker ikke mindst på Wien, hvor det ikke er til at komme rundt i bil inden for Ringstrasse og undergrundsbanen.

  Og mht. til det, at man er nødt til at købe en P-plads: Jeghavde en ven i New York, ganske velhavende og bosat kun nogle få hundrede meter fra Metropolitanmuseet. Bil, nej en sådan havde han ikke (vi taler om begyndelsen af 1990erne). Hvor skulleden holde? Så når han skulle upstate, lejede han en bil. Det kan jo være en løsning. Ellers kunne man jo lave pilparker i periferien, hvor de stakkels billøse københavnene kunne parkere deres bil for så at tage offentlige transportmidler ud til bilen, når man skulle på udflugt.

 20. Af Kim Kristensen

  -

  jeg bor ikke selv i København,jeg kommer der også meget nødigt da det netop ikke er til at finde en parkeringsplads,vi er en familie på 4,skal vi benytte os af offentlig transport koster det det hvide ud af øjnene,så byen bliver i videst muligt omfang fravalgt.Jeg er rigtig ærgerlig over at anti bil fascister har gjort det så surt og besværligt for folket at besøge vores egen hovedstad,at den så ender med helt at blive fravalgt ,de forretningsdrivende må om nogen være trætte af det.

 21. Af Javier Martinez

  -

  AF NIELS LARSEN – 17. AUGUST 2016 15:53
  “Er man Enhedslistetilhænger, så er der ingen grund til at gisne.

  Så ER man udenfor enhver pædagogisk rækkevidde og bør frekventere Henrik Day Poulsen i dennes egenskab af kender af psykologiske tilfælde.”

  Han ville uden tvivl frikende en højreradikal som Niels B Larsen der er dømt for racisme og kalde ham rask ja!…Han var også lynhurtig til at slette borgschmidts indlæg som han godt forstod ville være og bliver uden tvivl strafbart for en rygklappere, og ikke at sætte mine kommentarer herom på…Så helt dum er han naturligvis ikke! Selektiv brug af ytringsfrihed og kommentarer har en lang historie i!

 22. Af Javier Martinez

  -

  Blå blok drømmer uden tvivl om at give bøder for gågængere og cyklister der ikke betaler for offentlig transport også! De har erstattet “personlig frihed”, og fået det til kun at dreje sig om en parkeringsplads!. Et sådant argument kan man parkere hurtigere end Niels kunne sige en ikke racistisk bemærkning om muslimer…

 23. Af Michael Johansen

  -

  Hr. Kabell kører helt tydeligt en politik taget ud af FN’s Agenda 21/2030 hvoraf privat bilisme IKKE er anset for bæredygtigt. Det er privat ejendomsret iøvrigt heller ikke. Det er snart på tide at liste Ø og Å melder klart ud at hvor meget af deres politik kommer fra.

 24. Af P. Torbensen

  -

  Ja-Københavns Kommunes chikane af borgerne,er rigtig og formuleret korrekt.
  Københavns Kommune er en pengemaskine uden lige og misbrug af borgernes penge og Kabel er en af de værste.
  1.Kabels hvide cykel projekt til 45.000.kr pr.cykel med batteri-batterier er de mest forurenene ,at producere og afskaffe-Projektets foreløbige omkostninger 450 mill.kroner og stopper det
  der ?.-cyklerne står og ruster og vedlige og pleje en joke,en forkølet turist i ny og næ bruger måske disse cykler-Kabel fremlæg et regnskab,giver det plus i regnskabet.???
  2.Parkering for borgerne i Kommunen er en joke-Valby hvor borgerne til næste år skal betale ved kasse 1,vi betaler selv for vores veje og vedligeholdelse og Kommunen kommer med deres krav om betaling for at parkere ved vores bopæl fra næste år-foreningerne betaler ved kasse 1 kontant afregning ud over skat.
  3.De store veje ind og ud af byen gøres mindre for at forhindre bilismen ,grønne træer plantes i midten af vejen og kaos opstår naturligvis fordi forureningen samtidig stiger,når en forbrændings motor ikke forbrænder optimalt ved 1 gear stop og måske 2 gear stop og tomgang,hoved under armen politik,pædagog gok gok gok politik.
  4.Kollektiv trafik med osende busser og tog og her taler vi virkelig om forurening-diesel busser og tog en masse,som på ingen måder opfylder nutidens krav-S togene en undtagelse,selvfølgelig for der tænkte man med hovedet og ikke røven.
  5.Trolley busserne og Københavns Sporveje med de fantastiske linjer i København og omegn blev nedlagt af Baur en SF politiker som var besat at 2cv segmentet og bilismen i tidens “ånd”.dengang og nu får vi de samme dårlige løsninger en gang til-Metroen og byplanlægningen er mindst 100 år efter andre lande,nu skal vi klumpe os sammen i byerne med al dens kaos og opløsning endnu engang.

 25. Af Kim P Olsen

  -

  Martinez

  Lad os antage, at du har ret. At jeg virkelig er på kontanthjælp.

  Hvad er så dit formål med at skamme kontanthjælpsmodtagere ud af den offentlige debat ved at bruge “bistandsklient” i den nedsættende kontekst du benytter?

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  P. TORBENSEN, den egentlige ulykke var nok, da Helge Grünbaum nedlagde sporvognene for mere end fyrre år siden. Og her kan man se i udlandet, hvorledes man nu genindfører dem, også i det forkætrede Sverige. Ud over sporvognene indførte man allerede i 1950erne trolleybusser, der gik på el. Også de er borte. Så problemet er altså meget ældre, end det fremgår af HDPs blog; men han er jo også en ung mand.

  På den anden side ville han sikkert også rase, hvis han som undertegnede havde prøvet at køre efter en sporvogn ned af St. Kongensgade!

  Så er der en ting mere: I udlandet — ikke mindst i Tyskland — begyndte man med park and ride parkeringspladser, gratis eller i hvert fald billige, placeret ude i udkanten af S-togsnettet. Man anlagde sådan en i Ørestaden ved den kombinerede Metro- og regionaltogsstation. Den gav ikke mange indtægter, så i dag ligger der et par hoteller.

 27. Af Javier Martinez

  -

  KO

  Lad os antage at du virkelig tilhører overklassen og blot ser ned på middelklassen…Hvad er dit formål ved at skamme mere miljøvenlige små biler ud via den stadig fattigere middelklasse fra gadebilledet?

 28. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Appropos ! –Det er alle jyderne, der er flyttede til KBHVN.–De sidder i det øverste offentlige ! –De kan kun lide dem, der ligner dem-selv ! –Så er de løgnagtige –svindleriske (læs skattesagerne) –Så er de TAVSE –og konflikt-sky o.s.v.–Intet under AT: Alle de ægte-gammel-Københavnere ! –Har slået sig ned i de andre EU-lande ! –Sågar i Sverige !

 29. Af Niels Christensen

  -

  Glæder mig til en periode, hvor HDP holder sig i ro. Utroligt som han rejser rundt i verden og efter kort ophold er i stand til at give en gennemført analyse om andre landes fortræffelighed, altså i forhold til “lortelandet” Danmark forståes.
  Nu ligger det formentlig fjernt fra hr . Day.s tankegang, at vi i DK trods alt har en vis form for demokrati, hvor befolkningen stemmer om, hvem der skal bestyre en kommune.
  Det er næppe noget nyt for os ” almindelige”, at kommunalbestyrelsemedlemmer træffer beslutninger, som vi er dybt uenige i.
  Derfor er det godt at vi har frie valg med forholdsvis korte mellemrum.

 30. Af Henrik S

  -

  Helt enig Henrik Day.
  Ikke mange der stemmer enhedsliste har råd til en el-bil.
  De fleste kører vel i en gammel spand og det er efter min mening helt OK.
  Jeg vil tro at kun socialdemokratiske pampere har råd til en el- bil – som konebil!
  Så Københavnere , smid ham Kabel på lodsepladsen. Han fortjener det!

  Søren Sørensen , din ubegavede mening er helt uinteressant .

 31. Af Kim P Olsen

  -

  Der er forskel på at være imod små billige smadrekasser og så at tale nedsættende om bistandsklienter i en offentlig debat.

  Du skriver om mennesker, jeg skriver om biler.

  Har du et svar på mit spørgsmål?

 32. Af Kim P Olsen

  -

  Martinez

  Glem det.

  Mit spørgsmål var bare udtryk for en stille undren over, at vi virkelig er kommet dertil, at “bistandsklient” er blevet et skældsord i den offentlige debat.

  Det var såmænd det hele.

  Vedr. mit indledende indlæg. Prøv at google ironi!

 33. Af Henrik Pedersen

  -

  Intet nyt under solen (udover indre bys forpestede luft).

  Ca. 1990 boede jeg i Larsbjørnsstræde. Formentlig i et anslag af kedsomhed ændrede bureaukraterne på Rådhuset ca. hvert HALVE ÅR kørselsretningerne i krydset Larsbjørnstræde-Sankt Peders Stræde- Teglgårdstræde-Sankt Peders Stræde.

  Hver vej har i alt 4 muligheder: Vekselrettet, ensrettet mod krydset, ensrettet væk fra krydset og blokeret for trafik. Det giver i alt 4x4x4x4= 256 muligheder for krydset. Herfra skal fornuftigvis fratrækkes de 3 umuligheder: alle veje ensrettet mod krydset, alle veje ensrettet væk fra krydset og alle veje blokerede: Altså i alt 253 varianter.

  Et enkelt kryds i indre by kan dermed holde bureaukraterne på Rådhuset beskæftiget med ændret færdselsregulering i ca. 121 år.

  Der er skønsmæssigt mere end 250 vejkryds i indre by. I alt giver det 253 x 250 varianter = ca. 63.000 muligheder (muligvis er der et par dubletter, som jeg har overset).

  Hvis vi antager, at København blev grundlagt ca. 1150 af Absalon og at vejkrydsene ændres ca. hvert halve år, er der fast arbejde til Enhedsidioter og bureaukrater på Rådhuset frem til ca. år 30.350 – med mindre København inden da ligger milevidt under havet overflade.

  Halleluja.

 34. Af M Hansen

  -

  Jamen det er da også uforskammet at en politiker tillader sig at tænke på de tusindvis af københavnere der lider under et tiltagende trafikkaos og deraf følgende sundhedsskadelig luftforurening.
  Jeg ved godt at det er under Day Poulsens værdighed at lade sig transporterer på cykel-men hvis han valgte det kunne han være med til at gøre en forskel.

 35. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Christensen

  Ja, hvor svært kan det være?

 36. Af Javier Martinez

  -

  Ko

  Du skal ikke spille fin nu..Der er ingen grimmere debattør end dig i denne avis.

  Hvad er dit mål ved at skamme en fattigere middelklasse ud i små, miljøvenlige biler?

 37. Af Kim P Olsen

  -

  Der findes ikke en fattig middelklasse i Danmark.

  Hvis man er fattig, har man ikke råd til en bil.

 38. Af Kim P Olsen

  -

  Vi lader den da bare ligge der Martinez.

  Du kan for mig gerne bruge bistandsklient som skældsord. Det har sådan set intet med mig at gøre, men jeg ville nok ikke selv anvende det sprogbrug overfor de svageste i samfundet.

 39. Af Javier Martinez

  -

  KO.

  Naturligvis findes der en til stadighed stigende fattige middelklasse…At ko ønsker at sparke ned på middelklassen, mens han jeppe på bjerget agtigt siger at komme fra overklassen, nu han har tilkendegivet at være postbud, er da meget sjovt.

  “Hvis man er fattig, har man ikke råd til en bil.” ko

  Du kan tit købe en bil for lo.ooo kr eller mindre. i Danmark. Hvis man har under lo.ooo er man ekstremt fattig i Danmark. …Lidt mere viden om samfundet ville gavne..Her 16oo biler til salg for ko at kunne købe et dyt også…….http://www.biltorvet.dk/biler/soeg/22458079

 40. Af Javier Martinez

  -

  1600 biler til salg, som ko godt må eje med et kontanthjælpsloft på værdier af sølle lo.ooo kr.

 41. Af Ole Desler

  -

  Du forstår ingen ting, du spildet vores tid

 42. Af Kim P Olsen

  -

  Jeg har været så meget ifølge dig Martinez: Bistandsklient, PET-agent, postbud, studerende med rige forældre, ja sågar har jeg været flyttemand 🙂
  Hvis du en dag gætter rigtigt, skal jeg nok sige til min ven.

  Det er skam helt normalt, at være så optaget af andre bloggere.

  Jeg har to fine køretøjer, så dit billige pikpak har ingen interesse.

 43. Af Spille Pille Agurk Flommefruen

  -

  Drama queen!! Brok brok broooook. Slap nu aaaaaffffff Heinrich !

 44. Af Helge Nørager

  -

  Der var engang et land som var lykkeligere og mere fredeligt end selv et Morten Koch’sk paradis.
  Dengang de rige var kloge og forstandige mennesker, og der var stor forskel på hoben og de smukke.
  Dengang da der for ethvert selvkørende fartøj, det være sig en lokomobil eller en automobil, eller andet.
  Var det ved lov påbudt og under streng straf at bryde, at der ca 100 meter foran et af de ovennævnte selvkørende fremdrifts midler for person eller gods transport, skulle gå en mand med et rødt flag som skal viftes ivrigt og konstant samt med en trompet hvormed der jævnligt skal frembringes tydelige lyde som kan advare folk og fæ.

  Jeg synes at vi skal forskønne vores hverdag med festlige flag der viftes og livlige trompet trutlyde, og derfor straks genindføre denne lov.
  Ved samme lejlighed afskaffes arbejdsløsheden med bare en lov. Da der skal ansættes mange flag viftende og trompet truttende mennesker.
  Samt det vil være et gavnligt tiltag mod alt den stress og jag i livet.
  Samt sikkert kunne redde mange tusinder menneskeliv som går tabt i en alt for tidlig død i trafik uheld eller lungesygdomme pga bilers udstødningsgasser.
  Endnu flere titusinder vil kunne undgå livslange senskader efter alvorlige trafik uheld de overlevede men gav dem en rullestol eller tilsvarende.
  Vi må spørge os selv om alle de udgifter er rimelige ?.
  Derfor genindfør lov om en flag viftende og trompet trutende advarselsmand så det igen kun vil kunne være de mest rige som vil bruge dette stressende og dødbringende frem driftsmiddel som et selvkørende fartøj er uden denne livs reddende foranstaltning.

 45. Af Javier Martinez

  -

  AF KIM P OLSEN – 17. AUGUST 2016 18:02
  “Martinez

  Lad os antage, at du har ret. At jeg virkelig er på kontanthjælp.

  Hvad er så dit formål med at skamme kontanthjælpsmodtagere ud af den offentlige debat ved at bruge “bistandsklient” i den nedsættende kontekst du benytter?”

  Kunne du ikke citere mit indlæg, da jeg ikke ser påstanden nogen steder?

  Men dit had mod middelklassen må du se at få tøjlet…

 46. Af P. Torbensen

  -

  Ja blokholder så også knald hovedet i aftens tv avis,vil nedlægge yderligere 500 p-pladser til fordel for el-bilerne,som ingen gider bruge-oplade efter 100 km,co2 fri min bare røv-tag hele produktions processen fra start til slut,en illusion,men det beskyttede værksted har magten endnu desværre.

 47. Af Michael Vestergaard

  -

  I Danmark har et flertal af kloge og fornuftige vælgere valgt en masse kloge, fornuftige og ædelt tænkende politikere. Og disse politikere har forstået at bilister, husejere, lønmodtagere, syge, arbejdsløse og hjemløse er det værste krapyl der findes. Og bilisterne er selvfølgelig de allerværste. Alle er de nogle umedgørlige og krævende egoister som terroriserer hele Danmark ved at fræse rundt på gader og veje. Og ind i mellem parkerer de så næsten hvorsomhelst. Hvorfor pokker bygger de ikke selv nogle parkeringshuse? Jeg vil foreslå at FDM bygger 500 skyskrabere fyldt med parkeringspladser. Hvis hvert tårn får 200 etager, er alle P-problemer løst i hele landet.
  Og de afskyelige firmaer der systematisk plyndrer bilister under alle mulige påskud, kan lukkes og overføres til nyttigt arbejde. Hvor svært kan det være?

 48. Af jesper christensen

  -

  Der er ingen smalle steder på Berlin gske blogs, hvis man er debatsabotør eller støjsender, eller hvis man går ind for radikal/kommunistisk politik eller islamisering. Så er der plads til tusindvis af lange indlæg. Men hvis man er en borgerlig blogger eller systemkritiker der med bekymring iagttager hvordan velfærden, sundheden og friheden/trygheden/sikkerheden/demokratiet smuldrer, så sørger filtret for at skjule alle indlæg over ca. ti linjer. Er tante B stadig dansksindet/borgerlig/demokratisk mv.?

 49. Af Morten Klein

  -

  Tag cyklen eller køb en Tesla. Og drop det klynk.

 50. Af Casper Jensen

  -

  Ja jeg er da enig i at der ikke skal stå tomme parkeringspladser til El-biler, selvfølgelig skal der da ikke det.

  Men København har et problem med støj og larm fra tung trafik og biler.

  De stor veje i København er tungt befærdet og direkte sundhedsskadelige pga bilos og partikler.

  Jeg er selv en del i København, og man kan se og mærke tydelig forskel på forureningen fra en større provinsby og Hovedstaden.

  Den kollektive trafik skal udbygges i Kbh og ja flere El biler eller nyere biler er da at foretrække, fordi der kører godt nok mange forurenende bilvrag rundt omkring i Storbyerne, såvel som på landet.

 51. Af Michael Vestergaard

  -

  Chikane af samtlige danskere vinder frem, fordi de speed-snakkende ignoranters højborg er fyldt med teoretikere, fantaster, feminister, pladderhumanister og uvidende unge piger og raske svende der aldrig har været ude i erhvervslivet.

  I Sverige har mændene overladt magten til kvinder, feminister, pladderhumanister, teoretikere og fantaster. Og hvad har mændene så haft ud af det? Jo, deres land er blevet forvandlet til en galeanstalt, en slagmark, et område med økonomiske ulykker, kæmpekriminalitet, hverdagsterror, velfærdsnedbrud, arbejdsløshed, endeløse sociale problemer osv., osv. (se 180g)

 52. Af Michael Vestergaard

  -

  Chikane af samtlige danskere vinder frem, fordi de speed-snakkende ignoranters højborg er fyldt med teoretikere, fantaster, feminister, pladderhumanister og uvidende unge piger og raske svende der aldrig har været ude i erhvervslivet.

  I Sverige har mændene overladt magten til kvinder og feminister (resten er i fi)

 53. Af Michael Vestergaard

  -

  Ja, i Sverige har feministerne og de politiserende kvinder sejret ad helvede til. Samfundet er derfor svækket og feminiseret, og det er blevet så svagt at der ikke længere er styr på noget som helst. Alting sejler og flyder, og er i opløsning og forfald. Se selv 180g, den korte avis og snaph.

 54. Af Michael Vestergaard

  -

  I vores naboland er mændene til grin. Og familierne, kvinderne og børnene er ved at synke ned i et dybt morads. Overfald, trusler, bilbrande, voldtægter, hjemmerøverier, skyderier, kast med sten, flasker og håndgranater, villa- og skolebrande, vanvidskørsel, indbrud, tyverier, hærværk, knivstik, vold og mord er blevet en slags hverdagsterror.

 55. Af Michael Vestergaard

  -

  I vores naboland er mændene til grin. Og familierne, kvinderne og børnene er ved at synke ned i et dybt morads. Overfald, trusler, bilbrande, voldtægter… (resten er i fi)

 56. Af Michael Vestergaard

  -

  Ja, at give et billede af hverdagsterroren få km fra Kbhvn, er ikke let, når filtret blokerer. (jeg opgiver for denne gang)
  Men feminiseringen af Sverige har ……

 57. Af Michael Vestergaard

  -

  Ja, at give et billede af hverdagsterroren …….. er ikke let, når filtret blokerer. (jeg opgiver for denne gang)
  Men feminiseringen af Sverige har ……

 58. Af Javier Martinez

  -

  “Lad os antage, at du har ret. At jeg virkelig er på kontanthjælp.”

  Lad os da gøre mine meninger klar herom. min kære KO.

  1. lad os indfører borgerløn..

  2. Ingen arbejdsløs er mere værd end den næste!…Alle skal have lige fagforenings rettigheder, uanset ansættelsestid…Jeg er imod luksus arbejdsløse mod kontanthjælpsmodtagere, og endnu mere folk på startløn…Lighed for ledige tak..Borgerløn

  Ko kan altid forsøge at sige jeg er imod landets svageste, mens han påstår at være imod landets middelklasse…Men vil vedblive at være rent borgerlig manipulation…

 59. Af Javier Martinez

  -

  Tvungen fagforening for alle i arbejde!……Såvel som lige understøttelse!
  Hvor meget mere lighed ville det ikke skabe?

  Med en stram indvandringspolitik der lukker helt ned, ville den faktisk fungere…

 60. Af jesper christensen

  -

  Vil man vide hvor vanvittigt og blodigt det går for sig i EU, Sverige og Danmark , kan man sådan set bare se film mv. hos den korte avis, snaph, 180g og urias. Hvad tror tante B at hun kan skjule?)

 61. Af J. Hansen

  -

  AF NIELS JUUL HANSEN – 17. AUGUST 2016 15:19
  “Whiskybæltet har nu ikke ret mange kulturradikale. Det er overvejende domineret af en borgerlig V, K og LA-elite. Hvor meget kultur den elite indeholder ved jeg ikke noget om.”

  Undertegnede har endnu aldrig observeret at Day Poulsen skulle have nogen form for interesse eller forståelse for kultur.
  Hvis han har, så er det nok den samme forståelse som Pia Kjærsgaard.
  Det eneste som adskiller Day Poulsen fra hans rygklappere, det er at Day Poulsen angiveligt har råd til en bil og en lejlighed.
  På en eller anden måde så minder Day Poulsen mig om en figur i Hans Scherfigs romaner. Dolfus hed han vist.
  Day Poulsen fremstår som en uendelig trist, åndelig fattig, forbitret og hadefuld person.
  Trods de materielle goder.

 62. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS JUUL HAN SEN – 17. AUGUST 2016 15:29
  “Whiskybæltet har nu ikke ret mange kulturradikale. Det er overvejende domineret af en borgerlig V, K og LA-elite. Hvor meget kultur den elite indeholder ved jeg ikke noget om.”

  Undertegnede har endnu aldrig observeret at Day Poulsen skulle have nogen form for interesse eller forståelse for kultur.
  Hvis han har, så er det nok den samme forståelse som Pia Kjærsgaard.
  Det eneste som adskiller Day Poulsen fra hans rygklappere, det er at Day Poulsen angiveligt har råd til en bil og en lejlighed.
  På en eller anden måde så minder Day Poulsen mig om en figur i Hans Scherfigs romaner. Dolfus hed han vist.
  Day Poulsen fremstår som en uendelig trist, åndelig fattig, forbitret og hadefuld person.
  Trods de materielle goder.

 63. Af P. Torbensen

  -

  Ja-stop Morten Kabel inden det er for sent-men det er det nok desværre.

 64. Af J. Hansen

  -

  Sidste gang Kabell ville ændre forholdene for bilister i København ved at indskrænke fremkommeligheden for biler, måtte Københavns Politi gribe ind.
  Skriver Day Poulsen.

  Ja. Borgerskabet opfattelse er jo, at politi og domstole er skabt for at beskytte deres priviligedier.

  Day Poulsen skriver også:
  “Jeg husker ikke et lignende eksempel, hvor politiet må advare mod en politikers forslag.”

  Nej desværre.
  VKO regeringen var den mest magtfuldkomne, korrupte, løgnagtige og kriminelle regering som Danmark har haft.
  Magtmisbrug var dagens orden.
  V regeringen fortsætter, hvor VKO slap.
  Her burde politi og domstole nok gribe ind.

 65. Af jesper christensen

  -

  Om kort tid vil P-problemer fylde meget mindre end “svenske” problemer. Se de fantastisk u-hyggelige videofilm m.m. hos den korte avis, snaph og 180g. Kloge og fremsynede folk i flere lande slår nu alarm. Europa er på vej mod mangedoblet terror eller direkte KRIG!! Hvornår vågner “eliten”? Eller vælgerne/borgerne?

 66. Af jesper christensen

  -

  Iflg. netaviser har Sverige nu kurs mod en egentlig borgerkrig. Tusinder af “berigere” har allerede indledt en voldelig undertrykkelse/guerilla-krig mod svenskerne. De svenske politikere og medier kan ikke længere helt skjule sandheden/virkeligheden, selvom de avpixler, fortier og lyver så stærkt som en hest kan rende eller en raket kan flyve.

 67. Af jesper christensen

  -

  DANSKE KVINDER RAMMES NU AF HVERDAGS-TERROR………..(magen til den svenske)
  En bølge af meget voldelige overfald på danske kvinder er nu i gang. Se 180g, den korte, snaph, BT, jp og eb.

 68. Af jesper christensen

  -

  To-tre af de mange overfaldne kvinder er alvorligt kvæstet og i livsfare!!

 69. Af Javier Martinez

  -

  AF P. TORBENSEN – 18. AUGUST 2016 00:59
  Ja-stop Morten Kabel inden det er for sent-men det er det nok desværre.

  Ikke noget mere sjovt end et trolde indlæg, hvor præmissen ikke forsvares, men gives som rent trolde perspektivering….Tvivler at indlægget er af P.Torbensen, som plejer at være langt skarpere..

 70. Af Javier Martinez

  -

  AF KIM P OLSEN – 17. AUGUST 2016 18:48
  “Der er forskel på at være imod små billige smadrekasser og så at tale nedsættende om bistandsklienter i en offentlig debat.
  Du skriver om mennesker, jeg skriver om biler…..”

  Normalt…Blå taler om biler jeg om mennesker?. Blå interesserer sig ikke for den mindste, og dit indlæg her med tilkendegivet 2 luksus biler i et andet runger hult? 🙂

  Den mindste er størrelsen på det største siger jeg altid..Og lærte denne retorik fra min far, og vil følge og stemme ift. denne lære indtil døden mig skiller…

 71. Af Javier Martinez

  -

  Husk at give Morten Kabell yderlige penge og beføjelse i den næste kommune udregning!
  Skal det være 20 eller 50%?

  AF P. TORBENSEN – 18. AUGUST 2016 00:59

  Torbensen, stop med at skrive i andres navne…Indlægget er falsk , som flere under samme navn i aften…

 72. Af Anita Mac

  -

  Tak til Kabel for at gøre det tåleligt at bo i Kbh. Kør i jeres biler et andet sted. Vi har tog, bus, metro og cykelstier til transport. Alt andet er nonsens.

 73. Af Henrik Jørgensen

  -

  Chikane er måske så meget sagt og da ikke alle KK’s borgere skal tænke på bilparkering, er det nok heller ikke alle der føler sig generet, MEN Kabells tilgang til privatbilisme i kommunen er enormt ideologisk præget og er baseret ud fra en forestilling om, at alle bare kan komme rundt på Christiniacyklen eller via tog og metro. Vi er faktisk nogen, der nyder byens mulighed med glæde betaler vores skat, og alligevel arbejder et godt stykke uden S-tog, Metro og særligt cyklernes rækkevidde. For småerhverv er muligheden for at kunne parkere en bil da også tilstede både for dem selv og deres kunder – bare kig på Nørrebrogade, hvordan erhvervet dér har følt sig kvælt af KK’ korstog.

  Et andet eksempel fra det virkelige liv er udvidelsen af cykelstien på Store Kongensgade. I forvejen en efter forholdene bred cykelsti, der rigtigt nok i spidsbelastningsperioden mellem 8.30 – 9, kunne medføre lidt kø, og som Kabell og Co mente fortjente yderligere en meter af bilisternes vejbane. Ud over at det effektivt har ført til, at der alene er én funktionel kørebane på gaden og det således kan tage op til 20 min at komme fra Nyboder til Kgs Nytorv i bil (åndsvagt at vælge hvis man skal til Magasin, nødvendigt hvis man skal ud til motorvejen), så er udvidelsen sket mod de faglige anbefalinger. Således er cykelstien kendetegnet ved, at der en masse tilstødende veje, hvor bilister og andre trafikanter krydser stien. Der er således trafik på kryds og tværs af gaden – både af den hurtige, motoriserede af slagsen samt af de distræte, mobiltelefonsnakkende / musikhørende og rethaveriske cyklister og de totalt uforudsigelige turister, der på deres hotelcykler triller rundt med et selfiestick højt løftet. Den psykologiske effekt af en meget bred cykelsti er at bekræfte cyklisterne i, at de “ejer” området og ikke behøver tage hensyn til medtrafikanter. Det er uansvarligt og farligt på en gade med så meget trafik på kryds og tværs, men ideologien var vigtigere for Kabell.

  I øvrigt en bemærkning om luftforurening i KBH. Der er tre målestationer i byen. To af dem er placeret omkring Vibenhus Runddel (Jagtvej og Nørre Allé). Den sidste på HC Andersen Boulevard. Det er alle tre veje, der er kendetegnet ved at fungere som trafikale pulssårer, ikke blot for privatbilisme men også for busserne. Der har til min erindring været en del diskussion om hvorvidt måletallene fra HC Andersens Boulevard var retvisende, idet målingerne er foretaget (for) tæt på trafikken.

  Vil man slå et slag for kulilte mv-emissionen må man i stedet fokusere på alle de gamle “møgspande”, der kører rundt på vejene, og som forurener langt mere end nye biler.

 74. Af jesper christensen

  -

  Får DR og aviserne så store statstilskud at man er blevet ligeglad med antallet af lyttere, seere og læsere? Og ligeglad med alle dem der ikke kan leve i sus og dus og luksus betalt af licensbetalere og skatteydere? Ihvertfald er det påfaldende hvor ringe behandlingen af borgerne er blevet, og hvor ringe redigeringen er blevet, og hvor sjuskede, sølle og medflydende journalisterne er blevet. Mange har et ringe sprog, og roder rundt i ligge og lægge osv. og bytter rundt på millioner og milliarder osv. Og så er der det endeløse vrøvl om ligestilling, racisme og EUs lyksaligheder osv.

 75. Af Michael Vestergaard

  -

  Kabell er et betonhoved fra enhedslisten, og derfor uden interesse for virkeligheden og sine medborgeres vé og vel. For kommunister er teorier og fantasier jo det vigtigste. Det er vel også dem og deres ignorante medløbere der har anlagt et hav af P-pladser der er forbeholdt invalider. Pladser der oftest står tomme 90-95 % af tiden. Man generer en masse almindelige bilister, fordi man hellere vil lefle for en minoritet som man påstår ikke kan tåle at bevæge sig 10-15 meter.

 76. Af M Ves

  -

  Enhedslisten er et gennemhyklerisk parti, og man skal ikke lade sig narre af de tuttenuttede frontfigurer, der snakker og snakker, men ikke aner hvad kommunisme er. EL lefler konstant for kvinderne, for de svage, de fattige, de arbejdsløse, de fattige og de socialt udstødte danskere, SAMTIDIG med at de går ind for den masseindstrømning af “berigere” der snart kan ruinere velfærdsstaten og afskaffe alt med ligeberettigelse, social velfærd, fred, sundhed og sikkerhed. Kommunisme ender ALTID og HVER GANG i løgn, idioti, vold, undertrykkelse, tyranni, terror og død. Læs selv om mange landes sørgelige og grufulde erfaringer med den røde fascisme/socialisme. (men falske og hykleriske radikale og “borgerlige” partier mv. kan selvfølgelig være lige så slemme. Det har nazier og islamister jo demonstreret.

 77. Af M Ves

  -

  KOMMUNISTISK OG FEMI-FASCISTISK POLITIK ER EN FARLIG TRUSSEL MOD DET DANSKE FOLKS LIV OG FREMTID….

  Enhedslisten er et gennemhyklerisk parti, og man skal ikke lade sig narre af de tuttenuttede frontfigurer, der snakker og snakker, men ikke aner hvad kommunisme er. EL lefler konstant for kvinderne, for de svage, de fattige, de arbejdsløse, de udplyndrede og de socialt udstødte danskere, SAMTIDIG med at de går ind for den masseindstrømning af “berigere” der snart kan ruinere velfærdsstaten og afskaffe alt med ligeberettigelse og social velfærd.

  Enhedslisten undergraver systematisk vi danskeres trivsel, familieliv, sundhed og sikkerhed. Og støtter den indvandring og islamisering af Danmark der har mangedoblet kriminaliteten og er ved at ende i “svenske” tilstande med vold, mord og hverdagsterror. Kommunisme ender ALTID og HVER GANG i løgn, idioti, vold, undertrykkelse, tyranni, terror og død. Læs selv om mange landes sørgelige og grufulde erfaringer med den røde fascisme/socialisme. ……… (Men falske og hykleriske “borgerlige”/skabsradikale partier mv. kan selvfølgelig være lige så slemme. Det har nazier og islamister jo demonstreret. Se 180gr!!

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 78. Af Kim P Olsen

  -

  Anita Mac

  Selv om det kan virke næsten ubegribeligt for dig, har nogle af os jobs, som kræver et automobil fordi den offentlige trafik er så jammerligt ringe.

  Hvis alle var hipstere, boede og arbejdede på Vesterbro og havde 5 minutter til daginstitutionen, kunne vi såmænd sagtens klare os med en Christianiacykel.

  Indtil det sker, vil der være biler i København ligesom i andre metropoler. Det må du bare leve med…

  Eller flyt til Christiania som jo er bilfri i den forstand, at hyklerne fra “Det Høje Råd” blot parkerer ude i det rådne samfund.

 79. Af Henrik Jensen

  -

  KIM P OLSEN

  Har du overvejet om “Trine” fra Valby eventuelt arbejdede på tider, hvor den offentlige transport er en by i Rusland – f. eks. møder kl. 04.30 eller har fyraften kl. 02.00. Og inden hun skal på arbejde, så skal hun lige aflevere ungerne og andre almindelige gøremål som bare ikke er ladsiggørlige i en Movia-bus.

  Den eneste forskel på mig og “Trine”, er faktisk at jeg ikke hedder “Trine”.

  Og bor du i en af udlejningsejendommene i Valby, så er parkeringspladser i forvejen en by i Rusland. Ofte må man parkere en halv kilometer fra sin gadedør.
  Morten Kabell har faktisk i mine øjne foreslået – og fået gennemført én god ting i forhold til biler og parkering i København (Valby). Fra nytår bliver der betalingsparkering i området hvor jeg bor. Så kan det da være, at man slipper for de langtidsparkerede biler der kommer til Valby for at tage tog til centrum, hvor det er endnu dyrere at parkere. Og dem der kommer i bil, for at tage busserne til Jylland fra Valby station. Hvilket gør, at borgerne i området ofte må køre forholdsvis langt væk fra bopælen for at finde parkering til den bil der er svær at undvære. Jeg giver gerne 740 kr. om året, hvis jeg kunne finde en parkeringsplads. Det eneste problem jeg ser er, at Københavns Kommuner som sædvanligt sælger flere parkeringstilladelser end der findes parkeringspladser i byen.

 80. Af jesper christensen

  -

  SVERIGE ER NU ET LAND HVOR VANVID, VOLD, MORD, HVERDAGS-TERROR, SOCIALE NEDTURE OG FAMILIETRAGEDIER ER VED AT VÆRE DET NORMALE.

  Iflg. feministerne og ligestillingsfanatikerne er kvinder meget bedre, klogere, stærkere og dygtigere end mænd. Det præker DR og politiken om året rundt.

  I Sverige troede man så på det, og mændene overlod al magt til de politiserende kvinder. Hvad de fik ud af det, er at det blå-gule land på få år er blevet forvandlet til en galeanstalt, en kaotisk hønsegård, et hverdagshelvede. Hvor hundredtusindvis af sagesløse borgere er ofre for påsatte brande, røverier, voldtægter, kølleslag, knivstik, vold og mord PLUS enorme velfærdsforringelser. PLUS at hele systemet er blevet fjendtligt og undertrykkende overfor mændene, familierne og børnene. De samme politik-kvinder, femi-fascister og “humanister” der påstod at de var meget bedre og klogere end mændene, er i fuld gang med at udskifte demokrati, velfærd og civilisation med falsk “berigelse”, med idioti, tyranni, elendighed og barbari.

 81. Af jesper christensen

  -

  SVERIGE ER NU ET LAND HVOR VANVID, VOLD, MORD, HVERDAGS-TERROR, SOCIALE NEDTURE OG FAMILIETRAGEDIER ER VED AT VÆRE DET NORMALE.

  Iflg. feministerne og ligestillingsfanatikerne er kvinder meget bedre, klogere, stærkere og dygtigere end mænd. Det præker DR og politiken året rundt (resten er i filtret)

 82. Af bent andersen

  -

  Også her i Danmark breder ondskaben sig. Se den korte avis, 180gr og snaphanen.

 83. Af bent andersen

  -

  Hen rik jen sen, dit indlæg ændrer ikke ved at det er åndssvagt at sætte 500 flere pladser af til el-biler, når de i forvejen er alt for mange pladser til el-biler. Og det ændrer ikke ved at danske bilister i forvejen tyranniseres af mafia-agtige politiske partier og P-firmaer der opfører sig som P-hajer.

 84. Af bent andersen

  -

  I det hele taget TYRANNISERES vi danskere med både lovsjusk, IT-skandaler, digitaliserings-idioti og tusinder af skøre regler og bureaukratiske påfund. F.eks. betyder Helle-Vestager regeringens nedlæggelse af motorkontorer mv., at folk i Sønderborg, Åbenrå, Haderslev og mange andre byer, nu skal køre op til 300 km frem og tilbage, hvor de før kunne nøjes med at spadsere hen til nærmeste kontor. Både kommunal-, skole- og sundhedsreformen og mange andre “reformer” er elitære svinestreger overfor befolkningen. Christiansborg er et intellektuelt og moralsk fallitbo.

 85. Af Javier Martinez

  -

  AF M VES – 18. AUGUST 2016 09:28
  “Enhedslisten er et gennemhyklerisk parti, og man skal ikke lade sig narre af de tuttenuttede frontfigurer, der snakker og snakker, men ikke aner hvad kommunisme er. EL lefler konstant for kvinderne, for de svage, de fattige, de arbejdsløse, de fattige og de socialt udstødte danskere, ”

  Ja, intet er værre for en borgerlig end at skulle bekymre sig om de svage, kvinder, arbejdsløse og social støtte…Det er deres værste mareridt en person, som gør dette..

 86. Af Ivan Holt

  -

  Er Danmark kun “nederen” , Det indtryk får man hver gang man læser HDPs blog el brok. Gå dog ind i politik og vis vejen, du ved åbenbart hvordan det ikke skal gøres. Sjovt nok, da du skrev om vidunderlige Brasilien “glemte” du lige den store mordrate,der desværre findes derovre. som er intet at regne mod manglende parkeringspladser i København.

 87. Af ole hansen

  -

  JM, enhedslisten er da ligeglad med de svage. De hykler bare at de er bekymrede. For den invasion og masseindvandring der er i gang, med ELs billigelse, vil ende med at smadre al velfærd, fred og kultur. Forstår du ikke det?

 88. Af ole hansen

  -

  Det skal indrømmes at det kan virke forvirrende at regeringen løkke også fører rød enhedsliste politik på mange områder.

 89. Af Javier Martinez

  -

  Preben, en af disse dage må du lære at forstå sammenhænge….

 90. Af Ole H

  -

  Det rabler igen for DHP.
  Er det stadigt ingen der har set hans påståede ph.d?

 91. Af Rosa.Harald Kristiansen

  -

  Den 17.08.2016 kl. 14.44 er der en Rosa Martinez, der kommer med en kommentar. Denne kommentar er ikke skrevet af mig. Det er måske JMartinez selv, der har skrevet det. Jeg ved det ikke?

  Jeg har skrevet et ganske lødigt indlæg vedr. trafik. Det fandt ikke nåde hos HDP. Jeg anbefaler, at HDP finder en garage. Det virker lidt uovervejet af en psykiater, at hænge en enkelt person ud, blot fordi politikeren er fra EL. Garage kunne evt. være en ide, man finder dem forskellige steder, f.eks. på Frederiksberg forskellige steder, samt i Nyhavn i nogle af gårdene. Nu ved jeg ikke hvor HDP bor. Blot en ide til en hårdt prøvet mand.

 92. Af Jan Johansen

  -

  Problemet (eller rettere sagt problemerne) med den voksende trafik til og fra København løses jo ikke med Københavns Kommunes amatøragtige tiltag omkring reducering af nogle få parkeringspladser i København. Snarere tværtimod! Skal det virkelig batte noget, bør vi fortsat flytte arbejdspladser ud af København. Det må nødvendigvis i første omgang gælde statslige arbejdspladser, men fremadrettet bør man favorisere nyetablerede private arbejdsgivere, der vælger at etablere sig i andre områder af landet. Hvordan det bør gøres, er vel muligt at finde ud af på Christiansborg. At det kan afstedkomme problemer for en del medarbejdere i eksisterende virksomheder, statslige såvel som private, bør kunne løses hen ad vejen, men vælger vi at lade stå til, bliver trafiksituationen blot værre og værre i København og tag bare de andre større byer med i overvejelserne.

 93. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “Chikane” ! —Hvorfor sidder vi her –når vi lige-så-godt kan gå ud i det gode vejr ? !!—-Så-snart kommunens –embedsmænd/kvinder (der har deres på det tørre) –med hensyn til,at drive den af for skatteborgernes penge ! ) –SÅ er deres eneste tanke ! –“Hvordan kan vi “tørre” –de naive borgere –endnu mere ! –Sådan er det ! –Vi ka ikke lide dem –og kommer ikke til det nogensinde !

 94. Af J L

  -

  Jeg boede i 14 år i Kartoffelrækkerne på Østerbro. Nu bor jeg på Frederiksberg, hvor jeg har boet i 28 år. Jeg har aldrig ejet en bil. Jeg transportere mig på cykel eller med offentlige transportmidler. Jeg tager sjældent ind til det indre København pga. trafikken, som gør det ulideligt at opholde sig der.

  For min skyld må biltrafikken i København gerne begrænses.

  Måske skulle HDP transporterer sig lidt mere på cykel i København.

  Hilsen Jesper Lund

 95. Af ole jessen

  -

  Kbhvns kommunes chikane af borgerne er een ting. Regeringens chikane af det danske folk er en anden ting. For regeringens chikane er så grov at den kan udvikle sig til den totale ødelæggelse af Danmarks velstand, velfærd, fred og sikkerhed. Dvs. til noget med undergang, folkedrab og massedød. Er tiden ikke inde til at forstå at regeringen er en trussel og en katastrofe, og at oppositionen også er uduelig. Nye partier må på banen.

 96. Af P. Torbensen

  -

  Til Javier Martinez.
  Det er undertegnet som afsender kommentar 18 august 2016-0059.
  Bliver forstyrret ,har gang i andre blogs og trykker send og en fortrydelses knap findes ikke,så ja kommentaren er ikke skarp-desværre indrømmet,shit happens .

  Det som skulle været uddybet er følgende.

  Vi er mange som er trætte af Kabel og miljø og teknik,især i Valby,se(17 august 2016-17.30)

  På hjørnet af Gammel Jernbanevej og Kirkevej nedrives en villa og et stort projekt med 5

  etager skal opføres og bliver opført,hen over hovedet på villa ejere og etage ejendommen

  bag ved,et stort skrummel i glas,stål og beton som stjæler lys og luft og er et

  “arkitektonisk”misfoster i bydelen og hvor beboere alt for sent er blevet adviseret-føj-flere
  eksempler kan nævnes.

  Almen forståelse for arkitektur og gamle bygninger og miljøer trædes kraftigt under fode og

  ødelægges i et hastigt tempo,måske set tidligere ingen nævnt ingen glemt,men nu i et

  foruroligt tempo i dagens København-Globalisering-udvikling etc.

  På toppen af Valby Bakke er nedrevet 2 smukke villaer-Kammahus i svinget ned til

  elefanterne,et omkring 8 etagers højt hus i glas stål og beton opføres med gul,blå og rød

  farve,lige klos op af gamle smukke bygninger.

  Brostenene på Ny Carlsbergvej og de smukke platan træer er fjernet og vejen asfalteret ,lovet genetablering om 10 år-min bare-total disrespekt.

  Det høje brune bæ hus på 26-28 etager over for Vestre Fængsel og kommende nye

  højhuse,står man i Istedgade og ser mod Enghave plads er himlen væk,højhuset står i
  vejen,kan blive ved,stopper nu.

  Nej vi tager lige projektet Christiansborgs gade ved havnen,endnu et misfoster rejser sig,gamle kanal bygninger og pakhuse af skærmes af glas,stål og beton-se selv efter.

  Jo Kabel har et ansvar som chef.

 97. Af Preben f1 Jensen

  -

  Dyrs skønhed kan påvirke mig meget, specielt de helt små.
  Er her nogle som har et par hamster til salg og lidt gaffa tape?

 98. Af R. Harald Kristensen

  -

  Kabel har ikke ansvar for arkitekturen i København. Det har Stadsarkitekten og vedkommendes embede. Du kan klage til Stadsarkitektembedet. Om det er til noget, skal jeg ikke kunne sige.

  I virkeligheden er det investorer du skal have fat i, det er pengefolkene, der bestemmer alt i København, ikke politikere og embedsmænd. Penge styrer udviklingen i København.

 99. Af Eskild Pedersen

  -

  J. Martinez skriver ironisk, at Morten Kabell skulle være intellegent. Det er da en påstand.
  Digteren Jens Hausgaard siger, at man godt kan være intelligent og alligevel ikke være ret klog. Det udsagn passer ganske godt på Morten Kabell,

 100. Af Helge Nørager

  -

  “EU er vred over Københavns luftforurening

  Danmark overholder ikke EU’s regler om forurening, og derfor truer EU nu med en retssag.”

  Kilde DR.

  Ups Henrik, kom med en kommentar til det i stedet 🙂

 101. Af bent thomsen

  -

  I Sverige ligner det at femi-fascister, kommunister og godheds-tosser ønsker at udslette den svenske nation. Det ligner begyndelsen til “elitens” udryddelse af svenskernes kultur og svenskerne selv. Se selv snaph, den korte, urias og 180gr.

 102. Af Mich Ves

  -

  Se dramatiske videofilm og læs ole hassel balch og as ger aa mund hos snaphanen, den korte avis, 180g og uriasposten.

 103. Af Mic Ves

  -

  Vores feminiserede naboland er i frit fald, dets fred og kultur er på vej mod sammenbrud, borgerkrig, død og ødelæggelse. Men det er ikke svenskerne der er angriberne.

  Hele Europa har kurs mod endeløse rædsler. Læs bøgerne “EU = Europas fjende” — “EU = Europas Undergang”.

 104. Af j nielsen

  -

  “Digteren Jens Hausgaard siger, at man godt kan være intelligent og alligevel ikke være ret klog.”

  Man kan også være intelligent og ikke rigtig klog.

  Hvem helvede er Jens Hausgaard.

 105. Af bent andersen

  -

  Det er skandaløst som kommunisten kabell fra enhedslisten fører sig frem med bilist fjendsk politik. En bil er et transportmiddel som er uundværligt hvis Danmark ikke skal gå i stå. Men desværre er skør, asocial og menneskefjendsk politik blevet hverdagspolitik, og V, K og EL, SF, S, R og alternativet m.fl. kappes nærmest om at foreslå udspil og “reformer” der kan genere og udsuge borgerne. SE OVENFOR den 18. kl. 9.45 og 11.49!!

 106. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTENSEN – 18. AUGUST 2016 22:40, her tager du fuldstændig fejl. Hvis det var pengemændene, der bestemte, så havde der ingen grund været for HDP at skrive denne blog. Så havde der været firsporet bred asfalt på kryds og tværs gennem byen. Og fine områder væltet for at lave parkeringspladser. Man var godt på vej i den retning i begyndelsen af 1960erne med planerne om søringen, og med byggerier i den indre by. Se bare ‘ørkenpaladset’, Gutenberghus’ domicil midt i den gamle del af byen. Det var vist godt, at man kom på bedre tanker. Noget lignende skete i det centrale Aarhus, hvor fine gamle bygninger blev revet ned og f.eks. gav plads til Salling. Så det var nok en sygdom i datiden, der blev kureret. Så på den måde er den nuværende politik kun i forlængelse af nu snart 60 års tidligere politik. Det er jo også derfor, København er blevet så attraktiv, så velhavende mennesker flytter dertil fra de nordlige forstæder. Igen en udvikling man ser overalt, også i udlandet.

 107. Af Javier Martinez

  -

  “Desværre lever ikke alle op til det, man kan forvente af en ansvarlig politiker og en af de værste af slagsen, der vil lovgive meningsløst, er Københavns miljø- og teknikborgmester Morten Kabell.”

  HDP mener naturligvis at banditter i habitterne i LA er gode og ansvarlige mennesker, såvel som fadbamsen med hans mange korruptionssager , v revisorer generelt og Messerschmidt og Espersen i den groveste politiske skandale som kører lige nu..Den er så grov at man må gå udfra at de to smides ud af folketinget og politik når det er slut…

  Kabelll derimod er blot en helt, der tør snakke eliten imod, og sætte et par el bil parkeringspladser op som en anden “venstrefas cist” siger HDP..Perspektivering er vist ikke psykiaterens stærkeste side?

 108. Af Javier Martinez

  -

  “Digteren Jens H ausgaard siger, at man godt kan være intelligent ”

  At Hausgaard skulle være digter, endvidere at en j yde kan være poetisk eller intelligent, er godt nok at blæse og have mel i munden på samme tidspunkt..Næ, den er en ommer du!
  Lav lillebæltsbroen om til en fast g rænsebom. Ikke flere V og DF j yder skal komme, og de skal betale vejtold og adgangsskat for at passere!

  En sniksnak om vejret og kornets høst i år, betyder ikke en dyb og smuk poetisk vinkling om livets essens…

 109. Af Kim P Olsen

  -

  Messerschmidt sidder ikke i Folketinget, men hvor skulle du vide det fra Martini.

  Du er uvidende, ikke nødvendigvis dum, men uvidende som i ignorant.

 110. Af Javier Martinez

  -

  Nå ja, EU parlamentet ja..Mindre korrupt bliver han dog ikke af den grund..

 111. Af Teddy bjørne Olsen --tegner

  -

  Chikane af borgerne ! –ER det, når “det offentlige ” Forlanger : Navn Adr. o.s.v.–Hvis vi skal (gøre dem den tjeneste ) AT: Meddele AT: Der farer rotter rundt på græsplænerne –i parker –og på græsplænerne omkring vores huse !—VI kan jo sagtens have lyst til AT : Skrive noget grimt ! –TIL de nævenyttige –smalsporede off. embedsmænd/MK ! –De har mindre hjerne “end en grønært” ! –Men det har de åbenbart lov til, at have –når de er off. luxus-hyre-modtagere !

 112. Af Javier Martinez

  -

  MHT. V og DF korruption læser vi nu at Søren Pind vil indespære indbrudstyve i sommerferien…Artiklen nævner ikke decideret at de skal have begået kriminalitet for at kunne bure den ud i sommerferier mv.

  Jeg kom til at tænke på om det så ikke ville være fair at få fadbamsen og de andre blå penge kriminelle, spærret inde i folketings sæsonen? De kunne så evt. sættes på fri fod i folketingets lange sommerferie?

  http://www.politiko.dk/nyheder/soeren-pind-vil-sende-tyve-bag-tremmer-i-sommerferien

 113. Af Gitte Kristensen

  -

  Javier Martinez – Du skulle vel aldrig kommenterer bare for at kommenterer? Det du skriver er helt væk, og virker som om, at du faktisk ikke har læst artiklen overhovedet, for det er da en ret god pointe manden frembringer – Hvorfor skabe idioti ud fra ideologiske synspunkter fremfor at være pragmatisk

 114. Af Niels Peter Lemche

  -

  GITTE KRISTENSEN, lad ham være. Du får bare en møgspand i hovedet. Bare se, hvordan han svarer på denne lille besked.

  Så længe Berlingeren tåler ham, er der ikke noget at gøre. Men han har allerede jaget adskillige væk.

 115. Af Javier Martinez

  -

  At skrive andres navne ind i papirer–og gør dem ansvarlig-uden deres viden som Messerschmidt og Espersen har gjort, er så dybt korrupt og kriminelt at hvis der var nogen anstændighed i Dansk politik, vil dette betyde at de måtte forlade DF og Dansk politik.

 116. Af J. Ha ns en

  -

  AF J NI ELSEN – 19. AUGUST 2016 08:32
  “Hvem helvede er Jen s Hausgaard.”

  Ikke godt at vide.
  Jeg kender en sanger som hedder Niels Hausgaard.

 117. Af J. Ha ns en

  -

  AF J NI ELSEN – 19. AUGUST 2016 08:30
  “Hvem helvede er Jen s Hausgaard.”

  Ikke godt at vide.
  Jeg kender en sanger som hedder Niels Hausgaard.

 118. Af M Hansen

  -

  Det kan have sine udfordringer at bo i en storby- her tænker jeg ikke på trafikkaos og luftforurening ej heller på manglende P-pladser.
  Næh nej ! Jeg tænker på de arrangementer der bliver afviklet i byen , hvor det er nødvendigt at spærre gader af for at kunne afvikle disse.
  Som eksempler kan nævnes Distortion gadefesten der blev afviklet i juni og som gav mange borgere søvnløse nætter på grund af musikstøj – imorgen lørdag er der så Copenhagen pride festival for bøsser- lesbiske og transeksuelle -læg hertil forskellige sportsarrangementer der også kræver gadeafspærringer.
  Alt dette gør det spændende og sjovt at bo i København , men hvis man ikke kan leve uden en parkeringsplads skal man da overveje om man bor og arbejder det rigtige sted.

 119. Af j nielsen

  -

  “Du skulle vel aldrig kommenterer bare for at kommenterer?”

  Aaarrgghhhh!!

 120. Af j nielsen

  -

  Hvis en parkeringsplads koster en halv million, så er det mere end de fleste af de biler der triller rundt omkring i landet.

  Så er det det man skal udstille på den næste bilmesse. En tom drejeskive: En plads!

  This year’s model. Hvor er den flot! Men har vi råd… den er ikke ret stor … en halv meter kortere end 2015’eren og som noget nyt også begrænset i højden. Men vi kan lukke lidt luft ud af dækkene.

  Alligevel … bedst at sikre sig en. Der skal nok blive rift om dem, før man ser sig om er der udsolgt. Næste år kan vi måske se på en bil.

 121. Af Javier Martinez

  -

  “Hvorfor skabe idioti ud fra ideologiske synspunkter fremfor at være pragmatisk”
  Gitte

  Tror hvad du forsøger at fremstamme her, er noget om at man skal acceptere negativ,falsk ideologisk propaganda pragmatisk uden kritik? I så tilfælde nej!

  NPL
  “Så længe Berlingeren tåler ham, er der ikke noget at gøre.”

  Ja, “den store demokrat og ytringsfriheds forkæmper” viser igen sin anti-demokratiske tilgang, mens han er første til personangreb altid, og svinskheder..Du må ned i logen og mødes med vennerne der, og få frustrationerne ud via lidt hemmelige håndtryk og andre mandligheder, eller hvad i nu laver der..

 122. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Beklager Niels Peter Lemche.
  Har beskæftiget mig med byggeri i over 30 år. Det er ganske rigtigt, det er økonomien, der styrer. Ville ønske, at det var anderledes, så havde vi måske mindre byggeaktivitet og bedre kvalitet. Udviklere scorer mindst 25% af byggesummen. Love og regulativer holder selvfølgelig, de værste motorveje ude af byerne.

 123. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Rotterne kan også være på loftet TBO.

  En person, der ikke kender Niels Hausgaard er ikke dansk.

 124. Af Morten Bo Johansen

  -

  HDP, du burde glæde dig over en politiker som Morten Kabell, der er visionær og som ved at fremtiden handler om grøn teknologi, og som også vil gøre noget for at indskrænke den støjende og forurenende bilisme i København. Som læge kan du vel ikke være interesseret i at folk dør af kredsløbssygdomme som følge af partikelforurening? Folk dør faktisk også p.g.a. trafikstøj – den fører til dårlig søvn, forhøjet blodtryk og hjerte-/karlidelser. Tag din cykel, HDP og vær glad!

 125. Af P Christensen

  -

  Nu ikke så hård ved gamle Kjøwenhawn.
  Kun få steder i verden har man kombinationen af så høj beskatning
  og så pivringe kvalitet på sin infrastruktur.
  Vejene blev sidst asfalteret omkring 1971,
  thi de stadigt større skatteprovenuer siden er primært gået til forsørgelse af de af “venstrefløjen” skabte parallelsamfund.

 126. Af Javier Martinez

  -

  De 8 sporede motorveje der bygges i Jylland til jyder fra DF og V på gule nummerplader alle, er udover deres nytteløshed og valgflæsk, Danmarkshistoriens største spild af offentlige ressourcer.

  Samme ser vi under den nuværende Jyderegeringen som er ved at overfører alle statslige arbejdspladser til Udkants Jylland hvor udkants V og DF ere nu skal bestyrer arbejdet..Seneste eksempel er politiskolen der flyttes dertil..Nu skal københavnere også misbruges via en invasion af jyske betjente..
  Det næste bliver nok at københavnere skal parkere i Jylland og bruge Jysk offentlig transport`?

  En ny vejskat ift. antal af kørte km vil være på sin plads..Bilafgifterne skal også stige kraftigt!

 127. Af Javier Martinez

  -

  Dem der kritisere manglende parkeringspladser mest højtlydt er naturligvis og tilfældigvis dem der ikke skal bo i forureningen 24/7 eller har børn i Centrum….De må lærer at være lidt mere humanistiske over for deres medmennesker og bekymret for andres ve og vel..Desværre tror jeg mht. det borgerlige dyr her, at kun forbud har præventiv virkning..Det hjælper ikke blot at snakke til deres “menneskelige” side! Den går direkte udenom her.

 128. Af Niels Peter Lemche

  -

  Her ser vi hvordan geniet JAVIER MARTINEZ “argumenterer”. Jeg tvivler på, at han kan finde en eneste 8-sporet motorvej Danmark bortset fra dele af Købe Bugt-motervejen. Han vil sikkert bare være morsom; men sådan en tåbelighed gør bare, at folk springer forbi hovedrystende., og det bekræfter blot en sygelig trang til at gøre sig bemærket.

 129. Af M Hansen

  -

  Det er jo netop derfor at man udbygger metroen så den geografisk dækker et større område af København .
  Men man kan da også vælge at dække søerne til og på den måde udbygge infrastrukturen til glæde for bilisterne- utopi nej! Det er skam en tanke der har været oppe og vende tidligere.
  Men er det ikke ligesom at byens charme forsvinder med dette, og er det det værd?
  Det er jo middelalderbyen København der er kernen som giver København sin helt specielle charme.

 130. Af Lene H Madsen

  -

  ” Jeg tvivler på, at han kan finde en eneste 8-sporet motorvej Danmark bortset fra dele af Købe Bugt-motervejen. Han vil sikkert bare være morsom; men sådan en tåbelighed gør bare, at folk springer forbi hovedrystende., og det bekræfter blot en sygelig trang til at gøre sig bemærket.”

  Det kunne ligeså godt være en selv beskrivelse Lemche… Samt vennerne.
  Findes der dage i ugen hvor du/ i har lukket for din/ jeres pc og IKKE gør dig/ jer bemærket?
  Kik i spejlet og han/hun vil med garanti vinke tilbage…………….

 131. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I København ligger der tusindvis af arbejdspladser. Arbejdssøgende kører fra sovebyer til København, Århus og andre store byer. De søger alle parkeringspladser. Infrastrukturen omkring København er underdimensioneret. Billetpriser til tog, busser og metro er for høje. For få bruger kollektiv transport. Alt dette giver for intens trafik i byerne og parkeringskaos. Folk i byerne kan have brug for en bil ligesom andre, selv om de cykler, tager metro, bus og tog til daglig. De har behov for at stille deres bil et sted. KBHs kommune bygger parkeringshuse, men de rækker ikke.

  Travle mennesker bruger bilen, når de skal hente børn inden daginstitutionernes lukketid, f.eks. dem fra sovebyerne. Derfor bruger mennesker fra sovebyerne biler, deres biler fylder inde i byerne, sviner og slider på vejene.

  Bedre og billigere kollektiv trafik kunne være mere til at forbedre lidt af denne trafikkaos. Her gælder politisk vilje. Denne vilje er bare ikke eksisterende.

 132. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Dette kaos, skulle der stå, beklager

 133. Af Kim P Olsen

  -

  Det er almindeligt kendt, at Martini er totalt faktaresistent. De 8-sporede motorveje er blot den seneste idiotiske påstand i en perlerække af totalt nonsens fra ham.

 134. Af Javier Martinez

  -

  “jeg tvivler på, at han kan finde en eneste 8-sporet motorvej Danmark bortset fra dele af Købe Bugt-motervejen”
  AF NIELS PET ER LEMCHE – 19. AUGUST 2016 19:12

  Overdrivelse og gentagelse fremmer forståelsen hos visse mennesker..Og man skal være en god humanist og hjælpe alle til forståelse…

  “Men man kan da også vælge at dække søerne til og på den måde udbygge infrastrukturen til glæde for bilisterne- utopi nej!”

  Hvis man byggede en overdækning til søerne måske i 3 eller 4 niveauer, kunne alle biler fra indre by nok holde der så godt som, hvis dette kunne indføre et bilfri indre i resten af byen ville det skam være en god ide for de borgere der bor og parkere i indre by….Ville ikke være meget liv tilbage i søerne, men det er der ikke alligevel ikke i den forurenet sump..

  “Biltrafikken
  Gennem søsnittet er bilernes antal i dagtimerne fra 2010 til
  2011 faldet med 16.300 fra 284.900 til 268.600, og gennem
  kommunegrænsen er tallet faldet med 6.300 fra 535.700 til
  529.400.
  Siden 1993 er biltrafikarbejdet (antal kørte kilometer på et
  hverdagsdøgn på det københavnske vejnet) steget hvert år.
  Denne tendens blev først brudt i 2008, hvorefter biltrafikarbejdet
  er faldet. Biltrafikarbejdet er samlet set faldet fra
  4,82 til 4,79 millioner km fra 2010 til 2011.
  I alt køres der på en hverdag 4,79 millioner km på de københavnske
  veje. På de regionale veje køres der ca. 2,40 millioner
  km. Fordelingsgaderne tegner sig for ca. 1,17 millioner
  km, bydelsgaderne for ca. 0,65 millioner km og strøggaderne
  for ca. 0,21 millioner km, mens der på de lokale veje køres ca.
  0,35 millioner km.”
  http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/947_97aSHW0cAO.pdf

  268.000 ville der ikke være plads til…Men 5o.ooo der ville også hjælpe meget..Men søerne er befolket med nogen af byens dyreste lejligheder, så de blå vil råbe op om udsigten til en parkeringsplads ved søerne.

  En anden mulighed-som geografisk giver mere mening for folk, kunne være en overdækning med parkeringsplads over byens tognet..Måske begge.

  Det er alment kendt at K O ikke vil være istand til at bruge en cykel, ej med tre hjul…

 135. Af Uffe Staulund

  -

  Socialdemokratiet har altid haft den dårlige vane at holde sig ved magten ved hjælp at socialister, som hader biler. Borgmesterposten skal med fandens vold og magt, forblive socialdemokratisk, prisen har været en borgmesterpost til en rabiat socialist. De rabiate hader bilister, som de sætter lig med kapitalister.

  Københavns Kommune får god hjælp af Regionerne til at genere bilisterne. Det er som om at det socialdemokratiske magtbegær betyder dårlig infrastruktur til skade for erhvervslivet og befolkningen, der belønnes med timelange køer.

  De motorveje der er omkring København stopper i myldretiden på grund af en uigennemtænkt infrastruktur. Det er med til at stresse de arbejdende, som skal hjem og hente børn.

  Man behøver ikke være trafikforsker for at se, at den er helt gal med motoring 3 i myldretiden.
  Den indre by er et forurenigshelvede, fordi Kommunen ikke vil lave en havnetunnel.

  Om det er teknikerne eller politikerne der er skyld i det makværk som motorring 3 er ved jeg ikke, men begavede tekniker kan løse det, selv om det koster nogle eksproprierede ejendomme og kolonihaver,

 136. Af Niels Peter Lemche

  -

  Flot LENE H MADSEN, et virkelig flot bidrag til denne blog!

 137. Af Javier Martinez

  -

  “Socialdemokratiet har altid haft den dårlige vane at holde sig ved magten ved hjælp at socialister, som hader biler. ”

  Socialister og bilen kom på samme tidspunkt…Fremskridt følges ad…Nu er det socialisternes opgave at få bilen gjort grøn i denne tid..Og de forsøger da, som kaball..

  Personligt er jeg af den mening, at alle nye motorvej og vejudvidelser skal gå igennem blå kommuner!

 138. Af P Christensen

  -

  For min skyld må man gerne fjerne bilerne fra (centrum af) København.
  Men hvad vil byen leve af?
  Den er proppet med (importerede) sociale klienter og problemer, der hele
  tiden fordrer, at det offentlige har sugerøret ned i borgernes lommer.

 139. Af Helge Nørager

  -

  “Af Niels Peter Lemche – 19. august 2016 19:12

  Her ser vi hvordan geniet JAVIER MARTINEZ “argumenterer”. Jeg tvivler på, at han kan finde en eneste 8-sporet motorvej Danmark bortset fra dele af Købe Bugt-motervejen. Han vil sikkert bare være morsom; men sådan en tåbelighed gør bare, at folk springer forbi hovedrystende., og det bekræfter blot en sygelig trang til at gøre sig bemærket.”

  Købe bugt, hvor ligger den ?, i Sverige måske.
  Motervejen, er det nu en ny form for eksplosionsfarlig strækning i Afghanistan ?.

  Niels Peter, hvis de allerede har nedslidt eller tilsvinet med fingersnavs det tilsendte tastatur, skal jeg gerne sende dem et nyt.
  Ellers er de igen stresset og har højt blodtryk af raseri over blog indlæg og derfor staver af helvede til.
  Hvilket ville være rart at se dem indrømme.

 140. Af Javier Martinez

  -

  AF P CHRISTENSEN – 19. AUGUST 2016 22:18
  “For min skyld må man gerne fjerne bilerne fra (centrum af) København.
  Men hvad vil byen leve af?”

  Ville ikke betyde en disse mht. kommunens økonomiske udvikling, udover i positiv retning!..Blot betyde mange flere commuters og flere penge til bedre service i offentlig transport, billigere taxier nok også, renere luft, mindre sygdom, færre hospitalsudgifter, færre ulykker.
  Naturligvis skal nødvendige biler, varebiler mv. stadig have adgang. Men dette kan gøres mestendel om natten..Rent win win bliver det! Glem ikke borgerlige der kom til at tale med folket i offentlig transport modsat i dag? En helt ny samfundsforståelse grupperne imellem vil der komme til mht. samfundsproblemerne.

 141. Af P. Torbensen

  -

  Los Angeles -englenes by stoppede for 10 år siden udbygningen af deres motorvejs projekter med en erfaring og erkendelse af,at jo flere motorveje vi bygger, blot forøger antallet af biler
  signifikant som igen kræver nye motorveje,vi kan ikke bygge os ud af problemerne.,de satte sporvogne på en vigtig central motorvej og udbygningen fortsætter med gode resultater og det i en af de største byer med den største trafiktæthed i USA,55 års erfaring og erkendelse.

 142. Af Javier Martinez

  -

  “Københavns Kommunes chikane af borgerne”
  HDP

  HDP mener at blå liberalister, og deres dyt er eneste type af borger der eksistere der eksitere i københavns kommune…Borger benovelsen er uden tvivl direkte proportionelt mht. prisen af dytten ejet?..

  Cand. kruk bil her minder lidt om den tårevældende sang af Peter Belli og langtids truck chaufføren?
  Eller måske Peter Belli og spritbilisten?
  https://www.youtube.com/watch?v=bwFmDQDtq98

 143. Af jesper christensen

  -

  Regeringen/sundhedsstyrelsen er nu blevet så kynisk, at den gerne lader tusinder af patienter lide og dø, fordi man hellere vil spare nogle penge. Så der kan blive råd til at servicere de stadig flere migranter fra Afrika og Arabien. Læs 180gr.

 144. Af P. Torbensen

  -

  Her en smuk sang som også handler om kollektiv trafik,som er løsningen og den er gammel.
  https://www.youtube.com/watch?v=Dy45r6rOrdw

 145. Af Uffe Staulund

  -

  @ P. Torbensen,

  Det er smukke billeder, men en sådan smuk underverden vil ikke leve ret længe i denne verden, fordi kreative kunstnere vil dekorere det med graffiti.

  Københavns city kan heller ikke omdannes til et gigant udgave af den gamle by i Århus.

  De sørgelige er at politikeren fortsætter i det spor som er bygget på mangel på visioner og fremadrettethed, på trods af, at de har været på 100’vis af rejser til Berlin og Paris.

 146. Af ole jessen

  -

  Kbhvns chikane af borgerne er een ting, men regeringens chikane, plyndring og tyrannisering af hele Danmark er en anden ting. Se diverse indlæg ovenfor.

 147. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE NØRAGER – 19. AUGUST 2016 22:28,

  Måske du skulle have nye briller, eller skolepengene tilbage. Du kan ikke mene det alvorlig.

  Eller fik du bare lyst til at skrive noget?

 148. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jesper Christensen,

  Dit spørgsmål kan formodentlig besvares med at IT ressourcerne er små og få i Berlingske media, og blogejerne betales efter indlæg og måske efter klik, thi det er annoncerne Berlinske lever af.

  Berlinske har formodentlig købt en billig robot, som kun kan læse ‘en dimensionalt’, derfor de propper i blog flowet.

  I denne fusions tid ville det være dejligt med en fusion mellem Berlingske og JP.

  Berlinske’s håndtering af kunder og JP’ typografi, som gør den nem at læse.

  Begge bladhuse burde sættes til at spionere BBC’s gratis hjemmeside.

 149. Af R. Harald Kristiansen

  -

  P. Christensen
  Københavns Kommune og Frederiksberg er faktisk blevet for dyre kommuner for de mindre bemidlede, således er din antagelse ikke korrekt længere. Gå ind på Danmarks Statistik og tjek tallene.

  På Frederiksberg er en stuelejlighed på omkring 90 m2 solgt for knapt 3.9 millioner kroner, så jeg hos en ejendomsmægler. M2 prisen ligger på 35-45.000 kr. Det er vist ikke for lavlønsgrupperne, at købe den slags lejligheder. Dette er den samme udvikling som i andre storbyer, verden over.

  Der har i mange år været et krav om, at boligmassen i byerne skal bestå af 25% socialt boligbyggeri, for at sikre diversitet.

  At der er nogle byggerier, hvor der kun bor indvandrere, er desværre rigtigt. Dette har hverken blå, grønne, eller røde partier forhindret. De politiske partier har for travlt med at anklage hinanden for, hvis skyld det er, at der er opstået indvandrertunge ghettodannelser.

  Kommunerne kunne anvise anderledes, men det gør de ikke noget ved. HDP har skrevet om de 25% før. Derfor har dette været drøftet her før, på grund af regeringens ønsker om ændringer.

  Jeg mener, at den bedste by, er en by med stor diversitet. Det er en levende by. En by kun bestående af rigmænd er en syg by. Læs Hermann Hesses novelle om byen. Byens opståen og forfald.

 150. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg vil præcisere, at med de 25% mener jeg nyere bebyggelser. Den gamle boligmasse er selvfølgelig ikke omfattet af disse regler.

 151. Af R. Harald Kristensen

  -

  Helge Nørager
  Hvis De vil andvende De, så må De skrive De med stort. De, Dem, Deres. I skrives også med stort I.

  Jeg kan dog betro Dem, at jeg selv ikke altid staver/skriver korrekt. Det er der meget få, der gør.

 152. Af jørgen hansen

  -

  Mon ikke aviserne nærmere lever af statstilskud? Tante B er da ligeglad med antallet af læsere her, eftersom hun favoriserer debatsabotører og lader dem overfylde debatterne med vrøvl, pjat og nonsens. Her er de fleste seriøse læsere og bloggere da forlængst væk. Der er jo mange andre tilbud, f.eks. jp-jalving, den korte, snaph, 180g og urias.

 153. Af jørgen hansen

  -

  At politikerborgens boligpolitik ikke bare er asocial, men forrykt og forbryderisk, bliver hurtigt klart hvis man studerer hvad der foregår af skumle og nedrige ting på boligområdet. Har vi stadig demokrati, eller bor vi i et mafialand?

 154. Af Javier Martinez

  -

  AF R. HARALD KRISTENSEN – 20. AUGUST 2016 10:49
  “Helge Nørager
  Hvis De vil andvende De, ”

  Vil godt lige bruge muligheden til at påpege at “andvende” anvender man kun når man serverer and, forbereder den eller slagter den i Danmark…

 155. Af Javier Martinez

  -

  “Hvis De vil andvende De, ”

  PS…Heller ikke nødvendigt at sige De til en And i Danmark. Det er en and der må gå rundt i Island, at sådan forholder det sig her? Næ, vi bruger Du formen her!

 156. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Teddy
  Dine rottehistorier minder en om
  30/40 ernes sprogbrug, syd for grænsen.

  Jeg har taget screenshots af alle dine kommentarer hos Tom Jensen, mm., om du nu eksisterer, eller er en troll.

  Kommentarene er nu samlet til et bestemt formål.

  Har du tænkt på, at Tom Jensen har fået dig ud af hullet for at bevise sin egen tese. Læste du det han skrev om? Måske er du bare ansat til at svine andre til , for at få gang i debatten. Tænk hvis du bare er en politiker fra det nye yderste højre, en der har mistet sig? Eller er du det man på engelsks kalder srm.

  TBO jeg har skabt mange arbejdspladser i det private og har en lang videregående uddannelse, med overbygning. Jeg er aldrig misundelig på nogen, især ikke på fagligt dårlige fagfæller.
  Kærlig hilsen Rosa

 157. Af Niels Peter Lemche

  -

  I øvrigt må den nye plan, der er offentliggjort i dag her i Berlingeren da glæde GDP: Her skal der bygges by med infrastruktur, så det batter. Malmø bliver virkelig til København M, og skåne en del af Københavnstrup. Men har de husket at tænke på vandkvaliteten i Østersøen?

  Men der bliver da plads til HDPs dyt.

 158. Af jan nielsen

  -

  Ja, hvis bare Malmø og Kbhavn bliver til een by, vil vi det blive til enorm “BERIGELSE” for os alle. Ingen tvivl om det. I Malmø er det jo “BERIGERNE” der præger hverdagslivet. Se snaphanen og 180gr.

 159. Af R. Haraldd Kristensen

  -

  Jeg skriver altid andvende med to d er, så er livet lidt morsomt Martinez, fordi vi talte om dder og hr. Andd.

  Selvfølgelig staves anvende kun med et d. Det har ddu “fuld stændig” ret i. DDu er ikke ddislektisk ddr. Martinez, din fætter Ali er bare ikke altidd hjemme, når ddu skal skrive. Jeg kan bare godt lide dd er.

 160. Af Javier Martinez

  -

  Folk må for min skyld gerne skrive and som de har lyst til!

  AF NIELS PETER LEMC HE – 20. AUGUST 2016 17:17
  “I øvrigt må den nye plan, der er offentliggjort i dag her i Berlingeren da glæde GDP:”

  Den nye plan kommer absolut ikke til at gavne gross domestic production..Tværtimod’! Det er en venstre skrøne at hver gang man bygger en 8 sporet motorvej i nordjylland , kommer der automatisk 18 milliarder mere i statskassen om året.

  PS sender lige mit indlæg i TJ om de forfærdelige nye tal avisen er kommet med, for at være sikker på at den kommer frem..
  “8 grunde til at social media-hadet ikke er udtryk for demokratiets undergang”

  Behøves også kun en enkelt! Nemlig den at de rigeste 10% kun betaler en tredjedel af skatten, mens de ejer 67% af værdierne!
  ..http://www.b.dk/nationalt/de-rigeste-danskere-betaler-214-milliarder-i-skat

  Altså et absolut l atterligt beløb som kun bliver mindre jo mere man nærmer sig top 0.05%! Derudover tager beløbet ingen gang forbehold for det de får retur på den ene eller anden måde…

  En stor velfærds omrokering ville være på sin plads for at redde demokratiet fra der untergang og det renlivet p lutokrati uden ytringsfrihed…Man kunne starte med selvbetaling på skoler, hospitaler, universiteter for deres unge. Såvel som stop af offentlige pensioner, varmetilskud, mv…Og derudover indfører man naturligvis med det samme Thomas Pickettys skat på værdier og ikke blot indkomst…Kun denne vil kunne få rettet op på de forfærdelige tal i dagens tanten… Der mangler dannelse mht. korrekte skattebetalinger i landet..Og det kan meget vel blive demokratiets undergang hvorledes eliten og industrien betaler mindre og mindre skat hver evig eneste år..Nu kommer DF og sænker dem igen..Vent bare, de kommer kun til at betyde endnu færre skatteindbetalinger i top 1% især.

 161. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Hvar eru rotturnar núna bangsi minn, eru þær á loftinu hjá þér? Nei þær eru á bílastæðinu hjá geðlækninum.

 162. Af Kim P Olsen

  -

  NPL
  Glem nu ikke Martinis plan om at inddæmme Østersøen og sælge vandet. Det er endda en af hans mere gennemtænkte planer – ifølge ham selv.

  Der er selvfølgelig lige detaljen at halvdelen er saltvand, men detaljer rører ikke store tænkere 🙂

 163. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Martinez. Du er så glad for Island, derfor har jeg lavet to lektioner på islandsk. I den første lektion mangler der et n i ordet bangsi. Beklager.

  Lidt sjov skal man have en lørdag aften, når man bliver nød til at være på arbejde i firmaet.

 164. Af Javier Martinez

  -

  Nu er det vist over lilleko´s sengetid? Men forslaget er sådan set ikke dumt, selvom jeg nu ikke er kommet med det før..Det “border” det geniale…Ferskvand bedømmes af de fleste eksperter til at blive den nye olie,,Og pga. klimaforandringer vil der være mindre og mindre af den på den sydlige halvkugle. Som allerede sker år for år…Her er lille pdf fil du kan læse om det, og komme retur når færdig og du vil forstå lidt mere om problemstillingerne..
  h ttps://ww w.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf

  Godt klar over at forslaget ikke er dit..Men vi forventer nu også kun K.o på en trehjulet eller drøvty ggende citere større k øer derude!.. 🙂

  Rosa, Glad for at du fik hele forståelsen der…Har også en god en til Lemche i filteret..

 165. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Martinez
  Stol aldrig på Google Translate. Det kan give alvorlige problemer, især i firmaregi mm.

 166. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Berglinske´s tre misforståede journalister:- M. Ulveman, S. Domino, Kasper K. Sørensen.

  artiklen: “DE RIGESTE DANSKERE BETALER 214 MILLIARDER I SKAT”

  Her citerer man igen, de offentlige leverandøres DI hovedorganisations under afd. “CEPOS”,
  (uimodsagt som altid), via dummy vandrehistorien om, at de 10% rigeste Danskere, betaler
  langt hovedparten af skatterne, skønt netop hovedparten af de højeste indtægter i Danmark,
  netop er generet via skatter, hvilket altså betyder, at de betalte skatter, er af skatteindtægter,
  og hvis skatteindtægter, enten slet ingen, eller kun ringe markeds-deregulering indeholder 🙁

  Dvs. hvad enten vi taler verdens højeste offentlige lønsum, skatte-subsidierede journalister,
  Møller, Håndværkere, Novo ansatte, 100% skattebetalt uddannelsessektor, (hvor kunderne
  tilmed SU skattebetales, som igen udløser kunstige kunder til de kunstige uddannelser), 98X
  kommunal adm., (8 stk, er nok)), lobbyaftalt skattegeneret salsfidus, 0 regioner bliver 8X stk
  osv., så er facit, at DK. har den største BNP belastning, af dette “markeds-immune setup”,
  hvorpå kompensations-kraften, atter må tage over, via individernes prismæssige tilpasninger,
  samt virksomhederne kompensere i kraft af outsource, med deraf dræning af KnowHow osv.

  FAKTUM ER DERFOR.. AT MAN BLOT BETALER SKATTER TIL EGET MARKEDS-IMMUNE OPHOLD”.

  Jeg skal derfor atter engang opfordre til, at man begår demokratisk produkttilpasning, sådan
  at det er borgerne som fastsætter hvad her skal tales om, hvordan, hvornår, samt elementet,
  at idet en interesseorganisation lukker usammenhængende lort ud, (hvilket sker konsekvent)
  så skal “Medie-borgerne”, (heraf frie konkurrence-underlagt erhverv), ej blot kunne modsige,
  men konfrontere pågældende organisation, såvel det er de frie markeds-underlagte som skal
  være de altdominerende, i stedet for den system-købte journalist, går til systemets egne folk.

 167. Af Kim P Olsen

  -

  Martini.
  Gå du blot i gang med at inddæmme Østersøen (som stadig består af en stor del saltvand). Er du rar at holde en pause fra bloggeriet imens!

 168. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Berlinskes tre journalister:- M. Ulveman, S. Domino, Kasper K. Sørensen. (1-2) pga. filteret.
  artiklen: “DE RIGESTE DANSKERE BETALER 214 MILLIARDER I SKAT”

  Her citerer man igen, de offentlige leverandøres DI hovedorganisations under afd. “CEPOS”,
  (uimodsagt som altid), via dummy vandrehistorien om, at de 10% rigeste Danskere, betaler
  langt hovedparten af skatterne, skønt netop hovedparten af de højeste indtægter i Danmark,
  netop er generet via skatter, hvilket altså betyder, at de betalte skatter, er af skatteindtægter,
  og hvis skatteindtægter, enten slet ingen, eller kun ringe markeds-deregulering indeholder 🙁

 169. Af Javier Martinez

  -

  Lidt sjov skal man have en lørdag aften, når man bliver nød til at være på arbejde i firmaet.
  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 20. AUGUST 2016 20:50

  Naturligvis…Alle lønmodtagere der arbejder kl. 20.50 lørdag aften er naturligvis b.bloggere.. 🙂
  Havde selv en karriere mor(som dig tilkendegivet)så ved hvorledes det var..Hun havde dog alt for travlt til at kommentere i B..Dertil skal du være alt for under arbejdet og betydningsløs!

  KO

  Drøvtyggeriet fortsætter…Er det drøvtygget ævl, hvad vi kan bygge lillebælt og storebælts broen af? Det er muligt..Kan du sende mig et eksempel?

  LP tsk tsk tsk…
  Viser endnu engang sin kunnen i matematisk evner til at tælle indlæg, og ej relatere til indhold..Desværre præcis definitionen på en psykopat, trold, og ubrugelig samfundsborgere..
  Dog har jeg læst at de kan bruges i diverse montone opgaver der ikke forlanger tanker, problemløsning og social interaktion?

 170. Af Niels Peter Lemche

  -

  I øvrigt har israelerne nu en teknik, der muliggør afvinding af havvand i den store stil, så det er vist egentlig kun et spørgsmål om ikke ret lang tid, før vandproblemerne kan løses. Men selvfølgelig vil anti-jøden Martini ikke høre herom.

 171. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Martinez og Kim
  Jeg er ikke blogger. Skriver ikke godt nok til at være blogger. Jeg havde en pause, det bliver man nød til at have når man arbejder alle ugens dage. 60-100 timer i lange perioder. Lidt blog lidt pjat.

  Der er mennesker, der har talt om at regulære Østersøen, af forskellige grunde, bl. et større ingeniørfirma. Det har jeg faktisk været med til at lave et projekt til, sammen med min mand og mit firma. Denne bestemte ide var faktisk vores. Projektet lavede vi i 2008.

 172. Af Hektor Heimlich

  -

  http://ekstrabladet.dk/112/draebt-efter-stenkast-paa-motorvej-kender-du-til-disse-sten/6250210
  Løkke og regeringen valgte dette, men det var ingen af dem selv, som blev dræbt!

 173. Af Hektor Heimlich

  -

  http://www.b.dk/nationalt/vi-lever-trods-alt-i-et-samfund-hvor-der-er-fokus-paa-ligestilling-mellem-koennen
  Løkke og regeringen valgte også dette, men de bliver ikke selv voldtaget.

 174. Af javier Martinez

  -

  NPL

  Det er velkendt at Israel stjæler vandet i Gaza og Egypten via underjordiske borringer..Ingen borer så dybt og langt som dem for at stjæle andres vand..Såvel som deres brug af chemtrails og geoengineering hertil….

  “Der er mennesker, der har talt om at regulære Østersøen,”

  Jeg vil nu mene at vandet flyder tide og standsmæssigt normalt altid? Måske mener du at hvis man oplæste et regulære til dem om hvorledes, at så kunne man få vandet til at opføre sig som ønsket?

 175. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Berlinske: vedr. artiklen: “DE RIGESTE DANSKERE BETALER 214 MILLIARDER I SKAT”

  Her citerer man atter vandrehistorien, at de 10% rigeste Danskere, betaler langt hovedparten
  af skatterne, skønt netop hovedparten af de højeste indtægter i Danmark, netop er generet
  via skatter, hvormed disse enten hele, halve, eller kvartvise skabte skatteindtægter, køre uden
  om markedet, idet her ingen deregulering eksistere, via individets frie økonomiske til/fravalg.

  Dvs. hvad enten vi taler verdens højeste offentlige lønsum, skatte-subsidierede journalister,
  Møller, Håndværkere, Novo ansatte, 100% skattebetalt uddannelsessektor, (hvor kunderne
  tilmed SU skattebetales, som igen udløser kunstige kunder til de kunstige uddannelser), 98X
  kommunal adm., (8 stk, er nok)), lobbyaftalt salgsfidus, regioner, etc etc., så er facit, at DK har
  den største BNP belastning, af dette værdiløse “markeds-immune setup”, som æder værdien..

  FAKTUM ER DERFOR.. AT MAN BLOT BETALER SKATTER TIL EGET MARKEDS-IMMUNE OPHOLD”,

  At blande Kirk familien, eller en Nettomedarbejder, (hvis begge er underlagt det frie marked),
  sammen med fake markeds-immuniseret this and that, som netop ikke ses reguleret via det
  enkelte individs vilje, økonomiske formåen, og ikke mindst mening og moral, som individet
  jo netop kan, hvad enten vi taler legoklodser, et hvilken burtik man vil frekventere, udstiller
  kun hvad organisationen CEPOS (reelt) er for en størrelse, såvel system-ludder-journalisten.

  Jeg skal derfor atter engang opfordre til, at man begår demokratisk produkttilpasning, sådan
  at det er borgerne som fastsætter hvad her skal tales om, hvordan, hvornår, samt elementet,
  at idet en interesseorganisation lukker usammenhængende lort ud, (hvilket sker konsekvent)
  så skal “Medie-borgerne”, (heraf frie konkurrence-underlagt erhverv), ej blot kunne modsige,
  men konfrontere pågældende organisation, såvel det er de frie markeds-underlagte som skal
  være de altdominerende, i stedet for den system-købte journalist, går til systemets egne folk.

 176. Af Kim P Olsen

  -

  R. Harald

  Det lyder interessant. Jeg kan ikke udelukke, at Martini har hørt om projektet og troet det var med henblik på at sælge vandet.

  Emnet interesserer ham åbenbart, for han har også skrevet, at USA stjæler vand fra Afrika (Derfor er der ørkener, er Martinis argument) ved at sprøjte kemikalier ud fra rutefly (de hvide streger i luften).

  Hvis det ikke var så tragisk med ham, kunne man vittigt beskrive ham som vand-vittig 🙂

 177. Af javier Martinez

  -

  lilleko,

  Viderefører blot dine egne vrangforestillinger fra debatten da! Men ja, du har da også nævnt international forretningsrejsende..Og den er nærmest den sjoveste af dem alle, når man nu kender dine kognitive muligheder.

  Mvh Liden Tue

 178. Af Kim P Olsen

  -

  Jamen, hvad er jeg så Martinez? Jeg kan jo dårligt være alt det du beskylder mig for på samme tid.

  Iøvrigt er din interesse for debattørernes stillinger meget mærkelig.

  Ingen er jo interesseret i hvad du laver.

  Hvorfor denne intense interesse?

  Det virker da en lille smule unormalt.

 179. Af Niels Peter Lemche

  -

  KIM P OLSEN – 21. AUGUST 2016 21:02, manden er jo rablende gal. Jeg fatter simpelthen ikke, at Berlingeren lader ham husere, som det passer ham på bloggene her. Så vidt jeg forstår, er der andre steder, aviser, hvor han simpelthen er blevet blokeret. Mon blogejeren overhovedet har læst sit eget regelsæt?

 180. Af Kim P Olsen

  -

  Ja….

  Jeg prøver at finde ud af, om han virkelig selv tror på det sludder og vrøvl han skriver.

  Det er jo himmelråbende sindssygt det meste.

  Forhåbentlig er han bare en provokatør. Hvis han mener hvad han skriver, burde Berlingske anstændigvis lægge en dæmper på ham. Han virker lidt uhyggelig i sin trang til at stalke andre debattører og bringe allehånde mærkværdige påstande om dem til torvs.

  De tolerantes intolerance forbløffer mig jævnt hen.

  Humanisternes inhumane opførsel ligeså.

 181. Af Kim P Olsen

  -

  Tænk at bruge bistandsklient og sindslidende som skældsord…. Så langt kan man åbenbart komme ned ad intolerancens rutchebane,

 182. Af Lars Petersen

  -

  Att. Berlingske. (1-2)

  ET DANSK AMATØR FORENINGSMEDLEM, BEKOSTER BORGERNE CA. 9 MIO. I GAGE PR. ÅR.

  I forlængelse af vandrehistorien, at de 1% rigeste, alene betaler 214 mia kr. i skat, vil jeg prøve
  at tegne idiotien op, ved at vi ser på et folketingsmedl. indkomst, versus “reel” nødvendighed

  F.eks. score et amatør foreningsmedlem, en (hjemmelavet) årsgage på godt 1,7 mio. skatte kr.
  når man lægger vederlag, tillæg, pension, ministerløn, eftervederlag, ministerpensioner, samt
  homemade statsrevisor titler sammen, og dernæst dividere svineriet ud på 179 medlemmer.

  Problemet er imidlertid, at nævnte 1,7 millioner skattekroner, som i øvrigt intet har med det
  ellers officielt angivende at gøre, af knapt 700.000 kroner,. bliver til rundt regnet +9 mio. kr.,
  så snart man ser på reelt krævede af fuldtidslønnede i folketinget, versus det faktuelle antal.

  DE SMÅ PARTIER AFSLØRE KORRUPTIONEN:
  Går man helt tilbage til den første Schlüter-regering i start 80érne og tilmed helt frem til 2001,
  og laver et tværsnit af mandaterne for De Radikale, CD, og Kristelig folkeparti, giver dette som
  jeg husker det, et snit mandattal på godt 7,77 mandater, eller deromkring… altså under 8 stk.

  Pt. har vi et Konservativt folkeparti, som mestre samtlige 26 udvalg, såvel man kan overskue
  at afholde voldsomt forlænget ferie, såvel vi skal huske at lægge et eksorbitant fravær oven
  i hatten, (via clearings-pjækkesystemet for stemmelighed i salen), hvilket al sammen betyder,
  at såfremt disse 6 konservative mandater, havde samme arb.tid, som alle andre, samt man
  gik ind og opsagde det demoraliserende rejseri, (hvis årsag end ikke ses værdi-evalueret), så
  afhængig af pjække-aktiviteten, vil 3,8 – 4,2 mandater sagtens kunne håndtere alle 26 udvalg..

 183. Af Lars Petersen

  -

  Att. Berlingske. (2-2)

  Det vil altså sige, at mindst 4,2 mandater, (forstået i snit naturligvis), er mere end vel rigeligt,
  hvilket udløser, at man er mindst 5,33X for mange af 1,7 mio. kr. hvormed skatteborgerne
  altså betaler godt 9 millioner pr. amatør foreningsmedlem, (og så er jeg tilmed meget flink).

  “ET FOLKETINGSMEDLEM TILHØRE 1% RIGESTE I FREDERIKSBERG KOMMUNE”
  http://finans.dk/pictures/article7448160.ece/ALTERNATES/master-free/OK_Cepos_tabel

  Ved at benytte jeres eget ref.grundlag, (CEPOS, se ovennævnte link), vil man se at 1,7 mio. kr.,
  udløser. at man tilhøre de 1% rigeste i Frederiksberg kommune, imens det reelle tal af 9 mio.,
  (da det er den totale omkostnings-belastning a 9 mio. pr. medlem som er tællende), bevirker,
  at man altså er dobbelt så rige som den aller rigeste ene procent i den rigeste kommune i DK.

  “OG SÅ KOM VI ENDELIG FREM TIL POINTEN”
  Nemlig, at her ingen tvivl er om, at disse amatør foreningsmedlemmer, betaler masser i skat,
  man da man betaler skatter af en markeds-immun skatteindkomst, som man åbenlyst aldrig
  skulle have været i nærheden af, og nationen DK, har verdensrekord af sådanne indkomster,
  duer det naturligvis ikke at henvise til isolerede skattebetalere, da det lamt indlysende hand
  -ler om. (H) (V) (O) (R) skattebetalingens indkomst “r e e l t” kommer fra, og om denne er en
  del af det frie valgs demokratiske vilje og kraft, eller om her er tale om stjålen tvangsbetaling.

  Undskyld længden, men kan ikke gøres kortere så snart vi taler homemade gage i folketinget

 184. Af javier Martinez

  -

  “Undskyld længden, men kan ikke gøres kortere så snart vi taler homemade gage i folketinget”
  Tsk , tsk LP

  Ævl tager tid og lang tids studerende før dens postering ja!…..Årtusinder siden at homo sapiens forstod denne første gang..

  “It matters, it always matters, to name rubbish as rubbish … to do otherwise is to legitimize it.”
  Salman Rushdie

 185. Af javier Martinez

  -

  “Tænk at bruge bistandsklient og sindslidende som skældsord…” ko

  Skal forsøge , nu du er disse, at være mere overbærende med dit ævl i fremtiden..

  NPL, som frimurer og religiøs kvaksalver er din mening ikke værdig at kommentere sådan set…

  ps indlæg i filteret støv. ring?
  Jeg har tidligere på denne blog forsøgt at forklare justitsminister Søren P ind.

  Hvis du taler til folk som et barn, har du fortjent et barnlig svar…
  Nu har Søren Pind endelig sagt noget fornuftigt, og det er vitterligt nok den første gang.og straks kommer de mest sorte kræfter frem og angriber sandheden..Sandheden er ilde hørt iblandt højreradikale..Hele deres univers ramler sammen, når et menneske påpeger deres r acisme, mulighed for t errorisme og generelt samfundsskadelighed og farlighed…

  “Nu kunne Sør en Pind gøre mere, end han gør, men abstrakte konventioner og overnationale institutioner, personificeret i Tysklands kansler – EU’s reelle leder – Angela Merkel, forhindrer ham i det. ”

  Rent højreradikal approach..Manden med overskægget kunne ikke have gjort det bedre selv. Find en og skyld skylden på, af en anden “race” helst og langt væk, så en tysker kan bruges..Ingen selvransagelse overhovedet. som du gør her også….” Når man ikke kan redde byen fra de onde, kan man opdigte en anden årsag til problemerne, som man tror er lettere at overvinde, og altså rette sin vrede mod dem. Nu er ”højrefløjen””….Du løber væk fra sandheden, og kommer med fiktive undskyldninger Støvring.

  “Fornægtelsen indtræder, når Pind imod faktiske kendsgerninger bliver ved med at påstå ting, f.eks. at kriminaliteten er faldende (ja, men hvilken?)”

  Alle typer, pånær den borgerlige white collar type, af banditter i habitter som er i vild stigning under lavko.

  “Man kommer også i tvivl, om de virkelige forbrydere er bevogtede, i betydningen: beskyttede af lovens lange arm og får lov at gå frit omkring, imens de indbildte forbrydere søges fængslet eller dog inddæmmet.”

  Rent udsagt svineri at beskylde SP for ikke at stå bag danske statsborgere..Såvel som at det er indbildt af ham at påpege at højreradikale -Støvrings side-udgør en stor samfundstrussel som der skal være kontrol med…Forbilledet breivik har allerede begået mere terror og død end alle muslimer i skandinavien samlet…Så, man skal bare følge statistikken for at kende realiteten og faren.

 186. Af javier Martinez

  -

  Je ns Han sen…Sjovt! havde næsten samme kommentar…Hdp har dog ikke sat den på.
  Helt enig! Selektiv interesse i ytringsfrihed naturligvis.

  AF JAVIER MARTINEZ – 22. AUGUST 2016 13:59
  Indlæg til KO og NPL i filteret?

 187. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Chikane ? –Det må jeg nok sige ! –Personligt brev fra R. Harald Kristiansen ! –Han/Hun leder forgæves efter min e-mail ! –Ærgerligt ikke sandt !—-Hvis du er så nysgerrig ! Så kan jeg fortælle dig AT: Jeg ikke kan slå et søm i væggen –uden, at ramme “poterne” ! –Jeg er priviligeret forstås ! –Tegnere er en stor sjældenhed nu-om-dage ! –Så man må sno sig for alle de U-humoristiske –humør-forladte –muslimer ! –Som vi siger lige-ud AT: Vi havde det allesammen bedre uden dem !— “Det giver “PLANTU!” le Monde ! –mig helt ret i–salut alors !

Kommentarer er lukket.